ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის დამტკიცების შესახებ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
მიღების თარიღი 16/02/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/02/2017
სარეგისტრაციო კოდი 430210000.22.022.017282
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28/ნ
16/02/2017
ვებგვერდი, 16/02/2017
430210000.22.022.017282
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (16/02/2017 - 01/06/2017)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება №28/ნ

2017 წლის 16 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის დამტკიცების შესახებ

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ფ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესი“ ამ ბრძანების დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრიალექსანდრე ჯეჯელავა
10. 19/10/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 108/ნ - ვებგვერდი, 20/10/2020 9. 26/09/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 202/ნ - ვებგვერდი, 26/09/2019 8. 12/07/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 140/ნ - ვებგვერდი, 12/07/2019 7. 18/02/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 28/ნ - ვებგვერდი, 19/02/2019 6. 01/11/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 46/ნ - ვებგვერდი, 01/11/2018 5. 20/06/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 95/ნ - ვებგვერდი, 22/06/2018 4. 11/05/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 70/ნ - ვებგვერდი, 11/05/2018 3. 24/04/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 50/ნ - ვებგვერდი, 24/04/2018 2. 09/11/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 184/ნ - ვებგვერდი, 09/11/2017 1. 01/06/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 88/ნ - ვებგვერდი, 02/06/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.