სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 31/01/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/02/2017
სარეგისტრაციო კოდი

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს

ლიცენზიები

 

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 23 იანვარი 67/ს ბრძანება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდ. ოჩხომურის ქვიშა-ხრეშის (I, II და III უბანი) მოპოვება ჯამური მოცულობა (სამივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 43 200 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველოზე (ს/კ 242262065)

3 წლის ვადით

პირველადი

2

2017 წლის 23 იანვარი №68/ს ბრძანება

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კუჭატანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ბურსას ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 13 800 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,კახური ღვინის სახლიზე (ს/კ 405027607)

1 წლის ვადით

პირველადი

3

2017 წლის 24 იანვარი №70/ს ბრძანება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზომლეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 362 700 მ3-ის ოდენობით;

შპს ,,აკეთზე (ს/კ 437066657)

5 წლის ვადით

პირველადი

4

2017 წლის 25 იანვარი №72/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნაგომარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. სუფსაზე, ,,ნაგომარის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 235 500 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,აკეთზე (ს/კ 437066657)

5 წლის ვადით

პირველადი

5

2017 წლის 26 იანვარი №77/ს ბრძანება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო აკეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, 36 000 მ3, გადაეცა საკუთრებაში შპს "ახალი ქარხანას (ს/კ 433647495) 

შპს "ხიდისლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო აკეთის მიმდებარე ტერიტორიაზემდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის ჯამური მოპოვება (დარჩენილი რაოდენობა განესაზღვრა 161 400 მ3-ის ოდენობით.

2021 წლის 31 მაისამდე

შპს "ხიდზე (ს/კ 437060779) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003701 ლიცენზიის ნაწილის შპს "ახალქარხანაზე (ს/კ 433647495) საკუთრებაში გადაცემა

6

2017 წლის 26 იანვარი №80/ს ბრძანება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭაბუკიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 51 900 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ალაზანი გრუპზე (ს/კ 427734730)

5 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 27 იანვარი №82/ს ბრძანება

დიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კახარეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქვაბლიანის ქვიშა-ხრეშის (I და II უბანი) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 120 300 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,არალზე (ს/კ 222725807)

5 წლის ვადით

პირველადი

8

2017 წლის 27 იანვარი №83/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,სააკაძის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 145 000 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ინერტული მასალებსა და ლოჯისტიკაზე (ს/კ 406151453)

5 წლის ვადით

პირველადი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.