კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - „წილკნის ღვთისმშობლის სახელობის არქიტექტურული კომპლექსისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - „წილკნის ღვთისმშობლის სახელობის არქიტექტურული კომპლექსისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 24/01/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 450030000.10.003.019732
23
24/01/2017
ვებგვერდი, 26/01/2017
450030000.10.003.019732
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - „წილკნის ღვთისმშობლის სახელობის არქიტექტურული კომპლექსისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №23

2017 წლის 24 იანვარი

   ქ. თბილისი

 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „წილკნის ღვთისმშობლის სახელობის არქიტექტურული კომპლექსისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

მუხლი 1
„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს „წილკნის ღვთისმშობლის სახელობის არქიტექტურულ კომპლექსს“ განესაზღვროს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.