საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

  • Word
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 51
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/01/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.022926
  • Word
51
13/01/2017
ვებგვერდი, 23/01/2017
000000000.00.003.022926
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №51

2017 წლის 13 იანვარი

ქ. თბილისი

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  მე-17 მუხლის შესაბამისად, მოწონებულ იქნეს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე“ გასაფორმებელი ხელშეკრულება.        

პრემიერ-მინისტრი                                                     გიორგი კვირიკაშვილი