„საქართველოს საპატრიარქოსთვის საქართველოს მთავრო¬ბის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 5 მაისის №784 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს საპატრიარქოსთვის საქართველოს მთავრო¬ბის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 5 მაისის №784 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2732
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/12/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.022874
  • Word
2732
30/12/2016
ვებგვერდი, 13/01/2017
000000000.00.003.022874
„საქართველოს საპატრიარქოსთვის საქართველოს მთავრო¬ბის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 5 მაისის №784 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №2732

2016 წლის 30 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„საქართველოს საპატრიარქოსთვის საქართველოს მთავრო­ბის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 5 მაისის 784 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, „საქართველოს საპატრიარქოსთვის საქართველოს მთავრო­ბის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 5 მაისის 784 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ტექსტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„სამების საკათედრო-საპატრიარქო ტაძარში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რესტავრაცია-აღდგენისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „საქარ­თვე­ლოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქარ­თველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს საპატრიარქოს გამოუყოს  737  400 (შვიდას ოცდაჩვიდმეტი ათას ოთხასი) ლარი.“ .

 

პრემიერ-მინისტრი                                გიორგი კვირიკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.