„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 326
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 23/12/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 28/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016916
326
23/12/2016
ვებგვერდი, 26/12/2016
190040000.22.033.016916
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №326

2016 წლის 23 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული   აქტების   შესახებ“   საქართველოს   კანონის   მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებულ დანართ №2-ში:
1. ბიუჯეტის განმკარგველის – 345 – „ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა“- შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველი:

346

0958

ა(ა)იპ „ოუფენ ნეტი“

 

2. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

494

4134

ააიპ   ქ.   თბილისის   ილია   ჭავჭავაძის   ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი

496

4136

ააიპ ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი

498

4138

ააიპ ქ. თბილისის ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი

500

4140

ააიპ ქ. თბილისის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

502

4142

ააიპ ქ. თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

 

504

4144

ააიპ ქ. თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

506

4146

ააიპ ქ. თბილისის მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი

508

4148

ააიპ ქ. თბილისის სოსო წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი

510

4150

ააიპ ქ. თბილისის თოჯინების მუზეუმი

 

3. ბიუჯეტის განმკარგველის - 1361 – „ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები“ - შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველი:

1362

5002

ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანება“

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-3 დღეს.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიდიმიტრი ქუმსიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.