საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2016 წლის ანგარიში

  • Word
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2016 წლის ანგარიში
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი
მიღების თარიღი 09/12/2016
დოკუმენტის ტიპი საჯარო დაწესებულების ანგარიში
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
09/12/2016
ვებგვერდი, 12/12/2016
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2016 წლის ანგარიში
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2016 წლის ანგარიში

 

2016 წლის განმავლობაში:

ა) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატში შემოსულია სულ 5 (ხუთი) განცხადება, აქედან, 2 (ორი) მატერიალური და 3 (სამი) ელექტრონული ფორმით;

ბ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან სრულად დაკმაყოფილდა 4 (ოთხი), ხოლო ნაწილობრივ - 1 (ერთი) განცხადება;

გ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მიერ;

დ) საჯარო ინფორმაციის შესწორების მოთხოვნით საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატში განცხადება არ შემოსულა.

 

ბიზნესომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი                       ზ. ძნელაშვილი