სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 04/11/2016
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/11/2016
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
04/11/2016
ვებგვერდი, 07/11/2016
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია

 

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2016 წლის 24 ოქტომბრის  №1713/ს ბრძანება

ქ. ყვარლის  მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. დურუჯის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 30 300 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,კახურ ღვინის სახლზე“ (ს/კ 405027607)

2 წლის  ვადით

პირველადი

2

2016 წლის 24 ოქტომბრის  №1714/ს ბრძანება

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, II ხეივნის ქ. №2-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება  წელიწადში 7 300 მ 3 -ის ოდენობით

შპს  ,,ნეპტუნზე“ (ს/კ  204406794)

25 წლის  ვადით

პირველადი

3

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1718/ს ბრძანება

ქ. სენაკის ტერიტორიაზე, ა. ყაზბეგის ქუჩა №3-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება  წელიწადში 1 825 მ 3 -ის ოდენობით

ფ/პ ტარიელ გეგენავაზე (პ/ნ 39001000687)

25 წლის  ვადით

პირველადი

4

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1719/ს ბრძანება

ქ. ყვარლის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება წელიწადში 10 000 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ძველი გვირაბზე“ (ს/კ 241564062)

5 წლის  ვადით

პირველადი

5

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1721/ს ბრძანება

ქ. ზუგდიდის ტერიტორიაზე, გამსახურდიას გამზირის №19-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 600 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,დამოუკიდე-ბელ ტელე-რადიოკომპანია ოდიშზე“ (ს/კ  219995600)

25 წლის ვადით

პირველადი

6

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1732/ს ბრძანება

ქ. სამტრედიის ტერიტორიაზე, გრიბოედოვის ქუჩა №55/ა-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 365 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ეკომედზე“ (ს/კ  202455093)

25 წლის  ვადით

პირველადი

7

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1733/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსანზე, ,,აღაიანის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 107 400 მ 3 -ის ოდენობით

შპს  ,,რიყე 2012“-ზე (ს/კ  400046856)

5 წლის ვადით

პირველადი

8

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1735/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხიდისთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე, ,,ხიდისთავის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში  91 800 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,გამა-ბოქსზე“ (ს/კ 405145935)

5 წლის ვადით

პირველადი

9

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1736/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღთაკლიას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე, ,,აღთაკლიას“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 35 100 მ 3 -ის ოდენობით

შპს  ,,ელანზე“ (ს/კ 404984111)

3 წლის ვადით

პირველადი

10

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1737/ს ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამბაროვკას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე „ამბაროვკის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოპოვება 375 000 მ 3 -ის ოდენობით

შპს „გზამშენზე“ (ს/კ 437062018)

2019 წლის 3 სექტემბრამდე

„შპს "გზამშენზე“ (ს/კ 437062018) სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის შესახებ“ სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის 2014 წლის 02 სექტემბრის №738 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

11

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1738/ს ბრძანება

ქ. ბაღდათის ტერიტორიაზე, მერაბ კოსტავას ქუჩა №11-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება  წელიწადში 730 მ 3 -ის ოდენობით

ფ/პ პავლუზი გუმბერიძეზე (პ/ნ  09001002545)

25 წლის ვადით

პირველადი

12

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1739/ს ბრძანება

ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილის მე-3 კილომეტრის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7 300 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,აპოლონზე“ (ს/კ  417881938)

25 წლის  ვადით

პირველადი

13

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1740/ს ბრძანება

ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე, კოსტავას ქუჩა №36-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება  წელიწადში 365 მ 3 -ის ოდენობით

ფ/პ დავით დარჩიაზე (პ/ნ  26101038539)

25 წლის  ვადით

პირველადი

14

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1741/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძეგვის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მტკვარზე „ძეგვის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „გარანტი 2012“-ზე (ს/კ 436033043)

გაუქმებულია

№1003157 ლიცენზიის გაუქმება

15

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1743/ს ბრძანება

ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №145ა-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 500 მ 3 -ის ოდენობით

ფ/პ აკაკი ხურცილავაზე (პ/ნ 61005000280)

25 წლის ვადით

პირველადი

16

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1744/ს ბრძანება

მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეკალმახის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ნენსკრას ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 124 200 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ლიდერი +“-ზე (ს/კ 400121319)

5 წლის ვადით

პირველადი

17

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1745/ს ბრძანება

ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კლდის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება  წელიწადში 4 380 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,მესხეთის მეფრინვე-ლეობზე“ (ს/კ 424069493)

10 წლის ვადით

პირველადი

18

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1749/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხიდისთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე, ,,ხიდისთავის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 59400 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,იბოლიზე“ (ს/კ 217873031)

4 წლის ვადით

პირველადი

19

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1750/ს ბრძანება

თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარდისუბნის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 650 მ 3 -ის ოდენობით

ფ/პ დავით სეხნიაშვილზე (პ/ნ 35001017448)

25 წლის ვადით

პირველადი

20

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1751/ს ბრძანება

ქ. ფოთის ტერიტორიაზე, მდ. რიონზე, ,,ძველი რიონის“ ქვიშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ჯამური  მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 43 800 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,რიონი +“-ზე (ს/კ  215149337)

3 წლის ვადით

პირველადი

21

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1752/ს ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ტყაჩირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 49 200 მ 3 -ის ოდენობით

ფ/პ მზია სიგუაზე (პ/ნ 60001000950)

3 წლის ვადით

პირველადი

22

2016 წლის 25 ოქტომბრის  №1753/ს ბრძანება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აბულისა და სოფ. ბუზავეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,აბულის“ ქვიშა-ხრეშის (I, II და III უბანი) მოპოვება  ჯამური  მოცულობა (სამივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში  308 400 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ჯავახავტო-გზაზე“ (ს/კ  223352930)

20 წლის ვადით

პირველადი

23

2016 წლის 26 ოქტომბრის  №1755/ს ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გეგუთის ტერიტორიაზე, მდ. რიონის ქვიშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ჯამური  მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში  33 900 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ჯეო მეტალზე“ (ს/კ  400075397)

3 წლის ვადით

პირველადი

24

2016 წლის 26 ოქტომბრის  №1756/ს ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კარდენახის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 10 000 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,კარდენახის მარანზე“ (ს/კ 427716572)

25 წლის ვადით

პირველადი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.