სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 27/10/2016
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/10/2016
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
27/10/2016
ვებგვერდი, 28/10/2016
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია

 

N

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2016 წლის 17 ოქტომბრის  N1657/ს ბრძანება

ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გაგულეჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ლაჯანურის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება - ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 49 500 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,სამშენებლო-სამონტაჟო საექსპლუატაციო საწარმო ჩელიაბინსკტრანსსიგ-ნალის საქართველოს ფილიალი“-ზე (ს/კ 436034872)

4 წლის  ვადით

პირველადი

2

2016 წლის 17 ოქტომბრის  N1660/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყარათაკლიას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე, ,,ყარათაკლიას“ (I, II, III და IV უბანი) ქვიშა-ხრეშის მოპოვება - ჯამური  მოცულობა (ოთხივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 22 800 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ოლიმპზე“ (ს/კ  200173720)

1 წლის  ვადით

პირველადი

3

2016 წლის 17 ოქტომბრის  N1661/ს ბრძანება

ასპინძის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ძველის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,სოფ. ძველის“ ანდეზიტ-ბაზალტების (ლოდნარი) მოპოვება - ჯამური  მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 33 200 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ჩოლაბურზე“ (ს/კ 231945296)

5 წლის  ვადით

პირველადი

4

2016 წლის 17 ოქტომბრის  N1661/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსანზე, ,,ციხისძირის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 91 500 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ინერტზე“ (ს/კ  436032428)

5 წლის  ვადით

პირველადი

5

2016 წლის 19 ოქტომბრის  N1675/ს ბრძანება

სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები და ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება (ბოლნისის, მარნეულის, დმანისის, წალკისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები) ოქრო  - 11 987,87 (თერთმეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაშვიდი მთელი ოთხმოცდაშვიდი მეასედი) კილოგრამის ოდენობით, ვერცხლი - 108 712 (ას რვა ათას შვიდას თორმეტი) კილოგრამის ოდენობით, ტყვია - 27 448 (ოცდაშვიდი ათას ოთხას ორმოცდარვა) ტონის ოდენობით, თუთია - 57 528 (ორმოცდაჩვიდმეტი ათას ხუთას ოცდარვა) ტონის ოდენობით;  ფართობი - 345,7939 ჰა.

შპს „არ ემ ჯი აურამაინზე“ (ს/კ 405168740)

 2041 წლის 13 ოქტომბრამდე

შპს „კავკასიის სამთო ჯგუფზე“ (ს/კ 404908775) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003998 ლიცენზიის ნაწილის შპს „არ ემ ჯი აურამაინზე“ (ს/კ 405168740) საკუთრებაში გადაცემისა და სსიპ -ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის 2011 წლის 12 ოქტომბრის №13/441 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

6

2016 წლის 19 ოქტომბრის  N1683/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხიდისთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე, ,,ხიდისთავის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება - ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 83 100 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,იბოლიაზე“ (ს/კ 217873031)

5 წლის  ვადით

პირველადი

7

2016 წლის 19 ოქტომბრის  N1684/ს ბრძანება

თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წინანდლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 36 500 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ღვინის კომპანია შუმი“-ზე (ს/კ 231244944)

25 წლის ვადით

პირველადი

8

2016 წლის 19 ოქტომბრის  N1685/ს ბრძანება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარდისუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ნინოსხევის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება - ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 15 000 მ 3 -ის ოდენობით

ფ/პ ანა გვალიაზე (პ/ნ 25001034649)

1 წლის ვადით

პირველადი

9

2016 წლის 19 ოქტომბრის  N1686/ს ბრძანება

ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ციხესულორის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 650 მ 3 -ის ოდენობით

ამხანაგობა ,,დაგიზე“ (ს/კ  212673356)

25 წლის ვადით

პირველადი

10

2016 წლის 19 ოქტომბრის  N1687/ს ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 400 მ 3 -ის ოდენობით

ფ/პ აკაკი ზაქარეიშვილზე (პ/ნ 37001018961)

25 წლის ვადით

პირველადი

11

2016 წლის 21 ოქტომბრის  N1690/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბირლიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,ბირლიკის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება - ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 37 500 მ 3 -ის ოდენობით

ი/მ ,,ირაკლი რატიანზე“ (ს/კ 62001038287)

3 წლის ვადით

პირველადი

12

2016 წლის 21 ოქტომბრის  N1692/ს ბრძანება

ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზარზმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქვაბლიანის ქვიშა-ხრეშის (I და II უბანი) მოპოვება - ჯამური  მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 98 700 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,კომპანია ბლექ სი გრუპზე“ (ს/კ  204477734)

5 წლის  ვადით

პირველადი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.