სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 10/10/2016
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/10/2016
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
10/10/2016
ვებგვერდი, 11/10/2016
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა , რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2016 წლის 19 სექტემბრის №1537/ს ბრძანება

ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ალავერდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის (I და II უბანი) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 4 650 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ვასილ ბუჩაიძე (პ/ნ 08001005270)

1 წლის ვადით

პირველადი

2

2016 წლის 19 სექტემბრის №1538/ს ბრძანება

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გავაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 30 000 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,კახური ღვინის სახლი“ (ს/კ 405027607

2 წლის ვადით

პირველადი

3

2016 წლის 20 სექტემბრის №1539/ს ბრძანება

ასპის მუნიციპალიტეტში, მდ. ქსნის მარჯვენა ჭალის ტერასაზე, საქადაგიანოს და თეზის უბნებზე ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „მიქსორი“ (ს/კ 205249827)

გაუქმდა

№1003931 ლიცენზიის გაუქმება

4

2016 წლის 20 სექტემბრის №1540/ს ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო ბროლოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ბროლოსანის“ კირქვის მოპოვება

შპს „ელბა გრუპი“ (ს/კ 404427358)

გაუქმდა

№1002381 ლიცენზიის გაუქმება

5

2016 წლის 21 სექტემბრის №1542/ს ბრძანება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლოლაშენის ტერიტორიაზე, ტეშენიტის მოპოვება

შპს „ანრე-2006“ (ს/კ 205147152)

გაუქმდა

№00394 ლიცენზიის გაუქმება

6

2016 წლის 21 სექტემბრის №1544/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყარაჯალარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე, ,,ყარაჯალარის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 18 300 მ3-ის ოდენობით

სს ,,მშენმექანიზაცია“ (ს/კ 216290617)

2 წლის ვადით

პირველადი

7

2016 წლის 22 სექტემბრის №1563/ს ბრძანება

ქ. ქუთაისის ტერიტორიაზე, თაბუკაშვილის (ყოფ. მარქსი) ქუჩა №45-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 825 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ რიტა ენდელაძე (პ/ნ 60003004493)

25 წლის ვადით

პირველადი

8

2016 წლის 22 სექტემბრის №1565/ს ბრძანება

ქ. ფოთის ტერიტორიაზე, 8 მარტის ქუჩა №125-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 650 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,მბმ“ (ს/კ 201944977)

15 წლის ვადით

პირველადი

9

2016 წლის 22 სექტემბრის №1566/ს ბრძანება

ქ. სამტრედიის ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის ქუჩა №66-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 365 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ზურაბ იაკობაშვილი (პ/ნ 37001049269)

25 წლის ვადით

პირველადი

10

2016 წლის 16 სექტემბრის №1526/ს ბრძანება

მესტიის რ-ნი, ჭუბერის ხეობის მიმდებარე ტერიტორია, მდ. ოკრილას მარცხენა ნაპირზე ოქროს მადანგამოვლინებაზე ოქროს მოპოვება

შპს „ოქროს საწმისი“ (ს/კ 205157051)

გაუქმდა

№00292 ლიცენზიის გაუქმება -,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-41 პუნქტის შესაბამისად

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.