სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 22/09/2016
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/09/2016
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
22/09/2016
ვებგვერდი, 26/09/2016
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია ლიცენზიის გაცემის თაობაზე

 

N

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2016 წლის 12 სექტემბრის  №1481/ს ბრძანება

ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭყვიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონზე, ,,ჭყვიშის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 80 100 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,სექუოია“ (ს/კ 404500438)

5 წლის  ვადით

პირველადი

2

2016 წლის 12 სექტემბრის  №1482/ს ბრძანება

ქ. სამტრედიის ტერიტორიაზე, რუსთაველის ქუჩა  №67-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 4 000 მ3-ის ოდენობით

ი/მ ,,გიორგი მინაშვილი“ (ს/კ 37001008729)

25 წლის  ვადით

პირველადი

3

2016 წლის 12 სექტემბრის  №1486/ს ბრძანება

წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბეშთაშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ვიუჩკაიზე, ,,ბეშთაშენის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში განისაზღვროს 54 600 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,დიდგორი“ (ს/კ 404380736)

4 წლის  ვადით

პირველადი

4

2016 წლის 13 სექტემბრის  №1500/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოთარშენის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7 300   მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ნიშა“ (ს/კ 417889137)

25 წლის ვადით

პირველადი

5

2016 წლის 14 სექტემბრის  №1510/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კარალეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება  წელიწადში 3 650 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ დავით მაისურაძე (პ/ნ 59001010921)

25 წლის  ვადით

პირველადი

6

2016 წლის 14 სექტემბრის  №1512/ს ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 730   მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ელიტა“ (ს/კ 438727610)

25 წლის  ვადით

პირველადი

7

2016 წლის 15 სექტემბრის  №1513/ს ბრძანება

ქ. ზუგდიდში, პარიზის ქუჩაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება წელიწადში 365 მ3-ის ოდენობით

ი/მ ,,არსენ კარკალაია“ (ს/კ  19001012426)

25 წლის  ვადით

პირველადი

8

2016 წლის 15 სექტემბრის  №1514/ს ბრძანება

წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იმერას მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,იმერას“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში განისაზღვროს 3 600 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,დიდგორი“ (ს/კ 404380736)

1 წლის  ვადით

პირველადი

9

2016 წლის 15 სექტემბრის  №1515/ს ბრძანება

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცხრუკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე კირქვის მოპოვება

შპს „მაგნო“ (ს/კ 200038618)

გაუქმდა

№00442 ლიცენზიის გაუქმება

10

2016 წლის 15 სექტემბრის  №1516/ს ბრძანება

სს „კურორტი ახტალა“-ზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, კურორტ ახტალას № 3, 4, 5 და 6 ჭაბურღილებიდან მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში - 102 492 მ3-ის ოდენობით

სს „კურორტი ახტალა“ (ს/კ 227720883)

2025 წლის 28 ივნისამდე

„სს „კურორტ ახტალაზე“ წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2005 წლის 28 ივნისის №159 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.