სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 20/09/2016
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/09/2016
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
20/09/2016
ვებგვერდი, 21/09/2016
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია ლიცენზიის გაცემის თაობაზე

 

N

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2016 წლის 05 სექტემბერი  N1441/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 365 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ტატიანა სიროეგინა (პ/ნ  01008048424)

25 წლის  ვადით

პირველადი

2

2016 წლის 05 სექტემბერი  N1442/ს ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვაჩნაძიანის (მღვდლიერები) ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 192 000   მ3-ის ოდენობით

სს  ,,თბილღვინო“ (ს/კ 209437242)

25 წლის  ვადით

პირველადი

3

2016 წლის 06 სექტემბერი  N1448/ს ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გოგნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,გოგნის“ კირქვის (ღორღი)  მოპოვება. ჯამური  მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში  359 000 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,კორდი“ (ს/კ 231946785)

20 წლის  ვადით

პირველადი

4

2016 წლის 06 სექტემბერი  N1449/ს ბრძანება

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა ფოთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება, ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 65 100 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,რიონი +“ (ს/კ  215149337)

5 წლის ვადით

პირველადი

5

2016 წლის 06 სექტემბერი  N1450/ს ბრძანება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხატავეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის (უბანი თამარისი) მოპოვება, ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 88 500 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ვდგ“ (ს/კ 426527993)

5 წლის  ვადით

პირველადი

6

2016 წლის 06 სექტემბერი  N1452/ს ბრძანება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 04.08.2016 წლის  №B16110511/3 გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელდა შპს „ზურდერი“ საფირმო სახელწოდების ცვლილება შპს „ქუთათური“ (ს/კ 412692457).      

 

 

 

7

2016 წლის 08 სექტემბერი  N1452/ს ბრძანება

ქ. ზესტაფონში, სტაროსელსკის ქუჩაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება წელიწადში 1 825 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,მემონტაჟე“ (ს/კ 230032014)

25 წლის  ვადით

პირველადი

8

2016 წლის 08 სექტემბერი  N1458/ს ბრძანება

ქ. ფოთის ტერიტორიაზე, ხობის ქუჩის  №18-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება წელიწადში 365 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ბესიკი ღურჯია (პ/ნ  42001028654)

25 წლის  ვადით

პირველადი

9

2016 წლის 08 სექტემბერი  N1459/ს ბრძანება

ქ. ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირზე, II შესახვევის  №32-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში    1 095 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ დოდო არჩაია (პ/ნ  60001060447)

25 წლის  ვადით

პირველადი

10

2016 წლის 08 სექტემბერი  N1460/ს ბრძანება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვეშის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მაშავერაზე, ,,ქვეშის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური  მოცულობა  ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში განისაზღვროს 88 500 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ჩაგელა“ (ს/კ 425360398)

5 ლის  ვადით

პირველადი

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.