საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1704
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 18/08/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/09/2016
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.022122
  • Word
1704
18/08/2016
ვებგვერდი, 13/09/2016
000000000.00.003.022122
საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1 704

2016 წლის 18 აგვისტო

ქ. თბილისი

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 და მე-6 მუხლების, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 69-ე ასამბლეაზე მიღებული  აივ -ინფექციის, ვირუსული ჰეპატიტების და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების 2016-2021 წლების გლობალური სტრატეგიის ( WHA69.22) და ჯანდაცვის სექტორის 2016-2021 წლების გლობალური სტრატეგიის ( A69/32), 2030 წლისთვის გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების, საქართველოს და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და 2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარების კონცეფცის გათვალისწინებით, დამტკიცდეს თანდართული საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია.

 

პრემიერ-მინისტრი                                                                                   გ. კვირიკაშვილი