ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შესახებ.

  • Word
ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შესახებ.
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 06/09/2016
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/09/2016
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
06/09/2016
ვებგვერდი, 08/09/2016
ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შესახებ.
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს - გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა , რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2016 წლის 15 აგვისტოს №1277/ ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გეგუთის ტერიტორიაზე (ოთხი ჭა), მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 2 000 3 -ის ოდენობით

შპს ,,გილა“ (/ 221277188)

25 წლის  ვადით

პირველადი

2

2016 წლის 15 აგვისტოს №1278/ ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 650 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ივერიის ვარსკვლავი“ (/ 401965003)

25 წლის  ვადით

პირველადი

3

2016 წლის 16 აგვისტოს №1280/ ბრძანება

ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზეინდარის  ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 825 3 -ის ოდენობით

/ გიზო მეძველიაზე (/ 17001022269)

25 წლის  ვადით

პირველადი

4

2016 წლის 16 აგვისტოს №1281/ ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აგარების მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე, ,,ოსიაურისქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 1 062 900 3 -ის ოდენობით

შპს ,,კომპანია ბლექ სი გრუპი“-ზე (/  204477734)

5 წლის  ვადით

პირველადი

5

2016 წლის 16 აგვისტოს №1288/ ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხანჯი-გაზლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ხრამზელეჟბადინისქვიშა, ხრეში, ჯამური მოპოვება 1 761 900 3 -ის ოდენობით

შპსჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯია“ (/ 204559003)

2020 წლის 24 ოქტომბრამდე

ცვლილების შეტანა

6

2016 წლის 16 აგვისტოს №1289/ ბრძანება

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ითავაზას მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ითავაზასკვარციანი ქვიშის ჯამური მოპოვება 18 900 3 -ის ოდენობით

/ დავით მოსიაშვილი  (/  38001003026)

2020 წლის 29 ივლისამდე

ცვლილების შეტანა (ადგილმონაცვლეობა)

7

2016 წლის 16 აგვისტოს №1290/ ბრძანება

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ითავაზას მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ითავაზასკვარცმინდვრისშპატიანი ქვიშის მოპოვება ჯამური მოპოვება 209 150 3 -ის ოდენობით

შპსმშენებელი 1“ (/  239403793)

2027 წლის 11 ოქტომბრამდე

ცვლილების შეტანა (ადგილმონაცვლეობა)

8

2016 წლის 17 აგვისტოს №1291/ ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რიყეს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ენგურზე, ,,ენგური II“-ის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 1 207 500 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ადმირალ-2012-ის ფილიალი საქართველოში-ზე (/ 400179409)

5 წლის  ვადით

პირველადი

9

2016 წლის 17 აგვისტოს №1292/ ბრძანება

. საგარეჯოს ტერიტორიაზე, მდ. იორზე, ,,აზამბურის ქვიშა-ხრეშის (I და II  უბანი) მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება, ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 64 500 3 -ის ოდენობით

შპს ,,მშენებელი 80“ (/ 209437778)

5 წლის  ვადით

პირველადი

10

2016 წლის 17 აგვისტოს №1293/ ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხანჯი-გაზლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ხრამზელეჟბადინისქვიშა, ხრეშის მოპოვება, 22 500 3 -ის ოდენობით

შპსრუსთავი 2015“ (/ 416318149)

2020 წლის 24 ოქტომბრამდე

ნაწილის გადაცემა

11

2016 წლის 18 აგვისტოს №1296/ ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნატახტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება (ჩამოსასხმელი და სხვა სამეწარმეო დანიშნულებით) 10000 3 წელიწადში ჩამოსასხმელი და 2000 3 წელიწადში სხვა სამეწარმეო დანიშნულებით

შპსნატახტარი-2“ (/ 236069918)

2040 წლის 22 ივლისამდე

გადაცემა

12

2016 წლის 18 აგვისტოს №1298/ ბრძანება

ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზეინდარის  ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 2920 3 -ის ოდენობით

შპს  ,,ზეინდრის კერძო ბაზრობა“ (/  229731234)

25 წლის  ვადით

პირველადი

13

2016 წლის 18 აგვისტოს №1299/ ბრძანება

მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბანძას ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 000 3 -ის ოდენობით

/ ,,იური კიკალიშვილი“ (/ 29001020634)

25 წლის  ვადით

პირველადი

14

2016 წლის 18 აგვისტოს №1300/ ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კარალეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 5 475 3 -ის ოდენობით

შპს ,,გვანსა“ (/  217889710)

25 წლის  ვადით

პირველადი

15

2016 წლის 18 აგვისტოს №1301/ ბრძანება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალდაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 56 400 3 -ის ოდენობით

შპს ,,მშენებელი-4“ (/  226153239)

4 წლის  ვადით

პირველადი

16

2016 წლის 18 აგვისტოს №1302/ ბრძანება

ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ძეძილეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ცხენისწყლის ქვიშა, ხრეშის (I, II, III, IV და V უბანი) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ხუთივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 71 100 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ხონის საგზაო“ (/  444957343)

5 წლის  ვადით

პირველადი

17

2016 წლის 18 აგვისტოს №1303/ ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბაშის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7 000 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ვარციხე 2005“  (/ 221297870)

25 წლის  ვადით

პირველადი

18

2016 წლის 18 აგვისტოს №1304/ ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გეგუთის (ვარციხჰესის დასახლება) ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7 000 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ვარციხე 2005“  (/ 221297870)

25 წლის  ვადით

პირველადი

19

2016 წლის 18 აგვისტოს №1305/ ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ტყაჩირის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7 000 3 -ის ოდენობით;

შპს ,,ვარციხე 2005“  (/ 221297870)

25 წლის  ვადით

პირველადი

20

2016 წლის 18 აგვისტოს №1306/ ბრძანება

. ზუგდიდის ტერიტორიაზე, . ჯავახიშვილის ქუჩის მე-4 შესახვევში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 000 3 -ის ოდენობით

შპს  ,,ნათინვესტი“ (/  442728461)

25 წლის  ვადით

პირველადი

21

2016 წლის 18 აგვისტოს №1307/ ბრძანება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნიგვზიანის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 825 3 -ის ოდენობით

/ ბორის ტუღუშზე (/ 26001006716)

25 წლის  ვადით

პირველადი

22

2016 წლის 18 აგვისტოს №1308/ ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოფშკვითის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7 000 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ვარციხე 2005“  (/ 221297870)

25 წლის  ვადით

პირველადი

23

2016 წლის 18 აგვისტოს №1309/ ბრძანება

. ხობში, ცოტნე დადიანის ქუჩაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 4 000 3 -ის ოდენობით

შპს  ,,სათნო“ (/ 215110252)

25 წლის  ვადით

პირველადი

24

2016 წლის 18 აგვისტოს №1310/ ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნაგომარის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 365 3 -ის ოდენობით

/ მალხაზი სიამაშვილი (/ 33001038850)

25 წლის  ვადით

პირველადი

25

2016 წლის 18 აგვისტოს №1311/ ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სიქთარვას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ყვირილაზე, ,,ჩოლაბურისქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 55 800 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ბორანი" (/ 231960296)

4 წლის  ვადით

პირველადი

26

2016 წლის 18 აგვისტოს №1312/ ბრძანება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბალანთას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 5 475 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ალპური“-ზე (/ 426112645)

25 წლის  ვადით

პირველადი

27

2016 წლის 18 აგვისტოს №1314/ ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,ქსნისქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 199 800 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ნეზლობა“ (/ 206177545)

5 წლის  ვადით

პირველადი

28

2016 წლის 18 აგვისტოს №1315/ ბრძანება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. თოხლიაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7 300 3 -ის ოდენობით

შპს  ,,DS ARGO“ (/ 404989401)

25 წლის  ვადით

პირველადი

29

2016 წლის 18 აგვისტოს №1316/ ბრძანება

. კასპის ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის . №1 მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3650 3 -ის ოდენობით

/ თეონა დავლაშერიძეს (პირ.№24001011170)

2019 წლის 17 მაისამდე

ეკუთვნოდა / გრიგოლ დვალიშვილს (პირ.№24001006138) და მემკვიდრეობით გადაეცა / თეონა დავლაშერიძეს (პირ.№24001011170)

30

2016 წლის 18 აგვისტოს №1317/ ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარტყოფის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 095 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ნორიო-2010 (/ 426517049

25 წლის  ვადით

პირველადი

31

2016 წლის 18 აგვისტოს №1318/ ბრძანება

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხვანჭკარას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 095 3 -ის ოდენობით

შპს  ,,ხვანჭკარა“-ზე (/  222934341)

25 წლის  ვადით

პირველადი

32

2016 წლის 18 აგვისტოს №1319/ ბრძანება

. ქუთაისის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება წელიწადში 2 920 3 -ის ოდენობით

/ ლევანი შანიძე (/  60001131334)

25 წლის  ვადით

პირველადი

33

2016 წლის 18 აგვისტოს №1322/ ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზეგაანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ჭერმისხევის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 21 000 3 -ის ოდენობით

/ გია სამნიაშვილი (/ 13001005813)

2 წლის  ვადით

პირველადი

34

2016 წლის 18 აგვისტოს №1323/ ბრძანება

. ზესტაფონის ტერიტორიაზე,  სტაროსელსკის ქუჩაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 650 3 -ის ოდენობით

/ მამია ძაბირაძე (/  18001035798)

25 წლის  ვადით

პირველადი

35

2016 წლის 18 აგვისტოს №1325/ ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფ. მარტყოფის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 650 3 -ის ოდენობით

/ ჯაბა ჯერენაშვილი(/ 01028006072)

25 წლის  ვადით

პირველადი

36

2016 წლის 18 აგვისტოს №1327/ ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში, დაბა აგარის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 6 000 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ჩაინა ნუქლეარ ინდასტრი 23 ქონსტრაქშენ კო- ფილიალი საქართველოში“ (/ 404952789)

5 წლის  ვადით

პირველადი

37

2016 წლის 18 აგვისტოს №1328/ ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში, დაბა აგარის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 6 000 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ჩაინა ნუქლეარ ინდასტრი 23 ქონსტრაქშენ კო- ფილიალი საქართველოში“ (/ 404952789)

5 წლის  ვადით

პირველადი

38

2016 წლის 18 აგვისტოს №1334/ ბრძანება

გარდაბნის  მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარტყოფის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

/ ელიზბარ კაჭკაჭაშვილი (პირ.№03001000152)

გაუქმდა

გაუქმება

39

2016 წლის 18 აგვისტოს №1334/ ბრძანება

ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საწულუკიძეოს ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 730 3 -ის ოდენობით

/ გიორგი ჯალაღანია (/ 55001003311)

15 წლის  ვადით

პირველადი

40

2016 წლის 18 აგვისტოს №1336/ ბრძანება

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წითელისოფლის  ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 18 250 3 -ის ოდენობით

შპს  ,,ანაგა“(/  404474886)

25 წლის  ვადით

პირველადი

41

2016 წლის 18 აგვისტოს №1337/ ბრძანება

ქუთაისის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 650 3 -ის ოდენობით

შპს ,,საქართველოს ყრუთა საზოგადოების ქუთაისის სასწავლო-საწარმოო წამოწყება“ (/ 212692317)

25 წლის  ვადით

პირველადი

42

2016 წლის 18 აგვისტოს №1339/ ბრძანება

ხაშურის  მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცხრამუხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზეცხრამუხისქვიშა, ხრეშის მოპოვება

/ შოთა მჭედლიძე (/ 57001002406)

გაუქმდა

გაუქმება

43

2016 წლის 18 აგვისტოს №1340/ ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყაჩაგანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპსბლექ სი არგო“-ზე (/ 404905260)

გაუქმდა

გაუქმება

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.