ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შსახებ.

ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შსახებ.
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 19/08/2016
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/08/2016
სარეგისტრაციო კოდი
0
19/08/2016
ვებგვერდი, 23/08/2016
ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების და ცვლილების შეტანის შესახებ გამოცემული ბრძანებების შსახებ.
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

ინფორმაცია

 

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემის შესახებ

 

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი

ლიცენზიის

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2016 წლის 1 აგვისტოს №1189/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) დღე-ღამეში 30 მ3-ის ოდენობით

შპს „მუხრანის მარანი“ (ს/კ 405147103)

 2036 წლის 2 ივნისამდე

შპს GEORGIA№ WI№ES FROM MUKHRA№IS MARA№I” LLC-ზე (ს/კ 208215091) გაცემული №1000092 ლიცენზიის მთლიანად გადაეცა

2

2016 წლის 1 აგვისტოს 1192/ს ბრძანება

ქ. გარდაბნის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყ ლი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 2000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ რამილ რაშიდოვი (ს/კ 12001003223)

 2041 წლის 8 ივნისამდე

ფ/პ რამილ რაშიდოვზე (ს/კ 12001003223) გაცემული 1003667 ლიცენზიის ნაწილის გადაცემა (გაყოფა)

3

2016 წლის 1 აგვისტოს 1190/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყარაჯალარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,ყარაჯალარის“ ქვიშა, ხრეშის მოპოვება 91 600 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,მინერალი“ (ს/კ 404940926)

 5 წლის ვადით

პირველადი

4

2016 წლის 1 აგვისტოს 1193/ს ბრძანება

ქ. ქუთაისში, ზ. გამსახურდიას გამზირზე, I შესახვევის №8-ში, ნაკვეთი №3, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) 10 000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ლალი აბაშიძე (პ/ნ 60001026078)

 25 წლის ვადით

პირველადი

5

2016 წლის 4 აგვისტოს 1205/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 1 825 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ მამუკა დავითაშვილი (პ/ნ 31001025271)

 20 წლის ვადით

პირველადი

6

2016 წლის 4 აგვისტოს 1213/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარტყოფის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 7 300 მ3 -ის ოდენობით

შპს ,,ლუქს ჯეო ტრანსი“ (ს/კ 202462343)

 25 წლის ვადით

პირველადი

7

2016 წლის 4 აგვისტოს 1214/ს ბრძანება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. არგვეთას ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 730 მ3 -ის ოდენობით

ფ/პ ზაზა კობახიძე (პ/ნ 18001070155)

 10 წლის ვადით

პირველადი

8

2016 წლის 4 აგვისტოს 1215/ს ბრძანება

ქ. კასპის ტერიტორიაზე, მაჩაბლის ქუჩა №5-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 18 250 3-ის ოდენობით

შპს ,,ჯეოფერტი“ (ს/კ 405076331)

25 წლის ვადით

პირველადი

9

2016 წლის 4 აგვისტოს 1216/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 2 000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ აბელ მოქია (პ/ნ 33001004448)

10 წლის ვადით

პირველადი

10

2016 წლის 4 აგვისტოს 1217/ს ბრძნება

 ქ. გორის ტერიტორიაზე, გოგებაშვილის ქუჩა №2-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით)წელიწადში 5 475 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ თეიმურაზ იჩქითი (პ/ნ 59001033974) 

10 წლის ვადით

პირველადი

11

2016 წლის 4 აგვისტოს 1218/ს ბრძანება

 მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 1 825 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ემზარ დავითაშვილი (პ/ნ 31001003986)

 25 წლის ვადით

პირველადი

12

2016 წლის 5 აგვისტოს 1227/ს ბრძანება

ქ. გორის ტერიტორიაზე, ცხინვალის გზატკეცილის №10-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 25 550 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ნიკა“ (ს/კ 217890904)

25 წლის ვადით

პირველადი

13

2016 წლის 8 აგვისტოს №1231/ს ბრძანება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კართუბანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ბაისუბნისხევზე „კართუბნის” ქვიშა, ხრეშის ჯამური მოპოვება 23 000 მ3-ის ოდენობით

ი/მ ანზორ ბაინდურაშვილი (ს/კ 25001010354)

 2017 წლის 5 ნოემბრამდე

ფ/პ ანრი ბაინდურაშვილზე (პირ.№25001041780) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003065 ლიცენზიის მთლიანად გადაცემა

14

2016 წლის 9 აგვისტოს №1232/ს ბრძანება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნიგვზიანის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 365 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ დავით მახარაძე (პ/ნ 61009004511

25 წლის ვადით

პირველადი

15

2016 წლის 9 აგვისტოს №1233/ს ბრძანება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიმის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 365 მ3-ის ოდენობით

ი/მ ,,დარეჯან გორგოძე“ (ს/კ 09001002798)

25 წლის ვადით

პირველადი

16

2016 წლის 9 აგვისტოს №1234/ს ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალთერჯოლის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 400 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გიორგი თორთლაძე (პ/ნ 21001031750)

25 წლის ვადით

პირველადი

17

2016 წლის 9 აგვისტოს №1236/ს ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში, დაბა აგარას ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 25 000 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,გრადო“ (ს/კ 405020882)

25 წლის ვადით

პირველადი

18

2016 წლის 9 აგვისტოს №1237/ს ბრძანება

ქ. მცხეთაში, სამხედრო ქუჩის მიმდებარედ, №2ა-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 3 650 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,იდ“ (ს/კ 436037888)

25 წლის ვადით

პირველადი

19

2016 წლის 9 აგვისტოს №1238/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბერბუკის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 1 095 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ოილ ლენდ“ (ს/კ 205047304)

25 წლის ვადით

პირველადი

20

2016 წლის 9 აგვისტოს №1239/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 9 125 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ინტეგრალი“ (ს/კ 217881781)

25 წლის ვადით

პირველადი

21

2016 წლის 9 აგვისტოს №1240/ს ბრძანება

მესტიის მუნიციპალიტეტში, დაბა მესტიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მესტიაჭალის ქვიშა-ხრეში, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 90 000 მ3-ის ოდენობით

სს ,,სვანეთი ჰიდრო“ (ს/კ 40502127

5 წლის ვადით

პირველადი

22

2016 წლის 9 აგვისტოს №1241/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 7 300 მ3-ის ოდენობით

ი/მ ,,თემურ ბაბაევი“ (ს/კ 31001000518)

25 წლის ვადით

პირველადი

23

2016 წლის 9 აგვისტოს №1242/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 3 650 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გიორგი დალაქიშვილი (პ/ნ 31001040497)

15 წლის ვადით

პირველადი

24

2016 წლის 9 აგვისტოს №1243/ს ბრძანება

ქ. ვანის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო დანიშნულებით) წელიწადში 2 000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ თამაზ ბელთაძე (პ/ნ 17001021701)

25 წლის ვადით

პირველადი

25

2016 წლის 9 აგვისტოს №1244/ს ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღვანკითის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ჩოლაბურის ქვიშა-ხრეში, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 6 100 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გია ჯაოშვილი (პ/ნ 21001003087)

1 წლის ვადით

პირველადი

26

2016 წლის 11 აგვისტოს №1247/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მიქელწყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მტკვარზე „კავთისხევის” ქვიშა, ხრეშის ჯამური მოპოვება 29 700 მ3-ის ოდენობით

შპს „ევროცემენტი“ (ს/კ 232541513)

2020 წლის 25 თებერვლამდ

შპს „სმ ჯგუფზე (ს/კ 405062818) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003468 ლიცენზია მთლიანად გადაეცა საკუთრებაში შპს „ევროცემენტი “ (ს/კ 232541513)

27

2016 წლის 11 აგვისტოს №1248/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მიქელწყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მტკვარზე „კავთისხევის” ქვიშა, ხრეშის ჯამური მოპოვება განესაზღვროს 28 800 მ3-ის ოდენობით

შპს „სმ ჯგუფი“ (ს/კ 405062818)

2020 წლის 25 თებერვლამდ

შპს „ევროცემენტ ზე “ (ს/კ 232541513) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003467 ლიცენზია მთლიანად გადაეცა საკუთრებაში შპს „სმ ჯგუფი “ (ს/კ 405062818)

28

2016 წლის 11 აგვისტოს №1249/ს ბრძანება

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სხვიტორის, სოფ. ჩიხას და სოფ. სავანეს მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (კომუნალური და სოფლის წყალსადენებისათვის) (რვა ჭაბურღილიდან და ერთი წყალშემკრები გალერეიდან) ჯამური მოპოვება წელიწადში 1 000 000 მ3-ის ოდენობით

შპს „საჩხერის წყალკანალი“ (ს/კ 239394259)

2041 წლის 01 ივლისამდე

ფ/პ შავლეგ შეყილაძეზე (პირ.№54001011173) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003732 ლიცენზია მთლიანად გადაეცა საკუთრებაში შპს „საჩხერის წყალკანალი “ (ს/კ 239394259)

29

2016 წლის 11 აგვისტოს №1250/ს ბრძანება

ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აწყურის მიმდებარე ტერიტორიაზე „აწყურის” ქვიშა, ხრეშის ჯამური მოპოვება 102 900 მ3-ის ოდენობით

სს „საქენერგორემონტი“ (ს/კ 236037962)

2019 წლის 24 იანვრამდე

შპს „მტკვარი ჰეს ზე “ (ს/კ 205271043) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003050 ლიცენზია მთლიანად გადაეცა საკუთრებაში სს „საქენერგორემონტი “ (ს/კ 236037962)

30

2016 წლის 11 აგვისტოს №1251/ს ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბებნისის ტერიტორიაზე მდ. მტკვარზე „ბებნისის” ქვიშა, ხრეშის ჯამური მოპოვება 81 780 მ3-ის ოდენობით

შპს „ზაპა“ (ს/კ 417889752)

2017 წლის 14 დეკემბრამდე

შპს „ბაზალტ-ინდუსტრია ზე “ (ს/კ 205144495) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000924 ლიცენზია მთლიანად გადაეცა საკუთრებაში შპს „ზაპა “ (ს/კ 417889752)

31

2016 წლის 11 აგვისტოს №1252/ს ბრძანება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დონას მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. კაბალზე „დონას” ქვიშა, ხრეშის ჯამური მოპოვება 16 107 მ3-ის ოდენობით

ი/მ ანზორი ბაინდურაშვილ (ს/კ 25001010354)

2017 წლის 23 ივლისამდე

ფ/პ ანრი ბაინდურაშვილზე (პირ.№25001041780) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002795 ლიცენზია მთლიანად გადაეცა საკუთრებაში ი/მ ანზორი ბაინდურაშვილს (ს/კ 25001010354)

32

2016 წლის 11 აგვისტოს №1253/ს ბრძანება

წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აიაზმის მიმდებარე ტერიტორიაზე „აიაზმის” ქვიშა, ხრეშის ჯამური მოპოვება 219 900 მ3-ის ოდენობით

შპს „ბაზალტინვესტი“ (ს/კ 402029531)

2034 წლის 4 დეკემბრამდე

შპს „თბილიტონგ ზე “ (ს/კ 404909792) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003523 ლიცენზია მთლიანად გადაეცა საკუთრებაში შპს „ბაზალტინვესტი “ (ს/კ 402029531)

33

2016 წლის 11 აგვისტოს №1254/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თელათგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „კავთისხევის“ კირქვის (საცემენტე) 459 360 მ3 ოდენობით

შპს „ლეგა“ (ს/კ 436038869)

2036 წლის 16 აპრილამდე

შპს „№ew Sto№e“-ზე გაცემული №1003532 სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის ნაწილი გადაეცა შპს „ლეგა

34

2016 წლის 11 აგვისტოს №1255/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვების მიმდებარე ტერიტორიაზე „გამარჯვების” თიხა-თაბაშირის (გაჯი) ჯამური მოპოვება 53 711 ტონის ოდენობით

შპს „სამგორი-ველი“ (ს/კ 226566276)

 2033 წლის 4 აპრილამდე

ი/მ იმედა ჭინჭარაულზე (ს/კ 12001032571) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001336 ლიცენზია მთლიანად გადაეცა საკუთრებაში შპს „სამგორი-ველი “ (ს/კ 226566276)

35

2016 წლის 11 აგვისტოს №1256/ს ბრძანება

თიანეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხაიშოს მიმდებარე ტერიტორიაზე „ხაიშოს” ტრავერტინის (სამშენებლო) ჯამური მოპოვება 3000 მ3-ის ოდენობით

შპს „ცოფურა“ (ს/კ 400048818)

2019 წლის 1 ივლისამდე

ი/მ ბადრი ნატრაძეზე (ს/კ 31001010273) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003731 ლიცენზია მთლიანად გადაეცა საკუთრებაში შპს „ცოფურა “ (ს/კ 400048818)

36

2016 წლის 11 აგვისტოს №1257/ს ბრძანება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დაბა კაზრეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,კაზრეთის“ ტუფობრექჩიის (საღორღე) მოპოვება ჯამური მოცულობა. ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 200 700 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,RMG Gold“-ზე (ს/კ 225359947)

20 წლის ვადით

პირველადი

37

2016 წლის 11 აგვისტოს №1258/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თელათგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „კავთისხევის“ კირქვის (საცემენტე) 459 360 მ3 ოდენობით

შპს „№ew Sto№e“ (ს/კ 404437196)

2036 წლის 16 აპრილამდე

გაყოფა

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.