საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2-139
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი
მიღების თარიღი 29/07/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/08/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 25/10/2019
სარეგისტრაციო კოდი 340120000.22.032.016212
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2-139
29/07/2016
ვებგვერდი, 04/08/2016
340120000.22.032.016212
საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/08/2016 - 22/10/2019)

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-139

2016 წლის 29 ივლისი

ქ. თბილისი

 

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლისა და „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის და მე-12 მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ :

მუხლი 1
დამტკიცდეს საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების სახელმწიფო კატალოგი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების  სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2011 წლის 5 აგვისტოს №2-129 ბრძანება.

 

მუხლი 3
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სოფლის მეურნეობის მინისტრიოთარ დანელია
საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატების

სახელმწიფო კატალოგი

თავი I. საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგროქიმიკატები

 

მუხლი 1.მარტივი სასუქები

სასუქის სავაჭრო დასახელება, მწარმოებელი, რეგისტრაციის ნომერი,  რეგისტრაციის თარიღი

პრეპარატული ფორმა, საკვები ელემენტების შემცველობა ( %)

 

გამოყენების თავისებურებები,

კულტურა

1

2

3

4

1

ამონიუმის გვარჯილა (მარკა )

 

სს. კონცერნი სტიროლი,  

უკრაინა

 

№107

25.08.2011

გრანულა

 

 

N -  არანაკლებ 34,4%

ნიადაგში შეტანა

 

მარცვლოვანი და ტექნიკური  კულტურები

 

2

ამონიუმის სულფატი

 

ღსს. ნავოიაზოტი,  უზბეკეთი

 

№116

23.09.2011

კრისტალური

 

 

N - არანაკლებ 21%

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

3

კელიკ

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

 ესპანეთი

 

№124

01.11.2011

სითხე

 

K2O – 33,3%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

მარცვლეული, ბაღჩეული, ბოსტნეული, პარკოსნები, ხეხილი, კენკროვნები, ტექნიკური კულტურები, ყვავილები, დეკორატიული კულტურები

4

შარდოვანა (კარბამიდი) მარკა ბ

 

კსს. ჩრდილოდონეცკის გაერთიანება აზოტი,

უკრაინა

 

№133

12.12.2011

ფხვნილი

 

N - არანაკლებ 46,2%

ნიადაგში შეტანა

 

მარცვლეული კულტურები, ბოსტნეული, სამარცვლე პარკოსნები, შაქრისა და საკვები ჭარხალი, კარტოფილი, მზესუმზირა, სასილოსე სიმინდი, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ბალახები

5

ამონიუმის გვარჯილა, მარკა ბ

 

შპს ყაზაზოტი,

ყაზახეთი

 

№139

 

30.12.2011

გრანულა

 

N - არანაკლებ 34,4%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

6

სამმაგი სუპერფოსფატი

 

გუბრე ფაბრიკალარი თ.ა.ჩ.,

თურქეთი

 

№177

22.02.2012

გრანულა

 

 

P2O5 -42%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

7

კარბამიდი მარკა

 

ღსს. მაქსამ–ჩირჩიქ,

უზბეკეთი

 

№204

30.03.2012

კრისტალური ფხვნილი

 

N–მინ.46,2%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

8

ნეუპოტას – 50 (კალიუმის სულფატი გრანულირებული)

ნეუფარმ ქიმია სან. ვე.დის.ტიკ.სტი.,  თურქეთი

 

№206

02.04.2012

გრანულა

 

 

 

 

K2O- მინ. 50%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

 

ბოსტნეული, ციტრუსი, ხეხილი, ბანანი

 

9

კალიუმის ქლორიდი ხარისხი I

 

 

უნიტარული საწარმო– დეხკანაბადის კალიუმიანი სასუქების ქარხანა,

უზბეკეთი

 

№212

17.04.2012

კრისტალური ფხვნილი

 

 

  K2O- მინ.  60%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

10

სუპერფოსფატი 16,2% (SP)

 

როჰამქიმია კო., ირანის ისლამური რესპუბლიკა

 

№223

28.05.2012

გრანულა

 

 

P2O5 -16,2%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

11

ამონიუმის გვარჯილა

მარკა  

 

ღსს.  მაქსამ–ჩირჩიქ, უზბეკეთი

 

№227

16.07.2012

გრანულა

 

 

 

N - არანაკლებ 34,4%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

12

კალიუმის ქლორიდი (გრანულირებული)

 

სს.  ბელარუსკალი,  ბელორუსია


№236

28.09.2012

გრანულა

 

 

K2O- მინ.  60%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

13

სელექტ კალიუმის ქლორიდი 0-0061

 

როტემ ამფერტ ნეგევ ლტდ.,

ისრაელი

 

№262

08.02.2013

კრისტალები

 

 

K2O- 61%

წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ღია და დახურული გრუნტი – ბოსტნეული, ბაღჩეული

14

ამონიუმის გვარჯილა  მარკა ბ

 

ევროქიმ-ღსს. ნევინომისკის აზოტი, რუსეთი

 

№312

19.12.2013

გრანულა

 

 

N-34,4%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

15

კარბამიდი

მარკა ბ

 

ევროქიმ-ღსს. ნევინომისკის აზოტი, რუსეთი

 

№316

10.01.2014

გრანულა

 

 

N-46,2%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

16

ამონიუმის გვარჯილა  მარკა ბ

 

ღსს. კუიბიშევაზოტი, რუსეთი

 

№317

10.01.2014

გრანულა

 

 

N- არანაკლებ 34,4%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

17

კარბამიდი

მარკა ბ

 

ღსს. კუიბიშევაზოტი, რუსეთი

 

№318

10.01.2014

გრანულა

 

 

N- არანაკლებ 46,2%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

18

აგროფოლ N 300

 

ალბა მილაგრო ინტერნეიშნალ სპა., იტალია

 

 

№321

16.01.2014

 

 

სითხე

 

N-30%

ფესვური და ფოთლოვანი  გამოკვება

 

ფესვური გამოკვება-

 ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ყვავილები,   დეკორატიული ბუჩქები

 

ფოთლოვანი  გამოკვება -

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი,ზეთისხილი,  ტექნიკური კულტურები, მარცვლეული

19

მაიელფოს

 

 

გრიინ რესერჩ სლ, ესპანეთი

 

№375

25.07.2014

 

სითხე

 

 

P2O5 -55% 

 ფოთლოვანი  და წვეთოვანი  გამოკვება

 

ფესვური და ფოთლოვანი  გამოკვება- ხეხილი, მარწყვი, მოცვი, ციტრუსი, ტროპიკული მცენარეები, ბოსტნეული, კარტოფილი, დეკორატიული მცენარეები, საფურაჟე მცენარეები

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი

20

მოლეკი

 

 

გრიინ რესერჩ სლ, ესპანეთი

 

№376

25.07.2014

ზეთოვანი სითხე

 

 

K2O - 38% 

ფოთლოვანი  და წვეთოვანი  გამოკვება

 

ვაზი,ხეხილი,  მარწყვი, მოცვი, ციტრუსი, ბოსტნეული, მარცვლეული, ზეთისხილი, დეკორატიული მცენარეები, საფურაჟე კულტურები

21

დემგოსტ - K

 

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

 

№423

19.02.2015

 

 

სითხე

 

 

K2O  - 25%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი)

- ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (სათბური)

- ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

ფოთლოვანი გამოკვება  (ღია გრუნტი) - მარცვლოვნები

22

შარდოვანა

 

ისტამბულ გუბრე სანაი ა.ს., თურქეთი

 

№431

06.03.2015

გრანულა

 

N – 46%

ნიადაგში შეტანა

 

ხეხილი, ციტრუსი, მარცვლოვნები, ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარწყვი, ლობიო, კარტოფილი, სალათა

23

კალიუმის სულფატი

 

 

ისტამბულ გუბრე სანაი ა.ს., თურქეთი

 

№435

06.03.2015

ფხვნილი

 

 

K2O – 51%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, ციტრუსი, მარცვლოვნები, ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარწყვი, ლობიო, კარტოფილი, სალათა

24

ამონიუმის გვარჯილა

 

ილდიზ ენთეგრე ა.ს., თურქეთი

 

 

№437

06.03.2015

გრანულა

 

 

N – 33%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ხეხილი, ციტრუსი, მარცვლოვნები, ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარწყვი, ლობიო, კარტოფილი, სალათა

25

ბულ P

ადრიატიკა ს.პ.ა,

იტალია

 

№34/15

25.03.2015

სითხე

 

 

P2O5 -54%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, აქტინიდია, ზეთისხილი, ტექნიკური კულტურები, ბოსტნეული, საკვები კულტურები, ყვავილები და დეკორატიული მცენარეები, გაზონები

26

ბულ   N

ადრიატიკა ს.პ.ა,

იტალია

 

№35/15

25.03.2015

სითხე

 

 

N -30%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, აქტინიდია ზეთისხილი, ტექნიკური კულტურები, მარცვლოვნები, ბოსტნეული, საკვები კულტურები, ყვავილები და დეკორატიული მცენარეები, გაზონები

27

იარავიტა     სტოფით

 

  იარა უკ ლტდ., გაერთინებული სამეფო

 

№446

30.03.2015

 

სითხე

 

CaO– 16,9%   

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაშლი, მსხალი, მარწყვი, ალუბალი, კომბოსტოსებრნი, სტაფილო, პომიდორი, კარტოფილი, ხახვი, სალათა

28

თხევადი აზოტოვანი სასუქი მარკა კას 32

 

ღსს. ნევინომისკის აზოტი, რუსეთი

 

№473

15.07.2015

სითხე

 

 

 

N - 31,7-32,3%

ფესვური და ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო  კულტურა

29

ამონიუმის სულფატი

 

ღსს. კუიბიშევაზოტი, რუსეთი

 

№474

15.07.2015

კრისტალი, გრანულა

 

N-არანაკლებ 21%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო  კულტურა

30

შავი ბრილიანტი კალიუმი

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№516

28.03.2016

სითხე

 

 

 

K2O-  30%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები, ჩაი, დეკორატიული მცენარეები

31

აგრობელლ ზოლაქს

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№554

22.04.2016

სითხე

 

 

K2O- 25%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, კივი, ზეთის ხილი, კაკლოვნები, ბოსტნეული, მარცვლეული, კარტოფილი, პარკოსნები, ბოლქვიანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, საფურაჟე კულტურები, ყვავილები, დეკორატიული მცენარეები

32

კარბამიდი მარკა B 

( შარდოვანა მარკა B)

 

ქარხანა „მარიკარბამიდ“, თურქმენეთი

 

№562

11.05.2016

გრანულა

 

 

N– არანაკლებ 46,2%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

33

პლექს კა

 

აგრი.ფე.მ. ლტდ, საბერძნეთი 

 

№587

18.07.2016

სითხე

 

CaO-6,9%   

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, საზამთრო, ნესვი, ციტრუსი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, სალათა, დეკორატიული მცენარეები

34

ამონიუმის გვარჯილა

 

შპს. რუსთავის აზოტი,  საქართველო

 

№98/16

21.07.2016

გრანულა

 

 

N - არანაკლებ 34,4%

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

მუხლი 2. კომპლექსური სასუქები

სასუქის სავაჭრო დასახელება, მწარმოებელი, რეგისტრაციის ნომერი,  რეგისტრაციის თარიღი

პრეპარატული ფორმა, საკვები ელემენტების შემცველობა (%)

 

გამოყენების თავისებურებები,

კულტურა

1

2

3

4

1

კრისტა კ პლიუს

 14-0-46

 

სქმ ს.ა.,

ჩილე

 

№102

10.08.2011

ფხვნილი

 

 

N -13,7%, K2O -46,3%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი  გამოკვება

 

დახურული გრუნტი-ბოსტნეული , სანერგეები, ყვავილები

ღია გრუნტი-ბოსტნეული, კარტოფილი, კენკროვნები, თამბაქო, მარცვლოვნები, ხეხილი

2

კრისტა კ 13-0-45

 

სქმ ს.ა.,

ჩილე

 

№103

10.08.2011

ფხვნილი

 

 

N -13,5%, K2O -45,5%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი  გამოკვება

 

დახურული გრუნტი-ბოსტნეული , სანერგეები, ყვავილები

ღია გრუნტი-ბოსტნეული, კარტოფილი, კენკროვნები, თამბაქო, მარცვლოვნები, ხეხილი

3

კრისტა მაპ

 

ფრეიონ ს.ა.,

ბელგია

 

№104

10.08.2011

ფხვნილი

 

 

N -12%, P2)5 -61%

ფოთლოვანი და  წვეთოვანი  გამოკვება

 

დახურული გრუნტი-ბოსტნეული , სანერგეები, ყვავილები

ღია გრუნტი-ბოსტნეული, კენკროვნები, ხეხილი

4

აზოტოვან-ფოსფორ-კალიუმიანი კომპლექსური სასუქი

მარკა 16-16-16-6(S)

 

სს. გომელის ქიმიური ქარხანა,

ბელორუსია

 

№105

17.08.2011

გრანულა

 

N -16±1%, P205 -16±1%, K20 -16±1 %, S-არანაკლებ 6%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

5

ტორო მკპ

 

ლარის ტარიმ ურუნლერი იტჩ. ვე ტიკ.ლტდ სტი.,

თურქეთი

 

№106

25.08.2011

ფხვნილი

 

P2O5 -52%, K2O -34%

 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული  (ღია და დახურული გრუნტი), ხეხილი,  ვენახი,  მინდვრის კულტურები                            

6

სუპერაგრო

NPK 8-24-24

 

სსს. სუმიქიმპრომი,

უკრაინა

 

№111

15.09.2011

გრანულა

 

N -8±1%, P2O5 -24±1%, K2O -24±1 %, S-არანაკლებ 3%

ნიადაგში შეტანა

 

საშემოდგომო  ხორბალი, მარცვლოვნები, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა

 

7

ამოფოსი

 

ღსს. ამოფოს-მაქსამი,

უზბეკეთი

 

№113

15.09.2011

გრანულა

 

 

N -11±1%, P2O5 -46±1 %

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

8

სუპერაგრო

NPK 15-15-15

 

სსს. სუმიქიმპრომი,

უკრაინა

 

№¹123

12.10.2011

გრანულა

 

N -15±1%, P2O5 -15±1%, K2O -15±1 %, S-არანაკლებ 8%

ნიადაგში შეტანა

 

საშემოდგომო  ხორბალი, მარცვლოვნები, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა

 

9

ატლანტა

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№126

01.11.2011

სითხე

 

P2O5 -30%, K2O -20%,

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება, თესვისწინა თესლის დამუშავება

 

მარცვლეული, ბაღჩეული, ბოსტნეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, ყვავილები, დეკორატიული მცენარეები – ფესვგარეშე გამოკვება

ციტრუსი, ხეხილი- ფესვური (წვეთოვანი) გამოკვება

10

კალციუმიანი ამონიუმის გვარჯილა (CAN)

 

სსს. რივნეაზოტი,  უკრაინა

 

№127

04.11.2011

Gგრანულა

 

N-25-28%, CaO-4-16%,

MgO-6%

ნიადაგში შეტანა

 

თავთავიანი კულტურები, სიმინდი, ძირხვენები, შაქრის ჭარხალი

11

ცენი

 

ბერლინ ექსპორტ ინტერნეშენალ,

ესპანეთი

 

№131

24.11.2011

სითხე

 

 

N- 7%, P2O5 -5%, K20 -5%,

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

12

კალციუმის ნიტრატი 15,5 (27)

 

კომპანია  აი-დი-პი ფერტილიზანტეს,

პორტუგალია

 

№134

16.12.2011

გრანულა

 

N – 15,5%

 

CaO- 27%

 

ნიადაგის მჟავიანობის შესამცირებლად, ნიადაგში შეტანით

 

    ძირითადად თხილის ნარგავები

13

ფლორისტი

 

მერკეზ ანადოლუ ქიმია,

თურქეთი

 

№137

26.12.2011

სითხე

 

N- 5%, P2O5 -5%,

 K20 -5%,

ფოთლოვანი და ფესვური (წვეთოვანი) გამოკვება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა,

დეკორატიული მცენარეები

14

კრისტა  SOP

 

სქმ სალარ ს.ა.,

ჩილე

 

№143

09.02.2012

 

 

კრისტალები

 

K2O - 52%, SO3 – 45%

ნიადაგში შეტანა (ფერტიგაცია) და ფოთლოვანი გამოკვება

 

ნიადაგში შეტანა (სათბური) - ბოსტნეული, ყვავილები. სანერგე

ნიადაგში შეტანა (ღია გრუნტი)- ბოსტნეული, ხეხილი, კენკროვნები.

ფოთლოვანი გამოკვება  (ღია გრუნტი) - ბოსტნეული, კარტოფილი, ხეხილი

15

იარალივა კალცინიტი

 

იარა ნორგე ას., ნორვეგია

 

№145

09.02.2012

 

 

გრანულა

 

N -15, 5%,

 CaO – 26, 5,

 

ნიადაგში შეტანა (ფერტიგაცია) და ფოთლოვანი გამოკვება

 

ნიადაგში შეტანა  - ბოსტნეული, ყვავილები (სათბური). ბოსტნეული, კენკროვნები (ღია გრუნტი)

 

ფოთლოვანი გამოკვება  (ღია გრუნტი) - ბოსტნეული

16

გოლდენფერტ ჯიალო

 

პუჩიონი ს.პ.ა.,

იტალია

 

№161

10.02.2012

გრანულა

 

N-11%, P2O5 - 22%, K2O -11% , CaO- 5%, SO3- 25%

ნიადაგში შეტანა

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბოსტნეული, კარტოფილი, გოგროვნები

17

ქუიქს Ca

 

პუჩიონი ს.პ.ა.,

იტალია

 

№163

10.02.2012

სითხე

 

CaO- 15%, B-0,2%

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული, მარწყვი, სალათა

18

ევრონატური 26

 

ტიმაკ აგრო,

ავსტრია

 

№167

13.02.2012

გრანულა

 

P2O5-26%,  CaO-41%

ნიადაგში შეტანა

 

ხეხილი, ბოსტნეული, ხორბალი, სიმინდი, ქერი,   რაფსი

19

ფერტიაქტილ სტარტერი

 

ტიმაკ აგრო ესპანა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№168

13.02.2012

სითხე

 

N-13%, P2O5-5%, K2O-8%

ნიადაგში შეტანა

 

ბოსტნეული, შაქრის ჭარხალი, სიმინდი, კარტოფილი, ლობიო, სოიო, პარკოსნები, რაფსი,

20

კელიკ  Ca+B

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№172

16.02.2012

 

სითხე

 

CaO – 6%,  B- 3%

 

ფოთლოვნი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი და ქერი, წიწიბურა, სიმინდი, ბრინჯი, რაფსი, მზესუმზირა, კარტოფილი,   ბაღჩეული, პომიდორი, კომბოსტო, ყვავილები, დეკორატიული მცენარეები

21

ფოსფორ-აზოტოვანი სასუქი (მარკა A)

 

ღსს. ნავოიაზოტი

უზბეკეთი

 

№176

21.02.2012

გრანულა

 

 

N - 22-28%,

 P2O5 - 1-6%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

22

სუპერფოსფატი გრანულირებული ამონიზირებული

 (I ხარისხი)

 

სსს. სუმიქიმპრომი,

უკრაიანა

 

№178

24.02.2012

 

გრანულა

 

 

 

 

N - არანაკლებ 2%,

P2O5 - არანაკლებ 16%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

 

საშემოდგომო ხორბალი, სიმინდი, ქერი, ფეტვი, ბრინჯი, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, ერთწლიანი ბალახები

23

NPK (15.15.15)

 

როჰამქიმია კო,

ირანის ისლამური რესპუბლიკა

 

№179

28.02.2012

გრანულა

 

N-15%, P2O5-15%, K2O-15%

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

24

კრისტა MAG

 

 

პრზედსიებიორსტვო პროდუქცინო-კონსულტინგოვე ადობ სპ. ზ. ო.ო. სპ.კ.,

პოლონეთი

 

№181

14.03.3012

მყარი

 

 

N - 11%, MgO - 15%   

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ფერტიგაცია - ბოსტნეული, ყვავილები (სათბური), ბოსტნეული, კენკროვნები (ღია გრუნტი)

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ბოსტნეული

25

კრისტა MgS

 

 

პრზედსიებიორსტვო პროდუქცინო-კონსულტინგოვე ადობ სპ. ზ. ო.ო. სპ.კ.,

პოლონეთი

 

№182

14.03.2012

კრისტალები

 

 

MgO - 16%,

SO3- 32%    

ფერტიგაცია,  ფოთლოვანი გამოკვება

 

ფერტიგაცია - ბოსტნეული, ყვავილები (სათბური), ბოსტნეული, კენკროვნები (ღია გრუნტი)

ფოთლოვანი გამოკვება - ბოსტნეული

26

სოლინური FX

17-8-27+3CaO

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№193

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი, გრანულები

 

N-17%, P2O5-8%, K2O-27%, CaO-3%, Cl-18%

 

 

წვეთოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული (ღია და დახურული გრუნტი)

27

სოლინური FX  20-20-20

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№194

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

 

N-20%, P2O5-20%, K2O-20%, Cl-4%

წვეთოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული (ღია და დახურული გრუნტი)

28

სოლინური FX  13-40-13

 

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№195

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

N-13%, P2O5- 40%, K2O-13%

 

წვეთოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული (ღია და დახურული გრუნტი)

29

სოლინური FX  24-13-13

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№196

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

N-24%, P2O5- 13%, K2O-13%, Cl-9%

წვეთოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული (ღია და დახურული გრუნტი)

30

ნეუმაგსალ
(მაგნიუმის სულფატი)

ნეუფარმ ქიმია სან. ვე.დის.ტიკ.სტი.,

თურქეთი

 

№205

02.04.2012

კრისტალები

 

 

MgO- მინ. 16%, SO3 – მაქს. 30%

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ბოსტნეული, ციტრუსი, ხეხილი, ბანანი, მარწყვი

31

ამოფოსი ხარისხი I

 

ყაზფოსფატი,

ყაზახეთი


№213

17.04.2012

გრანულა

 

 N-10±1%

 P2O5- 46±1%,  

 

 

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

32

კომპლექსური სასუქი

NPK 5–20–20

 

ლატვიური სასუქების მწარმოებელი

შპს. დარბინი,

ლატვია

 

№214

26.04.2012

 

გრანულა

 

 

N- 5%, P2O5- 20%,

  K2O- 20%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ციტრუსი, ხეხილი, თხილი, ვაზი, ჩაი, ნესვი, ბოსტნეული, კარტოფილი, თამბაქო, სოია

33

ფოსფომოჩევინა

 

ღსს. მაქსამ–ჩირჩიქ, უზბეკეთი

 

№224

04.06.2012

გრანულა

 

N-  არა ნაკლებ 40%,

P2O5-  არა ნაკლებ 3,5%,

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ნიადაგში შეტანა – ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

ფოთლოვანი გამოკვება – ბოსტნეული, ხეხილი

34

აზოტოვან-ფოსფორ-კალიუმიანი კომპლექსური სასუქი

მარკა 8-24-24 - 3(S)

 

ღსს. გომელის ქიმიური ქარხანა,

ბელორუსია

 

№226

10.07.2012

გრანულა

 

 

 

 

N -8±1%, P205 -24±1%, K20 -24±1 %, S-არანაკლებ 3%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

35

ატალანტე პლუსი


 

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა., ესპანეთი
 

№228

30.07.2012

სითხე

 

 

 

P2O5- 18%,  K2O- 16%

 

ფოთლოვანი და  წვეთოვანი გამოკვება,  თესლის თესვისწინა  დამუშავება 

 

ფოთლოვანი გამოკვება  – ვაზი,მარწყვი,  კენკროვნები, ბაღჩეული, ბოსტნეული, კარტოფილი, დეკორატიული მცენარეები

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, კენკროვნები, ციტრუსი, დეკორატიული მცენარეები

 

თესლის თესვისწინა  დამუშავება -მარცვლოვნები,   პარკოსნები                                

36

კელიკ K-Si

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა., ესპანეთი
 

231

30.07.2012

სითხე

 

K2O -20%, SiO2 - 13%

ფოთლოვანი გამოკვება 

 

მარცვლოვნები, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, ბოსტნეული, ციტრუსი, კენკროვნები, დეკორატიული მცენარეები                             

 

37

აზოტოვან-ფოსფოროვანი სასუქი (აფუ)

 

ღსს. მაქსამ–ჩირჩიქ,

უზბეკეთი235

13.08.2012

გრანულა

 

 

 

N- 29-32%, P2O5- 4%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

38

ნიტროკალციუმფოსფატი  ნიტროფოსი, მარკა ა

ღსს. სამარყანდქიმიო, უზბეკეთი

 

№238

11.10.2012

გრანულა

 

 

N-6±1%, P2O516±1%,  CaO-11±1%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარცვლეული, ბაღჩეული, საკვები კულტურები, ბამბა,  ბოსტნეული,  ოთახის მცენარეები

39

NPK ნიტროფოსკა


ღსს. სამარყანდქიმიო, უზბეკეთი

 

№239

11.10.2012

 

გრანულა


 N-5±1%,  P2O5-14±1%,  K2O-14±1%, CaO- 12±1%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი,  ციტრუსი, კარტოფილი, პომიდორი, კიტრი, წიწაკა, ხახვი, მარცვლეული კულტურები,  ბამბა

40

სუპერაგრო NPK 4-20-20

 

სსს. სუმიქიმპრომი,

უკრაიანა

 

№240

08.11.2012

გრანულა

 

N-4±1%,  P2O5-20±1%,  K2O-20±1%, S- მინ.5%

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

41

ბატერფილი  Ca Mg

 

ადრიატიკა ს.პ.ა,

იტალია

 

№245

28.12.2012

 

სითხე

 

N –10% ,  K2O-5%,  CaO- 10%,  MgO-3%

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი,მარწყვი, აქტინიდია,  ბოსტნეული, ბაღჩეული,   სალათა, ნიახური, კამა, საშობაო ყვავილი (პოინსეტია)

 

სათბური – ბოსტნეული, ყვავილები, ჩითილების კვალი

42

დიამოფოსკა მარკა ბ

 (NPK 9-25-25)

 

ღსს. ფოსაგრო–ჩერეპოვეც, რუსეთი

 

№255

08.01.2013

გრანულა

 

 

N- 9±1%, P2O5-25± 1%, K2O-25±1%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

43

ამოფოსკა

 (NPK15-15-15)

 

ღსს. ფოსაგრო–ჩერეპოვეც, რუსეთი

 

№256

09.01.2013

გრანულა

 

 

N- 15±1%, P2O5- 15±1%, K2O -15 ±1%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

44

სელექტ მონოკალიუმის ფოსფატი 0-51,5(52)-34

 

როტემ ამფერტ ნეგევ ლტდ.,

ისრაელი

 

№259

08.02.2013

კრისტალები

 

P2O5- 51, 5% (52%),

 K2O- 34%

წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია და დახურული გრუნტი – ბოსტნეული, ბაღჩეული

45

სელექტ მონოამონიუმის ფოსფატი 12-61-0

 

როტემ ამფერტ ნეგევ ლტდ.,

ისრაელი

 

№260

08.02.2013

კრისტალები

 

N-12%, P2O5 - 61%    

წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ღია და დახურული გრუნტი – ბოსტნეული, ბაღჩეული

46

სელექტ მაგფოსი

 0-55-18+7MgO

 

როტემ ამფერტ ნეგევ ლტდ.,

ისრაელი

 

№261

08.02.2013

ფხვნილი, კრისტალები

 

P2O5- 55%, K2O- 18%, MgO- 7%

წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ღია და დახურული გრუნტი-  ბოსტნეული, ბაღჩეული

47

00.18.27S

 

როსიერ ს.ა.,

ბელგია

 

№263

11.02.2013

გრანულა

 

P2O5- 18%, K2O-27%,

SO3– 25,5%

ნიადაგაში შეტანა

 

თხილის ნარგავები

48

ტრონ– pH

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა., ესპანეთი

 

№269

25.02.2013

სითხე

 

N- 3%, P2O5 - 15%

ფოთლოვანი  გამოკვება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

49

სუპერაგრო NPK 16-16-16

 

სსს. სუმიქიმიპრომი, უკრაიანა

 

№275

28.03.2013

გრანულა

 

N-16±1%, P2O5-16±1%,  K2O-16±1%,  S-მინ. 8%

ნიადაგში შეტანა

 

მარცვლოვნები, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა

 

 

50

ფერტილტოპ

NP 11-30+2 CaO+5 SO3

 

პუჩიონი ს.პ.ა,

 იტალია

 

№281

22.07.2013

გრანულა

 

 

N- 11%,  P2O5 - 30%,  CaO- 2%,  SO3-5%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ბოსტნეული, კარტოფილი, მარცვლოვნები, მზესუმზირა, შაქრის ჭარხალი, საკვები კულტურები

51

კრისტა MKP

 

როტემ ამფერტ ნეგევ ლტდ.,

ისრაელი

 

№303

25.10.2013

 

 

კრისტალები

 

P2O5- 52%, K2O- 34%

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ფერტიგაცია - ბოსტნეული, ყვავილები (სათბური), ბოსტნეული, კენკროვნები (ღია გრუნტი)

 

ფოთლოვანი  გამოკვება - ბოსტნეული

52

დუკანიტ (კალციუმის ნიტრატი)

 

იჰნოივა დუსლო ს.რ.ო., სლოვაკეთის რესპუბლიკა

 

№304

31.10.2013

გრანულა

 

N-15,5%,  CaO-26,3%

წვეთოვანი გამოკვება

 

სათბური - პომიდორი, კიტრი

53

ამოფოსი ( მარკა  12:52)

 

 

ღსს.  ევროქიმ-ბმუ, რუსეთი

 

№311

13.12.2013

გრანულა

 

 

N-12±1%, P2O5-52±1%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

54

ნიტროამოფოსკა მარკა ა

 

ევროქიმ-ღსს. ნევინომისკის აზოტი, რუსეთი

 

№313

19.12.2013

გრანულა

 

N-არანაკლებ 16%, P2O5-არანაკლებ 16%, K2O- არანაკლებ 16%

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

55

ნიტროამოფოსკა მარკა მ

 

ევროქიმ-ღსს. ნევინომისკის აზოტი, რუსეთი

 

№314

19.12.2013

გრანულა

 

N-არანაკლებ 17%, P2O5-არანაკლებ 0,1%, K2O- არანაკლებ 28%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

56

ნიტროამოფოსკა მარკა პ

 

ევროქიმ-ღსს. ნევინომისკის აზოტი, რუსეთი

 

№315

19.12.2013

გრანულა

 

N-არანაკლებ 21%, P2O5-არანაკლებ 0,1%, K2O- არანაკლებ 21%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

57

პოლიფოსი

 

ალბა მილაგრო ინტერნეიშნალ სპა., იტალია

 

№319

16.01.2014

სითხე

 

N-10%,  P2O5- 34%

ფესვური გამოკვება

 

ხეხილი, ბოსტნეული, ყვავილები ( ღია გრუნტი)

დეკორატიული ხეები და ბუჩქები (სანერგე)

 

58

მაგნიუმის ნიტრატი

 

ალბა მილაგრო ინტერნეიშნალ სპა., იტალია

 

 

№320

16.01.2014

 

 

ფხვნილი

 

N-11%, MgO- 15,5%

ფესვური და ფოთლოვანი  გამოკვება

 

ფესვური გამოკვება-

ბოსტნეული, ყვავილები

( სათბური),

ხეხილი, ბოსტნეული, ყვავილები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები

 ( ღია გრუნტი)

ფოთლოვანი  გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული, ყვავილები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები

59

კალექსი

 

ალბა მილაგრო ინტერნეიშნალ სპა., იტალია

 

 

№323

16.01.2014

 

 

სითხე

 

P2O5- 30%, K2O-  20%

ფოთლოვანი  და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი  გამოკვება -

 ვაზი, ხეხილი,  მარწყვი, ბოსტნეული, ყვავილები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, თამბაქო

 

წვეთოვანი გამოკვება -

ვაზი, ხეხილი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, ყვავილები,  დეკორატიული ბუჩქები( ღია გრუნტი)

 ბოსტნეული, ყვავილები

 (სათბური)

60

PK  16.32

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

№324

17.01.2014

გრანულა

 

P2O5- 16%,

 K2O-  32%

ნიადაგში შეტანა

 

ხეხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები, კარტოფილი, ვაზი, ზეთის ხილი, საზამთრო, ნესვი, თხილი

61

იარაბელა აქსანი N27, S4

 

იარა როსტოკი,

გერმანია

 

№325

04.02.2014

გრანულა

 

N-27%, S-4%

 

 

 

ნიადაგში შეტანა

 

მარცვლოვნები, ზეთოვანი კულტურები, სიმინდი, პომიდორი, კიტრი, ხახვი, წიწაკა, კომბოსტო, საზამთრო

62

    N GOOO 30.00.00 (36%SO3)

 

ადრიატიკა სპა,

 იტალია

 

№335

07.02.2014

გრანულა

 

 

N-30%,  SO3-36%, ინჰიბიტორი  DCD-2,5%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

პომიდორი, კარტოფილი, მარცვლეული, სიმინდი, ხახვი, შაქრის ჭარხალი, ბრინჯი,  რაფსი, სორგო, 

63

NPK 8-24-24

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

 

№336

07.02.2014

გრანულა

 

 

N-8%,  P2O5- 24%, K2O-24%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

მარცვლეული, სიმინდი, სორგო

64

NPK 15-15-15 (5% SO3)

 

ადრიატიკა სპა, იტალია

 

№337

07.02.2014

გრანულა

 

 

N-15%,  P2O5- 15%, K2O-15%, SO3-5%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

მარცვლეული, სიმინდი, სორგო

65

ნეუპოტას – 46

 (კალიუმის ნიტრატი გრანულირებული)

 

ნეუფარმ ქიმია სან. ვე.დის.ტიკ.ლტდ. სტი.,  თურქეთი

 

№346

04.03.2014

გრანულა

 

 

N-13%,  K2O-46%

 

ნიადაგში შეტანა, ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ბანანი, ბოსტნეული

66

პრო-ფოს PK

 12-20+11 CaO+13 SO3

 

პუჩიონი სპა, იტალია

 

№348

10.03.2014

გრანულა

 

 

P2O5- 12%, K2O -20%, CaO- 11%, SO3 -13%

ნიადაგში შეტანა

 

 

კარტოფილი, ბოსტნეული, მარცვლეული, მზესუმზირა, შაქრის ჭარხალი

67

აზოფოსკა (ნიტროამოფოსკა) მარკა NPK (MOP) 16:16:16

 

სსს. დოროგობუჟი, რუსეთი

 

№349

10.03.2014

 

 

გრანულა

 

 

N- 16±1%,  P2O5- 16±1%, K2O - 16±1%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ხეხილი, კენკროვნები, მარცვლეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები (ღია გრუნტი, სათბური, სანერგე)

68

მულტი-K Mg პრილს

 (11-0-39+4 MgO )

 

ჰაიფა ქემიკალს ლტდ ., ისრაელი

 

№358

16.06.2014

 

 

გრანულა

 

N - 11%, K2O - 39%,  MgO-  - 4%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ღია გრუნტი - ვაზი, ვაშლი, ატამი, ქლიავი, გოგრა, კარტოფილი, კომბოსტო, ჭარხალი, ბროკოლი, ფოთლოვანი ბოსტნეული

 

სათბური - პომიდორი, კიტრი, წიწაკა, მარწყვი

69

ტეკამინ ბრიქსი

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს, ს.ლ., ესპანეთი

 

№370

21.07.2014

სითხე

 

K2O-18%, B-0,2%  

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ნესვი, საზამთრო, თხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები, მიხაკი

70

გესენ კრისტალი

 

გრიინ რესერჩ სლ,

ესპანეთი

 

№371

25 .07.2014

 

 

კრისტალური ფხვნილი

 

N - 9%, K2O-5%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება -    ხეხილი, ნესვი, მარწყვი, მოცვი, ციტრუსი, ბოსტნეული, კარტოფილი, პარკოსნები, დეკორატიული მცენარეები, საფურაჟე მცენრეები

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი

71

კონტროლფიტ  PK

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ., ესპანეთი

 

№386

05.09.2014

სითხე

 

 

P2O5-30%, K2O-20%

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

ვაზი,ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი,  ნესვი, საზამთრო, ბოსტნეული, სალათა, კომბოსტოსებრნი,  ნიახური, ისპანაჰი

72

აზოტოფოსფატი მარკა 33:3

 

სს „გაერთაინებული ქიმიური კომპანია „ურალქიმი“, რუსეთი

 

№390

30.09.2014

გრანულა

 

 

N- 33±1%%, P2O5 -არა ნაკლებ 3%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ხეხილი, კენკროვნები, ბოსტნეული,   მარცვლეული, კარტოფილი

73

ნიტროამოფოსკა მარკა 10:26:26

 

ევროქიმ-ღსს„ნევინომისკის აზოტი“, რუსეთი

 

№393

23.10.2014

გრანულა

 

 

N- არა ნაკლებ 10%,  P2O5 -არანაკლებ 26%,  K2O-არანაკლებ 26%  

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

74

აზოტოვან-ფოსფოროვანი რთული სასუქი სასუქი მარკა 20:20

 

ღსს ევროქიმ-ბმუ,

რუსეთი

 

№394

23.10.2014

გრანულა

 

 

 

 

N- 20±1%,

 P2O5 20±1%  

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

75

გატიტ 13-1-45

 

გატ ფერტილაიზერს ლტდ.,

ისრაელი

 

№410

12.01.2015

 

ფხვნილი

 

N -13%, P2O5-1%, K2O-45%

ფერტიგაცია

 

ღია გრუნტი- პომიდორი, წიწაკა, სტაფილო, კარტოფილი, ბადრიჯანი, კომბოსტო,  შაქრის ჭარხალი, ვაშლი, კურკოვანი ხეხილი

 

სათბური - პომიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი

76

კალციუმის ნიტრატი 

 

გატ ფერტილაიზერს ლტდ.,

ისრაელი

 

№412

14.01.2015

 

მყარი

 

N – 15,5%, Ca- 19%       

ფერტიგაცია

 

ღია გრუნტი- პომიდორი, წიწაკა, სტაფილო, კარტოფილი,ლობიო,  ბადრიჯანი, კომბოსტო,  შაქრის ჭარხალი, ვაშლი, კურკოვანი ხეხილი

 

სათბური - პომიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი

77

მაგნისალ 11-0-0+16MgO

 

ჰაიფა ქემიკალს ლტდ., ისრაელი

 

№415

20.01.2015

მყარი ფირფიტა

 

N-11%, MgO-15,9%

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, მარცვლეული, სათბური

78

ჰაიფა კალციუმი GG

 ( 15,5-0-0+26,5 CaO)

 

ჰაიფა ქემიკალს ლტდ., ისრაელი

 

№417

05.02.2015

გრანულა

 

 

N-15,5%,  CaO - 26,5%

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, მარცვლეული, სათბური

79

აზოტ-ფოსფორ-კალიუმიანი კომპლექსური სასუქი

მარკა 8-20-30-2(S)

 

ღსს. გომელის ქიმიური ქარხანა,

ბელორუსია

 

№418

06.02.2015

გრანულა

 

 

 

 

N -8±1%, P205 -20±1%, K20 -30±1 %,

S-მინ. 2%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა ( ღია გრუნტი, სათბური)

80

დემგოსტ - N 

( 20-5-0)+ 3MgO

 

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№424

19.02.2015

 

სითხე

 

 

 

N -20%, P2O5 - 5%, MgO- 3%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი)

- ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

ფოთლოვანი, წვეთოვანი

გამოკვება (სათბური)

- ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

ფოთლოვანი გამოკვება  (ღია გრუნტი) - მარცვლოვნები

81

კალამინობორი

 

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№425

19.02.2015

 

 

სითხე

 

 

CaO -15%, B-0,3%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი)

- ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (სათბური)

- ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

ფოთლოვანი გამოკვება  (ღია გრუნტი) - მარცვლოვნები

82

NPK სასუქი 16-16-16

 

ღსს. მინუდობრენია, რუსეთი

 

 

№429

26.02.2015

გრანულა

 

N - 16±0,5%, P2O5 -16 ± 0,5%,

 K2O - 16± 0,5%

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

83

NP 20-20-0

ისტამბულ გუბრე სანაი ა.ს., თურქეთი

№433

06.03.2015

გრანულა

N - 20%, P2O5- 20%

 

ნიადაგში შეტანა

ხეხილი, ციტრუსი, მარცვლოვნები, ბოსტნეული, მარწყვი, ლობიო, კარტოფილი, სალათა

84

მაგნიუმის სულფატი

 

 

ისტამბულ გუბრე სანაი ა.ს., თურქეთი

 

№434

06.03.2015

 

ფხვნილი

 

 

MgO -15%,  SO3-28%

ფოთლოვანი, წვეთოვანი  გამოკვება

 

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ციტრუსი, მარცვლოვნები, ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარწყვი, ლობიო, კარტოფილი, სალათა

 

ფოთლოვანი გამოკვება- ხეხილი, ბოსტნეული

85

ბულ   K

 

ადრიატიკა ს.პ.ა,

იტალია

 

№36/15

25.03.2015

სითხე

 

 

N -3%, K20 -30%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, აქტინიდია ზეთისხილი, ტექნიკური კულტურები, ბოსტნეული, საკვები კულტურები, ყვავილოვანი  მცენარეები

86

ფოსფისანი

 

ადრიატიკა ს.პ.ა,

იტალია

 

№41/15

25.03.2015

სითხე

 

P205-30%, K20 -20%

 

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, აქტინიდია, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული,  მარცვლოვნები, ტექნიკური კულტურები, ყვავილოვანი და დეკორატიული მცენარეები, ხეები და ბუჩქები

 

ფერტიგაცია - ხეხილი, ბოსტნეული, ყვავილოვანი მცენარეები, გაზონი

87

შერეული აზოტოვან-ფოსფოროვანი

სასუქი

 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობა ყაზაზოტი, ყაზახეთი

 

№485

28.09.2015

გრანულა

 

 

 

N -31-33%, P2O5- არანაკლებ 2%,

MgO-0,2-0,5%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

88

კალციტეკი

 

ალბა მილაგრო ინტერნეიშნალ სპა, იტალია

 

№491

21.10.2015

 

სითხე

 

 

N-8,6%, CaO- 17,4%

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

ფესვური გამოკვება ( ღია გრუნტი) - ხეხილი, ბოსტნეული, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები

 

ფესვური გამოკვება

 ( სათბური) - ბოსტნეული, ყვავილები

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, ყვავილები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, გაზონი

89

გროგრინ კალცი

 

    ლიმა ევროპა ნვ., 

ბელგია

 

№61/15

09.12.2015

 

გრანულა

 

 

N -15,5%, CaO-26,5%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ვაშლი, ატამი, საზამთრო, ნესვი, კივი, პომიდორი, კიტრი წიწაკა ფერტიგაცია - ვაზი, ვაშლი, ატამი, საზამთრო, ნესვი, კივი, კარტოფილი, პომიდორი, კიტრი წიწაკა

90

კალციუმიანი ამონიუმის გვარჯილა

 

ევროქიმ-ღსს.ნოვამოსკოვსკის სააქციო კომპანია „აზოტი“ (ნაკ აზოტი), რუსეთი

 

№494

04.01.2016

გრანულა

 

 

N – 27±1%,  ( CaO- არა ნაკლებ 6%, MgO- არა ნაკლებ 4%)

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

91

მრ. ნიტრე 10-0-46

 

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი., თურქეთი

 

№498

11.01.2016

 

ფხვნილი

 

 

N - 10%, K2O -46%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი - ვაზი,თესლოვანი ხეხილი,  ბოსტნეული, კარტოფილი, სალათა, ლობიო, ზეთის ხილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული, სალათა, ლობიო

92

ალექსინი 95 PS

 

კომერშიალ ქუმიკა მასო ს.ა, ესპანეთი 

 

№502

09.02.2016

 

ფხვნილი

 

 

P2O5-52%,  K2O-42%

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება, დაწვიმება, შტამბის შეღებვა

 

ფოთლოვანი გამოკვება- ვაზი, ციტრუსი, ავოკადო, ხეხილი, მარწყვი, სალათა, მწვანილი, ხახვი, პომიდორი, გოგროვნები, მოედნები, წიწვოვანი ხეები

წვეთოვანი გამოკვება - ციტრუსი, ავოკადო, ხეხილი, წიწაკა, წიწვოვანი ხეები

დაწვიმება - მოედნები

შტამბის შეღებვა - ციტრუსი, ავოკადო, ხეხილი 

93

როსაფერტი 8-24-24

 

როსიერ ს.ა, ბელგია  

 

№503

10.02.2016

 

გრანულა

 

N - 8%, P2O5-24%,  K2O-24%

ნიადაგში შეტანა

 

ვაზი, ციტრუსი, ვაშლი, ატამი, თხილი, ნესვი, პომიდორი, წიწაკა, ხახვი, კარტოფილი, სიმინდი, ხორბალი

94

PK სასუქი 0.18.32

 

რს ქემიკალს იტალია ს.რ.ლ. სოციო უნიკო, იტალია 

 

№508

18.03.2016

გრანულა

 

 

P2O5-18%,  K2O-32%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

თხილი

 

95

PK სასუქი 0.19.32

 

რს ქემიკალს იტალია ს.რ.ლ. სოციო უნიკო, იტალია 

 

№509

18.03.2016

გრანულა

 

 

P2O5-19%,  K2O-32%

ნიადაგში შეტანა

 

თხილი

 

96

შავი ბრილიანტი კალციუმი

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№517

28.03.2016

 

სითხე

 

 

 

N- 8%, CaO-  14%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები,  ჩაი, დეკორატიული მცენარეები

97

შავი ბრილიანტი

 NPK 10-10-10

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№519

28.03.2016

 

 

სითხე

 

 

 

N-  10%, P2O5-10%, K2O-10%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები,  ჩაი, დეკორატიული მცენარეები

98

NI-CAL ტექნიკური კალციუმის ნიტრატი

 

აგრი.ფე.მ. ლტდ., საბერძნეთი

 

№534

08.04.2016

გრანულა

 

N- 15,5%, CaO- 28%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ვაშლი, გარგარი, ატამი, მსხალი, ნესვი, საზამთრო, ციტრუსი, ბოსტნეული

99

MKP (მონო კალიუმის ფოსფატი 0-52-34)

 

  აგრი.ფე.მ. ლტდ., საბერძნეთი

 

№535

08.04.2016

ფხვნილი

 

P2O5- 52%, K2O- 34%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ნესვი, საზამთრო, ბოსტნეული

100

SOP კალიუმის სულფატი

 0-0-50

აგრი.ფე.მ. ლტდ., საბერძნეთი

 

№536

08.04.2016

ფხვნილი

 

 

K2SO4- 97,1% ( K2O-52%, SO3-45%,

S- 18%)

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ვაშლი, გარგარი, ატამი, მსხალი,  ნესვი, საზამთრო, ბოსტნეული

101

MAP ტექნიკური მარკა (მონო ამონიუმის ფოსფატი)

 

  აგრი.ფე.მ. ლტდ., საბერძნეთი

 

№537

08.04.2016

ფხვნილი

 

 

 

N- 11,9%, P2O5- 60,5%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ნესვი, საზამთრო, ციტრუსი, ბოსტნეული

 

102

აგრობელლ პიეგრა- K

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№552

22.04.2016

სითხე

 

 

P2O5- 6%,  K2O- 12%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, ციტრუსი, ზეთის ხილი, ბოსტნეული ( ღია გრუნტი, სათბური), ბაღჩეული, ბამბა, თამბაქო

103

აგრობელლ  სოლე-Ca

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№553

22.04.2016

სითხე

 

 

N- 8%, CaO- 12%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, ციტრუსი, ზეთის ხილი, ბოსტნეული ( ღია გრუნტი, სათბური), მარცვლეული, კაკლოვნები, ტექნიკური კულტურები, ყვავილები, დეკორატიული მცენარეები

104

ბლუაქტ

 

ბიოლქიმ სპა,

იტალია

 

№566

25.05.2016

სითხე

 

 

N- 15%,  CaO-7%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი,ალუბალი, კივი 

 

105

აზოტოვან-ფოსფორ-კალიუმიანი სასუქი

 მარკა NPK-1 (დიამოფოსკა)

 

სს ვოსკრესენსკიე მინერალნიე უდობრენია, რუსეთი

 

№574

01.07.2016

გრანულა

 

 

 

 

N-10±1%, P2O5- 26±1%, K2O- 26±1%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

106

წყალში ხსნადი სპეციალური მონო ამონიუმის ფოსფატი  მარკა A

 

სს ვოსკრესენსკიე მინერალნიე უდობრენია, რუსეთი

 

№576

05.07.2016

 

 

ფხვნილი

 

 

 

 

 

N-12±1%,   P2O5 -61±1%

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება, ფერტიგაცია, დაწვიმება, ნიადგში ინჟექცია

 

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება ( ღია გრუნტი, სათბური) - ბოსტნეული, ყვავილები, დეკორაციული მცენარეები

 

დაწვიმება, ნიადაგში ინჟექცია ( ღია გრუნტი) - ყველა სასოფლო-სამურნეო კულტურა

107

კალპოპლიუსი

 

იკას ს.რ.ლ,

 იტალია 

 

№582

11.07.2016

სითხე

 

N- 10%, K2O-8%, CaO-16%

ფოთლოვანი გამოკვება , ფერტიგაცია

 

ბოსტნეული, ხეხილი, სათბური

108

მოფკალი

12-0-0-5 MgO-15 CaO

 

მოდერნ კომპანი ფორ ფერტილაიზერ პროდაქშნ ლტდ.,

იორდანია

 

№85/16

11.07.2016

 

სითხე

 

N-12%, MgO -5%, CaO-15%

 

ნიადაგში შეტანა

 

ბოსტნეული, ძაღლყურძენასებრნი, გოგროვნები, პარკოსნები, კომბოსტოსებრნი, სალათა,   ვაზი, მარცვლოვნები, შაქრის ჭარხალი  (ღია გრუნტი), პომიდორი, კიტრი, წიწაკა, ლობიო (დახურული გრუნტი),                             

109

კალციუმის ნიტრატი მებაღეობისათვის მარკა 15.5-0-0+26.3CaO

 

ვან იპერენ ინთერნეიშნალ ბვ, ნიდერლანდები

 

№583

13.07.2016

 

გრანულა

 

 

 

N-15,5%, CaO- 26,3%  

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ფერტიგაცია- ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბანანი, ბოსტნეული

 

ფოთლოვანი გამოკვება- ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ნესვი, ბანანი, ბოსტნეული

სათბური ( ჰიდროპონიკა)

110

კალიუმის ნიტრატი მებაღეობისათვის მარკა 13-0-46

 

ვან იპერენ ინთერნეიშნალ ბვ, ნიდერლანდები

 

№584

13.07.2016

 

კრისტალი

 

 

 

N-13%, K2O- 46%

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ფერტიგაცია- ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბანანი, ბოსტნეული, კარტოფილი

 

ფოთლოვანი გამოკვება-  ხეხილი, ციტრუსი, ბანანი, ზეთისხილი, ბოსტნეული

 

სათბური ( ჰიდროპონიკა)

111

მონოკალიუმის ფოსფატი მებაღეობისათვის მარკა 0-52-34

 

ვან იპერენ ინთერნეიშნალ ბვ, ნიდერლანდები

 

№585

13.07.2016

 

კრისტალი

 

 

 

P2O5-52%, K2O- 34%     

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ფერტიგაცია- ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბანანი, ბოსტნეული, კარტოფილი

 

ფოთლოვანი გამოკვება-  ხეხილი, ციტრუსი, ბანანი, ზეთისხილი, ბოსტნეული

 

სათბური ( ჰიდროპონიკა)

112

ნი მაგ

 

 

აგრი.ფე.მ. ლტდ, საბერძნეთი 

 

№588

18.07.2016

კრისტალი

 

 

N- 11%, MgO-16%

ფოთლოვანი და წვეტოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, ნესვი, საზამთრო, ციტრუსი, ბოსტნეული, სალათა, კარტოფილი

113

ნიტროამოფოსკა მარკა 14:14:23

 

ევროქიმ-ღსს. ნევინომისკის აზოტი, რუსეთი

 

№589

18.07.2016

გრანულა

 

 

N- არანაკლებ 14%, P2O5 -არანაკლებ 14%, K2O- 23%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

114

ამონიუმის სულფატი

 

შპს. რუსთავის აზოტი,

 საქართველო

 

№99/16

21.07.2016

კრისტალური

 

 

N - არანაკლებ 21%,

S -24%

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

 

 

მუხლი 3. კომპლექსური სასუქები მიკროელემენტებით

სასუქის სავაჭრო  დასახელება, მწარმოებელი, რეგისტრაციის ნომერი,  რეგისტრაციის

 თარიღი

პრეპარატული ფორმა, საკვები ელემენტების შემცველობა (%)

 

გამოყენების თავისებურებები,

კულტურა

1

2

3

4

1

დრიპფერტი 16-8-24+TE

 

 ლარის ტარიმ ურუნლერი იტჩ. ვე ტიკ. ლტდ სტი,

თურქეთი

 

№101

10.08.2011

ფხვნილი

 

N-16%, P2O5 -8%, K2O -24%,

B-0,01%, Cu-0,004%, Fe-0,03%, Mn-0.02%, Zn-0,03% 

ფოთლოვანი და  წვეთოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული (ღია და დახურული გრუნტი), ხეხილი, ვენახი, მინდვრის კულტურები                            

2

დრი ფერტი 12-36-12+TE

 

ლარის ტარიმ ურუნლერი იტჩ. ვე ტიკ. ლტდ სტი,

თურქეთი

 

№114

21.09.2011

ფხვნილი

 

N-12%, P2O5 -36%,

K2O -12%,

B-0,01%, Cu-0,004%, Fe-0,03%, Mn-0.02%, Zn-0,03% 

ფოთლოვანი და  წვეთოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, კენკროვნები, ბოსტნეული,  ვაზი, მინდვრის კულტურები                           

3

ეუროსერიალ მ-ბიოაქტილი

 

ბერძნული სასუქები და  ქიმიკატები ელფე ს.ა.,

საბერძნეთი

№115

21.09.11

გრანულა

 

N -10%, P2O5 -20%,  

SO3 - 30%, Cu-0,1%, Zn-0,1% 

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ხორბალი, ქერი,რაფსი

4

ნუტრივანტ დრიპ

3-10-37+4 MgO

 

ფერტილაზერს და ქემიკალ,

ისრაელი

 

№117

27. 09.2011

ფხვნილი

 

N -3%, P2O5 -10%,

K2O -37%,

MgO-4%, S-11%, Fe -0,1%, Mn-0,05%, Zn-0,025%, Cu-0,005%, Mo-0,005%

 

ფესვგარეშე(ფოთლოვანი) გამოკვება

 

ყვავილოვანი-დეკორატიული კულტურები

 

5

ნუტრივანტ დრიპ

12-6-28+7,4 CaO

 

ფერტილაზერს და ქემიკალ,

ისრაელი

 

№118

27. 09. 2011

ფხვნილი

 

N -12%, P2O5 -6%, K2O -28%, CaO - 7,4 %, S-11%, Fe -0,1%, Mn-0,05%, Zn-0,025%, Cu-0,005%,

Mo-0,005%

 

ფოთლოვანი  და ფესვური  გამოკვება

 

 პომიდორი, ბადრიჯანი, კიტრი,  წიწაკა,  ყვავილოვანი - დეკორატიული კულტურები                                                    

6

გროგრინ ვეგეტაცია

 

ლიმა ევროპა ნვ,

ბელგია

 

№119

12.10.2011

გელი

 

 

N-27%, P2O5 -27%, K2O-27%,

MgO-5,1%, B-0,016%, Cu-0,004%, Fe -0,08%, Mn-0,04%, Mo-0,0025% Zn-0,006%

 

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

ბოსტნეული,ხეხილი, ციტრუსი, ვაზი,  მარცვლეული, კარტოფილი,ხახვი, შაქრის ჭარხალი, ბაღჩეული, ფოთლოვანი მცენარეები, მზესუმზირა

7

გროგრინ ბრასიკა

 

ლიმა ევროპა ნვ,

ბელგია

 

 

№120

12.10.2011

გელი

 

 

N-8%, P2O5 -8%, K2O -38%, MgO-6%,

S-14%, B-0,017%, Cu-0,004%, Fe -0,085%, Mn-0,04%, Mo-0,0026% ,Zn-0,006%,

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

კომბოსტო

8

გროგრინ ნაყოფი

 

ლიმა ევროპა ნვ,

ბელგია

 

№121

12.10.2011

გელი

 

 

N-18%, P2O5 -11%, K2O -59%,

B-0,018%, Cu-0,005%, Fe -0,092%, Mn-0,046%, Mo-0,0028%, Zn-0,006%

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

ბოსტნეული,ხეხილი, ციტრუსი, ვაზი,  მარცვლეული, კარტოფილი,ხახვი, შაქრის ჭარხალი, ბაღჩეული, ფოთლოვანი მცენარეები

9

გროგრინ სტარტერი

 

ლიმა ევროპა ნვ,

ბელგია

 

 

№122

12.10.2011

გელი

 

N-16%, P2O5 -69%, K2O -16%,

B-0,016%, Cu-0,004%, Fe -0,08%, Mn-0,04%, Mo-0,0025% , Zn-0,006%

ფოთლოვანი და ფესვური  გამოკვება

 

ბოსტნეული, ბაღჩეული, ფოთლოვანი მცენარეები, სიმინდი , მზესუმზირა , ხახვი, კარტოფილი 

10

პანამინ

 

პანამინ გმბხ.,

 ავსტრია

 

№128

14.11.2011

 

გრანულა

 

CaO-35,9%, MgO-1,9 %, Na2O- 0,07%,

 S iO2- 18,1%, P2O5- 0,28%, K2O-0,1%,

S - 0,52%, Fe2O3- 2,52%, Zn -32,2 მგ/კგ, Cu -20,6 მგ/კგ

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ბოსტნეული,  ხორბალი, ხეხილი, კენკროვნები, ძირხვენები, პარკოსნები, ზეთისხილი, ვაზი ციტრუსი

11

ნუტრისოლი

 (NPK 8-16-32 +4CaO+ 2 MgO+TE)

 

პუჩიონი ს.პ.ა.,

იტალია

 

№135

19.12.2011

 

ფხვნილი

 

N-8%,  P2O5- 16%, K2O- 32%,  CaO-4%, MgO- 2%, B-0,01%, Cu – 0,006%, Fe -0,05%, Mn -0,03%, Mo- 0,004%, Zn- 0,01%

ფოთლოვანი და  წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი და  წვეთოვანი გამოკვება -

ბოსტნეული, ვაზი, ხეხილი, კენკროვნები

ფოთლოვანი გამოკვება - მარცვლეული, ქოთნის ყვავილები

12

ნუტრივანტ დრიპი

 15-19-15+ ME

 

 

 ფერტილაზერს და ქემიკალს,

ისრაელი

 

№138

30.12.2011

ფხვნილი

 

N-15%,  P2O5- 19%, K2O- 15%, Fe -0,04%,

Mn- 0,02%, Zn- 0,01%, Cu-0,0025%, Mo-0,0025%

ფესვური გამოკვება (დახურული გრუნტი)- პომიდორი, ბადრიჯანი, კიტრი, წიწაკა

ჰიდროპონიკა- პომიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა, ყვავილოვან-დეკორატიული მცენარეები

 

 

13

ეკოდანი +

 

შპს. ეკოდანი,

საქართველო

 

№141

13.01.2012

სითხე

 

N-0,3%, MgO- 0,25%,  Fe- 0,15%, Zn- 0,05%, Mn- 0,08%, Mo- 0,008%, Cu- 0,022%, B- 0,05%

თესლის, ბოლქვისა და ტუბერების დამუშავება

 

მარცვლეული, სიმინდი, სოიო, მზესუმზირა, გოგროვნები, პომიდორი, კარტოფილი

 

14

ეკოდანი 3+9

 

შპს. ეკოდანი,

საქართველო

 

№142

13.01.2012

სითხე

 

N -4,2%, P2O5- 4%,  K2O- 3,5%, MgO- 0,06%, Fe- 0,071% Zn- 0,024%, Mn- 0,045%, Mo- 0,004%, Co- 0,0024%, Cu- 0,013%,  B- 0,026%, S-2%

 

ფოთლოვანი   გამოკვება

 

ქოთნის ყვავილები, მარცვლეული, სიმინდი, მზესუმზირა, კარტოფილი, პომიდორი, შაქრის ჭარხალი, ვაზი, ხეხილი, გოგროვნები,

დახურული გრუნტი - კიტრი, პომიდორი, ბადრიჯანი, მწვანილი, წიწაკა

15

იარალივა ნიტრაბორი

 

იარა ნორგე ას., ნორვეგია

 

№144

09.02.2012

გრანულა

 

N -15,4%,  CaO - 25, 6%, B - 0,3%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

ბოსტნეული, კარტოფილი, ხეხილი, კენკროვნები, შაქრის ჭარხალი

16

იარამილა კომპლექსი

 12-11-18

 

იარა ნორგე ას,

 ნორვეგია

 

№146

09.02.2012

გრანულა

 

N-12%, P2O5- 11%, K2O- 18%, MgO- 2,7%, SO3- 20%, B- 0,015%, Fe- 0,2%, Mn- 0,02%, Zn-0,02%

ნიადაგში შეტანა

 

კარტოფილი, ბოსტნეული, კენკროვნები, ხეხილი, დეკორატიული მცენარეები, გაზონი

17

კრისტალონი

18-18-18-3+ მიკრო

 

ნუ3 ბ.ვ.,

ნიდერლანდები

 

№148

09.02.2012

 

კრისტალური ფხვნილი

 

N-18%, P2O5- 18%, K2O- 18%, MgO-3%, S-2 %, B- 0,025%, Cu- 0,01%,Fe- 0,07%, Mn- 0,04%, Zn-0,025% ,Mo-0,004%

ფერტიგაცია  და ფოთლოვანი  გამოკვება

 

 

ფერტიგაცია ( სათბური, ღია გრუნტი)- ბოსტნეული, კენკროვნები, ხეხილი

ფოთლოვანი  გამოკვება(ღია გრუნტი) - ბოსტნეული, კარტოფილი, კენკროვნები, ხეხილი

18

კრისტალონი

03-11-38-4+ მიკრო

 

ნუ3 ბ.ვ.,

ნიდერლანდები

 

№149

09.02.2012

 

კრისტალური ფხვნილი

 

N-3%, P2O5- 11%, K2O- 38%, MgO- 4%, S-11%, B- 0,025%, Cu- 0,01%,Fe- 0,07%, Mn- 0,04%, Zn-0,025% ,Mo-0,004%

ფერტიგაცია და ფოთლოვანი  გამოკვება

 

ფერტიგაცია- ბოსტნეული, ყვავილები (სათბური), ბოსტნეული, ხეხილი, კენკროვნები (ღია გრუნტი)

 

ფოთლოვანი გამოკვება  (ღია გრუნტი) - ბოსტნეული, კარტოფილი, კენკროვნები, ხეხილი

19

კრისტალონი

13-40-13+ მიკრო

 

ნუ3 ბ.ვ.,

ნიდერლანდები

 

№150

09.02.2012

 

კრისტალური ფხვნილი

 

N-13%, P2O5- 40%, K2O -13%, B- 0,025%, Cu- 0,01%, Fe- 0,07%, Mn- 0,04%, Zn-0,025%, Mo-0,004%

ფერტიგაციადა ფოთლოვანი  გამოკვება

 

ფერტიგაცია ( სათბური, ღია გრუნტი)- ბოსტნეული, კენკროვნები, ხეხილი

 

ფოთლოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ბოსტნეული, კარტოფილი, კენკროვნები, ხეხილი

20

იარამილა 16-27-7

 

იარა სუომი ოუ,

ფინეთი

 

№151

09.02.2012

გრანულა

 

N-16%, P2O5- 27%, K2O- 7%, SO3- 5%,  Zn-0,1%

 

ნიადაგში შეტანა

 

მარცვლეული, სიმინდი, კარტოფილი

21

იარამილა 7-12-25

 

იარა სუომი ოუ,

ფინეთი

 

 

№152

09.02.2012

გრანულა

 

N-7%, P2O5- 12%, K2O- 25%, MgO- 2%,

 SO3- 6,5%, B- 0,02%

 

ნიადაგში შეტანა

 

საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლეული, საგაზაფხულო თალგამი, ზეთოვანი კულტურები, სიმინდი, მზესუმზირა

22

იარამილა 8-24-24

 

იარა სუომი ოუ,

ფინეთი

 

№153

09.02.2012

გრანულა

 

N-8%, P2O5- 24%, K2O- 24%,  SO3- 5%, B- 0,01%, Fe-0,1%, Mn- 0,01%, Zn- 0,01%

 

ნიადაგში შეტანა

 

საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლეული, საგაზაფხულო თალგამი, ზეთოვანი კულტურები, სიმინდი, მზესუმზირა

23

იარამილა 7-20-28

 

იარა სუომი ოუ,

ფინეთი

 

№154

09.02.2012

გრანულა

 

N-7%, P2O5 - 20%, K2O - 28%,  MgO - 2%, SO3 - 7,5%, B - 0,02%, Fe - 0,1%, Mn - 0,03%, Zn- 0,02%

ნიადაგში შეტანა

 

საშემოდგომო და საგაზაფხულო მარცვლეული, საგაზაფხულო თალგამი, სიმინდი, მზესუმზირა, ზეთოვანი კულტურები,

24

იარამილა  კროპქეა

8-11-23

 

იარა სუომი ოუ,

ფინეთი

 

№155

09.02.2012

გრანულა

 

 

N - 8%, P2O5 - 11,5%, K2O - 22,9%,  MgO- 4,2%, SO3 - 29,3%, B - 0,05%, Cu - 0,05%,

Mn- 0,25%

ნიადაგში შეტანა

 

 

კარტოფილი, ბოსტნეული, კენკროვნები, ხეხილი, დეკორატიული  კულტურები, გაზონი, ტორფი

25

იარამილა  კროპქეა

11-11-21

 

იარა სუომი ოუ,

ფინეთი

 

№156

09.02.2012

გრანულა

 

 

N -11%, P2O5 - 10,5%, K2O - 21,2%,  MgO - 2,6%, SO3 - 25%, B - 0,05%,  Cu - 0,03%, Fe - 0,08%, Mn - 0,25%, Mo- 0,002%, Zn - 0,04%

ნიადაგში შეტანა

 

 

კარტოფილი, ბოსტნეული, კენკროვნები, ხეხილი, დეკორატიული  კულტურები, გაზონი, ტორფი

26

ნუტრისოლი

 (NPK 15-30-15+2MgO+TE)

 

 

პუჩიონი ს.პ.ა.,

იტალია

 

№158

10.02.2012

 

ფხვნილი

 

 

N-15%,  P2O5- 30%, K2O- 15%, MgO-2%, B- 0,01%, Cu- 0,006%, Fe- 0,05%, Mn- 0,03%, Mo-0,004%, Zn- 0,01%

ფოთლოვანი  და წვეთოვანი გამოკვება

 

წვეთოვანი გამოკვება- ბოსტნეული, ხეხილი, ყვავილები

 

ფოთლოვანი  გამოკვება -   ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ყვავილები

27

ვუქსალ Fe

 

კომპანია  აგლუკონ სპეციალდიუნგერ გმბხ & კო.კგ,

გერმანია

 

№165

10.02.2012

სითხე

 

N-5%, Fe-5%, S-3%

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, ბოსტნეული, სახნავი კულტურები, დეკორატიული კულტურები, სანერგეები, მწვანე მოედნები

 

28

კელკატ მიქს-კალციუმი

 

 

ატლანტიკა აგრიკოლა სა.,

ესპანეთი

 

№173

16.02.2012

 

 

გრანულა

 

 

CaO- 3%, Fe- 2,3%, Mn-2,6%, B-0,55%, Zn-0,55%, Cu-0,55%, Mo-0,15%

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება, თესლის დამუშავება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი და ქერი, წიწიბურა, სიმინდი, ბრინჯი

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება - ვაზი, ხეხილი, ბაღჩეული, ბოსტნეული, ყვავილები, დეკორატიული მცენარეები

თესლის დამუშავება- - საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი და ქერი, მზესუმზირა, სიმინდი, შვრია, შაქრის ჭარხალი, სორგო

29

ევროსერიალ

- ბიოაქტილი

 

ჰელენიკ ფერტილაიზერს & ქემიქალს ელფე ს.ა., საბერძნეთი

 

№183

15.03.2012

გრანულა

 

 

N-10%, P2O5-20%,  SO3-20%, Zn- 0,1%, Cu-0,1%   

ნიადაგში შეტანა

 

 

ხორბალი, ქერი, რაფსი

30

ნუტრივანტი

8-16-39+TE

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№184

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

N-8%,  P2O5- 16%, K2O–39%, Cu-0,005%, Fe-0,08%, Mn- 0,04%, Mo-0,005%, Zn- 0,02%

 

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ციტრუსი

31

ნუტრივანტი

20-10-15+TE

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№185

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

N- 20%,  P2O5-10%,  K2O- 15%, B-0,05%, Cu-0,2%, Fe-1%,

Mn-0,2%, Mo-0,02%, Zn-1%

ფოთლოვანიგამოკვება

 

 

მარცვლოვანი კულტურები

32

ნუტრივანტი

10-10--35+TE

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№186

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

N-10%, P2O5-10%, K2O- 35%, B-0,4%, Fe-0,2%, Mn-0,05%,

Mo-0,005%, Zn-0,05%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ზეთის ხილი

33

ნუტრივანტი

0-39-26+2MgO+TE

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№187

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

P2O5 - 39%, K2O- 26%, MgO-2%, B-1,8%, Mn-0,2%, Zn- 0,2%   

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხეხილი

34

ნუტრივანტი

12-20-18+8CaO+TE

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№188

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

N- 12%, P2O5-20%, K2O- 18%, CaO-8%, B-0,1%, Fe-0,1%,

Mn-0,1%, Zn- 0,1%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ხეხილი

35

ნუტრივანტი

5-34-5+4MgO+1Mn+3,4Zn

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№189

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

N-5%, P2O5-34%, K2O- 5%, MgO-4%,  Mn-1%, Zn- 3,4%  

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

სიმინდი

36

ნუტრივანტი

5-37-24+2MgO+TE

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.~,

ისრაელი

 

№190

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

N-5%, P2O5-37%, K2O- 24%, MgO-2%, B- 0,5%, Mn-0,2%, Zn- 0,2%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

კარტოფილი, პომიდორი, კიტრი, საზამთრო, ნესვი (ღია და დახურული გრუნტი)

37

სოლინური GT

10-5-39+2MgO +TE

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№191

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

N-10%, P2O5-5%, K2O- 39%, MgO-2%, B-0,01%, Cu-0,002%,

Fe-0,04%, Mn-0,01%, Mo-0,002%, Zn- 0,002%

წვეთოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული (ღია და დახურული გრუნტი)

38

სოლინური GT

11-35-11+2MgO +TE

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№192

19.03.2012

კრისტალები, ფხვნილი

 

N-11%, P2O5-35%, K2O- 11%, MgO- 2%, B-0,01%, Cu-0,002%,

Fe-0,04%, Mn-0,01%, Mo-0,002% , Zn- 0,002%

წვეთოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული (ღია და დახურული გრუნტი)

39

აგროლიფ ფავერი მაგნიუმი

10-5-10+16MgO+

32 SO3+TE

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№197

19.03.2012

ფხვნილი

 

 

 

 

N-10%, P2O5- 5%,

K2O-10%, MgO-16%,

SO3-32% B-0,25%,

Cu-0,07%, Fe-0,14%, Mn-0,25%, Mo-0,001%, Zn-0,07%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

 

 

ბოსტნეული, მარცვლეული (ღია და დახურული გრუნტი)

40

აგროლუშენ სფეშელი

14-8-22+5CaO+2 MgO+TE

 

 

ევერის ინტერნეიშნალ ბ.ვ.,

ისრაელი

 

№198

19.03.2012

გრანულები, კრისტალები, ფხვნილი

 

 

N-14%, P2O5- 8%, K2O-22%, CaO-5%,

 MgO-2%, B-0,01%,

Cu-0,01%, Fe-0,16%, Mn-0,06%, Mo-0,006%, Zn-0,01%

წვეთოვანი გამოკვება

 

 

 

 

ბოსტნეული (ღია და დახურული გრუნტი)

41

NPKey 18-18-18+TE

 

 

ლარის ტარიმ ურუნლერი იტჩ. ვე. ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№200

26.03.2012

ფხვნილი

 

 

N- 18%, P2O5- 18%, K2O-18%, B-0,01%, Cu- 0,004%,  Fe-0,03%, Mn-0,02%, Zn- 0,03%

წვეთოვანი გამოკვება, დაწვიმება

 

ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული (ღია გრუნტი, სათბური),   მინდვრის კულტურები

 

 

42

NPKey

17-7-27+2MgO+TE

 

ლარის ტარიმ ურუნლერი იტჩ. ვე. ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№201

26.03.2012

ფხვნილი

 

 

N- 17%, P2O5- 7%, K2O-27%, MgO-2%,  B-0,01%, Cu- 0,004%,  Fe-0,03%, Mn-0,02%, Zn-0,03%

წვეთოვანი გამოკვება, დაწვიმება

 

ვაზი, ხეხილი,  ბოსტნეული (ღია გრუნტი, სათბური), მინდვრის კულტურები

 

43

NPKey 15-30-15+TE

 

 

ლარის ტარიმ ურუნლერი იტჩ. ვე. ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№202

26.03.2012

ფხვნილი

 

 

N- 15%, P2O5-30%, K2O-15%, B-0,01%, Cu- 0,004%,  Fe-0,03%, Mn-0,02%, Zn-0,03%

წვეთოვანი გამოკვება, დაწვიმება

 

ვაზი, ხეხილი,  ბოსტნეული(ღია გრუნტი, სათბური), მინდვრის კულტურები

 

44

NPKey

11-5-19+9CaO+2,5MgO+TE

 

ლარის ტარიმ ურუნლერი იტჩ. ვე. ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№203

26.03.2012

ფხვნილი

 

 

N- 11%, P2O5-5%, K2O-19%, CaO-9%, MgO-2,5%,  B-0,01%, Cu- 0,004%,  Fe-0,03%, Mn-0,02%, Zn-0,03%

 

წვეთოვანი გამოკვება, დაწვიმება

 

ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული (ღია გრუნტი, სათბური), მინდვრის კულტურები

 

45

პერფექტი  30-10-10+TE 


 

ჰებეი მონბანდ უოთერ სოლუბლ ფერტილაიზერ კო., ჩინეთი

 

№207

04.04.2012

კრისტალური ფხვნილი

 

 

N- 30%, P2O5 – 10%, K2O – 10%, B- 0,02%, Mn – 0,03%, Zn- 0,01%, Cu – 0,005%, Fe – 0,07%

 

     

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია, ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

46

პერფექტი  15-30-15+TE 


 

ჰებეი მონბანდ უოთერ სოლუბლ ფერტილაიზერ კო., ჩინეთი

 

№208

04.04.2012

კრისტალური ფხვნილი

      

 

N- 15%, P2O5 – 30%, K2O – 15%, B- 0,02%, Mn – 0,03%, Zn- 0,01%, Cu – 0,005%, Fe – 0,07%

 

 

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია, ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

47

პერფექტი  20-20-20+TE 


ჰებეი მონბანდ უოთერ სოლუბლ ფერტილაიზერ კო., ჩინეთი

 

№209

04.04.2012

კრისტალური ფხვნილი

 

 

N- 20%, P2O5 – 20%, K2O – 20%, B- 0,02%, Mn – 0,03%, Zn- 0,01%, Cu – 0,005%,

 Fe – 0,07%

      

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია, ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

 

 

48

პერფექტი  6-12-36+TE 


 

ჰებეი მონბანდ უოთერ სოლუბლ ფერტილაიზერ კო., ჩინეთი

 

№210

04.04.2012

კრისტალური ფხვნილი

 

 

N- 6%, P2O5 – 12%, K2O – 36%, B- 0,02%, Mn – 0,03%, Zn- 0,01%, Cu – 0,005%, Fe – 0,07%

 

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია, ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

 

49

  კალციუმის გვარჯილა +ბორი

 

 

ტაიუან ჟინტე ინდუსტრი კო., ჩინეთი


№211

04.04.2012     

გრანულა

 

 

 

N– მინ. 15,5%, CaO–მინ. 26%, B- მინ. 0,3%

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

50

აგრიპლანტ 2 სომი (აგრიპლანტ 2)

 

 

პლანტა-დუნგემითელი გმბხ., გერმანია

 

 

№215

03.05.2012

კრისტალური ფხვნილი

 

N-12%, P2O5- 5%, K2O- 24%, MgO – 2%, Fe- 0,05%, Mn- 0,05%, Zn- 0,01%

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული

51

აგრიპლანტ 8

 

 

პლანტა-დუნგემითელი გმბხ., გერმანია

 

№216

03.05.2012

კრისტალური ფხვნილი

 

N-10%, P2O5- 40%, K2O- 10%, MgO – 2%,  B- 0,01%, Cu- 0,01%, Fe- 0,05%, Mn- 0,05%,  Mo- 0,001%, Zn- 0,01%

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული

52

ნუტრივანტ პლიუს  უნიკროპ   
0-36-24+2 MgO+2B+1Mn+

ფერტივანტი

 

ფერტილაიზერს ენდ ქემიკალ,

ისრაელი

 

№217

08.05.2012

 

ფხვნილი

 

 

 

 

P2O5- 36%,   K2O- 24%, MgO-2%, B-2%,

Mn- 1%

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

 

ხეხილი,სტაფილო, შაქრის ჭარხალი,  მზესუმზირა, სოია, რაფსი, ბარდა,  იონჯა,

53

აგრიპლანტ 6

 

 

 პლანტა-დუნგემითელი გმბხ.,

გერმანია

 

 

№219

14.05.2012

კრისტალური ფხვნილი

 

N-15%, P2O5- 5%, K2O- 30%, MgO - 2%,  B- 0,01%, Cu- 0,01%, Fe- 0,05%, Mn- 0,05%,  Mo- 0,001%,

Zn- 0,01%

 

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ხეხილი, ბოსტნეული

54

აგრიპლანტ 7

 

 

პლანტა-დუნგემითელი გმბხ.,

გერმანია

 

№220

14.05.2012

კრისტალური ფხვნილი

 

N-6%, P2O5- 12%, K2O- 36%, MgO - 2%,  B- 0,01%, Cu- 0,01%, Fe- 0,05%, Mn- 0,05%,  Mo- 0,001%, Zn- 0,01%

 

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, ბოსტნეული

55

ავანგარდი ბოსტნეულის

 

 

ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ,

უკრაინა

 

№241

22.11.2012

სითხე

 

 

N –5-7%,  P2O5-8%, K2O-6%, MgO-0,3%, B-0,4%, Mn-0,3%, Cu-0,1%, Zn-0,2%, SO3-1,4%, Mo-0,007%-0,01%

 

ფოთლოვანი გამოკვება, თესლის თესვისწინა დამუშავება

 

ბოსტნეული

56

ვუქსალ მიკროპლანტი

 

აგლუკონ სპეციალდიუნგერ გმბხ &კო.კგ,

გერმანია

 

№5/12

28.12.2012

სუსპენზია

 

N-5%, K2O-10%, MgO-3%, S-5,2%, Fe-1%, B-0,3%, Cu-0,5%, %, Mn-1,5%, Mo-0,01% , Zn-1%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

მარცვლოვნები, პარკოსანი კულტურები, მზესუმზირა, ხახვი

57

ვუქსალ კალციუმი

 

აგლუკონ სპეციალდიუნგერ გმბხ &კო.კგ,

გერმანია

 

 

№6/12

28.12.2012

სუსპენზია

 

N-10%, CaO -15%,

MgO-2%, B-0,05%,

Cu-0,04%, Fe-0,05%,

Mn-0,1%, Mo-0,001%,

Zn-0,02 %

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი,  ნესვი, საზამთრო, პომიდორი, კიტრი 

58

ვუქსალ მაკრომიქსი

 

აგლუკონ სპეციალდიუნგერ გმბხ &კო.კგ,

გერმანია

 

№7/12

28.12.2012

სუსპენზია

 

N-16%, P2O5 -16%,

K2O -12%, B-0,02%,

Cu-0,05%, Fe-0,1%,

Mn-0,05%, Mo-0,001%,

 Zn-0,05 %

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული,  სიმინდი, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი

59

ვუქსალ ბორონი

 

აგლუკონ სპეციალდიუნგერ გმბხ &კო.კგ,

გერმანია

 

№8/12

28.12.2012

სუსპენზია

 

N-8%, P2O5 -10%,

 B-7%, Cu-0,05%,

Fe-0,1%, Mn-0,05%, Mo-0,001%, Zn-0,05 %

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი,  ვაშლი, ბოსტნეული, კარტოფილი 

60

ნიტროპლიუს 32

 

ნატურ სა.,

 საბერძნეთი

 

№254

08.01.2013

სითხე

 

N-32%, P2O5 -1-%, Mo-0,0015%

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

სათბური - ბოსტნეული

 

61

სოლუკატი დრიპ

 12-6-28+,4 CaO+ME

 

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა., ესპანეთი

 

№271

25.02.2013

კრისტალები

 

N-12%, P2O5- 6%, K2O-28%,  CaO-7,4%, Fe-0,08%, Mn-0,04%, Zn-0,02%, Cu-0,003%, Mo-0,002%

 

წვეთოვანი გამოკვება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

62

სოლუკატი დრიპ

 3-10-37+4 MgO+ME

 

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა., ესპანეთი

 

№271

25.02.2013

კრისტალები

 

N-3%, P2O5- 10%, K2O-37%,  MgO-4%, Fe-0,1%, Mn-0,05%, Zn-0,025%, Cu-0,005%, Mo-0,005%

 

წვეთოვანი გამოკვება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

63

სოლუკატი დრიპ

 11-9-34+3 MgO+ME

 

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა., ესპანეთი

 

№272

25.02.2013

კრისტალები

 

N-11%, P2O5- 9%, K2O-34%,  MgO-3%, Fe-0,08%, Mn-0,04%, Zn-0,02%, Cu-0,005%, Mo-0,005%

 

წვეთოვანი გამოკვება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

64

სოლუკატი დრიპ

 19-19-19+3 MgO+ME

 

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა., ესპანეთი

 

№273

25.02.2013

კრისტალები

 

N-19%, P2O5- 19%, K2O-19%,  MgO-3%, Fe-0,15%, Mn-0,075%, Zn-0,038%, Cu-0,006%, Mo-0,006%

 

წვეთოვანი გამოკვება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

65

კრისტალონი კიტრი

14–11–31+2,5MgO+მიკრო

 

იარა ვლაარდინგენი ბ.ვ., ნიდერლანდები

 

№278

22.04.2013

 

 

 

კრისტალური ფხვნილი

 

N-14%, P2O5- 11%, K2O-31%,  MgO-2,5%, SO3-5%, B-0,02%,  Cu-0,01%,Fe– 0,15%, Mn - 0,1%, Zn–0,01%, Mo-0,002%

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ფერტიგაცია– ბოსტნეული, ყვავილები (სათბური), ბოსტნეული, ხეხილი, კენკროვნები (ღია გრუნტი)

 

ფოთლოვანი გამოკვება – ხეხილი, კენკროვნები, ბოსტნეული, კარტოფილი

66

მუგასოლ NPK 15.5.30+TE

 

მუგავერო ტერესა ს.ა.ს., იტალია

 

№282

02.08.2013

ფხვნილი

 

 

N-15%, P2O5-5%, K2O-30%, B-0,01%, Cu-0,01%, Fe-0,03%, Mn-0,02%, Zn- 0,01%

 

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ღია გრუნტი– ხეხილი, ციტრუსი,  ბოსტნეული

 

სათბური  – ბოსტნეული, ყვავილები

67

ავანგარდი მარცვლეული

 

შპს.ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ, უკრაინა

 

№296

10.10.2013

სითხე

 

N-10%,   K2O-1%, SO3-14,4%,  MgO- 5%,  B-0,3%, Fe-0,5%,Co-0,005%, Cu-1,2%, Zn-1%, Mn-1,2%, Mo-0,01%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხორბალი, ჭვავი, ქერი

68

ავანგარდი ხილ-კენკროვანი

 

შპს. ფაბრიკა აგროქიმიკატოვ, უკრაინა

 

№297

10.10.2013

სითხე

 

 

N-3%,  P2O5-10%,  K2O-7%, SO3-1,7%,   B-0,6%, Fe-0,7%, Co-0,01%, Cu-0,3%, Zn-0,5%, Mn-0,5%, Mo-0,01%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ვაშლი, მსხალი, გარგარი, ატამი, ქლიავი, ციტრუსი, კივი

69

ორგანექსი 13-40-13 + M.E

 

ტაიოსის ა.ს.,

თურქეთი

 

№299

10.10.2013

 

ფხვნილი

 

N-13%,  P2O5-40%,  K2O-13%,MgO-1%,  SO3-10%,   B-0,04%, Cu-0,08%,  Fe-0,2%, Mn-0,08%, Zn-0,08%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი,ციტრუსი,  მარწყვი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები, ბაღჩეული და პარკოსანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, კაკლოვნები, კარტოფილი, იონჯა, დეკორატიული მცენარეები

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული

70

ორგანექსი 07-11-40+ M.E

 

 

ტაიოსის ა.ს.,

 თურქეთი

 

№300

10.10.2013

 

ფხვნილი

 

 

N-7%, P2O5- 11%, 

K2O-40%,   SO3-17%,

B-0,04%, Cu-0,08%,  Fe-0,2%, Mn-0,08%, Zn-0,08%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი,ციტრუსი,  მარწყვი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები, ბაღჩეული და პარკოსანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, კაკლოვნები, კარტოფილი, იონჯა, დეკორატიული მცენარეები

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული

71

ორგანექსი 08-24-24

 

 

ტაიოსის ა.ს.,

 თურქეთი

 

№301

10.10.2013

 

 

ფხვნილი

 

N-8%, P2O5- 24%,  K2O-24%,  MgO-1%,  SO3-17%, B-0,04% ,Cu-0,08%,  Fe-0,2%, Mn-0,08%, Zn-0,08%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი,ციტრუსი,  მარწყვი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები, ბაღჩეული და პარკოსანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, კაკლოვნები, კარტოფილი, იონჯა, დეკორატიული მცენარეები

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული

72

ორგანექსი 20-20-20+ M.E

 

ტაიოსის ა.ს.,

 თურქეთი

 

№302

10.10.2013

 

ფხვნილი

 

 

N-20%, P2O5- 20%,  K2O-20%,  B-0,04%, Cu-0,08%,  Fe-0,2%, Mn-0,08%, Zn-0,08%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი,  მარწყვი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები, ბაღჩეული და პარკოსანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, კაკლოვნები, კარტოფილი, იონჯა, დეკორატიული მცენარეები

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული

73

ვეგიტა

 

ტაიოსის ა.ს.,

 თურქეთი

 

№305

08.11.2013

 

სითხე

 

N-50 გ/ლ, P2O5- 80 გ/ლ,  K2O-60 გ/ლ,  MgO-3 გ/ლ,  SO3-16 გ/ლ, B-4 გ/ლ ,Cu-1 გ/ლ,  Fe-6 გ/ლ, Mn-4 გ/ლ, Zn-3 გ/ლ

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი,ციტრუსი,  მარწყვი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები, ბაღჩეული და პარკოსანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, კაკლოვნები, კარტოფილი, იონჯა, დეკორატიული მცენარეები

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული

74

ორგანექსი 15 -05-40

 

ტაიოსის ა.ს.,

 თურქეთი

 

№306

08.11.2013

 

ფხვნილი

 

N-15%, P2O5- 5%,  K2O-40%,  B-0,04%,Cu-0,08%,  Fe-0,2%, Mn-0,08%, Zn-0,08%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი,ციტრუსი,  მარწყვი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები, ბაღჩეული და პარკოსანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, კაკლოვნები, კარტოფილი, იონჯა, დეკორატიული მცენარეები

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული

75

ორგანექსი 15-40-05

 

ტაიოსის ა.ს.,

 თურქეთი

 

№307

08.11.2013

 

ფხვნილი

 

N-15%, P2O5- 40%,  K2O-5%,  MgO- 2%, SO3- 4%, B-0,04%, Cu-0,08%,  Fe-0,2%, Mn-0,08%, Zn-0,08%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი,ციტრუსი,  მარწყვი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები, ბაღჩეული და პარკოსანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, კაკლოვნები, კარტოფილი, იონჯა, დეკორატიული მცენარეები

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული

76

ფრუიტა

 

ტაიოსის ა.ს.,

თურქეთი

 

№308

08.11.2013

 

სითხე

 

N-30გ/ლ, P2O5- 50 გ/ლ,  K2O-20 გ/ლ,  MgO-3 გ/ლ, B-4 გ/ლ ,Cu-1 გ/ლ,  Fe-6 გ/ლ, Mn-4 გ/ლ, Zn-3 გ/ლ

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი,ციტრუსი,  მარწყვი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები, ბაღჩეული და პარკოსანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, კაკლოვნები, კარტოფილი, იონჯა, დეკორატიული მცენარეები

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული

77

ნოვალონი

 19-19-19+2 MgO+ME

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ,

თურქეთი

 

№326

07.02.2014

ფხვნილი

 

N-19%,  P2O5- 19%, K2O-19%, S-1,5%, MgO- 2%, Fe-0,08%, Mn- 0,035%, Zn- 0,035%, Cu- 0,015%, B- 0,02%, Mo- 0,002%

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

78

ნოვალონი

 03-07-37+2 MgO+ME

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ,

 თურქეთი

 

№327

07.02.2014

ფხვნილი

 

 

N-3%,  P2O5- 7%, K2O-37%, S-14,9%, MgO- 2%, Fe-0,08%, Mn- 0,035%, Zn- 0,035%, Cu- 0,015%, B- 0,02%, Mo- 0,002%

ფოთლოვანი გამოკვება, ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

79

ნოვალონი 13-40-13+ME

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ,

 თურქეთი

 

№328

07.02.2014

ფხვნილი

 

N-13%,  P2O5- 40%, K2O-13%, Fe-0,08%, Mn- 0,035%, Zn- 0,035%, Cu- 0,015%, B- 0,02%, Mo- 0,002%

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ნიადაგში შეტანა

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

80

ნუტრიფლექსი T

15-8-25+ 3,5 MgO+ME

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ,

თურქეთი

 

№329

07.02.2014

ფხვნილი

 

N-15%,  P2O5- 8%, K2O-25%, S- 2,1%, MgO-3,5%,  Fe-0,07%, Mn- 0,045%, Zn- 0,025%, Cu- 0,004%,

B- 0,025%, Mo- 0,004%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

პომიდორი, წიწაკა, კარტოფილი

81

ნუტრიფლექსი C

17-7-21+3MgO+ME

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ,

თურქეთი

 

№330

07.02.2014

ფხვნილი

 

 

N-17%, P2O5- 7%, K2O-21%, S- 1,9%, MgO-3%,  Fe-0,08%, Mn- 0,05%, Zn- 0,03%, Cu- 0,004%,

B- 0,025%, Mo- 0,001%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

ნესვი, საზამთრო, კიტრი, ბადრიჯანი, ყაბაყი,

82

NPK 10-06-18

(3% MgO - 33% SO3)+0,1%B

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

№334

07.02.2014

გრანულა

 

N-10%,  P2O5- 6%, K2O-18%, MgO- 3%, SO3-33%, B- 0,1%

 

ნიადაგში შეტანა

 

ვაზი, ხეხილი, კივი, პომიდორი, შაქრის ჭარხალი, კარტოფილი

83

NPK 10-05-15

 (2% MgO - 28% SO3)+0,1B

 

ადრიატიკა სპა,

 იტალია

 

№338

07.02.2014

 

გრანულა

 

 

N-10%,  P2O5- 5%, K2O-15%, MgO- 2%, SO3-28%, B- 0,1%

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი, კივი

84

       გროსტარტ  NP 10-40 (მიკროელემენტებით)

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

№339

07.02.2014

გრანულა

 

 

N-10%,  P2O5- 40%, Cu-0,5%, Fe- 0,5%, Zn- 0,8%, ინჰიბიტორი DCD- 2,5%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ვაშლი, მსხალი, მარცვლეული, სიმინდი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა, თამბაქო

85

გროსტარტ  NP 8-41 (მიკროელემენტებით)

 

 

ადრიატიკა სპა,

 იტალია

 

№340

07.02.2014

გრანულა

 

 

N-8%,  P2O5- 41%,  B-0,2%, Cu-0,5%, Fe- 0,5%, Zn- 0,8%

 

ნიადაგში შეტანა

 

პომიდორი, მარცვლეული, სიმინდი, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა, ბრინჯი, რაფსი, სორგო

86

მრ. მისტრალ WSF                  20-20-20+TE

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი.,

 თურქეთი

 

№352

17.04.2014

ფხვნილი

 

N - 20%, P2O5 -20%, K2O -20%, Cu – 0,01%, Mn - 0,03%, Zn - 0,03%, B - 0,01%, Fe - 0,02%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი- თესლოვანი ხეხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები,  კარტოფილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული

87

მრ. ტორ WSF 3-5-40+TE

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი.,

თურქეთი

 

№353

17.04.2014

ფხვნილი

 

N - 3%, P2O5 -5%, K2O -40%, Cu – 0,01%, Mn - 0,03%, Zn - 0,04%, B - 0,01%, Fe - 0,03%   

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი- თესლოვანი ხეხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული

88

მრ. ჯოკერ

WSF 20-20-20+TE

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი.,

თურქეთი

 

№355

17.04.2014

ფხვნილი

 

N - 20%, P2O5 -20%, K2O -20%, Cu – 0,004%, Mn - 0,02%, Zn - 0,02%, Fe - 0,02%   

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი-   ვაზი, თესლოვანი ხეხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, კარტოფილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული

89

მრ. ჯოკერ

WSF 10-40-10+TE

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი.,

თურქეთი

 

№356

17.04.2014

ფხვნილი

 

N - 10%, P2O5  - 40%, K2O - 10%, Cu – 0,02%, Mn - 0,02%, Zn - 0,04%, Fe - 0,04%, Mo – 0,001%, B  - 0,01%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი-   ვაზი, თესლოვანი ხეხილი, ბოსტნეული, ზეთისხილი, კარტოფილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული

90

მულტი - NPK  პრილს

 12-20-28+0,1B

 

ჰაიფა ქემიკალს ლტდ, ისრაელი

 

№357

02.06.2014

 

გრანულა

 

 

N - 12%, P2O5  - 20%,

K2O - 28%,  B - 0,1%

ნიადაგში შეტანა

 

ღია გრუნტი - ვაზი, ვაშლი, ატამი, ქლიავი, გოგრა, კარტოფილი, კომბოსტო, ჭარხალი, ბროკოლი, ფოთლოვანი ბოსტნეული

 

სათბური - მარწყვი, პომიდორი, კიტრი, წიწაკა

91

ფერტილიდერ ორისი

 

ტიმაკ აგრო  ს.ა.ს.,

საფრანგეთი

 

№359

20.06.2014

სითხე

 

N - 3%, P2O5  - 15%,

 Zn – 4,8%,

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული, სიმინდი, კარტოფილი, პარკოსნები, შაქრის ჭარხალი,   ყვავილები

 

92

ჰაიფა ტურბო-K

18-9-18+Mg+S+Fe, Zn

 

ჰაიფა ქემიკალს ლტდ,

ისრაელი

 

№363

15.07.2014

 

გრანულა

 

N - 18%, P2O5  - 9%, K2O - 18%, MgO-2%,  SO3-12,5%, Fe - 0,1%, Zn- 0,02%

ნიადაგში შეტანა

 

კურკოვანი ხეხილი, კენკროვნები, პომიდორი, ლობიო, კარტოფილი, სტაფილო, სალათა, ხახვი, წიწაკა, კომბოსტოსებრნი (კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, ბროკოლი), ტკბილი სიმინდი, სამკურნალო მცენარეები, სამყურა, გაზონი

93

ჰაიფა ტურბო-K

14-14-17+Mg+S+Fe, Zn

 

ჰაიფა ქემიკალს ლტდ,

ისრაელი

 

№364

15.07.2014

 

გრანულა

 

N - 14%, P2O5 - 14%, K2O - 17%, MgO-2%,  SO3-17%, Fe - 0,1%, Zn- 0,02%

ნიადაგში შეტანა

 

კურკოვანი ხეხილი, კენკროვნები, პომიდორი, ლობიო, კარტოფილი, სტაფილო, სალათა, ხახვი, წიწაკა, კომბოსტოსებრნი (კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, ბროკოლი), ტკბილი სიმინდი, სამკურნალო მცენარეები, სამყურა, გაზონი

94

ჰიპერ    Phos 570

 

ნატურ  ს.ა.,

საბერძნეთი

 

№391

30.09.2014

 

 

სითხე

 

 

N-5%, P2O5 -70%, MgO- 0,5%, Fe- 0,1%, Zn- 0,1%, Mn- 0,1%, Cu- 0,01%, , B-0,01%,  Mo- 0,0004% 

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება -  საზამთრო, ნესვი, ბოსტნეულიკარტოფილი, ლობიო

ფოთლოვანი გამოკვება - ბამბა, სამყურა

95

მრ.ჯოკერ  5-5-40+TE

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი.,

თურქეთი

 

 

№402

29.12.2014

ფხვნილი

 

 

N -5%, P2O5 -5%, K2O -40%, Cu- 0,004%, Mn - 0,02%, Zn - 0,01%, Fe - 0,02%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი - ვაზი, თესლოვანი ხეხილი, 

ზეთისხილი, ბოსტნეული, კარტოფილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული

96

მრ. ნიტრო- Ca

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი.,

თურქეთი

 

№405

29.12.2014

სითხე

 

N - 8%, CaO -14%, B - 0,15%

 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი - ვაზი, თესლოვანი ხეხილი,

 ზეთის ხილი,  ბოსტნეული, კარტოფილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული

97

გატიტ 20-20-20+  TE

 

გატ ფერტილაიზერს ლტდ.,

ისრაელი

 

 

№408

30.12.2014

 

 

ფხვნილი

 

N - 20%, P2O5-20%, K2O-20%, Fe- 360 ppm, Mn- 195 ppm, Zn- 30 ppm,  Cu- 14 ppm, Mo-10ppm

ფერტიგაცია

 

 

ღია გრუნტი- ვაშლი,კურკოვანი ხეხილი პომიდორი, წიწაკა, სტაფილო, კარტოფილი, ბადრიჯანი, კომბოსტო, შაქრის ჭარხალი

 

სათბური - პომიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი

98

ნეუბეის

 11-29-11-11SO3+TE

 

ნეუფარმ ქიმია სან. ვე.დის.ტიკ.ლტდ. სტი, თურქეთი

 

№411

13.01.2015

გრანულა

 

N- 11%, P2O5- 29%, K2O-11%, SO3- 11%, B-0,013%, Zn- 0,011%, Fe- 0,023%

ნიადაგში შეტანა

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბოსტნეული მარცვლეული,

99

გროგრინ N P K

19-19-19+1MgO+

მიკროელემენტები

 

ლიმა ევროპა ნვ.,

ბელგია

 

№29/15

03.02.2015

კრისტალური ფხვნილი

 

 

N-19%, P2O5 -19%, K2O -19%,

MgO-1%,S-1,7%, B-0,01%, Cu-0,003%, Fe-0,025%, Mn-0,013%, Mo-0,0018% Zn-0,004 %

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ფოთლოვანი გამოკვება- ბოსტნეული, ციტრუსი, ვაზი, ხორბალი, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა, ნესვი, საზამთრო, ფოთლოვანი ხეები

ფერტიგაცია

  ღია გრუნტი -ვაზი, ხეხილი,  ციტრუსი, მანგო, პომიდორი, ბადრიჯანი, ხახვი, კარტოფილი,

სათბური- პომიდორი, წიწაკა, ნესვი

100

გროგრინ N P K

10-5-40+2Mg0+

მიკროელემენტები

 

ლიმა ევროპა ნვ.,

ბელგია

 

№30/15

03.02.2015

კრისტალური ფხვნილი

 

 

N-10%, P2O5 -5%, K2O -40%,

MgO-2%,S-4%, B-0,01%, Cu-0,003%, Fe-0,025%, Mn-0,013%, Mo-0,0018%, Zn-0,004 %

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ფოთლოვანი გამოკვება- ბოსტნეული, ციტრუსი, ვაზი, ხორბალი, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა, ნესვი, საზამთრო, ფოთლოვანი ხეები

ფერტიგაცია

  ღია გრუნტი -ვაზი, ხეხილი,  ციტრუსი, მანგო, პომიდორი, ბადრიჯანი, ხახვი, კარტოფილი,

სათბური- პომიდორი, წიწაკა, ნესვი

101

გროგრინ N P K

12-42-12+

მიკროელემენტები

 

ლიმა ევროპა ნვ.,

ბელგია

 

№31/15

03.02.2015

 

კრისტალური ფხვნილი

 

N-12%, P2O5 -42%, K2O -12%,

S-2%, B-0,01%, Cu-0,003%, Fe-0,025%, Mn-0,013%, Mo-0,0018%, Zn-0,004 %

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ფოთლოვანი გამოკვება- ბოსტნეული, ციტრუსი, ვაზი, ხორბალი, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა, ნესვი, საზამთრო, ფოთლოვანი ხეები

ფერტიგაცია

  ღია გრუნტი -ვაზი, ხეხილი,  ციტრუსი, მანგო, პომიდორი, ბადრიჯანი, ხახვი, კარტოფილი,

სათბური- პომიდორი, წიწაკა, ნესვი

102

დემ მაგფერი

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№427

19.02.2015

 

 

სითხე

 

 

SO3-10%, MgO -7%,

Fe – 0,5%

 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი)-

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (სათბური)

- ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

 

ფოთლოვანი გამოკვება  (ღია გრუნტი) - მარცვლოვნები

103

ჰაიფა MAP 12-61-0

 

 

ჰაიფა ქემიკალს ლტდ ., ისრაელი

 

№442

19.03.2015

 

 

კრისტალები

 

 

N - 12%, P2O5- 61%, CaO-0,01%, MgO- 0,005%, Fe-0,001%, B-10ppm, Zn-5ppm, Mn-5ppm, Mo-1ppm, Cu-5ppm

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი - ვაზი, ვაშლი, ატამი, ქლიავი, გოგრა, კარტოფილი, ხახვი, კომბოსტო, ჭარხალი, ბროკოლი, ფოთლოვანი ბოსტნეული, სამკურნალო მცენარეები

 

სათბური - პომიდორი, კიტრი, წიწაკა, მარწყვი

104

ვიგნაფილი 1

 

ადრიატიკა ს.პ.ა,

იტალია

 

№37/15

25.03.2015

სითხე

 

 

N-15%, K2o -5%,

B-0,05%, Fe-0,2%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი

 

 

105

ვიგნაფილი 2

 

ადრიატიკა ს.პ.ა,

იტალია

 

№38/15

25.03.2015

სითხე

 

 

N-5%, K2O -10%, MgO-3%, B-0,05%

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი

106

მიკროფოსი Mo Zn

 

ადრიატიკა ს.პ.ა,

იტალია

 

 

№39/15

25.03.2015

 

 

გრანულა

 

N-10%, P205 -46%, Mo-0,002% , Zn-1,8 %

ნიადაგში შეტანა

 

 ღია გრუნტი - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, აქტინიდია, ნესვი, საზამთრო, მარწყვი, ზეთისხილი, მარცვლოვნები, ტექნიკური კულტურები, ბოსტნეული,  ყვავილოვანი მცენარეები

 

სათბური - ბოსტნეული

107

ბაზიფერტილი   მპპა

ევროპაკი 11-10-16

2%MgO +18% SO3+ 0,3%B+0,3% Zn

 

ჰელენიკ ფერტილაიზერს & ქემიქალს ელფე ს.ა., საბერძნეთი

 

№443

26.03.2015

გრანულა

 

 

 

 

 

N-10%, P2O5 -18%, K2O -12%, SO3-20%,

Zn-0,2%

 

ნიადაგში შეტანა

 

ხეხილი,სიმინდი, ხორბალი, ქერი,  კარტოფილი, პომიდორი, მზესუმზირა

108

იარავიტა   ზეატრელ 

 

იარა უკ ლტდ., გაერთინებული სამეფო

 

№447

30.03.2015

სითხე

 

P2O5 – 29,5%, K2O-5%, MgO-4,5%, Zn-3,1%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

მარცვლეული, სიმინდი, ხახვი, კარტოფილი

109

იარავიტა   ფრუტრელ  

 

იარა უკ ლტდ., გაერთინებული სამეფო

 

№448

30.03.2015

სითხე

 

N- 4,3%, P2O5 - 15%, CaO-17,5%, MgO-6,3%, Zn-2,5%, B-1,3%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ვაშლი, მსხალი, ალუბალი, მარწყვი

110

ნოვატეკ კლასიკ                       12-8-16+3+TE

კომპო ექსპერტ გმბხ,

გერმანია

 

№452

08.04.2015

გრანულა

 

 

N-12%,  P2O5- 8%, K2O- 16%, MgO-3%, S- 10%,  B- 0,02%,  Fe- 0,06%, Zn- 0,01%,

ნიტრიფიკაციის ინჰიბიტორი DMPP - 0,056% 

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

მარცვლეული, პარკოსნები, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, საკვები კულტურები, ხეხილი, კენკროვნები

111

ბლაუკორნ კლასიკ        

  12-8-16+3+ TE


კომპო ექსპერტ გმბხ, გერმანია

 

№453

08.04.2015

გრანულა

 

 

N-12%,  P2O5 - 8%, K2O- 16%, MgO-3%, S- 10% B- 0,02%,            Fe- 0,06%, Zn- 0,01%

ნიადაგში შეტანა

 

 

მარცვლეული, პარკოსნები, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, საკვები კულტურები, ხეხილი, კენკროვნები

112

ბლაუკორნ

12-12-17+2+ TE

 

კომპო ექსპერტ გმბხ,

 გერმანია

 

№454

08.04.2015

გრანულა

 

 

N-12%,  P2O5- 12%, K2O- 17%, MgO-2%, S- 8%,  B- 0,02%,   Fe- 0,06%, Zn- 0,02%

ნიადაგში შეტანა

 

 

მარცვლეული, პარკოსნები, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, საკვები კულტურები, ხეხილი, კენკროვნები

113

ბლაუკორნ სუპრემ         

      21-5-10+3+ TE

 

კომპო ექსპერტ გმბხ,

გერმანია

 

№455

08.04.2015

გრანულა

 

 

N-21%,  P2O5- 5%, K2O- 10%, MgO-3%, S- 6%, B- 0,02%,    Fe- 0,3%, Zn- 0,02%

ნიადაგში შეტანა

 

 

მარცვლეული, პარკოსნები, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, საკვები კულტურები, ხეხილი, კენკროვნები

114

ნოვატეკ სუპრემ                 

  21-5-10+3+ TE

 

კომპო ექსპერტ გმბხ,

გერმანია

 

№456

08.04.2015 

გრანულა

 

 

N-21%,  P2O5-5%, K2O- 10%, MgO-3%, S- 6% B- 0,02%,   Fe- 0,3%, Zn- 0,02%,

ნიტრიფიკაციის ინჰიბიტორი  DMPP - 0,088%  

ნიადაგში შეტანა

 

 

მარცვლეული, პარკოსნები, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, საკვები კულტურები, ხეხილი, კენკროვნები

115

წყალში ხსნადი სასუქი  მიკროელემენტებით

 N-P-K (15,2-0-1) +29,5CaO  ( მარკა ნოვეფერტ)

შპს.ნოვოფერტ,

უკრაინა

 

№460

11.05.2015

გრანულა, კრისტალი
 

 

 

 

N-15,2%, K2O-1%, CaO-29,5%, B-1%

ფერტიგაცია

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

116

წყალში ხსნადი სასუქი  მიკროელემენტებით

N-P-K (18-18-18)  +3MgO 

( მარკა ნოვეფერტ)

შპს.ნოვოფერტ,

უკრაინა


№461

11.05.2015

ფხვნილი
 

 

 

 

N-18%, P2O5-18%, K2O-`18%, MgO-3%, S-3%, B-0,09%, Fe-0,05%, Mn-0,04%, Zn-0,02%, Cu-0,02%, Mo-0,005%

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

117

წყალში ხსნადი სასუქი  მიკროელემენტებით

 N-P-K (12-6-28)  +7,5 CaO

 ( მარკა ნოვეფერტ)

შპს.ნოვოფერტ,

უკრაინა
 

№462

11.05.2015

ფხვნილი
 

 

 

 

N-12%, P2O5-6%, K2O-28%, CaO-7,5%, B-0,9%, Fe-0,07%, Mn-0,04%, Zn-0,02%, Cu-0,015%, Mo-0,005%

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

118

წყალში ხსნადი სასუქი  მიკროელემენტებით

 N-P-K (6-20-30)  +1MgO

  ( მარკა ნოვეფერტ)

 

შპს.ნოვოფერტ,

 უკრაინა
 

№463

11.05.2015

ფხვნილი
 

 

 

 

N-6%, P2O5-20%, K2O-30%, MgO-1%, S-11%, B-0,1%, Fe-0,2%, Mn-0,2%, Zn-0,2%, Cu-0,1%, Mo-0,002%

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

119

წყალში ხსნადი სასუქი  მიკროელემენტებით

N-P-K (19-19-19)  +1MgO

( მარკა ნოვეფერტ)

შპს.ნოვოფერტ,

უკრაინა

№464

11.05.2015

 

ფხვნილი
 

 

 

 

N-19%, P2O5-19%, K2O-19%, MgO-1%, S-1%,  B-0,1%, Fe-0,2%, Mn-0,2%, Zn-0,2%, Cu-0,1%, Mo-0,002%

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

120

წყალში ხსნადი სასუქი  მიკროელემენტებით

 N-P-K (2,5-40-25)  +2MgO

 ( მარკა ნოვეფერტ)


შპს.ნოვოფერტ,

უკრაინა
 

№465

11.05.2015

ფხვნილი
 

 

 

 

N-2,5%, P2O5-40%, K2O-25%, MgO-2%,

 S-2%,  B-2%

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

121

წყალში ხსნადი სასუქი  მიკროელემენტებით

N-P-K (3,5-17-30)  +4MgO

 ( მარკა ნოვეფერტ)


შპს.ნოვოფერტ,

 უკრაინა

 

№466

11.05.2015

ფხვნილი
 

 

 

 

N-3,5%, P2O5-17%, K2O-30%, MgO-4%, S-14%, B-0,9%, Fe-0,05%, Mn-0,03%, Zn-0,02%, Cu-0,015%, Mo-0,005%

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

122

ფერმერს ჩოის ფოთლოვანი სასუქი ხეხილისათვის

 

კომპანია პტ ფარსერვ,

ინდონეზია

 

№467

03.06.2015

 

სითხე

 

 

N-7%, P2O5- 7%, K2O- 10%, CaO-3,6%, MgO-0,73%, Cu- 0,002%, Mn- 0,012%, Zn- 0,008%, Fe-0,24%, B- 0,009%, Mn-0,001%, S- 0,51%, Na-0,36%

 

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ღია გრუნტი - ხეხილი, სიმინდი

სათბური - პომიდორი, კიტრი

123

ფერმერს ჩოის ფოთლოვანი სასუქი მარცვლოვანებისათვის

 

კომპანია პტ ფარსერვ,

ინდონეზია

 

№468

03.06.2015

 

სითხე

 

 

 

N-7%, P2O5- 7%, K2O- 10%, CaO-3%, MgO-0,5%, Cu- 0,002%, Mn- 0,012%, Zn- 0,01%, Fe-0,24%, B- 0,009%, Mn-0,001%, S- 0,51%, Na-0,36%

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ხორბალი, შვრია, ქერი

124

ფერმერს ჩოის ფოთლოვანი სასუქი ბოსტნეულისათვის

 

კომპანია პტ ფარსერვ,

ინდონეზია

 

 

№469

03.06.2015

 

სითხე

 

 

 

N-7%, P2O5- 10%, K2O- 7%, CaO-0,004%, MgO-0,006%, Cu- 0,004%, Mn- 0,038%, Zn- 0,019%, Fe-0,12%, B- 0,015%, Mo-0,003%

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ღია გრუნტი - ხახვი, სტაფილო, კარტოფილი, კომბოსტო, ბროკოლი, თალგამი, სატაცური, სალათა, მწვანილი, პრასი, ისპანაჰი

 

სათბური - სატაცური, სალათა, მწვანილი, პრასი, ისპანაჰი

125

20.20.20 წყალში ხსნადი ფხვნილოვანი სასუქი მიკრო ნუტრიენეტებით

 

გუბრეტას გუბრე ფაბრიკალარი ტ.ა.ს., თურქეთი

 

№472

22.06.2015

ფხვნილი

 

 

 

N-20%, P2O5- 20%, K2O-20%, Fe-0,5%, Zn- 0,02%,  Mn- 0,02%,

Cu- 0,02%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

126

ბლექ ვაიტი

(18-18-18)+ (2MgO-5SO3)

+

მიკროელემენტები

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№481

21.08.2015

 

ფხვნილი

 

 

 

 

N-18%, P2O5-18%, K2O-18%, MgO-2%,

SO3-5%,  Fe-0,5%, Mn-0,1%, Zn-0,1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

 

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (სათბური) - ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

ფოთლოვანი გამოკვება(ღია გრუნტი)- მარცვლოვნები

 

127

ბლექ ვაიტი

(10-30-10)+ (2MgO-5SO3) +

მიკროელემენტები

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№482

21.08.2015

 

ფხვნილი

 

 

 

 

N-10%, P2O5-30%,

 K2O-10%, MgO-2%,

SO3-5%, B-1%, Mn-1%, Zn-1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

 

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (სათბური) - ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

ფოთლოვანი გამოკვება(ღია გრუნტი)- მარცვლოვნები

128

ბლექ ვაიტი

 (14-5-28)+ (2MgO- 5 SO3) +

მიკროელემენტები

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№483

21.08.2015

 

ფხვნილი

 

 

 

N-14%, P2O5-5%,

 K2O-28%, MgO-2%,

SO3-5%, B-0,5%, Fe -1%, Mn-1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (სათბური) - ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

ფოთლოვანი გამოკვება(ღია გრუნტი)- მარცვლოვნები

129

ნუტრიგოლდი  LpH 12.12.27+7CaO

 

ალბა მილაგრო ინტერნეიშნალ სპა, იტალია

 

№488

21.10.2015

ფხვნილი

 

 

N-12%, P2O5- 12%, K2O- 27%, CaO- 7%, B-0,01%, Cu-0,001%, Fe-0,03%, Mn-0,01%, Mo-0,001%, Zn- 0,02%

ფერტიგაცია

 

 

ყველა სასოფლო სამეურნეო კულტურა, სათბური

130

მულტიფოს  Ca

 

ალბა მილაგრო ინტერნეიშნალ სპა, იტალია

 

№489

21.10.2015

სითხე

 

 

N- 3%, P2O5- 23,5%, CaO- 5%, B-0,1%, Mo-0,1%, Zn- 0,15%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ხეხილი, ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები

131

მრ.ალლი

  WSF 18-18-18+TE

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი., თურქეთი

 

№496

11.01.2016

ფხვნილი

 

 

N - 18%, P2O5 -18%, K2O -18%, Cu – 0,01%, Mn - 0,04%, Zn - 0,05%, Fe - 0,05%, B - 0,01%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი -ვაზი, თესლოვანი ხეხილი,  ბოსტნეული, კარტოფილი,სალათა, ლობიო, ზეთისხილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული, სალათა, ლობიო

132

მრ.ალლი

 WSF 16-8-24+TE

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი., თურქეთი

 

№497

11.01.2016

ფხვნილი

 

 

N - 16%, P2O5 -8%, K2O -24%, Cu – 0,009%, Mn - 0,04%, Zn - 0,04%, Fe - 0,04%, B - 0,01%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი - ვაზი,თესლოვანი ხეხილი,  ბოსტნეული, კარტოფილი, სალათა, ლობიო, ზეთისხილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული, სალათა, ლობიო

133

 

მრ. მაქსიმუმი

15-0-6 (6MgO) +TE

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი., თურქეთი

 

№500

11.01.2016

ფხვნილი

 

 

N - 15%,  K2O -6%, MgO- 6%,  Mn - 5%,

Zn - 4%, B - 0,1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი - თესლოვანი ხეხილი, ვაზი, ბოსტნეული, სალათა, კარტოფილი, სალათა, ლობიო, ზეთის ხილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული, სალათა, ლობიო

134

InCa

 

პლანტ იმპაქტ პლც, გაერთიანებული  სამეფო

 

№507

10.03.2016

სითხე

 

N – 8%, CaO- 13%, Zn- 0,8%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, კენკროვნები, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, კარტოფილი, პარკოსნები,

 

135

სპიდფოლ ამინო  ყვავილებისა და ხეხილისათვის სკ

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ, თურქეთი

 

№522

28.03.2016

 

 

სუსპენზიის კონცენტრატი

 

 

 

N-9,2%,  P2O5- 6,7%, K2O-18,2%, SO3-2,3%, B- 0,101%, Cu- 0,021%, Fe-0,051%, Mn- 0,021%, Mo- 0,005%

Zn- 0,051%, ამინომჟავა- 0,8%, აუქსინი  - 0,68%, ციტოკინინი 0,41%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

 

 

ვაზი, ხეხილი,  ციტრუსი, ტროპიკული ხილი, მარწყვი, ზეთის ხილი, მიწის თხილი, კარტოფილი, ბროკოლი, მწვანე ლობიო, ყვავილოვანი კომბოსტო, სიმინდი, მარცვლოვნები, ბოსტნეული, გოგროვნები, ყავა, ბამბა, საკვები

 ( ცხოველთა) კულტურები, დეკორატიული მცენარეები და ხეები

136

ნოვალონ ფოლიარი

09-12-40+0,5MgO+ME

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ, თურქეთი

 

№524

28.03.2016

კრისტალები

 

 

N-9%,  P2O5- 12%, K2O-40%, MgO – 0,5%, Fe-0,12%, Mn- 0,06%, Zn – 0,06%, Cu- 0,04%, B- 0,03%, Mo- 0,005%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ფისტა, ბოსტნეული, მარცვლეული, სიმინდი, ოსპი, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები, სათბური

 

137

ნოვალონ ფოლიარი

20-20-20+0,5MgO+ME

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ, თურქეთი

 

№525

28.03.2016

კრისტალები

 

 

N-20%,  P2O5- 20%, K2O-20%, MgO – 0,5%, Fe-0,12%, Mn- 0,06%, Zn – 0,06%, Cu- 0,04%, B- 0,03%, Mo- 0,005%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ფისტა, ბოსტნეული, მარცვლეული, სიმინდი, ოსპი, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები, სათბური

 

138

ნოვალონ ფოლიარი

 10-45-15+0,5MgO+ME

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ, თურქეთი

 

№526

28.03.2016

კრისტალები

 

 

N-10%,  P2O5- 45%, K2O-15%, MgO – 0,5%, Fe-0,12%, Mn- 0,06%, Zn – 0,06%, Cu- 0,04%, B- 0,03%, Mo- 0,005%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ფისტა, ბოსტნეული, მარცვლეული, სიმინდი, ოსპი, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები, სათბური

 

139

გელი გროგრინ მიკრო

 

ლიმა ევროპა ნვ, ბელგია

 

№527

01.04.2016

 

 

გელი

 

 

N-9%, B-1,71%, Cu-0,23%, Fe-6,3%, Mn-2,55%, Mo-0,18%,  Zn-6,56%

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ვაშლი, მსხალი, ატამი, ნესვი, მოცვი, სიმინდი,  პომიდორი, კარტოფილი, კომბოსტო, ბროკოლი, წიწაკა, ხახვი

140

გელი გროგრინ კალციფოსი

 

ლიმა ევროპა ნვ, ბელგია

 

№529

01.04.2016

 

 

გელი

 

 

 

N-8,8%,  P2O5-64%, CaO-11,2%,  MgO-1,1%,  B-0,18%, Zn-0,56%

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ფერტიგაცია - ვაზი, ვაშლი, მსხალი, ატამი, ციტრუსი, მარწყვი, მოცვი, ხორბალი, სიმინდი, კარტოფილი, კიტრი, პომოდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ვაშლი, მსხალი, ატამი, ციტრუსი, მარწყვი, მოცვი, კიტრი, პომიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა

141

გროგრინ გრინტა კალი

ლიმა ევროპა ნვ, ბელგია

 

№530

01.04.2016

 

 

კრისტალური ფხვნილი

 

N-13%, P2O5-7%, K2O-20%, CaO-8%, MgO-2%, B-0,018%, Cu-0,004%, Fe-0,105%, Mn-0,046%, Mo-0,0034%,  Zn-0,018%

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ვაშლი, მსხალი, ატამი, ციტრუსი, მარწყვი, მოცვი, ხორბალი, სიმინდი, კარტოფილი, კიტრი, პომოდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა

142

გრინ ფიდ 15-30-15+TE

 

აგრი.ფე.მ. ლტდ.,

 საბერძნეთი

 

№531

08.04.2016

 

ფხვნილი

 

N- 15%, P2O5- 30%, K2O- 15%, Fe-1000 ppm, Mn- 500 ppm,  B- 200 ppm,  Zn- 150 ppm, Cu- 110 ppm,  Mo- 70 ppm

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბოსტნეული, მარცვლეული

 

წვეთოვანი გამოკვება -  ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბოსტნეული

143

გრინ ფიდ  8-16-32+ TE

 

აგრი.ფე.მ. ლტდ.,

 საბერძნეთი

 

№532

08.04.2016

 

ფხვნილი

 

 

N- 8%, P2O5- 16%, K2O- 32%, Fe-1000 ppm, Mn- 500 ppm,  B- 200 ppm,  Zn- 150 ppm, Cu- 110 ppm,  Mo- 70 ppm

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბოსტნეული, მარცვლეული

 

წვეთოვანი გამოკვება -  ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბოსტნეული

144

გრინ ფიდ   20-20-20+ TE

 

აგრი.ფე.მ. ლტდ.,

 საბერძნეთი

 

№533

08.04.2016

 

ფხვნილი

 

 

N- 20%, P2O5- 20%, K2O- 20%, Fe-1000ppm, Mn- 500 ppm,  B- 200 ppm,  Zn- 150 ppm, Cu- 110 ppm,  Mo- 70 ppm

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ბოსტნეული, მარცვლეული

 

წვეთოვანი გამოკვება -  ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბოსტნეული

145

აგრობელლ ნოპა-მინ

 

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№550

22.04.2016

სითხე

 

 

N-4%, P2O5- 24%, Cu-1%, Mn- 1%, Zn-6,5%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, ციტრუსი, ზეთის ხილი, ბოსტნეული, კარტოფილი, მარცვლეული, ბოლქვიანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, საფურაჟე კულტურები, დეკორატიული მცენარეები, სათბური

 

146

აგრობელლ ერა

18-18-18+TE

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№556

22.04.2016

ფხვნილი

 

 

N-18%,  P2O5- 18%,  K2O- 18%,  B-0,01%, Cu- 0,006%,  Fe- 0,06%,  Mn – 0,04%, Mo- 0,001%, Zn- 0,04%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, საზამთრო, ნესვი, კივი, ბანანი, ბოსტნეული ( ღია გრუნტი, სათბური), კაკლოვნები, დეკორატიული მცენარეები

147

აგრობელლ ერა 16-8-24+TE

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№557

22.04.2016

ფხვნილი

 

 

N-16%,  P2O5- 8%,  K2O- 24%,   B-0,01%, Cu- 0,006%,  Fe- 0,06%,  Mn – 0,04%, Mo- 0,001%, Zn- 0,04%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, საზამთრო, ნესვი, კივი, ბანანი, ბოსტნეული ( ღია გრუნტი, სათბური), კაკლოვნები, დეკორატიული მცენარეები

148

აგრობელლ ერა 13-40-13+TE

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№558

22.04.2016

ფხვნილი

 

 

N-13%,  P2O5- 40%,  K2O- 13%,   B-0,01%, Cu- 0,006%,  Fe- 0,06%,  Mn – 0,04%, Mo- 0,001%, Zn- 0,04%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, საზამთრო, ნესვი, კივი, ბანანი, ბოსტნეული ( ღია გრუნტი, სათბური), კაკლოვნები, დეკორატიული მცენარეები

149

აგრობელლ ერა

0-10-40+TE+3MgO

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№559

22.04.2016

ფხვნილი

 

 

 

P2O5- 10%,  K2O- 40%, MgO- 3%,   B-0,01%, Cu- 0,006%,  Fe- 0,06%,  Mn – 0,04%, Mo- 0,001%, Zn- 0,04%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, საზამთრო, ნესვი, კივი, ბანანი, ბოსტნეული ( ღია გრუნტი, სათბური), კაკლოვნები, დეკორატიული მცენარეები

150

ფეეკო PS 5-20-0+(25SO3)+ME

 

რიმი გიდა გუბრე ტარიმ ტექსტილ ინსაათ ოტომოტივ ითჰ. იჰრ. ტიკ. ვე. სან ლტდ.სტი., თურქეთი

 

№560

05.05.2016

გრანულა

 

 

N – 5%, P2O5 - 20%, SO3-25%, B-0,01%, Cu-0,002%, Fe-0,02%, Mn-0,01%, Mo-0,001%, Zn-0,02%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

სათბური - ბოსტნეული

 

 

 

151

აგროთაიმ 17-17-0+(2MgO)+(17SO3)+ME

 

აგროტოლია ტარიმ ურუნლერი პაზ.სან. ვე ტიკ. ლტდ.სტი,თურქთი

 

№572

30.06.2016

გრანულა

 

 

N- 17%, P2O5- 17%, MgO- 2%, SO3-17%, Zn- 0,5%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, საზამთრო, ნესვი,ზეთისხილი,  კაკლოვნები,  ბოსტნეული, კარტოფილი, ლობიო, ბარდა, მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები

152

ექსპერტ

8-24-24+11%SO3+TE

 

ზიკო ს.ა., საბერძნეთი 

 

№575

04.07.2016

გრანულა

 

 

N- 8%, P2O5- 24%, K2O- 24%, SO3- 11,12%, Fe-0,26%, MgO- 0,10%,  Mn- 0,01%,  Zn- 0,002%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბოსტნეული, კარტოფილი, მარცვლეული, მზესუმზირა

153

ამკოლონი 13-40-13+TE

 

მოდერნ კომპანი ფორ ფერტილაიზერ პროდაქშნ ლტდ.,

იორდანია

 

№81/16

11.07.2016

ფხვნილი

 

N-13%, P2O5-40%, K2O -13%,

Fe-0,1%, Mn-0.1%, MgO -0,2%,  Zn-0,1%

 

ნიადაგში შეტანა

 

ბოსტნეული, პომიდორი, კიტრი, წიწაკა, ლობიო(სათბურები), ძაღლყურძენასებრნი, გოგროვნები, პარკოსნები, კომბოსტოსებრნი (ღია გრუნტი), ხორბალი, ქერი, ხეხილი, საკვები ბალახები                            

154

ამკოლონი 20-20-20 +TE

 

მოდერნ კომპანი ფორ ფერტილაიზერ პროდაქშნ ლტდ.,

იორდანია

 

№82/16

11.07.2016

ფხვნილი

 

N-20%, P2O5 -20%,

K2O -20%,

Fe-0,1%, Mn-0.1%, MgO -0,2% , Zn-0,1%

 

ფოთლოვანი გამოკვება,

ნიადაგში შეტანა

 

ბოსტნეული, პომიდორი, კიტრი, წიწაკა, ლობიო(სათბურები), ძაღლყურძენასებრნი, გოგროვნები,პარკოსნები, კომბოსტოსებრნი (ღია გრუნტი), ხორბალი, ქერი, ხეხილი, საკვები ბალახები                             

155

ამკოლონი 15-5-35 +TE

 

მოდერნ კომპანი ფორ ფერტილაიზერ პროდაქშნ ლტდ.,

იორდანია

 

№83/16

11.07.2016

ფხვნილი

 

N-15%, P2O5 -5%, K2O -35%,

Fe-0,1%, Mn-0.1%, MgO -0,2%, Zn-0,1%

 

ფოთლოვანი გამოკვება,

ნიადაგში შეტანა

 

ბოსტნეული, პომიდორი, კიტრი, წიწაკა, ლობიო(სათბურები), ძაღლყურძენასებრნი, გოგროვნები, პარკოსნები, კომბოსტოსებრნი (ღია გრუნტი), ხორბალი, ქერი, ხეხილი, საკვები ბალახები                             

156

იარამილა 8-24-24

 

იარა სუომი ოუ, ფინეთი

 

№590

29.07.2016

 

გრანულა

 

N-8%, P2O5 -24%, K2O -24%,SO3-7%, B-0,01%,

Fe-0,1%, Mn-0,01%, Zn-0,01%

 

ნიადაგში შეტანა

 

საგაზაფხულო და საშემოდგომო მარცვლეული, სიმინდი, მზესუმზირა, საშემოდგომო რაფსი, საგაზაფხული თალგამი

 

         

 

მუხლი 4. ორგანული სასუქები

სასუქის სავაჭრო დასახელება, მწარმოებელი, რეგისტრაციის ნომერი,  რეგისტრაციის თარიღი

პრეპარატული ფორმა, საკვები ელემენტების შემცველობა %

 

გამოყენების თავისებურებები,

კულტურა

1

2

3

4

1

ბიოპლანტ ფლორა

 

ღსს.  როსნეფტექიმი,

რუსეთი

 

№112

15.09.2011

 

სითხე

 

ჰუმუსის ექსტრაქტი, ჰუმინური და ფულვომჟავები-არა ნაკლებ 0,2%, N-არა ნაკლებ 0,015%, K2O -არა ნაკლებ 0,02%, P2O5 -არა ნაკლებ 0,002%, ორგანული მასა-30-89%, Cu--არა ნაკლებ 0,1 მგ/ლ, Zn-არა ნაკლებ 100 მგ/ლ, CO -არა ნაკლებ 15 მგ/ლ, MgO-არა ნაკლებ 100 მგ/ლ, Mn-არა ნაკლებ 100 მგ/ლ,%, Mo-არა ნაკლებ 100 მგ/ლ, Fe-არა ნაკლებ 10 მგ/ლ,  B-არა ნაკლებ 4 მგ/ლ

 

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა, ტყის კულტურები, დეკორატიული მცენარეები, პარკების, სარგავი მასალის და თესლის დამუშავება

 

2

ეკოლოგიკი

 

ბერლინ ექსპორტ ინტერნეშენალ,

ესპანეთი

 

№129

24.11.2011

 

სითხე

 

წყალმცენარეების ექსტრაქტი:

N-168 მგ/ლ,  P2O5- 2მგ/ლ,  K2O-86 მგ/ლ,  S- 29 მგ/ლ, MgO-0,11 მგ/ლ, Cu < 0,01 მგ/ლ, Fe –0,02 მგ/ლ,

Mn< 0,01 მგ/ლ,  Zn- 0,11 მგ/ლ

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

3

ეკორგანიკა

 

ბერლინ ექსპორტ ინტერნეშენალ,

ესპანეთი

 

№130

24.11.2011

 

სითხე

 

წყალმცენარეების ექსტრაქტი:

ორგანული აზოტი (N)-0,2%, P2O5 -0,2%, K2O -1%, MgO-0,04%, CaO- 0,000120% ( 120 ppm),B- 0,000009%

 (9 ppm)

 

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

4

სოკოს პასტერიზებული კომპოსტი

 

შპს. აროხჩ სუნკ,

სომხეთი

 

№136

22.12.2011

 

შესქელებული მასა

 

ფრინველის სკორე, ნამჯა, თაბაშირი

 

N- 0,6%, P205- 0,45%, K2O- 0,6%

სოკოს მიცელიუმის ჩასათესად

 

საკვები სოკოს წარმოება

5

სერთთაშლარ კომპოსტი

 

 

სერთთაშლარ გიდა თარიმ ჰაივანჯილიქ ნაქლიე ითჰალათ იჰრაჯათ სანაი ვე თიჯარეთ,

თურქეთი

 

№140

09.01.2012

 

მკვრივი მასა

 

 

ორგანული ნივთიერებები- 64%,   N-1,6334%,  P2O5-0,23%,  K2O-1,01%

სოკოს მიცელიუმის ჩასათესი კომპოსტი

 

 

საკვები სოკოს წარმოება

6

ვუქსალ Amino

 

კომპანია აგლუკონ სპეციალდიუნგერ გმბხ & კო.კგ,

გერმანია

 

№166

10.02.2012

 

სითხე

 

ამინომჟავები -54%,

N-9,2%, C-24,2%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი (სანერგეები და ღია გრუნტი), მარწყვი, კივი, ბოსტნეული (ღია და დახურული გრუნტი)

კარტოფილი, მარცვლეულიშაქრის ჭარხალი

7

ბიოჰუმუსი

`გუმი–პრიმი~

 

 

შპს. მაკრო–პრიმი, საქართველო

 

 

№218

11.05.2012

 

ფხვიერი, ტაბლეტი,  გრანულა

 

 

ჰუმუსი-9%  და მეტი, ორგანული ნივთიერება-17%  და მეტი, N-1,2%  და მეტი,  P2O5-1,1%  და მეტი, K2O-0,5%  და მეტი, CaO-4,5%  და მეტი, MgO- 1% და მეტი

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

8

ტერაბრილ გარდენტორფ

 

 გებრ. ბრილ სურსტრატ ჯიემბიეიჩ ენდ კო.კგ,   გერმანია

 

№221

23.05.2012

მყარი

 

შავი  ტორფი –100%

 

ნიადაგში შეტანა

 

დეკორატიული მცენარეები

9

ტერაბრილ ბლუმენერდე

 

გებრ. ბრილ სურსტრატ ჯიემბიეიჩ ენდ კო.კგ,   გერმანია

 

№222

23.05.2012

მყარი

 

შავი ტორფი– 75%, თეთრი ტორფი –25%, N-1,5%, P2O5- 1,7%, K2O- 1,9%

 

ქოთნის ყვავილების, დეკორატიული მცენარეების ჩასარგავად

10

ასკოტი

 

პუჩიონი ს.პ.ა.,

იტალია

 

№234

03.08.2012

 

სითხე

 

საფუარის და ზღვის წყალმცენარეების ექსტრაქტი

( N- 1%, C- 10,5%) 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი –  ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბოსტნეული, კარტოფილი, ზეთის ხილი,  ყვავილები

 

სათბური – ბოსტნეული

11

ჰასან სერთთაშ კომპოსტ

 

ჰასან სერთთაშ კომპოსტ,

   თურქეთი

 


№237

28.09.2012


 

მკვრივი მასა

 

ორგანული ნივთიერება (ნამჯა, ქათმის სკორე, თაბაშირი)–64%

 

N-1,6334%,  P2O5-0,23%,  K2O-1,01

სოკოს მიცელიუმის ჩასათესი კომპოსტი

 

საკვები სოკოს წარმოება

12

ვერმიკულტურა

(ბიოჰუმუსი)

 

შპს. ეკოლოგიუმი~,

საქართველო

 

№243

06.12.2012

 

ფხვნილი, გრანულა

 

 

ჰუმუსი – 9% და მეტი, ორგანული ნივთიერება – 15% და მეტი,

N –1% და მეტი,  P2O5-1% და მეტი, K2O-0,5% და მეტი,  CaO- 0,5% და მეტი, MgO-0,3%, და მეტი

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი,  კენკროვნები, ბოსტნეული,მარცვლოვნები,  ტექნიკური კულტურები, სასათბურე მეურნეობები

13

იტალპოლინა ორგანიკ NPK 4–4–4

 

 იტალპოლინა სპა,  იტალია

 

№257

14.01.2013

 

 

 

გრანულა

 

 

ორგანული ნივთიერება-70,7%, ორგანული ნახშირბადი 41%, მინერალური ნივთიერება- 18%

 ( N-4%, P2O5- 4%, K2O- 4%, MgO-1%, CaO-5%, SO3-0,1%, Cl-0,6%, B-0,0037%, Co-0,0003%, Cu-0,014%, Fe-0,059%, Mn-0,052%, Mo-0,0009%,Zn- 0,041%)

ნიადაგში შეტანა

 

ღია გრუნტი –ვაზი, ხეხილი,ციტრუსი, აქტინიდია,ხორბალი,  სიმინდი, სოია, კარტოფილი, პომიდორი, ბოსტნეული, შაქრის ჭარხალი, კენკროვნები, თამბაქო

 

სათბური – ნესვი, ყვავილები

 

 

14

კალიუმის ლიგნოგუმატი

მარკა DM

 

 

შპს. სამეცნიერო–საწარმოო გაერთიანება `ეკოლოგიური ტექნოლოგიოების რეალიზაცია~, რუსეთი

 

№264

25.02.2013

 

სითხე

 

 

ჰუმინური მჟავის მარილები 90% (K2O –არანაკლებ 9%, S- არანაკლებ 3%, Fe- არაუმეტეს 0.2%, Mn – არაუმეტეს 0.12%,%, Cu- არაუმეტეს 0.12%, Zn- არაუმეტეს 0.12%, Mo– არაუმეტეს 0.015%, B- არაუმეტეს 0,15%, Co- არაუმეტეს 12%)

თესლების, ტუბერების, ბოლქვების, ნერგების, კალმების დამუშავება.

ფოთლოვანიდა  ფესვური,  გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, კენკროვნები,მარცვლეული, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, კარტოფილი, ყვავილები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, საკვები ბალახები, გაზონები

15

კალიუმის ლიგნოგუმატი

მარკა AM

 

 

შპს. სამეცნიერო–საწარმოო გაერთიანება `ეკოლოგიური ტექნოლოგიების რეალიზაცია~, რუსეთი

 

№265

25.02.2013

 

ფხვნილი

 

 

 

ჰუმინური მჟავის მარილები 90% (K2O –არანაკლებ 9%, S- არანაკლებ 3%, Fe- არაუმეტეს 0.2%, Mn – არაუმეტეს 0.12%, Cu- არაუმეტეს 0.12%, Zn- არაუმეტეს 0.12%, Mo– არაუმეტეს 0.015%, B- არაუმეტეს 0,15%, Co- არაუმეტეს 0.12%)

თესლების, ტუბერების, ბოლქვების, ნერგების, კალმების დამუშავება.

ფოთლოვანი და  ფესვური,  გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, კენკროვნები,  მარცვლეული, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, კარტოფილი, ყვავილები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, საკვები ბალახები, გაზონები

16

ნატრიუმის ლიგნოგუმატი

მარკა AM

 

 

შპს. სამეცნიერო–საწარმოო გაერთიანება `ეკოლოგიური ტექნოლოგიების რეალიზაცია~, რუსეთი

 

№266

25.02.2013

 

ფხვნილი

 

 

ჰუმინური მჟავის მარილები 90% (Na –არანაკლებ 9%, S- არანაკლებ 3%, Fe- არაუმეტეს 0.2%, Mn – არაუმეტეს 0.12%,%, Cu- არაუმეტეს 0.12%, Zn- არაუმეტეს 0.12%, Mo– არაუმეტეს 0.015%, B- არაუმეტეს 0,15%, Co- არაუმეტეს 0.12%)

თესლების, ტუბერების, ბოლქვების, ნერგების, კალმების დამუშავება.

ფოთლოვანი და  ფესვური,  გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, კენკროვნები, მარცვლეული, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, კარტოფილი, ყვავილები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, საკვები ბალახები, გაზონები

17

ბიოკატ-15

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

იტალია

 

№267

25.02.2013

სითხე

 

 

ჰუმუსის ექსტრაქტი - 15%

 ( ჰუმინომჟავა- 7%, ფულვომჟავა - 8%)

წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, ციტრუსი, მარცვლოვნები, ზეთის ხილი, ნუში, თხილი, დეკორატიული მცენარეები, იონჯა

18

ნემაგოლდი

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

იტალია

 

№268

25.02.2013

 

სითხე

 

 

ორგანული ნივთიერება - 65%

ნიადაგში შეტანა ( ნებისმიერი სარწყავი სისტემით)

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

19

ბიოჰუმუსი


მევ სანაი ვე თიჯარეთი, საქართველო

 

№274

04.03.2013

 

ფხვნილი, გრანულა

 

ბიოჰუმუსი–10% და მეტი, ორგანული ნივთიერება – 15% და მეტი, N-1% და მეტი, P2O5-0,3% და მეტი, K2O-0,8% და მეტი,CaO– 10% და მეტი,   MgO-1% და მეტი

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი,  მარცვლოვნები, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, ყვავილები, სანერგე, სათბური

20

საპრო აგრო

 

სია. ლატპოვერი,

ლატვია

 

№276

08.04.2013

ფხვიერი

 

საპროპელი– 55±5%, ტორფი– 45±5%

ნიადაგში შეტანა

 

დახურული და ღია გრუნტი –

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

21

ბიოდეპოზიტ ელექსირი

 

 

ბიოდეპოზიტ გრუპ  ლტდ,

ლატვია

 

№277

08.04.2013

 

სითხე

 

 

ტორფი -100%  (N-0,26%, P2O5-0,012%,  K2O-0,73%,

ორგანული ნივთიერება-39,4%)

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

22

სუბსტრატი QTS 2

 

კომპანია  კომპაქპიტი,

ლატვია

 

№283

02.08.2013

ფხვნილი

 

მოყვითალო ტორფი - 80%, შავი ტორფი- 20%

ნიადაგში შეტანა

 

დეკორატიული და ბოსტნეული კულტურების  ჩითილების  გამოსაყვანად

23

სუბსტრატი   QTS 3

 

კომპანია  კომპაქპიტი,

ლატვია

 

№284

02.08.2013

ფხვნილი

 

მოყვითალო ტორფი - 70%, შავი ტორფი- 30%

ნიადაგში შეტანა

 

დეკორატიული და ბოსტნეული კულტურების  ჩითილების  გამოსაყვანად

24

თეთრი ტორფი

 

კომპანია  კომპაქპიტი,

ლატვია

 

№285

02.08.2013

ფხვნილი

 

 თეთრი  ტორფი- 100%

ნიადაგში შეტანა

 

მცენარეთა ჩითილების  გამოსაყვანად,  ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

25

ლიტვური პიტ მოსი (აზერკა, რეც.933)

 

უაბ. კლასმან-დეილმენ სილუტე, ლიტვა

 

№287

19.08.2013

 

ბოჭკოვანი

 

ორგანული მასა

( თეთრი ტორფი)-94-99%

სუბსტრატი

 

მჟავე ნიადაგის მოყვარული მცენარეები (აზალია, როდოდენდრონი, მოცვი)

26

TS 4 (აზერკა, მედიუმ, რეც.214)

 

უაბ. კლასმან-დეილმენ სილუტე, ლიტვა

 

№290

19.08.2013

 

ბოჭკოვანი

 

 

ორგანული  მასა (თეთრი ტორფი)-94-99%

სუბსტრატი

 

 

გარდენია, კამელია, გაულტერია, მჟავე ნიადაგის მოყვარული დეკორატიული  მცენარეები

27

ბიოსოლი

 

სანდოზ გმბხ,

ავსტრია

 

№295

04.09.2013

 

 

 

გრანულა

 

ორგანული მასა-  95%

 ( N-7,05%, P2O5- 1,2%,  K2O-0,58%, CaO-0,17%, MgO-0,06%, Na2O-1,18%, Cl-0,14%, S-0,38%, Cu-0,0013%, Al- 42,45%,  B-0,001%, Fe-0,0073%, Zn-0,0016%)

 

ნიადაგში შეტანა

 

ვაზი, ხეხილი, კენკროვნები, გოგრა, მარცვლეული, ბოსტნეული, პარკოსანი კულტურები, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, საკვები ჭარხალი,   მზესუმზირა,  სვია, რაფსი, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, ქოთნის ყვავილები, კომპოსტი, მდელო, საძოვრები

28

ბლექ პოვერი

 

ტაიოსის ა.ს., თურქეთი

 

№309

08.11.2013

 

სითხე

 

ორგანული ნივთიერება (ჰუმინური და ფულვომჟავები)- 24%, K2O- 3%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი,  მარწყვი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, მარცვლოვნები, ბაღჩეული და პარკოსანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, კაკლოვნები, კარტოფილი, იონჯა, დეკორატიული მცენარეები

 

წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული

29

ტერაკულტ სუბსტრატი TC4  80/20

 

სია  ფლორაბალტ სია, ლატვია

 

№310

26.11.2013

 

ბოჭკოვანი

 

თეთრი ტორფი-80%, შავი ტორფი-20%

სუბსტარტი

 

ბოსტნეულის და ყვავილების ჩითილების გამოსაყვანად

30

ტორფი

 

 

შპს. აროხჩ სუნკ,

სომხეთი

 

 

№341

10.02.2014

 

ფხვიერი

 

ორგანული ნივთიერება -

55, 42%, ნაცარი-44,58% (N-1,57%,  P2O5- 0,31%, K2O-0,26%, CaO-0,7%, MgO- 0,16%, წყალში ხსნადი მარილები- 0,26%)

ნიადაგში შეტანა

 

 

სოკოების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსაყვანად

 

31

სპაგნუმ პიტ მოს სუბსტრატი SK 31

(ტიპი I)

 

სია. სილუ კუდრა, ლატვია

 

№350

26.03.2014

მყარი

 

ტორფი-100%

სუბსტარტი

 

 

ქოთნის დეკორატიული მცენარეები და ყვავილები

32

საპრო ელექსირი

 

სია. ლატპოვერი, ლატვია

 

№351

15.04.2014

გელი

 

საპროპელი - 100%

ფერტიგაცია

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

33

ფერტიპლუს

 4-3-3-65 OM

 

ფერმ-ო-ფიდ ბ.ვ.,

ნიდერლანდები

 

№360

24.06.2014

 

გრანულა

 

ქათმის სკორე (ორგანული მასა- 65%, N – 4,2%, P2O5-3%,

K2O-2,8%, MgO-1%, CaO-9%, Mn, B, Cu, Mo, Fe, Zn )

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი,  მარწყვი, კარტოფილი, სტაფილო, პომიდორი, კიტრი, სალათა, პრასი

34

ფერტიპლუს

 4-2-10-55 OM

 

ფერმ-ო-ფიდ ბ.ვ.,

ნიდერლანდები

 

№361

24.06.2014

 

გრანულა

 

 

ქათმის სკორე (ორგანული მასა - 55%, N -3,8%, P2O5-2,4%, K2O-9,6%, MgO-1,2%, CaO-1,3%, Mn, B, Cu, Mo, Fe, Zn )

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, კარტოფილი, სტაფილო, პომიდორი, კიტრი, სალათა, პრასი

35

აგრიფული

 

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ, ესპანეთი

 

№365

21.07.2014

სითხე

 

 

ჰუმუსის ექსტრაქტი (ფულვომჟავა) - 25%,

N -4,5%,

P2O5- 1%, K2O-1%, ორგანული მასა – 45%

ნიადაგში შეტანა

 (წვეთოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია)

 

ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ვაზი, ზეთის ხილი, თხილი, ბაღჩეული, ბოსტნეული, მწვანილი, სალათა, პარკოსნები, კარტოფილი, კომბოსტოსებრნი, დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები, თამბაქო

36

ტეკამინ მაქსი

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ, ესპანეთი

 

№366

21.07.2014

 

სითხე

 

სულ ამინომჟავა-14,4%

( L ამინომჟავა- 12%),  N- 7% 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, კენკროვნები,  თხილი, ზეთის ხილი, ბაღჩეული, ბოსტნეული, სალათა, პარკოსნები, მარცვლოვნები, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები

37

გუმი-30 უნივერსალი

 

 

შპს. სამეცნიერო-ინოვაციური „ბაშინკომი“,

 რუსეთი

 

№377

25.07.2014

 

 

პასტა

 

ნატრიუმის ჰუმატი-არანაკლებ 60 %

თესლისა და ტუბერების დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება

 

თესლის დამუშავება და ფოთლოვანი გამოკვება - მარცვლოვნები, ბოსტნეული, ხეხილი, კენკროვნები, მზესუმზირა, სიმინდი, პარკოსნები, წიწიბურა, პარკოსან- მარცვლოვანი ბალახები, დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები,

ოთახის მცენარეები

 

ფოთლოვანი გამოკვება და ტუბერების დამუშავება - კარტოფილი

38

სანათური- სი

 

შპს. სანათური, საქართველო

 

№379

25.08.2014

 

 

სითხე

 

სილიციუმის მჟავა - არანაკლებ 2,5%, კარბოჰიდრატები - არანაკლებ 2%

თესლისა და ტუბერების დამუშავება, ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

 

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება - ბოსტნეული, მარცვლოვნები, მზესუმზირა, სიმინდი, გაზონი

 

ტუბერების დამუშავება, ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება - კარტოფილი

 

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება- ვაშლი, ვაზი, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, ყვავილები ( ღია და დახურული გრუნტი)

 

39

სანათური- ბიო

 

შპს. სანათური, საქართველო

 

№380

25.08.2014

 

 

სითხე

 

კარბოჰიდრატები - არანაკლებ  20%

ნახშირბადი - არანაკლებ 6%

თესლისა და ტუბერების დამუშავება, ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

 

თესლის დამუშავება, ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება - ბოსტნეული

 

ტუბერების დამუშავება, ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება - კარტოფილი

40

ფერტიგრეინ სტარტი

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ,  ესპანეთი

 

388

05.09.2014

 

სითხე

 

ამინომჟავა - 9%,  L-ამინომჟავა - 6,5%, N-3%, ორგანული მასა - 30%

თესლის დამუშავება

 

მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები

 

41

მრ. სორტიე ფოლიარ

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი., თურქეთი

 

№401

29.12.2014

 

სითხე

 

 

K2O- 6%, ორგანული N - 5%, ორგანული ნივთიერება - 30%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი -  ვაზი, თესლოვანი ხეხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, კარტოფილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული

 

42

მრ.ბლექ მამბა

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი., თურქეთი

 

№404

29.12.2014

 

გრანულა

 

ორგანული ნივთიერება - 40%,

ჰუმინური და ფულვომჟავები- 20%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი -  ვაზი, თესლოვანი ხეხილი,

ზეთისხილი, ბოსტნეული,კარტოფილი, ბამბა

სათბური - ბოსტნეული

 

43

დუბალინი

 

სოსიეტე ლიბანაიზე დ'აგრიკულტურე ეტ დე ქიმიე  ს.ა.ლ.,

 ლიბანი

 

№413

14.01.2015

 

 

ფხვნილი, აბი

 

 

ნაცარი- 64,1%, ორგანული ნივთიერება - 7,3%, ბუნებრივი ჰუმინური მჟავა - 5,6% (N- 1,7%, P2O5- 2,2%, K2O- 2,1გრ/კგ, C-22,2%)

ნიადაგში შეტანა

 

 

ღია გრუნტი - ვაზი, ხეხილი,  ზეთის ხილი, ყავავილები, ქოთნის ყვავილები, გაზონი

 

სათბური - ბოსტნეული

 

44

ბლექჯეკ

 

 

ამკოლ მინერალს  ევროპა ლტდ, გაერთიანებული სამეფო

 

№444

27.03.2015

სითხე

 

 

 

ჰუმინური და ფულვომჟავები - მინ.18%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება, თესლის დამუშავება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, კენკროვნები, ბოსტნეული

( ღია და დახურული გრუნტი), გოგროვნები, კარტოფილი, მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები

45

ვიუსიდი აგრო

 

 

კატალისის ს.ლ., ესპანეთი

 

№459

11.05.2015

 

სითხე

 

 

ორგანული  N- 1,8%, თავისუფალი ამინომჟავები- 7% (ასპარაგინული მჟავა -1,6%, არგინინი - 2,4%, გლიცინი - 2,5%, ტრიპტოფანი - 0,5%)

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

46

ბოუნდერი SW

 

იკას სრლ.,

იტალია

 

№475

22.07.2015

 

სითხე

 

 

ორგანული N - 1,5%,    ორგანული C- 10%

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ხეხილი, ბოსტნეული

წვეთოვანი გამოკვება (სათბური) - პომიდორი, კიტრი, მწვანილი, ბროკოლი

47

ბლოკს

 

 

იკას სრლ.,

იტალია

 

№476

22.07.2015

 

სითხე

 

 

ორგანული N - 1,7%,    ორგანული C- 10%

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ხეხილი, ბოსტნეული

წვეთოვანი გამოკვება (სათბური) - პომიდორი, კიტრი, მწვანილი, ბროკოლი

48

რეინბოუ 26

 

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№477

21.08.2015

 

 

 

სითხე

 

 

ორგანული ნივთიერება - 40%,   ორგანული  N- 1%, ჰუმინური და ფულვომჟავები - 26%, N- 1%, K2O- 1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (სათბური) - ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

ფოთლოვანი გამოკვება(ღია გრუნტი)- მარცვლოვნები

49

მაქსი რუტი

 

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№478

21.08.2015

 

სითხე

 

 

   ორგანული ნივთიერება - 30%, 

ორგანული  N-0,5%,  N- 3%,  K2O- 3%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (სათბური) - ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

ფოთლოვანი გამოკვება(ღია გრუნტი)- მარცვლოვნები

50

კოლორადო

 

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№479

21.08.2015

 

სითხე

 

 

ორგანული ნივთიერება - 30%, 

ორგანული  N-1%, N- 1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (სათბური) - ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

ფოთლოვანი გამოკვება(ღია გრუნტი)- მარცვლოვნები

51

მაქსიმუმი

 

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№480

21.08.2015

 

სითხე

 

 

ორგანული ნივთიერება - 45%, 

ორგანული  N-1%, თავისუფალი ამინომჟავები - 6%, N- 3%,    P2O5-0,001%, K2O-3%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (სათბური) - ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

ფოთლოვანი გამოკვება(ღია გრუნტი)- მარცვლოვნები

52

სტიმუფუნგი

 

შპს. ბიოტეკსი,

საქართველო

 

№55/15

28.09.2015

 

სითხე

 

ორგანული ნივთიერებები-5%,

N-2,2 მგ/მლ, პეპტიდები-15მგ/მლ, ამინომჟავები-2,5 მგ/მლ

ფიტოჰორმონები-0,2 მგ/მლ, ნახშირბადი-4,3 მგ/მლ

ფოთლოვანი გამოკვება,

თესლის, ტუბერების  დამუშავება

 

ფოთლოვანი გამოკვება,

თესლის, ტუბერების  დამუშავება - ბოსტნეული, კარტოფილი, მარცვლოვნები, მზესუმზირა, სიმინდი, გაზონის ბალახები

 

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ვაშლი, ვაზი, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, ყვავილები ( ღია და დახურული გრუნტი)

53

თხევადი  ორგანული სასუქი ორგანიკა

 

შპს. ბიო ორგანიკ ჯორჯია,

საქართველო

 

№57/15

19.10.2015

თხევადი

 

ორგანიკა 30-33%,

 

N-5-7%, P205 -0,35-0,75%, K20 -8,5-10%,

Ca-7,5-10%, Mg- 4,2-4,5%,  S-1,3-1,5%, Fe-0,7-0,8%, Mn-0,5-0,56%,

B -0,022-0,025%, Cu-0,001-0,0015%,

Zn-0,08-0,085%

ნიადაგის განოყიერება, ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება, თესლის დამუშავება

 

ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, მზესუმზირა, მწვანილი, სალათა, მარწყვი

 

 

 

 

 

54

ლეომიქს ტოზი

 

 

ალთინიაფრაქ ორგანული სასუქი ჰაქქი თაშქინ, თურქეთი

 

№492

29.10.2015

 

ფხვნილი

 

 

ორგანული ნივთიერება - 40%, ჰუმინური და

 ფულვომჟავები- 40%,  B-0,96ppm

ნიადაგში შეტანა

 

 

ღია გრუნტი -  ვაზი, ხეხილი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, ტექნიკური კულტურები,ჩაი, ყვავილები, გაზონი, ზეთოვანი სათესლე და დეკორატიული კულტურები

 

სათბური- ბოსტნეული, ბაღჩეული

55

სუბსტრატი  PROFI 1 დასათესად

 

სააქციო საზოგადოება დურპეტა, ლიტვა

 

 №493

09.11.2015

 

 

ფხვნილი

 

 

ორგანული ნივთიერება >93%, N-112 მგ/ლ, P2O5-128 მგ/ლ, K2O-144 მგ/ლ,  Fe-4,2 მგ/ლ,

Mn-2,3 მგ/ლ, MgO-26 მგ/ლ, B-0,26 მგ/ლ, Cu-1,2 მგ/ლ, Zn-5,3 მგ/ლ, Mo-1,65 მგ/ლ

სუბსტრატი

 

 

ბოსტნეულისა და ყვავილების ჩითილების გამოსაყვანად

56

ორგანულ-ფერმენტირებული სასუქი „მწვანე ენერგია“

 

შპს. მწვანე ენერგია,   საქართველო 

 

№495

06.01.2016

 

ფხვნილი

 

 

 

ნაცარი - 64,95%, ორგანული ნივთიერება -29,25% , N- 0,49%, P2O5-1,28%, K2O-2,25%, CaO-2,75%, MgO-0,87%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

კარტოფილი, ხახვი, სიმინდი

57

მცენარის პრობიოტიკი SP 85.85.3B  ხეხილისათვის

 

 „სენსატის უაბ “,

 ლიტვა   

 

 №501

04.02.2016

 

ფხვიერი

 

ორგანული მასა - 75-95%, N- 1-1,4%, P2O5- 0,085-0,15%, K2O- 0,1-0,15% ( საპროპელი 55-70% + ტორფი 30-45%)

 

ნიადაგში შეტანა

 

 

ხეხილი

58

TS ბლოკ ქოთნის მცენარეების ჰიდროპონიკა

 

კლანსმან-დეილმან გმბჰ, გერმანია

 

№561

06.05.2016

ფოროვანი

 

 

 

თეთრი და შავი ტორფი, N–140 მგ/ლ,  P2O5-100 მგ/ლ, K2O-180 მგ/ლ, MgO-100 მგ/ლ

სუბსტრატი

 

 

 

ბოსტნეულისა და დეკორატიული მცენარეების ჩითილების გამოსაყვანად

59

აგრონატურა

 

აგროტოლია ტარიმ ურუნლერი პაზ.სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი,თურქთიიი

№571

30.06.2016

გრანულა

 

ორგანული მასა- 30%, ჰუმინური და ფულვომჟავები  – 30%

ნიადაგში შეტანა

 

ვაზი, საზამთრო, ნესვი, ბანანი, ბოსტნეული (ღია გრუნტი, სათბური), მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები

60

უსბით ლეონარდიტ

 

დემიროზერ თარიმ ვე მადენჯილიქ-ფარუქ დემიროზერ, თურქეთი

 

 

№577

08.07.2016

 

მყარი

 

ორგანული ნივთიერება-არანაკლებ 40%,  ჰუმინური და ფულვომჟავები-არანაკლებ 40%

ნიადაგში შეტანა

 

ღია გრუნტი - ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული,  ტექნიკური კულტურები, ზეთისხილი, ჩაი,  ყვავილები,  გაზონები, ზეთოვანი სათესლე  კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

 

სათბური- ბოსტნეული, ბაღჩეული

61

რედ ბლოკი SW

 

იკას ს.რ.ლ,

იტალია 

 

№580

11.07.2016

 

სითხე

 

ორგანული N -2%, ორგანული C- 3%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ბოსტნეული, ხეხილი, სათბური

62

ბიონიკ CK

იკას ს.რ.ლ,

იტალია 

 

№581

11.07.2016

 

სითხე

 

ოლიგისაქარიდი– 2-5%, მცენარეული ამინომჟავა – 1-2%, ქიტოზინი 2-5%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ბოსტნეული, ხეხილი, სათბური

მუხლი 5. ორგანო-მინერალური სასუქები

სასუქის სავაჭრო დასახელება, მწარმოებელი, რეგისტრაციის ნომერი,  რეგისტრაციის თარიღი

პრეპარატული ფორმა, საკვები ელემენტების შემცველობა %

 

გამოყენების თავისებურებები,

კულტურა

1

2

3

4

1

რაიკატ  სტარტი

 

 ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.

ესპანეთი

 

№10/14

30.09.2014

სითხე

 

N -4%, P2O5 -8%,

K2O -3%,

Fe-0,1%, Zn-0,02% ,

B-0,03%,

თავისუფალი ამინომჟავები-4%, პოლისაქარიდები-15%, ციტოკინინები-0,05%

 

ფოთლოვანი გამოკვება , ფერტიგაცია

 

ფოთლოვანი გამოკვება , ფერტიგაცია- ხეხილი, ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები, ჰიდროპონიკა, სანერგე

 

ფოთლოვანი გამოკვება - მარცვლეული, მზესუმზირა

 

2

რაიკატ  ფინალი

 

 ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№12/14

30.09.2014

სითხე

 

N -3%, K2O- 6%, Fe-0,1%, Mn-0,07%, Zn-0,02% ,

Mo-0,01%

თავისუფალი ამინომჟავები-4%, პოლისაქარიდები-15%, ვიტამინების კომპლექსი-0,1%

ფოთლოვანი გამოკვება , ფერტიგაცია

 

ფოთლოვანი გამოკვება , ფერტიგაცია- ხეხილი, ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები, ჰიდროპონიკა

 

ფოთლოვანი გამოკვება - მარცვლეული, მზესუმზირა

 

                                         

3

რა.ან 13186

 

ადრიატიკა ს.პ.ა.,

იტალია

 

№40/15

25.03.2015

 

ფხვნილი

 

ორგანული ნივთიერება

50-55%,

N-0,3-0,7%, P2O5 -0,05-0,2%, K2O -12-15%

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, აქტინიდია, მარწყვი, ზეთისხილი, ტექნიკური კულტურები, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ყვავილოვანი მცენარეები, ხეები და ბუჩქები, სანერგე მცენარეები

4

მეგაფოლი

 

ვალაგრო სპა,

იტალია

 

№89

20.07.2011

 

სითხე

 

N-3%, K2O -8%,ორგანული  C-9%

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხეხილი,ბოსტნეული, ყვავილოვანი და დეკორატიული კულტურები (ღია და დახურული გრუნტი)

5

ვივა

 

ვალაგრო სპა,

იტალია

 

№90

20.07.2011

სითხე

 

N-3%, K2O -8%, C-8% , Fe-0,02%

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხეხილის ბაღები, დეკორატიული კულტურები

6

ამინოკატი 30%

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№125

01.11.2011

სითხე

 

N- 3%, P2O5 -1%, K2O -1%, თავისუფალი ამინომჟავები -30%

 

ფოთლოვანი  გამოკვება

 

წიწიბურა, სიმინდი, ვაზი, კომბოსტო, ბაღჩეული, პომიდორი, კიტრი, მარწყვი, ვაშლი, ჩაი, ლიმონი, ყვავილები

 

7

ემაქეი

 

მეტკეზ ანადოლუ ქიმია,

თურქეთი

 

№132

24.11.2011

სითხე

 

ორგანული ნივთიერება- 25%,

N- 4%, K2O- 5%

ნიადაგის დამუშავება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა, დეკორატიული მცენარეები

8

ბიოფერტი 8-32

 

პუჩიონი ს.პ.ა.,

იტალია

 

№157

10.02.2012

გრანულა

 

N-8%,  P2O5- 32%, CaO-5%,  SO3- 8%,  C- 7,5%

ნიადაგში შეტანა

 

სიმინდი, მარცვლეული, სოიო, სორგო, მზესუმზირა, შაქრის ჭარხალი, პომიდორი, ბოსტნეული, კარტოფილი, ცერცვი, ლობიო, გოგროვნები

9

ბეისიკ პოვერი

 

პუჩიონი სპა.,

იტალია

 

№159

10.02.2012

 

სითხე

 

ამინომჟავები- 42,6%, N-7,6%,  C- 21% , Fe- 1,2%, Mn- 0,6%, Zn – 0,7%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული

 

10

ენ-ფორსი 40

 

პუჩიონი სპა.,

იტალია

 

№160

10.02.2012

გრანულა

 

N-30%,  SO3- 10%,  ორგანული C-7,5%

ნიადაგში შეტანა

 

მარცლეული, სიმინდი, სორგო, მზესუმზირა, ბოსტნეული, კარტოფილი, ხეხილი

11

ფლორონი

 

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№169

16.02.2012

 

სითხე

 

 

თავისუფალი ამინომჟავები - 4%, ორგანული ნივთიერება- 8%, N- 1%, P2O5- 10%, K2O-10%, B-0,25%, Mo-0,2%

 

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება - მარცვლეული, წიწიბურა, სიმინდი, ბრინჯი, სელი, ბაღჩეული

 

ფოთლოვანი  და ფესვური გამოკვება- ვაზი, მარწყვი, ხეხილი, ბოსტნეული, ყვავილები, დეკორატიული მცენარეები

12

მიკროკატი მარცვლეული ფინალი

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№174

16.02.2012

სითხე

 

 

 

თავისუფალი ამინომჟავები - 4%, N-6%, P2O5- 3%, K2O-6%, Fe- 0,4%-,Mn-0,2%,  Zn-0,2%, პოლისაქარიდები- 10%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

 

საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი და ქერი, ფეტვი, ბრინჯი, წიწიბურა, გაზონი

13

მიკროკატი მარცვლეული სტარტი

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№175

16.02.2012

 

სითხე

 

 

 

თავისუფალი ამინომჟავები -4%, N-4%, P2O5- 6%, K2O-2%, Fe- 0,4%, Mn-0,2%,  Zn-0,2% პოლისაქარიდები-  12%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

 

საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი და ქერი, ფეტვი, ბრინჯი, წიწიბურა, სიმინდი, გაზონი

14

ბისტეპი

 

 

 

ს.ს.  ალიარა,

ლიტვა

 

№180

13.03.2012

 

თხევადი

 

 

 

ორგანული ნივთიერებები - მინ. 25%, N- მინ. 0,02%,   P2O5-მინ. 0,03%, K2O-მინ. 0,3%,  MgO-მინ.0,02%, 

B- მინ. 0,0002%, Fe- მინ. 0,01%, Mn- მინ. 0,007%, Mo- მინ. 0,09%, Zn- მინ. 0,008%

 

შესხურება, წვეთოვანი მორწყვა, თესლისა და ტუბერების დამუშავება

 

ვაზი, ხეხილი, ძაღლყურძენასებრნი, კომბოსტოსებრნი, გოგროვნები, ძირხვენები, საგაზაფხულო და საშემოდგომო მარცვლოვნები, სიმინდი, ფეტვი, სამარცვლე პარკოსნები, მწვანილი, მზესუმზირა, სალათა, სოიო, კარტოფილი, თავიანი ხახვი, გაზონები, მრავალწლიანი საკვები ბალახები, მარწყვი, მოცხარი, ცხრატყავა, ისპანახი, ყვავილოვანი კომბოსტო, ნიორი

 

15

ამინოკატი  10%

 

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№225

11.06.2012

 

 

სითხე

 

 

თავისუფალი ამინომჟავები – 10%, N- 3%,   P2O5-1%, K2O-1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება – წიწიბურა, მარცვლოვანი კულტურები, კომბოსტო

 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება – მარწყვი, ხეხილი, ციტრუსი, ჩაი, ვაზი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, ყვავილები

16

მიკროკატ კალციუმი

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი
 

№229

30.07.2012

სითხე

 

 

თავისუფალი ამინომჟავები –2,5%,
ორაგნული მჟავები – 7%,
N- 6,5%, CaO- 10%

 

ფოთლოვანი  და წვეთოვანი გამოკვება

 

პომიდორი, წიწაკა (ჩილი), სიმინდი, ლობიო, ხახვი, ბოსტნეული, კარტოფილი, ხეხილი, ბრინჯი, ლიმონი, საზამთრო, ბანანი, ანანასი, პალმის ხე, ყავის ხე,  ყვავილები, საძოვარები

17

ფლამა

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი
 

№232

30.07.2012

სითხე

 

მიმოზა Tenuiflora–ს ექსტრაქტი - 40%, Cu-20%

 

ფოთლოვანი    გამოკვება

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

18

რაზორმინი

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი
 

№233

30. 07.2012

სითხე

 

თავისუფალი ამინომჟავები – 7%, N- 4%, P2O5- 4%, K2O- 3%, Fe- 0,4%, Mn- 0,1%,  Zn- 0,085% , Cu-0,02%, B-0,1%, Mo-0,01%

ფოთლოვანი  და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება   –ხეხილი, კენკროვნები, ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები,  ყვავილები , ქოთნის ყვავილები, ბალახი

 

წვეთოვანი  გამოკვება –ხეხილი, კენკროვნები,ბოსტნეული,

დეკორატიული მცენარეები, ბალახი

19

იზაბიონი

 

სიციტ 2000  ს.პ.ა., იტალია

 

№242

22.11.2012

 

სითხე

 

N–10,9%, თავისუფალი ამინოჟავები–10,3%, ორგანული ნივთიერება– 62,5%,

ორგანული ნახშირბადი – 29,4%

ფოთლოვანი  და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი გამოკვება– ვაზი,ხეხილი,  ბოსტნეული, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, ტურნეფსი, ყვავილოვან– დეკორატიული კულტურები

 

ფესვური გამოკვება–  ბოსტნეული, ყვავილოვან–დეკორატიული კულტურები

20

ერგონფილი

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

№246

28.12.2012

 

სითხე

 

ამინომავები– 23,9%, ორგანული N–3,4%, ორგანული C – 10%,

MgO-2% , Fe-0,2%, Mo-0,003%

 

ფოთლოვანი  გამოკვება,

ფერტიგაცია

 

ნიახური,   ვაზი, მარწყვი, აქტინიდია, ციტრუსი, ზეთისხილი, თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, სალათა, ტექნიკური კულტურები, საკვები ბალახები, ხეები და ბუჩქები (ღია გრუნტი და სანერგეები)

 

სათბური – ბოსტნეული, ყვავილები, ჩითილების კვალი

 

21

ტომატონი

 

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

№247

28.12.2012

 

ფხვნილი

 

 

ამინომავები– 30,48%,

ორგანული N–5%,

ორგანული C – 15%,

MgO-2% ,  B- 0,02%,

Fe-0,5%

ფოთლოვანი გამოკვება,

ფერტიგაცია

 

პომიდორი

22

ბორომაგ Ca

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

 

№248

28.12.2012

სითხე

 

ორგანული N–3%, ორგანული C – 10%,

CaO- 10%, MgO-2%,

  B-0,5%

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

მცენარეები, ვაზი, აქტინიდია,  მარწყვი, ციტრუსი, ზეთისხილი, თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, სალათა, ნიახური,  კამა, ყვავილოვანი

23

აგრისული 90

 

ბალკან სულფური,

 თურქეთი

 

№253

04.01.2013

გრანულა

 

S-  90%,

ბენტონიტური თიხა– 10%

 

ნიადაგში შეტანა

 

ხეხილი, ბოსტნეული, მინდვრის კულტურები, ტექნიკური კულტურები, მარცვლოვნები, სათბური

24

მასფრუტ–პლენ

 

პლანპროტექტ ს.ლ., ესპანეთი

 

№258

05.02.2013

 

 

სითხე

 

ზღვის წყალმცენარეების ექსტრაქტი– 18%, თვისუფალი ამინომჟავები – 2%, N–0.3%, მეტი,  P2O5-3% , K2O-15%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

წვეთოვანი გამოკვება – პომიდორი, კიტრი, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ლობიო, წიწაკა, მარწყვი, ნესვი, საზამთრო

 

ფოთლოვანი გამოკვება– ყაბაყი, ხახვი, სალათა, ხეხილი, ვაზი

25

ბაქტერიული, ორგანო–მინერალური სასუქი `ბომფ~

 

შპს. ბომს, საქართველო

 

№279

03.06.2013

 

ფხვიერი

 

ჰუმიფიცირებული ნახშირი– 82,8%, (ორგანული ნაწილის მასური წილი– არანაკლებ 63,8%, მინერალური ნაწილის მასური წილი– არანაკლებ 19%), ბაქტერიული კულტურების ბიომასა– 16,2%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ღია გრუნტი, სათბური– ყველა საოფლო–სამეურნეო კულტურა

26

ბიოორგანული ნანო სასუქი „ნაგრო“

 

შპს. საწარმოო–სამეცნიერო გაერთიანება ბიოპლანტ,

 რუსეთი

 

№280

19.06.2013

 

 

სითხე

 

 

 

N- 0,39 გრ/ლ,  P2O5 - 0,564 გრ/ლ,  K2O - 2,532 გრ/ლ,  ორგანული ნივთიერება 7,65 გრ/ლ (C- ჰუმინური და ფულვომჟავების - 3,865 გრ/ლ), B-1,94 მგ/ლ,  Cu-0,84 მგ/ლ, Zn-302,5 მგ/ლ, Co-49,3 მგ/ლ, MgO - 272,2 მგ/ლ, Mn-406 მგ/ლ,   

Mo-700 მგ/ლ,  Fe-98,45 მგ/ლ

ფოთლოვანი და  ფესვური,  გამოკვება, თესლის თესვისწინა დამუშავება

 

ვაზი, ხეხილი, კენკროვნები, ციტრუსი,ბოსტნეული,საგაზაფხულო და საშემოდგომო მარცვლეული, პარკოსნები, კარტოფილი, ტექნიკური კულტურები, სიმინდი,  გოგროვნები, საკვები და გაზონის ბალახები, მწვანილი, , დეკორატიული ხეები და ბუჩქები,  თამბაქო, ბამბა, ყვავილები

 

27

სელექტ

 (TS  სტეკმედიუმ, რეც. 686)

 

უაბ. კლასმან-დეილმენ სილუტე,

 ლიტვა

 

№286

19.08.2013

 

ბოჭკოვანი

 

 

 

ორგანული მასა

 (75% თეთრი ტორფი + 25% პერლიტი)-94-99%, N-60მგ/ლ, P2O5-70მგ/ლ, K2O-120 მგ/ლ, Mg- 100მგ/ლ

სუბსტრატი

 

 

 

დეკორატიული ხე-მცენარეები, ბუჩქები

28

TS 3

 ( სტანდარტ, რეც. 425)

 

უაბ. კლასმან-დეილმენ სილუტე,

ლიტვა

 

№288

19.08.2013

 

ბოჭკოვანი

 

 

ორგანული მასა

 ( თეთრი ტორფი )-94-99%, N-140 მგ/ლ, P2O5-100 მგ/ლ, K2O-180 მგ/ლ,Mg- 100მგ/ლ

სუბსტრატი

 

 

ყვავილები (ვიოლა, პეტუნია, კალიბრახოა, ბეგონია)

29

TS 3

 ( ფაინ, რეც. 416)

 

უაბ. კლასმან-დეილმენ სილუტე, ლიტვა

 

№289

19.08.2013

ბოჭკოვანი

 

 

ორგანული მასა

 ( თეთრი ტორფი )-94-99%, N-140 მგ/ლ, P2O5-100 მგ/ლ, K2O-180 მგ/ლ,Mg- 100მგ/ლ

სუბსტრატი

 

 

ბოსტნეული და დეკორატიული მცენარეების ჩითილების გამოსაყვანად

30

TS 4

 ( მედიუმ, რეც. 602)

 

უაბ. კლასმან-დეილმენ სილუტე, ლიტვა

 

№291

19.08.2013

 

ბოჭკოვანი

 

 

 

ორგანული მასა

 ( თეთრი ტორფი )-94-99%, N-140 მგ/ლ, P2O5-100 მგ/ლ, K2O-180 მგ/ლ, Mg- 100მგ/ლ

სუბსტრატი

 

 

 

არამოყვავილე დეკორატიული მცენარეები

31

TS 4 ( პლიუს კოარს, რეც.609)

 

უაბ. კლასმან-დეილმენ სილუტე, ლიტვა

 

№292

19.08.2013

ბოჭკოვანი

 

 

ორგანული მასა

 ( თეთრი ტორფი )-94-99%, N-140 მგ/ლ, P2O5-100 მგ/ლ, K2O-180 მგ/ლ,Mg- 100მგ/ლ

სუბსტრატი

 

 

არამოყვევილე დეკორატიული ხე-მცენარეები, ბუჩქები

32

ჰავიტა ბალტიკ   FT  სუბსტრატი

 

ჰავიტა გრუპ გმბხ, გერმანია

 

№293

23.08.2013

ფხვნილი

 

 

ტორფი - 995,3 მგ/ლ

 N-1,52  მგ/ლ, P2O5-1,52  მგ/ლ, K2O-1,66 მგ/ლ

სუბსტრატი

 

 

დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები, ხეები, ბუჩქები

33

ჰავიტა ბალტიკ    სოილ   MIX  2

 

ჰავიტა გრუპ გმბხ, გერმანია

 

№294

23.08.2013

ფხვნილი

 

 

ტორფი - 995,5 მგ/ლ

 N-1,37  მგ/ლ, P2O5-1,56  მგ/ლ, K2O-1,57 მგ/ლ

სუბსტრატი

 

 

დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები, ხეები, ბუჩქები

34

აზოფერ სლოუ რილიზ

 

ალბა მილაგრო ინტერნეიშნალ სპა., იტალია

 

№322

16.01.2014

სითხე

 

N-12%,  K2O- 10%, SO3- 21%,  Fe- 0,2%, ზღვის წყალმცენარეების ექსრაქტი - 2%

ფოთლოვანი  გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ყვავილები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები

35

სპიდფოლ ამინო სტარტერი SC

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ,

თურქეთი

 

№331

07.02.2014

 

 

სუსპენზია

 

 

ამინომჟავა– 0,8%, ციტოკინინი –0,41 ppm, აუქსინი– 0,68 ppm, N-10,6%,  P2O5- 11,9%, K2O-13,1%,

S- 1,4%,

 Zn- 0,051%, Fe-0,051%, Mn- 0,021%, Cu- 0,021%, B- 0,101%, Mo- 0,005%

ფოთლოვანი  გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი,  ციტრუსი, გოგროვნები, ჯვარყვავილოვანი კულტურები, მარცვლოვნები, სიმინდი, კარტოფილი, სტაფილო, სალათა, ნიახური, ნიორი, ხახვი, ლობიო, სოიო, მიწის თხილი, დეკორატიული მცენარეები,

36

სპიდფოლ ამინო ვეგეტატივი SC

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ,

თურქეთი

 

№332

07.02.2014

 

სუსპენზია

 

ამინომჟავა– 0,8%, ციტოკინინი –1,35 ppm, აუქსინი– 0,41 ppm, N-16,3%,  P2O5- 7,6%, K2O-11,8%, S- 0,9%, Zn- 0,051%, Fe-0,051%, Mn- 0,021%, Cu- 0,021%, B- 0,101%, Mo- 0,005%

ფოთლოვანი  გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი,  მარწყვი, ციტრუსი, გოგროვნები, ჯვარყვავილოვანი კულტურები, მარცვლოვნები, სიმინდი, მზესუმზირა, კარტოფილი, ბოსტნეული, ლობიო,  სალათა,ნიახური, სოიო, მიწის თხილი, დეკორატიული მცენარეები, საძოვრები

 

37

ტერა-სორბ რადიკულარი

 

ბიოიბერიკა ს.ა., ესპანეთი

 

№342

27.02.2014

სითხე

 

L-α თავისუფალი ამინომჟავები - 6%, ორგანული მასა- 8%,

 N-3%,  P2O5- 1%

წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

38

ტერა-სორბ ფოლიარი

 

ბიოიბერიკა ს.ა., ესპანეთი

 

№343

27.02.2014

სითხე

 

L-α თავისუფალი ამინომჟავები - 9,3%,   ორგანული N-2,1%,   N- 2,1%,B- 0,02%, Mn- 0,046%, Zn- 0,067%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

39

ტერა-სორბ კომპლექსი

 

ბიოიბერიკა ს.ა., ესპანეთი

 

№344

27.02.2014

სითხე

 

L-α თავისუფალი ამინომჟავები -20%,  N-5,5%,   MgO-0,8%,

B- 1,5%, Fe- 1%, Mn- 0,1%, Mo-0,001%,  Zn- 0,1%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

40

ამინოქველანთ მინორსი

 

ბიოიბერიკა ს.ა., ესპანეთი

 

№345

27.02.2014

სითხე

 

L-α თავისუფალი ამინომჟავები -5%,  N- 2,8%,  

B- 0,02%,Cu- 0,01%,  Fe- 3%, MgO- 0,8%, Mn- 1%, Mo-0,0007%,  Zn- 1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი  გამოკვება

 

 

ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

41

ბიოკატ-G

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა,

 ესპანეთი

 

 

№347

07.03.2014

 

გრანულა

 

ორგანული მასა- 70-80%, ჰუმუსის ექსტრაქტი - 26-32%  (ჰუმინომჟავა - 5,5 - 11,5%,  ფულვომჟავა   - 17,5 - 23,5%)

 N- 9-11%, K2O - 4-6%, SO3 - 7,5-9,5%

ნიადაგში შეტანა

 

ღია გრუნტი - ხეხილი, მარცვლეული, ბოსტნეული, დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები

 

სანერგე - ვაზი, ხეხილი

42

ატლანტე სპილენძი პროლინით

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

 ესპანეთი

 

№362

03.07.2014

სითხე

 

P2O5- 30%, K2O-20%,

Cu- 0,5%,

 ამინომჟა ( L-პროლინი) -2%

ფოთლოვანი გამოკვება, ნიადაგში შეტანა ( წვეთოვანი გამოკვება)

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ნესვი, საზამთრო, პომიდორი, კიტრი, ბადრიჯანი

 

43

ტექნოკელ ამინო მიქსი

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ,  ესპანეთი

 

№368

21.07.2014

სითხე

 

თავისუფალი  L-ამინომჟავა-6%, Fe-3%, Mn-0,7%,

Zn- 0,7%, Cu-0,3%, B-0,1%, Mo-0,1 %  

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი,  თხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, პარკოსნები, მარცვლოვნები, სელი, დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები

44

ტექნოკელ ამინო  Ca

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ,  ესპანეთი

 

№369

21.07.2014

 

სითხე

 

თავისუფალი  L-ამინომჟავა-6%, Ca-10%, B-0,2%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი,ხეხილი, ციტრუსი, ნესვი, საზამთრო,  თხილი, ზეთის ხილი, ბოსტნეული, სალათა, ნიახური, პარკოსნები, სიმინდი, კარტოფილი, მზესუმზირა, რაფსი, თამბაქო, დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები

45

ფიტომარე

 

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№378

25.07.2014

 

 

სითხე

 

 

ზღვის წყალმცენარეების ექსტრაქტი-15%, ორგანული ნივთიერება-8%, თავისუფალი ამინომჟავები-2%, N-5,5 %, P2O5-3%, K2O-3,5%, B-0,35%, Mo-0,2%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი  და წვეთოვანი გამოკვება - ხეხილი, ბოსტნეული, ზეთის ხილი

 

წვეთოვანი გამოკვება - ვაზი

46

ტეკამინ რაიზი

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ,  ესპანეთი

 

№381

05.09.2014

 

 

სითხე

 

L-ამინომჟავა- 4,7%,  N-5,5%,  K2O-1%, ორგანული მასა - 22%,  Fe-0,5%,  Mn-0,3%,  Zn-0,15%,  Cu-0,05%,

 B -0,05% 

ნიადაგში შეტანა ( წვეთოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია)

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, კენკროვნები, ბაღჩეული,  თხილი, ზეთის ხილი, ბოსტნეული, სალათა, ნიახური, სატაცური, კარტოფილი, კომბოსტოსებრნი, პარკოსნები, დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები

47

ტეკამინ ფლაუერი

 

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ,  ესპანეთი

 

 

№382

05.09.2014

 

სითხე

 

თავისუფალი

 L-ამინომჟავა- 3%,

 N-3%, P2O5-10%,

B -1%,   Mo-0,5%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, კენკროვნები, ბაღჩეული,  თხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, პარკოსნები, სიმინდი მზესუმზირა

48

ტექნოკელ ამინო B

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ,  ესპანეთი

 

№383

05.09.2014

სითხე

 

თავისუფალი

 L-ამინომჟავა-1%,

 B -10%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი,ხეხილი, ციტრუსი, ბაღჩეული, კენკროვნები,  თხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, პარკოსნები, სიმინდი, კარტოფილი, მზესუმზირა, შაქრის ჭარხალი, რაფსი, იონჯა, დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები

49

ტექნოკელ ამინო K

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ,  ესპანეთი

 

 

№384

05.09.2014

 

სითხე

 

თავისუფალი

L-ამინომჟავა -5%,

K2O-18%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ბაღჩეული,  თხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, კარტოფილი, კომბოსტოსებრნი, ნიახური, სალათა, ისპანაჰი, მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცეენარეები

50

ტექნოკელ ამინო  Zn

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ,  ესპანეთი

 

№385

05.09.2014

სითხე

 

თავისუფალი

L-ამინომჟავა -6%,

Zn- 8%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი,ხეხილი, ციტრუსი,  თხილი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, პარკოსნები, მარცვლეული, სელი, დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები

51

ფერტიგრეინ  ფოლიარ

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს ს.ლ,  ესპანეთი

 

№387

05.09.2014

სითხე

 

ამინომჟავა - 10%,  L-ამინომჟავა - 8%, N-5%, ორგანული მასა - 40%, Zn-0,75%, Mn-0,5%,  B -0,1%,  Fe-0,1%, Cu-0,1%, Mo-0,02%, Co- 0,01%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

მარცვლეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები

 

52

რაიკატ განვითარება

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№389

30.09.2014

 

 

სითხე

 

N-6%, P2O5 -4%, K2O- 3%, Fe- 0,1%, Mn- 0,07%,  Zn- 0,02%, B-0,03%, Cu- 0,01%, Mo- 0,01%,  თავისუფალი ამინომჟავები - 4%, ზღვის წყალმცენარეების ექსტრაქტი - 5%, ვიტამინების კომპლექსი- 0,2%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია- ხეხილი, ბოსტნეული, სანერეგე, ჰიდროპონიკა

 

ფოთლოვანი გამოკვება - მარცვლეული, მზესუმზირა

 

53

ჩელან K

 

ნატურ  ს.ა., საბერძნეთი

 

№392

30.09.2014

 

სითხე

 

K2O-22%, თავისუფალი ამინომჟავები, ოლიგო პეპტიდები, ჰიდროლიზური მცენარეული პროტეინი - 7,5%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია- ვაზი, კურკოვანი ხილი, ვაშლი,  საზამთრო, ნესვი, ბოსტნეული

 

ფოთლოვანი გამოკვება - კარტოფილი, მარწყვი

 

54

შავი ბრილიანტი

 

ორგანიკსა ტარიმ მად»ნაკ»სან. ვე ტოკ.ას,

თურქეთი

 

№395

23.10.2014

სითხე

 

ორგანული ნივთიერება- 5-8%, ჰუმინური და ფულვომჟავები- 12-15%, N-0,9%, P2O5 -0,3%

ნიადაგში შეტანა

 

ყველა სასოფლო-სამურნეო კულტურა

55

ენერგენ ფრუქტუს პლიუს

 

ავ ეკო-ქოლორ ს.რ.ო., ჩეხეთის რესპუბლიკა

 

№396

05.11.2014

სითხე

 

ჰუმინური ნივთიერებები და მათი მარილები - 8%, მშრალი ნივთიერება - 20%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი,ხეხილი,  საგაზაფხულო ქერი,  მზესუმზირა, ხახვი, ბარდა, რაფსი, მდოგვი, ხე-მცენარეები

56

ენერგენ ქლინსტორმ  B

 

ავ ეკო-ქოლორ ს.რ.ო., ჩეხეთის რესპუბლიკა

 

№397

05.11.2014

სითხე

 

 

B- 2 %, მშრალი ნივთიერება - 25%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი,ხეხილი, მარცვლოვნები, სიმინდი,    ბოსტნეული, პარკოსნები, მზესუმზირა, შაქრის ჭარხალი, მდოგვი, სვია, ხე-მცენარეები

57

ენერგენ ჯერმინ FH

 

ავ ეკო-ქოლორ ს.რ.ო., ჩეხეთის რესპუბლიკა

 

№398

05.11.2014

 

სითხე

 

ჰუმინური ნივთიერებები და მათი მარილები - 15%, მშრალი ნივთიერება - 30%, Fe-0,7%, Zn - 1%, Mn- 0,5%

თესლის დამუშავება,ფესვური გამოკვება

 

საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, საშემოდგომო და საგაზაფხულო ქერი, ტრიტიკალე, შვრია, საშემოდგომო რაფსი, სიმინდი, მზესუმზირა

 

58

ენერგენ ფულჰუმ პლიუს Mo

 

ავ ეკო-ქოლორ ს.რ.ო., ჩეხეთის რესპუბლიკა

 

№399

05.11.2014

სითხე

 

 

ჰუმინური ნივთიერებები და მათი მარილები -20%, მშრალი ნივთიერება -30%, Mo- 0,35%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი,ხეხილი,  მარწყვი, ბოსტნეული, ხახვი, ბარდა, მარცვლოვნები, სიმინდი, სოია, მზესუმზირა, რაფსი, მდოგვი, სვია, საკვები კულტურები, ხე-მცენარეები, გაზონი

59

რემიქს  I

 

აბ რექვა,

ლიტვა

 

№400

15.12.2014

 

მყარი

 

ორგანული მასა

( თეთრი ტორფი) > 97%,                  დოლომიტი - 2კგ/ მ3,  კირქვა - 4კგ/ მ3,                                     მულტი მიქს 14-16-18 მიკროლემენტებით - 0,9 კგ/მ3, რადიგენი - 0,1 კგ/მ3

სუბსტარტი

 

ყვავილები , სათბური - ბოსტნეული

60

სინერჯაიზერი

5-10-20 ვაზი

 

 

ჯიეიჩ ბიოტექ ინკ,

აშშ

 

№406

30.12.2014

სითხე

 

N-5%, P2O5 -10%, K2O- 20%, ჰუმინური მჟავა - 0,3%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, მარწყვი, ჟოლო, ნესვი, გოგრა, კარტოფილი, სოია, ლიბიო, ბარდა, ჭარხალი, სტაფილო, კომბოსტოსებრნი, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ხახვი, ნიორი, პომიდორი

61

სპაგნუმ პიტ მოს სუბსტრატი NS 1

 

სია ნორდ აგრი, ლატვია

 

№414

20.01.2015

მყარი

 

 

ტორფი  > 90%,

PG mix- NPK 18:10:20 -   0-1,2 კგ/მ3

სუბსტრატი

 

 

ქოთნის დეკორატიული მცენარეები და ყვავილები, ბოსტნეულის ჩითილები

62

კეკილა  DSM 1W R0630

 

კეკილა  ოუ, ესტონეთი

 

№416

03.02.2015

ბოჭკოვანი

 

ორგანული მასა (ტორფი)- 85-95%, დოლომიტიზებული  კირქვა- 4,2კგ/მ3,

სასუქი სტარტერ

( NPK 15-5-24+TE)- 0,6კგ/მ3

სუბსტრატი

 

 

ბოსტნეულის ჩითილები

63

ორგანულ-მინერალური, ბაქტერიული, მიკროელემენტების შემცელი სასუქი „ბაქტოფერტ“

 

შპს. ჯეოფერტ, საქართველო

 

№419

11.02.2015

ფხვნილი, გრანულა, აბი

 

ორგანული ნივთიერება-  არა უმეტეს 50%, ნაცარი - არანაკლებ  33%, ბაქტერიული კულტურების ხსნარი - არაუმეტეს  17%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

სათბური - სამარცვლე პარკოსნები, გოგროვნები, ბოსტნეული, ყვავილები

64

ორგანულ-მინერალური, ბაქტერიული, მიკროელემენტების შემცელი სასუქი „ბაქტოფერტ-პ“

 

შპს. ჯეოფერტ, საქართველო

 

№420

11.02.2015

პასტა

 

ორგანული ნივთიერება-  არა უმეტეს 37%, ნაცარი - არანაკლებ  27%, ბაქტერიული კულტურების ხსნარი - არაუმეტეს  36%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

სათბური - სამარცვლე პარკოსნები, გოგროვნები, ბოსტნეული, ყვავილები

65

ჰუმინური, ორგანულ-მინერალური, მიკროელემენტების შემცელი სასუქიჯეო-ჰუმატი

( მარკათხევადი 12%-იანი)

 

შპს. ჯეოფერტ, საქართველო

 

№421

11.02.2015

სითხე

 

ორგანული ნივთიერება

( მშრალ მასაში)-  არანაკლებ 12,5%,

 ნაცარი ( მშრალ მასაში)-  არანაკლებ  1%

თესლისა და ნერგების დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

 

ღია გრუნტი - ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა

 

სათბური - სამარცვლე პარკოსნები, გოგროვნები, ბოსტნეული, ყვავილები

66

ამინოქუელანტ - Ca

 

 

ბიოიბერიკა ს.ა., ესპანეთი

 

№438

13.03.2015

სითხე

 

 

თავისუფალი ამინომჟავები - 4,6%,

 N – 4,9%, CaO - 8%, B-0,2%

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი,  ხეხილი, ციტრუსი, კენკროვნები, ბოსტნეული, მარცვლეული, კარტოფილი, გოგროვნები, ტექნიკური კულტურები

67

ამინოქუელანტ -K  დაბალი pH

 

 

ბიოიბერიკა ს.ა., ესპანეთი

 

№439

13.03.2015

სითხე

 

 

თავისუფალი ამინომჟავები - 5%,

 N - 1%, K2O - 25%

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი,  ხეხილი, ციტრუსი, კენკროვნები, ბოსტნეული, მარცვლეული, კარტოფილი, გოგროვნები, ტექნიკური კულტურები

68

ამინოალექსინ

 

 

ბიოიბერიკა ს.ა., ესპანეთი

 

№440

13.03.2015

სითხე

 

 

თავისუფალი ამინომჟავები - 4%, P2O5 - 30%, K2O - 20%

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი,  ხეხილი, ციტრუსი, კენკროვნები, ბოსტნეული, მარცვლეული, კარტოფილი, გოგროვნები, ტექნიკური კულტურები

69

არმუროქს

 

ბიოიბერიკა ს.ა., ესპანეთი

 

№441

13.03.2015

სითხე

 

თავისუფალი ამინომჟავები- 3%, SiO2 - 8%

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, კენკროვნები, ბოსტნეული, მარცვლეული, კარტოფილი, გოგროვნები, ტექნიკური კულტურები

70

ჩელან სოლ პლიუს   10-5-35+3MgO     

 

ნატურ ს.ა., საბერძნეთი

 

№449

02.04.2015

 

კრისტალი

 

 

N-10%, P2O5-5%, K2O-35%, MgO-3%, B-0,02%, Fe-0,1%, Mn-0,05%, Zn-0,05%, Cu-0,02%, ორგანული ნივთიერება - 2%

 

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ნესვი, საზამთრო, ბოსტნეული, სიმინდი, ხორბალი, კარტოფილი

71

ჩელან სოლ პლიუს      5-52-20

 

ნატურ ს.ა., საბერძნეთი

 

№450

02.04.2015

 

კრისტალი

 

 

N-5%,  P2O5-52%,  K2O-20%, B-0,02%, Fe-0,1%, Mn-0,05%, Zn-0,05%, Cu-0,02%,    ორგანული ნივთიერება - 2% 

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ნესვი, საზამთრო, ბოსტნეული, სიმინდი, ხორბალი, კარტოფილი

 

72

ჩელან სოლ პლიუს     11-4-42 

 

ნატურ ს.ა., საბერძნეთი

 

№451

02.04.2015

 

კრისტალი

 

 

N-11%,  P2O5-4%,  K2O-42%, B-0,02%, Fe-0,1%, Mn-0,05%, Zn-0,05%, Cu-0,02,    ორგანული ნივთიერება - 2%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ნესვი, საზამთრო, ბოსტნეული, სიმინდი, ხორბალი, კარტოფილი

 

73

სილიკატური მიკრო სასუქი

„ჯეო Si

( თხევადი 12%-იანი)

 

შპს. ჯეოფერტ, საქართველო

 

№470

22.06.2015

 

სითხე

 

ორგანული ნივთიერება

  ( მშრალ მასაში)-  -  არანაკლებ  25,3%,

 ნაცარი ( მშრალ მასაში)-   არანაკლებ  74,7%

 SiO2 ( ნაცრის   მშრალ მასაში)  - არანაკლებ 21%

თესლებისა და ნერგების დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი- ყველა სასოფლო-სამურნეო კულტურა

 

სათბური - სამარცვლე პარკოსნები, გოგროვნები, ბოსტნეული, ყვავილები

74

ჰუმუნირი, ორგანულ-მინერალური, მიკროელემენტების შემცელი სასუქი „ჯეო ჰუმატი“

( მარკა „გ“ 1,5%-იანი)

 

შპს. ჯეოფერტ, საქართველო

 

№471

22.06.2015

სითხე

 

ორგანული ნივთიერება  

  ( მშრალ მასაში)-    არანაკლებ 1,5%,

ნაცარი ( მშრალ მასაში)-  - არანაკლებ  0,12%

თესლებისა და ნერგების დამუშავება, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი- ყველა სასოფლო-სამურნეო კულტურა

 

სათბური - სამარცვლე პარკოსნები, გოგროვნები, ბოსტნეული, ყვავილები

75

ჰუმინურ-ორგანული სასუქი

აგროვიტა

 

შპს.  აგროვიტა,

საქართველო

 

№56/15

04.09.2015

 

სითხე

 

ჰუმატები-15%,

N-3%, P2O5 -2,5%, K2O -1,6%

 

ნიადაგის განოყიერება, ფოთლოვანი გამოკვება,

თესლის, ჩითილების, ნერგების, ტუბერების დამუშავება

 

ბოსტნეული, ბაღჩეული- ( ღია და დახურული გრუნტი), მარცვლოვნები,  პარკოსნები, მზესუმზირა, ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, კარტოფილი, ბოლქვოვანი მცენარეები, დეკორატიულ-ყვავილოვანი მცენარეები, სუბსტრატი ( სოკოს წარმოება)

76

მაჯიკ ლეონ

 NPK 15-15-15

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№486

28.09.2015

 

გრანულა

 

 

ორგანული ნივთიერება - 25%, ჰუმინური და

 ფულვომჟავები- 25%, N -15%, P2O5-15%, K2O-15%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი , მარწყვი, ზეთის ხილი, ჩაი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, მრცვლოვნები, კაკლოვნები, ტექნიკური კულტურბი, კარტოფილი, სალათა, ისპანაჰი, ოხრახუში, თამბაქო, დეკორატიული მცენარეები

77

მაჯიკ ლეონ

ორგანო

 DAP 8-21-0

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№487

28.09.2015

 

გრანულა

 

 

 

ორგანული ნივთიერება - 25%, ჰუმინური და

 ფულვომჟავები- 25%, N -8%, P2O5-21%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, მრცვლოვნები, კაკლოვნები, ტექნიკური კულტურბი, კარტოფილი, სალათა, ისპანაჰი, ოხრახუში, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, ჩაი, თამბაქო, დეკორატიული მცენარეები

78

       პლანტობალტ სუბსტრატი 1  Fine

 

„პლანტაფლორ ჰუმუს ფერკაუს გმბხ“, გერმანია

 

№504

24.02.2016

 

ფხვიერი

 

 

 

თეთრი ტორფი                      ( ორგანული მასა) - 88,5%, კირქვა ( Ca)- 1800 მგ/ლ, NPK სასუქი  ( 18-10-20) + მიკროელემენტები

სუბსტრატი

 

 

 

ბოსტნეული, ყვავილები

79

ნოვარბო CC2LE+WA

 

ბიოლან ბალტიკ ოუ, ესტონეთი

 

№506

09.03.2016

წვრილმარცვლოვანი

 

 

სპაგნუმ თეთრი ტორფი-97%, კირქვა- 6კგ/მ3 პერლტი - 3%,   NPK (12-14-24)+TE- 1კგ/მ3

სუბსტრატი

 

 

ბოსტნეული, ყვავილები

( ღია გრუნტი და სათბური)

80

უნივერსალური ქოთნის მიწა

 

ვან ეგმონდ ფოთგრონდი, ჰოლანდია

 

№510

23.03.2016

ბოჭკოვანი

 

სპაგნუმ თეთრი ტორფი – 50%, შავი ტორფი-50%,

PG Mix 12-24-24 - 1 კგ/მ3, კირი- 6 კგ/მ3

საკვები გრუნტი ( სუბსტრატი)

 

 

ბოსტნეული, ყვავილები, ხეები

81

მაჯიკ ლეონ ლეონარდიტი

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№511

28.03.2016

გრანულა, ფხვნილი

 

 

ორგანული ნივთიერება – 36,3 - 45,8%, ჰუმინური და ფულვომჟავები – 30-50% , N - 1,4%,  K2O- 0,09%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები, ჩაი, დეკორატიული მცენარეები

82

მაჯიკ ლეონ

NPK 7-7-7+1Zn

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№512

28.03.2016

გრანულა, ფხვნილი

 

 

ორგანული ნივთიერება – 25%, ჰუმინური და ფულვომჟავები – 25% , N - 7%, P2O5 - 7%, K2O -7%, Zn-1%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები, ჩაი, დეკორატიული მცენარეები

83

შავი ბრილიანტი ექსტრა

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№513

28.03.2016

სითხე

 

 

ორგანული ნივთიერება – 20%, ჰუმინური და ფულვომჟავები –13% , N- 1%,  K2O - 6%, Zn -2%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები, ჩაი, დეკორატიული მცენარეები

84

შავი ბრილიანტი აზოტი

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№514

28.03.2016

სითხე

 

 

ორგანული ნივთიერება – 20%, ჰუმინური და ფულვომჟავები –20% , N- 15%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები, ჩაი, დეკორატიული მცენარეები

85

შავი ბრილიანტი პომიდორი

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№515

28.03.2016

სითხე

 

 

ორგანული ნივთიერება- 15%, ჰუმინური და ფულვომჟავები-  10% , N- 8%, K2O-  5%, Zn – 1%, Mg -2%, Mn - 0,5%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები, ჩაი, დეკორატიული მცენარეები

 

 

 

86

გელი გროგრინ ბლექ მეჯიკი

 

ლიმა ევროპა ნვ, ბელგია

 

№528

01.04.2016

გელი

 

 

  N-12,2%, CaO-20,6%, MgO-0,31%,  B-0,03%, Cu-0,138%, Fe-0,34%, Mn-0,2%, Mo-0,003%,  Zn-0,1%,

QPS45 (მოდიფიცირებული ჰუმინური მჟავები)-5,25%,  HPLC შაქრები-2,03%

ფერტიგაცია, ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ხორბალი, სიმინდი, კარტოფილი, პომიდორი, ბადრიჯანი, ხახვი, წიწაკა, ნესვი, საზამთრო

87

აგრობელლ ორგამირალ

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№548

22.04.2016

სითხე

 

 

ორგანული მასა 40%, ორაგანული C- 19%, N- 2%, K2O- 1%

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, ციტრუსი, ბანანი, ზეთის ხილი, კაკლოვნები, ბოსტნეული (ღია გრუნტი, სათბური), მარცვლეული, ბოლქვიანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, ოთახის მცენარეები, მწვანე საფარი

88

აგრობელლ ჰუმასიდ ლიქუიდ

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№549

22.04.2016

სითხე

 

 

ორგანული მასა-  5%, ჰუმინური და ფულვომჟავები- 15%, K2O- 1%

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, ციტრუსი, ბანანი, ზეთის ხილი, კაკლოვნები, ბოსტნეული (ღია გრუნტი, სათბური), მარცვლეული, ბოლქვიანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, ოთახის მცენარეები, მწვანე საფარი

89

აგრობელლ ჰუმასიდ დრაი

 

ბელლუთი თარიმ მაქინალარი გიდა ურუნლერი ქიმია სანაი  ვე თიჯარეთ  ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№551

22.04.2016

ფხვნილი

 

 

ორგანული მასა- 40%, ჰუმინური და ფულვომჟავები- 65%, K2O- 8%, B- 115ppm

ფოთლოვანი გამოკვება, წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, ციტრუსი, ბანანი, ზეთის ხილი, ბოსტნეული (ღია გრუნტი, სათბური), მარცვლეული, ბოლქვიანი კულტურები, ტექნიკური კულტურები, ოთახის მცენარეები, მწვანე საფარი

90

სიაპორ დიაბლო S

 

უნიმერ სპა, იტალია

 

№563

23.05.2016

გრანულა

 

N- 9%, P2O5- 12%, K2O- 18%, CaO- 8%, SO3-15%,  B-0,03%, Fe-0,5%, Zn- 0,01%,

ორგანული C-10%, ჰუმინური და ფულვო C- 3%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ბოსტნეული, კარტოფილი, სატაცური, არტიშოკი

91

ავანტაგ სუპერ აზოტეკ  №32

 

უნიმერ სპა, იტალია

 

№564

23.05.2016

გრანულა

 

 

N- 32%, SO3-7%,  ორგანული C-8%, ჰუმინური და ფულვო C- 2,5%

ნიადაგში შეტანა

 

ბოსტნეული, კარტოფილი, მარცვლეული, სიმინდი, ტექნიკური კულტურები, ხეხილი, ზეთისხილი

92

სიაპორ ვინერ

 

უნიმერ სპა, იტალია

 

№564

23.05.2016

გრანულა

 

N- 11%, P2O5- 25%,  Zn-0,01%, ორგანული C-16%,  ჰუმინური და ფულვო C- 4%

ნიადაგში შეტანა

 

მარცვლეული, სიმინდი, ტექნიკური კულტურები, ლობიო, ბარდა, იონჯა

93

ბლუპრინს

 

ბიოლქიმ სპა,

 იტალია

 

№567

25.05.2016

სითხე

 

N- 8,7,  ორგანული C-5,5%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ალუბალი, კივი

94

აგროტოლია 15.15.15+(2MgO)

+(15SO3)+ME

 

აგროტოლია ტარიმ ურუნლერი პაზ.სან. ვე ტიკ. ლტდ.სტი,თურქთი

 

№568

30.06.2016

გრანულა

 

 

 

ორგანული მასა- 15%, ჰუმინური და ფულვომჟავები  – 5%, N- 15%, P2O5- 15%, K2O- 15%,

MgO- 2%,  SO3- 15%, Zn- 0,5%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ზეთისხილი, საზამთრო, ნესვი, კაკლოვნები, ბოსტნეული, ლობიო, ბარდა, კარტოფილი, მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები

95

აგრო ოსპ 8.16.0+

2(MgO)+25(SO3)

 

აგროტოლია ტარიმ ურუნლერი პაზ.სან. ვე ტიკ. ლტდ.სტი,თურქთი

 

№569

30.06.2016

გრანულა

 

 

ორგანული მასა- 10%, ჰუმინური და ფულვომჟავები  – 5%, N- 8%, P2O5- 16%, MgO- 2%,  SO3- 25%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ზეთისხილი, საზამთრო, ნესვი, კაკლოვნები, ბოსტნეული, ლობიო, ბარდა, კარტოფილი, მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები

96

აგროტოლია

აგრო-ტეჩ 25-5-5

აგროტოლია ტარიმ ურუნლერი პაზ.სან. ვე ტიკ. ლტდ.სტი,თურქთი

 

№570

30.06.2016

გრანულა

 

ორგანული მასა-- 10%, ჰუმინური და ფულვომჟავები– 5%, N- 25%, P2O5- 5%, K2O- 5%

ნიადაგში შეტანა

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ზეთისხილი, საზამთრო, ნესვი, კაკლოვნები, ბოსტნეული, ლობიო, ბარდა, კარტოფილი, მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები

97

აგროტოლია აგრომენ

  10.25.10+(15SO3)+

ME

 

აგროტოლია ტარიმ ურუნლერი პაზ.სან. ვე ტიკ. ლტდ.სტი,თურქთი

 

№573

30.06.2016

გრანულა

 

 

 

ორგანული მასა- 10%,ჰუმინური და ფულვომჟავები– 5%, N- 10%, P2O5- 25%, K2O- 10%, SO3-15%, Zn- 0,5%

ნიადაგში შეტანა

 

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ზეთისხილი, საზამთრო, ნესვი, კაკლოვნები, ბოსტნეული, ლობიო, ბარდა, კარტოფილი, მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები

98

ჰავიტა ბალტიკ თრეისუბსტრატი

 

ჰავიტა გრუპ გმბხ, გერმანია

 

№586

18.07.2016

ბოჭკოვანი

 

თეთრი ტორფი - 75%, შავი ტორფი- 25%,

N- 78 მგ/ლ,  P2O5-64 მგ/ლ, K2O- 100 მგ/ლ   

სუბსტრატი

 

დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები, ხეები, ბუჩქები

         

 

მუხლი 6. მიკრო სასუქები

 

სასუქის სავაჭრო დასახელება, მწარმოებელი, რეგისტრაციის ნომერი,  რეგისტრაციის თარიღი

პრეპარატული ფორმა, საკვები ელემენტების შემცველობა (%)

 

გამოყენების თავისებურებები,

კულტურა

1

2

3

4

1

აგრიმარ დეტაფერი

 

აგრიმარი,

გაერთიანებული სამეფო

 

№108

01.09.2011

გრანულა

 

Fe-13,2%

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

მინდვრის კულტურები და ხეხილი

2

აგრიმარ მანგანუმი

 

.  აგრიმარი,

გაერთიანებული სამეფო

 

№109

01.09.2011

გრანულა

 

Mn -13%

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

მარცვლეული,  ხეხილი, კარტოფილი, საკვები ბალახები

3

აგრი-მიქს 2

 

 

აგრიმარი,

გაერთიანებული სამეფო

 

№110

01.09.2011

გრანულა

 

B-0,875%,  Fe-3,35%, Cu-1,7%, Mn-1,7 %, Mo-0,023%, Zn-0,6%

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

 

დეკორატიული მცენარეები, მარცვლეული,  კარტოფილი და სხვა ძირხვენები, ბოსტნეული, ხეხილი, კომპოსტი

 

4

იარავიტა რექსოლინ D12

 

აკზო ნობელ ფანქშენალ ქემიკალს ბვ,

ნიდერლანდები

 

№147

09.02.2012

კრისტალები

 

 

Fe-11,6%

ფერტიგაცია და ფოთლოვანი გამოკვება

 

ნიადაგში შეტანა  (ფერტიგაცია)- ბოსტნეული, მოჭრილი ყვავილები, ქოთნის ყვავილები (სათბური), სანერგეები, ბოსტნეული (ღია გრუნტი)

ნიადაგში შეტანა - სახნავი კულტურები

ფოთლოვანი გამოკვება- ბოსტნეული, კენკროვნები, ხეხილი

5

ქუიქს ტოტალი

 

პუჩიონი სპა,

იტალია

 

№162

10.02.2012

სითხე

 

B-0,6%, Cu-0,4%, Fe-4%, Mn-2%, Mo-0,3%, Zn- 1%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი,  ხეხილი, ციტრუსი, კივი, მარწყვი, ბაღჩეული,  ბოსტნეული

 

6

კრეზკალ Fe

 

 

კომპანია  აგლუკონ სპეციალდიუნგერ გმბხ & კო.კგ,

გერმანია

 

№164

10.02.2012

მყარი

 

 

Fe-6%

ნიადაგში შეტანა, თესლის დამუშავება

 

ვაზი, ხეხილი,  ციტრუსი, მარწყვი, ბოსტნეული, დეკორატიული კულტურები, სანერგე

7

კელიკ Zn

 

 ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№170

16.02.2012

 

 

სითხე

 

Zn – 10%

ფოთლოვანი და ფესვური გამოკვება

ფოთლოვანი გამოკვება  - საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი და ქერი, სიმინდი, ბრინჯი

 

ფოთლოვანი  და ფესვური გამოკვება-  ვაზი,  ხეხილი,  ბაღჩეული, ბოსტნეული, კარტოფილი, ყვავილები, დეკორატიული მცენარეები

8

კელიკ Mo

 

ატლანტიკა აგრიკოლა ს.ა.,

ესპანეთი

 

№171

16.02.2012

სითხე

 

Mo- 10%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი და ქერი, სიმინდი, ბრინჯი, სოიო, წიწიბურა, ვაზი, ხეხილი, ბაღჩეული, პომიდორი, კომბოსტო, ყვავილები, დეკორატიული მცენარეები

9

რევონეიტ

 

აგრო რევოლუცია ტარიმ დანიშმანლიკ იტჰ. იჰრ. სან. ტის ლტდ. სარკ, თურქეთი

 

№199

20.03.2012

სითხე

 

    Zn – 1%, Mn-1%

წვეთოვანი გამოკვება

 

მინდვრის კულტურები, ბოსტნეული (ღია გრუნტი, სათბური), ხეხილი, ზეთის ხილი, ციტრუსი

10

აგროვიტ პ

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

№244

28.12.2012

 

ფხვნილი

 

 

Cu– 1,5%, Fe– 4%,  Mn– 3%, Mo– 0,05%,  Zn –1,5%, MgO–6%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ვაზი, აქტინიდია, ციტრუსი, ზეთისხილი, თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, მარცვლოვნები, საკვები ბალახები, ყვავილოვანი მცენარეები

 

სათბური – ბოსტნეული, ყვავილები, ჩითილების კვალი

11

მიკროვაქსი

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

 

№249

28.12.2012

 

ფხვნილი

 

Cu– 0,5%, Fe– 0,3%,  Mn– 2%, Mo– 0,02%,  Zn –2,5%, MgO–20%, SO3 – 30%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ვაშლი,  კურკოვანი ხეხილი,  ციტრუსი, ზეთისხილი, აქტინიდია, ბოსტნეული, ტექნიკური კულტურები, ყვავილოვანი მცენარეები, ხეები და ბუჩქები (ღია გრუნტი და სანერგეები)

 

სათბური – ბოსტნეული, ყვავილები, ჩითილების კვალი

12

ბორომიქსი

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

 

№250

28.12.2012

 

ფხვნილი

 

 

B-10%,  Mn– 0,5%,

Zn –1,5%, MgO–4%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი,  ციტრუსი, თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, აქტინიდია, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, ბარდა, ნიახური, ყვავილოვანი მცენარეები,  ტექნიკური კულტურები, კარტოფილი, მარცვლოვნები, საკვები ბალახები (იონჯა, სამყურა)

სათბური – ბოსტნეული, ყვავილები, ჩითილების კვალი

13

მიკროკალი

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

 

№251

28.12.2012

ფხვნილი

 

Cu- 0,2%, Fe- 3%, Mn- 2%, Zn- 1%, CaO-10%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

 ვაზი,თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი,  აქტინიდია, ბოსტნეული, ყვავილოვანი მცენარეები

14

სექუიფილი 7,0 F

 

ადრიატიკა სპა,

იტალია

 

 

№252

28.12.2012

 

ფხვნილი

 

Fe- 7%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, აქტინიდია, ციტრუსი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ყვავილოვანი მცენარეები,   ხეები და ბუჩქები (ღია გრუნტი და სანერგეები)

დახურული გრუნტი – ბოსტნეული, ყვავილები, ჩითილებიანი კვალი

15

მაქსი მინერალი

 

ტაიოსის ა.ს., თურქეთი

 

№298

10.10.2013

სითხე

 

B-0,2%, Cu-0,5%, Fe-3%, Mn-1%, Mo-0,02%, Zn-3%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, ბოსტნეული,ხორბალი, მზესუმზირა

16

სპიდფოლ  B SP

 

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ, თურქეთი

 

№333

07.02.2014

კრისტალური ფხვნილი

 

B- 17%

 

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი,  ციტრუსი, მზესუმზირა, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, სიმინდი, კომბოსტო, ხახვი,იონჯა

 

17

მრ დ. მიქსტურე

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი., თურქეთი

 

№354

17.04.2014

ფხვნილი

 

Cu-1%, Mn - 4%, Zn - 3%, Fe – 3,5%,  B - 1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი -ვაზი, თესლოვანი ხეხილი,  ზეთისხილი, ბოსტნეული, კარტოფილი, ბამბა

სათბური - ბოსტნეული

18

კონტროლფიტ Cu

 

 

აგრიტექნო ფერტილიზანტეს, ს.ლ, ესპანეთი

 

№367

21.07.2014

სითხე

 

 

Cu -6,5%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ვაზი, ხეხილი, მარწყვი, ბაღჩეული,  ბოსტნეული, პარკოსნები, ზეთის ხილი, თხილი

 

19

კუორე კრისტალი

 

გრიინ რესერჩ სლ, ესპანეთი

 

№372

25.07.2014

კრისტალური ფხვნილი

 

Cu - 10%, Zn -1,1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი,ხეხილი, ნესვი,  მარწყვი, მოცვი, ციტრუსი, ბოსტნეული, კარტოფილი, დეკორატიული მცენარეები, საფურაჟე მცენარეები

20

ალუდი

 

გრიინ რესერჩ სლ, ესპანეთი

 

№373

25.07.2014

 

 

სითხე

 

Mn – 0,8%, Zn -1,2% 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება-

ვაზი, ციტრუსი, კარტოფილი და სხვა ძაღლყურძენასებრნი, დეკორატიული მცენარეები, საფურაჟე მცენარეები

 

ფოთლოვანი გამოკვება - ხეხილი, მარწყვი, მოცვი

21

დემოლუშენი

 

გრიინ რესერჩ სლ, ესპანეთი

 

№374

25.07.2014

 

ემულსია

 

SO3 – 68%, Zn -0,5% 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, მოცვი, ბოსტნეული, კარტოფილი, ტროპიკული მცენარეები, დეკორატიული მცენარეები, საფურაჟე მცენარეები

22

მრ. ენზო

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი., თურქეთი

 

№403

29.12.2014

სითხე

 

 

Zn - 6%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი - ვაზი თესლოვანი ხეხილი, , ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბამბა

 

სათბური - ბოსტნეული

23

ვერნო  FG Cu30+Zn30

 

ნორდოქს ას,

ნორვეგია

 

№407

30.12.2014

გრანულა

 

Cu - 30%  Zn- 30%

ფოთლოვანი გამოკვება

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, ნესვი, თხილი, პომიდორი, პარკოსნები, საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, რაფსი, ბრინჯი

 

24

რკინის სულფატი

 

გატ ფერტილაიზერს ლტდ.,

ისრაელი

 

№409

09.01.2015

კრისტალი

 

 

FeSO4- 19,5%

ფერტიგაცია

 

ღია გრუნტი- პომიდორი, წიწაკა, სტაფილო, კარტოფილი, ბადრიჯანი, კომბოსტო, ლობიო, შაქრის ჭარხალი, ვაშლი, კურკოვანი ხეხილი

სათბური - პომიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი

25

გროგრინ გრომიქს მს

 

ლიმა ევროპა ნვ.,

ბელგია

 

№32/15

03.02.2015

 

ფხვნილი, (კრისტალური)

 

 

B-1,3%, Cu-0,28%, Fe-6,5%, Mn-3%, Mo-0,24%, Zn-1,3%

 

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ფოთლოვანი გამოკვება- ბოსტნეული, ციტრუსი, ვაზი, ხორბალი, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა, ნესვი, საზამთრო, ფოთლოვანი ხეები

ფერტიგაცია

  ღია გრუნტი -ვაზი, ხეხილი,  ციტრუსი, მანგო, პომიდორი, ბადრიჯანი, ხახვი, კარტოფილი,

სათბური- პომიდორი, წიწაკა, ნესვი

26

გროგრინ რკინა

 დ-11

 

ლიმა ევროპა ნვ.,

ბელგია

 

 

№33/15

03.02.2015

 

 

 

 

კრისტალური ფხვნილი

 

 

Fe-11,6%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ფოთლოვანი გამოკვება- ბოსტნეული, ციტრუსი, ვაზი, ხორბალი, კარტოფილი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა, ნესვი, საზამთრო, ფოთლოვანი ხეები

 

ფერტიგაცია (ღია გრუნტი)-

  ვაზი, ხეხილი,  ციტრუსი, მანგო, პომიდორი, ბადრიჯანი, ხახვი, კარტოფილი,

 

სათბური- პომიდორი, წიწაკა, ნესვი

27

რილ კომბი

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№422

19.02.2015

 

 

სითხე

 

 

Zn-6%, Fe -5%, Mn- 4%, Cu-1%, B-0,5%

 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი)-

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (სათბური)

- ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

 

ფოთლოვანი გამოკვება  (ღია გრუნტი) - მარცვლოვნები

28

ცინკბორი

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№426

19.02.2015

 

 

სითხე

 

 

Zn-5%, B-0,3%

 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი)-

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (სათბური)

- ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

 

ფოთლოვანი გამოკვება  (ღია გრუნტი) - მარცვლოვნები

29

დემი ბორი

 

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

№428

19.02.2015

 

სითხე

 

 

B-10%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) -

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

 

ფოთლოვანი, წვეთოვანი გამოკვება(სათბური) -

ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

 

ფოთლოვანი გამოკვება  (ღია გრუნტი) - მარცვლოვნები

30

თუთიის სულფატი

 

ისტამბულ გუბრე სანაი ას, თურქეთი

 

№430

06.03.2015

ფხვნილი

 

 

Zn- 22%

ნიადაგში შეტანა

 

 

ხეხილი, ციტრუსი, მარცვლოვნები, ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარწყვი, ლობიო, კარტოფილი, სალათა

31

რკინის სულფატი

 

ისტამბულ გუბრე სანაი ას, თურქეთი

 

№432

06.03.2015

ფხვნილი

 

Fe- 17%

ნიადაგში შეტანა

 

ხეხილი, ციტრუსი, მარცვლოვნები, ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარწყვი, ლობიო, კარტოფილი, სალათა

32

ფული მანგანუმ სულფატი

 

თარიმჯილარ ქიმია, თურქეთი

 

№436

06.03.2015

ფხვნილი

 

 

Mn- 28%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ხეხილი, ციტრუსი, მარცვლოვნები, ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარწყვი, ლობიო, კარტოფილი, სალათა

33

იარავიტა     ბორთრექ     150  

 

იარა უკ ლტდ., გაერთინებული სამეფო

 

№445

30.03.2015

სითხე

 

 

B– 10,9%   

ფოთლოვანი გამოკვება

 

 

ვაშლი, მსხალი, მარწყვი, ალუბალი, კომბოსტოსებრნი, სტაფილო, პომიდორი, კარტოფილი, ხახვი, სალათა

34

სონი კობრე

 

 

დემაგრო ტარიმ ზირაი ილაკ ამბ. სან. ვე ტიკ.ლტდ.სტი, თურქეთი

 

 

№484

21.08.2015

 

სითხე

 

 

Cu-15%, Mn- 1%,

Zn - 1%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთის ხილი, კარტოფილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, პარკოსნები, ტექნიკური კულტურები, დეკორატიული მცენარეები

ფოთლოვანი,  წვეთოვანი გამოკვება (სათბური) - ბოსტნეული, ბაღჩეული, კარტოფილი

 

ფოთლოვანი გამოკვება(ღია გრუნტი)- მარცვლოვნები

35

ენზიპრომი

 

 

ალბა მილაგრო ინტერნეიშნალ სპა, იტალია

 

№490

21.10.2015

სითხე

 

 

B-1%, Cu-0,2%, Fe-0,5%, Mn-1,8%, Zn-2%

ფოთლოვანი გამოკვება, ფერტიგაცია

 

ხეხილი, მარწყვი, ზეთის ხილი, ბოსტნეული, ყვავილები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, თამბაქო, სანერგე

36

მრ.კომბი მიქს

 

 

აგროტარ ზირაი ილაკლარ ლტდ სტი., თურქეთი

 

№499

11.01.2016

ფხვნილი

 

 

Cu- 1%,  Mn - 2%, Zn - 4%, Fe - 5%

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

ღია გრუნტი - ვაზი, თესლოვანი ხეხილი,  ბოსტნეული, კარტოფილი, სალათა, ლობიო,  ზეთის ხილი, ბამაბა

 

სათბური - ბოსტნეული

37

შავი ბრილიანტი სპილენძის ნიტრატი

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№520

28.03.2016

 

სითხე

 

 

 

სპილენძის ნიტრატი-  5%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები, ჩაი, დეკორატიული მცენარეები

38

შავი ბრილიანტი თუთია

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№521

28.03.2016

 

სითხე

 

 

 

Zn-  6%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები, ჩაი, დეკორატიული მცენარეები, მოედნები

39

პაუერფულ  თუთია  სკ

 

დოქტორ თარსა თარიმ სანაი ვე თიჯარეთ, თურქეთი

 

№523

28.03.2016

 

 

სუსპენზიის კონცენტრატი

 

 

Zn- 50%

ფოთლოვანი გამოკვება, ნიადაგში შეტანა

 

 

ფოთლოვანი გამოკვება

( სათბური) -ბოსტნეული

 

 ფოთლოვანი გამოკვება (ღია გრუნტი) - ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, საზამთრო, ნესვი, მარწყვი, ბოსტნეული, მარცვლეული, სიმინდი, კარტოფილი, ზეთის ხილი, ბამბა

 

ნიადაგში შეტანა- ხეხილი, ბოსტნეული, სიმინდი, მზესუმზირა

40

შავი ბრილიანტი ბორი

 

ორგანიკსა ტარიმ მად. ნაკ. სან. ვე  ტიკ. ას., თურქეთი

 

№518

28.03.2016

 

 

სითხე

 

 

 

B -  6%

ნიადაგში შეტანა, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება

 

 

ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი, მარწყვი, ზეთისხილი, ბოსტნეული, ფოთლოვანი ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლოვნები, კარტოფილი, კაკლოვნები,  ტექნიკური კულტურები, ჩაი, დეკორატიული მცენარეები, მოედნები

41

იარა ვიტა რექსოლინ APN

 

აკზო ნობელ ფანკშიონალ ბვ, ნიდერლანდები

 

№538

11.04.2016

 

 

 

მიკროგრანულა

 

 

 

B- 0,85%, Cu- 0,25%, Fe-6%, Mn- 2,4%, Mo- 0,25%, Zn- 1,3%

ფოთლოვანი გამოკვება, ნიადაგში შეტანა

 

 

ფოთლოვანი გამოკვება

 ( სათბური)- ბოსტნეული, ყვავილები, ქოთნის ყვავილები და მცენარეები

 

ფოთლოვანი გამოკვება(ღია გრუნტი) - ვაზი, ვაშლი, ატამი, ქლიავი, ციტრუსი, მარცვლეული, სიმინდი, ტექნიკური კულტურები, საფურაჟე კულტურები

 

ნიადაგში შეტანა - ხეხილი, მარცვლეული, ტექნიკური კულტურები, ბოსტნეული, კარტოფილი,

42

იარა ვიტა რექსოლინ  Cu15

 

აკზო ნობელ ფანკშიონალ ბვ, ნიდერლანდები

 

№539

11.04.2016

 

 

 

მიკროგრანულა

 

 

 

 

Cu – 14,8%

ფოთლოვანი გამოკვება, ნიადაგში შეტანა

 

ფოთლოვანი გამოკვება  (სათბური)- ბოსტნეული, ყვავილები, ქოთნის ყვავილები და მცენარეები

 

ფოთლოვანი გამოკვება(ღია გრუნტი) -  ვაშლი, მსხალი,  ციტრუსი, მარცვლეული, კარტოფილი, ხახვი, რაფსი, საფურაჟე კულტურები

 

ნიადაგში