“ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”

  • Word
“ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”
დოკუმენტის ნომერი 241
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/05/1996
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 13, 07/06/1996
სარეგისტრაციო კოდი 280.070.000.05.001.000.139
  • Word
241
17/05/1996
პარლამენტის უწყებანი, 13, 07/06/1996
280.070.000.05.001.000.139
“ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. „ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1995 წლის 17 აგვისტოს კანონის (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1995 წ., №№31-33, მუხ. 692) მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, აფხაზეთსა და შიდა ქართლში თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისათვის ბრძოლის მონაწილეები: საქართველოს თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროების მოსამსახურეები და მუშაკები, მათ შორის, თადარიგში დათხოვნილნი (გადამდგარნი), საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილე სამხედრო ფორმირებაში ჩარიცხული სამოქალაქო პირები, მოხალისეები“.

2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1996 წლის 17 მაისი.

№241–IIს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.