„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 275
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 13/06/1996
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 17, 03/07/1996
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 240.000.000.05.001.000.144
  • Word
275
13/06/1996
პარლამენტის უწყებანი, 17, 03/07/1996
240.000.000.05.001.000.144
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს  რესპუბლიკის კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 28 ოქტომბრის კანონის (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1994 წ., №21-22, №455) მე-60 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“ ქვეპუნქტი:

„ვ) სასოფლო-საკრედიტო კოოპერატივები“.

საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1996 წლის 13 ივნისი.

№275–IIს