ააიპ კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის ასოციაციის კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიის შესახებ

  • Word
ააიპ კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის ასოციაციის კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი B86
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
მიღების თარიღი 22/12/2006
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/04/2016
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
B86
22/12/2006
ვებგვერდი, 07/04/2016
ააიპ კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის ასოციაციის კერძო მაუწყებლობის ლიცენზიის შესახებ
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

 

ინფორმაცია

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ლიცენზიის გაცემის შესახებ

 

 

ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)

ლიცენზიის

ლიცენზიის გაცემის თარიღი

საქმიანობის სახე

სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემები

ლიცენზიის გამცემი ორგანო (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელფოსტა)

 

6.

 

ააიპ  – კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის ასოციაცია

 

ქ. თბილისი, აბაშიძის ქ.9

 

 

ტელ: 2982040, 298 43 46;

ფაქსი: 2982040, 298 46 60

 

№B86

 

22/12/2006

 

კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია

 

რეგისტრირებულია: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2006 წლის 20 ივლისს. საიდენტიფიკაციო ნომერი:204514132.

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

 ქ. თბილისი 0144         ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის               ქ. 50/18

ტელ: 292 16 67

ფაქსი: 29216 25

ელ-ფოსტა: post@gncc.ge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიცენზიაზე ხელმომწერი თანამდებობის პირის ვინაობა

 

განახლება

 

გასაჩივრება

 

გაუქმება

 

შეჩერება

 

ცვლილებები/შენიშვნები

 

ლიცენზიის გაუქმება

ვახტანგ აბაშიძე- საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე

 

 

 

 

კომისიის 2015 წლის 24 დეკემბრის N813/22 გადაწყვეტილებითმოდიფიცირდა  ააიპ კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის ასოციაციის  კუთვნილი კერძო მაუწყებლობის № B86 ლიცენზია, ცვლილება შევიდა კომისიის 2006 წლის 22 დეკემბრის  №564/1 გადაწყვეტილებაში და გადაწყვეტილების მეორე პუნქტი   ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:     ა) ლიცენზიის სახე:  რადიომაუწყებლობა;

ბ) ლიცენზიის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;
გ) კერძო მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (გასართობი) მაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში - 12 საათი;

ვ) მაუწყებლობის ტექნიკური პარამეტრები: ა) გადამცემის და ანტენისგანთავსების ადგილიქ. თბილისი; სიხშირე (მჰც) 95.9; მოდულაცია FM; პოლარიზაციაV / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე(ვტ) 2000; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°41'44"N 44°47'05"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან(მ) 75; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; ბ) გადამცემის და ანტენისგანთავსების ადგილი გორი; სიხშირე (მჰც) 107.7; მოდულაცია FM; პოლარიზაციაV / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე(ვტ) 500; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°01'56"N 44°02'51"E ; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან(მ) 70; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გ) გადამცემის და ანტენისგანთავსების ადგილი ახალციხე; სიხშირე (მჰც) 100.9; მოდულაცია FM; პოლარიზაციაV / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე(ვტ) 500; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°37'48"N 42°57'25"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან(მ) 40; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8;

დ) გადამცემის და ანტენისგანთავსების ადგილითელავი; სიხშირე (მჰც) 101.7; მოდულაცია FM; პოლარიზაციაV / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე(ვტ) 500; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°52'13"N45°24'35"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან(მ) 15; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 6; გადამცემის და ანტენისგანთავსების ადგილი ქუთაისი; სიხშირე (მჰც) 101.8; მოდულაცია FM; პოლარიზაციაV / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე(ვტ) 2000; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°16'49"N42°44'11"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან(მ) 75; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენისგანთავსების ადგილი ბათუმი; სიხშირე (მჰც) 103.9; მოდულაცია FM; პოლარიზაციაV / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე(ვტ) 500; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°41'37"N41°42'55"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან(მ) 40; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენისგანთავსების ადგილი ზუგდიდი; სიხშირე (მჰც) 104.6; მოდულაცია FM; პოლარიზაციაV / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე(ვტ) 2000; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°24'48"N41°49'05"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან(მ) 40; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენისგანთავსების ადგილი ახალქალაქი; სიხშირე (მჰც) 102.9; მოდულაცია FM; პოლარიზაციაV / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე(ვტ) 1000; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°20'52"N43°25'34"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან(მ) 60; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8;

გადამცემის და ანტენისგანთავსების ადგილი დმანისი; სიხშირე (მჰც) 107.6; მოდულაცია FM; პოლარიზაციაV / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე(ვტ) 1000; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°22'38"N44°12'52"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან(მ) 150; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 6; გადამცემის და ანტენისგანთავსების ადგილი დედოფლის წყარო; სიხშირე (მჰც) 102.6; მოდულაცია FM; პოლარიზაციაV / H –V;  გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე(ვტ) 500; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°28'0.81"N46°08'10.82"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან(მ) 180; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 6;ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურების განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატების მიმართ 500მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).

ზ) მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული ზონა: გადამცემი სადგურებისტექნიკური პარამეტრების შესაბამისი მომსახურების სახმელეთო ტერიტორია, რომელიც პირობითად შემოსაზღვრულია ამ ტერიტორიაზე განთავსებული სადგურების მიერ შექმნილი სამაუწყებლო დონის სიგნალის ზღვრული მინიმალური მნიშვნელობის მქონე წერტილთა ერთობლიობის მომვლებით;”.