ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 132
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
მიღების თარიღი 15/03/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/03/2016
სარეგისტრაციო კოდი 100110000.22.027.016636
132
15/03/2016
ვებგვერდი, 15/03/2016
100110000.22.027.016636
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის,

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის

ერთობლივი ბრძანება №132/№95/№23

2016 წლის 15 მარტი

ქ. თბილისი

 

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 27-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, ვბრძანებთ:

1. დამტკიცდეს:

ა) განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი №1 დანართის შესაბამისად;

ბ) სასჯელის დანიშვნისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი №2 დანართის შესაბამისად;

გ) საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი №3 დანართის შესაბამისად;

დ) არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი №4 დანართის შესაბამისად;

ე) პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განხილვისას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი №5 დანართის შესაბამისად.

 

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრითეა წულუკიანი
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრიგიორგი მღებრიშვილი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელითამარ ხულორდავა