მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 671
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/12/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010110020.10.003.019058
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
671
30/12/2015
ვებგვერდი, 31/12/2015
010110020.10.003.019058
მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (31/12/2015 - 01/07/2016)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №671

2015 წლის 30 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების გათვალისწინებითა და მე-3 პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხა.
მუხლი 2
მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში შეტანილი დასახლების მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი არ გადაიხედება დასახლების ნუსხაში შეტანიდან 10 წლის განმავლობაში. 
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი
10. 31/12/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 650 - ვებგვერდი, 31/12/2021 9. 03/08/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 394 - ვებგვერდი, 03/08/2021 8. 10/12/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 744 - ვებგვერდი, 14/12/2020 7. 17/07/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 447 - ვებგვერდი, 20/07/2020 6. 27/02/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 130 - ვებგვერდი, 27/02/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 5. 24/04/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 206 - ვებგვერდი, 30/04/2019 4. 11/07/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 366 - ვებგვერდი, 12/07/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 3. 19/04/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 193 - ვებგვერდი, 23/04/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 2. 21/07/2017 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 356 - ვებგვერდი, 27/07/2017 1. 01/07/2016 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 308 - ვებგვერდი, 06/07/2016