„ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ" ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ" ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.119.016270
43
30/12/2015
ვებგვერდი, 05/01/2016
010250020.35.119.016270
„ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ" ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

   დადგენილება №43

2015 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ხონი

 

,,ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №54 დადგენილებაში (სსმ. 010250020.35.119.016210) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2“ გორდი - სოფელი ქვედა გორდი, სოფელი ბანგვეთი, სოფელი გაღმა ნოღა, სოფელი გამოღმა ნოღა, სოფელი ზედა გორდი.

საზღვრები მთლიანდ ემთხვევა სოფლებს: ქვედა გორდი,  ბანგვეთი,  გაღმა ნოღა,  გამოღმა ნოღა,  ზედა გორდი.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.