„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 38
დოკუმენტის მიმღები დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.152.016246
38
25/12/2015
ვებგვერდი, 30/12/2015
010250020.35.152.016246
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №38

2015 წლის 25 დეკემბერი

ქ. დუშეთი

 

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის  შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების დამტკიცების თაობაზე“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის №28 დადგენილებაში  (03/10/2014, ს/კ 010250020.35.152.016192) შეტანილ იქნეს ცვლილება, კერძოდ:

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი  რედაქციით:

 

დანართი №1

,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულები და მათში შემავალი დასახლებები

N

ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი დასახლებები

1

დუშეთის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქი დუშეთი

2

ჟინვალის ადმინისტრაციული ერთეული

დაბა ჟინვალი, სოფლები: არანისი, ჩინთი, ზემო ხორხი, ქვემო ხორხი, მენესო, უბანი, ლაუშა, სწროფავი, სონდისველა, ნეძიხი, ხარტიშო, ბზიკურთკარი, გუდრუხი, თვალივი, ბოდავი, ფუძნარი, ეთვალისი, ქვემო არანისი, ხირაუშა, ჟინვალი, ბიჩნიგაურები

3

ჭონქაძის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: არაგვისპირი, ბოდორნა, მეზვრიანთკარი, ყვავილი, თანიანთკარი, მჭედლიანთკარი, იორი, ქვემო აში, ახალაანი, ქარაულები, მგლიანი, ნანიაანი, ფრიდონაანთკარი, ჯავახიანთკარი, ქერანა, ველთაურთკარი, ვეძათხევი, ოქრუაანი, დუდაურები, ახალი ტონჩა, არღუნი

4

ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: ბაზალეთი, გრიგოლაანთკარი, ჩირდილელიანთკარი, ჩუბინიანთკარი, ჩანადირთკარი, ლაზვიანი, ნაგლიანთკარი, ბაგა, საშაბურო, მლაშე, საკრამული, ძველი საკრამული, ჭონტილი, უნდილაანთკარი, პირმისაანი, ვარსიმაანი, ყარსიმაანთკარი;

5

მჭადიჯვრის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: მჭადიჯვარი, ოძისი, ჭაშა, ბაქაქურები, ილტოზა, ზემო კოდისწყარო, ქვემო კოდისწყარო, ახალი კადოეთი, ლამოვანი, ციხევდავი, მილისწყარო, ჭილურტი, ებნისი, წიწამურა, ზემო შუახევი, ქვემო შუახევი, ქვიტკირის წყარო

6

გრემისხევის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: გრემისხევი, ციხისუბანი, ქედელობა, ციგრიაანთკარი,ძველი ბურღული, არბოეთი, თხილოვანა, მიქელიანი, პეტრიანი, ახალი ბურღული, ქარქუშაანი, ტონჩა

7

ჭოპორტის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: ჭოპორტი, ახატანი, ბულაჩაური, ქუბრიაანთკარი, წითელსოფელი, ზემო ღარისწყალა, ქვემო ღარისწყალა

 

8

ლაფანაანთკარის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: ლაფანაანთკარი, დავათი, მაღრანი, ხიზნები, ნოკორნა, წითურები, ახალი ოსები, ქერიაანთკარი, ზემოუბანი, კოშკასყელი, ნოჯა, ნოჯიკეთი, აბანოსხევი

9

ხეობის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: ხეობა, წითელი კლდე, ახალციხე, კენჭაკლდე, მიგრიაულები, ფიჭვიანი, საცხავატლო, ვარცლა, დოლოშა

10

ანანურის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: ანანური, ავენისი, ბანცურთკარი, დგნალი, ციხისსოფელი, ზოტიკიანთკარი, თანდილაანთკარი, კადოეთი, პავლეური, უფურეთი, ფხუნდავი, შალიკიანთკარი, ცივწყარო, ციხისძირი, ჭივილაანები

11

ჭართლის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: დოლასქედი, ბუჩაანთკარი, ჯუღისი, ვაშლობი, მუგუდა, ჭართალი, მენესო, სონდა, ზენუბანი, ჩიტაურები, საქერე, ჭალისოფელი

12

ფასანაურის ადმინისტრაციული ერთეული

დაბა ფასანაური, სოფლები: ცხვედიეთი, ბანცური, სოდევე, მეჯილაურნი, წინა მხარი, უკანა მხარი, ვეშაგურნი, დავითურნი, ჩირიკი, წინკობანი, ხევშა, ჭიკაანი, წიფორი, ჩადის ციხე, ზემო ამირნი

13

გუდამაყრის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: კიტოხი, ათნოხი, ბაკურხევი, ბახანი, ბოსელი, ბურსაჭირი, გამსი, დიდებაანი, დიხჩო, დუმაცხო, ზანდუკი, თოთიაურნი, თორელაანი, ლუთხუბი, მაქართა, საკერპო, საჩალისჭალა, სიჯანაანი, ფახვიჯი, ჩობალაურნი, ჩოხი, წინამხარი

14

ქვეშეთის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: ქვეშეთი, სეთურნი, კაიშაურნი, ჯაღმიანი, ზაქათკარი, ზემო მლეთა, ქვემო მლეთა, არახვეთი, ბედონი, წკერე, მუღურე, ციხიანი, შარმიანი, იუხო, ბენიან-ბეგონი, სვიანა-როსტიანი, ქოროღო, სონჩო, ჟოჟონი, უშარნი, ლაკათხევი, სეფე, ნაღვარევი, გვიდაქე, ნადიბაანი, ყველანი, მანასეული, სალაჯური, გოგნაური, ხარხეთი, ჩოხელნი

15

მაღაროსკარის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: მაღაროსკარი, გომეწარი, ჩარგალი, ქალილო, კუჭეჭა, კანატია, ხილიანა, წიფრანი, საშევარდნო, შარახევი, მიგრიაულთა, გუდარახი, აფშო, ინო, ხომი, კაწალხევი, არბაჩხანი

 

16

უკანაფშავის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: შუაფხო, ახადი, ბეტისჩრდილი, ბინდაურთა, გოგოლაურთა, თხილიანა, მათურა, მუქო, უკანაფშავი, უძილაურთა, ცაბაურთა, ჭიჩო, ხოშარა

17

ბარისახოს ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: ბარისახო, კორშა, მოწმაო, დათვისი, გველეთი, ჩირდილი, ბუჩუკურთა, აჭე, აკუშო, ქობულო, ჭალისსოფელი, ბოგჩვილო, ღელის ვაკე, როშკა, ბლო, წინხადუ, ზეისტეჩო, ატაბე, ბაცალიგო, აყნელი, ღული, ჭიე, გუდანი, ჭორმეშავი, ბისო, ხახმატი, ამღა, ჭიმღა, ახიელი, კარწაულთა, უკანახო, უკანხადუ, მაღრაანი, ოხერხევი, ქმოსტი, ჩხუბა, ძეძეურთა

18

შატილის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფლები: შატილი, ანდაქი, არდოტი, არჭილო, გიორგიწმინდა, მუცო, ხახაბო, ხონისჭალა, კისტანი

   „

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ლაფანაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.