საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1361
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/04/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 19, 28/04/2005
ძალაში შესვლის თარიღი 20/05/2005
სარეგისტრაციო კოდი 400.010.020.05.001.001804
  • Word
1361
20/04/2005
სსმ, 19, 28/04/2005
400.010.020.05.001.001804
საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. საქართველოს საზღვაო კოდექსის (პარლამენტის უწყებანი, №25-26, 14 ივნისი, 1997, გვ. 10) მე-60 მუხლის პირველი ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 20 აპრილი.

№1361-I

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.