საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2015 წლის ანგარიში

  • Word
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2015 წლის ანგარიში
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი
მიღების თარიღი 09/12/2015
დოკუმენტის ტიპი საჯარო დაწესებულების ანგარიში
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
09/12/2015
ვებგვერდი, 11/12/2015
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2015 წლის ანგარიში
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2015 წლის ანგარიში

საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით

      

2015 წლის განმავლობაში:

ა) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატში შემოსულია სულ 10 განცხადება, აქედან, 6 მატერიალური და 4 ელექტრონული ფორმით;

ბ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული ყველა განცხადება დაკმაყოფილდა სრულად;

გ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მიერ;

დ) საჯარო ინფორმაციის შესწორების მოთხოვნით საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატში განცხადება არ შემოსულა.

 

 

ბიზნესომბუდსმენის  მოადგილე     ზურაბ ძნელაშვილი