სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტისათვის“ ა(ა)იპ - „ორიჯინ-საქართველოს“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

  • Word
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტისათვის“ ა(ა)იპ - „ორიჯინ-საქართველოს“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2563
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 27/11/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.020413
  • Word
2563
27/11/2015
ვებგვერდი, 08/12/2015
000000000.00.003.020413
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტისათვის“ ა(ა)იპ - „ორიჯინ-საქართველოს“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №2563  

2015 წლის 27 ნოემბერი  

ქ. თბილისი

სსიპ – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტისათვის“ ა(ა)იპ – „ორიჯინ-საქართველოს“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

       „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის №181 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის „ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა სსიპ – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს – „საქპატენტს“, საკუთარი სახსრებით დააფუძნოს ა(ა)იპ – „ორიჯინ-საქართველო“.

 

პრემიერ-მინისტრი                                                      ირაკლი ღარიბაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.