„საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ” საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ” საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 705
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/05/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 23-24, 07/06/1997
სარეგისტრაციო კოდი 240.080.000.05.001.000.209
  • Word
705
14/05/1997
სსმ, 23-24, 07/06/1997
240.080.000.05.001.000.209
„საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ” საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებსაქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ საქართველოს 1996 წლის 12 ნოემბრის კანონის (პარლამენტის უწყებანი, 1996 წ., №29-30/5) მე-3 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს სიტყვები:

გარდა კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1997 წლის 14 მაისი.

№705_IIს