კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის − „დადიანების ბაღისა და სასახლეთა კომპლექსისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის − „დადიანების ბაღისა და სასახლეთა კომპლექსისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 264
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 11/06/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/06/2015
სარეგისტრაციო კოდი 450030000.10.003.018649
264
11/06/2015
ვებგვერდი, 15/06/2015
450030000.10.003.018649
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის − „დადიანების ბაღისა და სასახლეთა კომპლექსისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №264

2015 წლის 11 ივნისი

ქ. თბილისი

 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის − „დადიანების ბაღისა და სასახლეთა კომპლექსისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

მუხლი 1
„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ქ. ზუგდიდში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს − „დადიანების ბაღსა და სასახლეთა კომპლექსს“ განესაზღვროს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.