„საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 3 ივნისის №376 ბრძანებულებისა და „საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 სექტემბრის N735 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

„საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 3 ივნისის №376 ბრძანებულებისა და „საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 სექტემბრის N735 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 175
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი
მიღების თარიღი 19/05/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/05/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 23/04/2015
სარეგისტრაციო კოდი 010320050.08.002.016986
175
19/05/2015
ვებგვერდი, 19/05/2015
010320050.08.002.016986
„საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 3 ივნისის №376 ბრძანებულებისა და „საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 სექტემბრის N735 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
საქართველოს პრეზიდენტი
„საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 3 ივნისის №376 ბრძანებულებისა და „საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 სექტემბრის N735 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
 

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №175

2015 წლის 19 მაისი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 3 ივნისის №376 ბრძანებულებისა და „საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 სექტემბრის №735 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 3 ივნისის №376 ბრძანებულება და „საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 სექტემბრის №735 ბრძანებულება.
მუხლი 2
ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს 2015 წლის 23 აპრილიდან.

საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.