საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
დოკუმენტის ნომერი 161
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
მიღების თარიღი 15/12/1984
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12-ის დანართი, 31/12/1984
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.010
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
161
15/12/1984
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12-ის დანართი, 31/12/1984
020.000.000.05.001.000.010
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (28/10/2010 - 12/11/2010)

დოკუმენტის სანახავად, გთხოვთ დააჭიროთ ფაილის გადმოწერას    
555. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4337-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/07/2024 554. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4335-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/07/2024 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 553. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4333-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/07/2024 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 552. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4325-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/07/2024 551. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4308-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/07/2024 550. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4307-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/07/2024 549. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4309-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/07/2024 548. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4306-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/07/2024 547. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4303-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/07/2024 546. 14/06/2024 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/2/1344 - ვებგვერდი, 18/06/2024 545. 21/02/2024 - საქართველოს კანონი - 4045-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 07/03/2024 544. 15/12/2023 - საქართველოს კანონი - 3963-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 25/12/2023 543. 15/12/2023 - საქართველოს კანონი - 3962-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 25/12/2023 542. 15/12/2023 - საქართველოს კანონი - 4010-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/12/2023 541. 30/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3799-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/12/2023 540. 30/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3831-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 15/12/2023 539. 16/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3731-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 30/11/2023 538. 15/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3668-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 30/11/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 537. 01/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3622-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 22/11/2023 536. 01/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3609-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/11/2023 535. 21/09/2023 - საქართველოს კანონი - 3538-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/10/2023 534. 20/09/2023 - საქართველოს კანონი - 3480-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/10/2023 533. 25/07/2023 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/15/1453 - ვებგვერდი, 27/07/2023 532. 03/07/2023 - საქართველოს კანონი - 3456-XIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 25/07/2023 531. 12/07/2023 - საქართველოს კანონი - 3465-XIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/07/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 530. 30/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3434-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/07/2023 529. 28/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3312-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 18/07/2023 528. 28/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3309-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 17/07/2023 527. 16/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3292-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 06/07/2023 526. 28/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3303-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/07/2023 525. 16/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3280-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/07/2023 524. 15/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3162-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/07/2023 523. 15/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3271-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 04/07/2023 522. 15/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3270-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 04/07/2023 521. 14/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3145-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 03/07/2023 520. 13/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3118-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 30/06/2023 519. 31/05/2023 - საქართველოს კანონი - 3101-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/06/2023 518. 31/05/2023 - საქართველოს კანონი - 3000-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/06/2023 517. 31/05/2023 - საქართველოს კანონი - 2991-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/06/2023 516. 02/05/2023 - საქართველოს კანონი - 2814-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 16/05/2023 515. 22/03/2023 - საქართველოს კანონი - 2649-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/04/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 514. 22/02/2023 - საქართველოს კანონი - 2624-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 10/03/2023 513. 09/02/2023 - საქართველოს კანონი - 2574-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/02/2023 512. 09/02/2023 - საქართველოს კანონი - 2592-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/02/2023 511. 22/12/2022 - საქართველოს კანონი - 2483-Xრს-Xმპ - ვებგვერდი, 29/12/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 510. 15/12/2022 - საქართველოს კანონი - 2398-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/12/2022 509. 14/12/2022 - საქართველოს კანონი - 2294-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/12/2022 508. 30/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2201-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 15/12/2022 507. 30/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2246-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/12/2022 506. 30/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2231-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/12/2022 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 505. 29/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2128-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/12/2022 504. 03/11/2022 - საქართველოს კანონი - 2025-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 14/11/2022 503. 18/10/2022 - საქართველოს კანონი - 1912-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 28/10/2022 502. 18/10/2022 - საქართველოს კანონი - 1921-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/10/2022 501. 20/09/2022 - საქართველოს კანონი - 1819-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 30/09/2022 500. 06/09/2022 - საქართველოს კანონი - 1719-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 16/09/2022 499. 06/09/2022 - საქართველოს კანონი - 1717-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 16/09/2022 498. 23/06/2022 - საქართველოს კანონი - 1709-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/07/2022 497. 26/04/2022 - საქართველოს კანონი - 1525-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/05/2022 496. 26/04/2022 - საქართველოს კანონი - 1522-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/05/2022 495. 17/03/2022 - საქართველოს კანონი - 1448-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/03/2022 494. 17/02/2022 - საქართველოს კანონი - 1393-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 23/02/2022 493. 01/02/2022 - საქართველოს კანონი - 1355-VIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 14/02/2022 492. 30/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1347-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 06/01/2022 491. 30/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1350-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 31/12/2021 490. 22/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1190-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 28/12/2021 489. 16/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1147-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/12/2021 488. 15/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1100-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/12/2021 487. 01/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1038-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 06/12/2021 486. 16/11/2021 - საქართველოს კანონი - 1019-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 22/11/2021 485. 16/11/2021 - საქართველოს კანონი - 1013-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 22/11/2021 484. 02/11/2021 - საქართველოს კანონი - 976-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/11/2021 483. 02/11/2021 - საქართველოს კანონი - 969-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 05/11/2021 482. 07/09/2021 - საქართველოს კანონი - 927-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 09/09/2021 481. 02/08/2021 - საქართველოს კანონი - 876-Vრს-Xმპ - ვებგვერდი, 04/08/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 480. 12/07/2021 - საქართველოს კანონი - 712-Vრს-Xმპ - ვებგვერდი, 14/07/2021 479. 28/06/2021 - საქართველოს კანონი - 708-Vრს-Xმპ - ვებგვერდი, 29/06/2021 478. 29/04/2021 - საქართველოს კანონი - 483-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 07/05/2021 477. 29/04/2021 - საქართველოს კანონი - 482-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 07/05/2021 476. 16/03/2021 - საქართველოს კანონი - 345-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 18/03/2021 475. 02/03/2021 - საქართველოს კანონი - 249-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 12/03/2021 474. 18/02/2021 - საქართველოს კანონი - 240-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 19/02/2021 473. 29/12/2020 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/4/1412 - ვებგვერდი, 30/12/2020 472. 11/12/2020 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/14/1476 - ვებგვერდი, 15/12/2020 471. 12/11/2020 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/2/1475 - ვებგვერდი, 16/11/2020 470. 29/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7185-Iს - ვებგვერდი, 05/10/2020 469. 18/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7166-Iს - ვებგვერდი, 25/09/2020 468. 16/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7107-Iს - ვებგვერდი, 22/09/2020 467. 16/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7104-Iს - ვებგვერდი, 22/09/2020 466. 16/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7128-Iს - ვებგვერდი, 21/09/2020 465. 17/07/2020 - საქართველოს კანონი - 7067-რს - ვებგვერდი, 29/07/2020 464. 17/07/2020 - საქართველოს კანონი - 7059-რს - ვებგვერდი, 29/07/2020 463. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6879-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 462. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6878-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 461. 14/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6825-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 460. 17/07/2020 - საქართველოს კანონი - 7057-რს - ვებგვერდი, 22/07/2020 459. 13/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6754-რს - ვებგვერდი, 20/07/2020 458. 02/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6725-რს - ვებგვერდი, 03/07/2020 457. 25/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6491-IIს - ვებგვერდი, 02/07/2020 456. 24/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6412-IIს - ვებგვერდი, 01/07/2020 455. 12/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6294-IIს - ვებგვერდი, 19/06/2020 454. 10/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6058-IIს - ვებგვერდი, 19/06/2020 453. 12/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6344-IIს - ვებგვერდი, 12/06/2020 452. 22/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5961-სს - ვებგვერდი, 28/05/2020 451. 22/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5927-სს - ვებგვერდი, 28/05/2020 450. 22/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5925-სს - ვებგვერდი, 28/05/2020 449. 21/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5912-სს - ვებგვერდი, 25/05/2020 448. 23/04/2020 - საქართველოს კანონი - 5888-სს - ვებგვერდი, 24/04/2020 447. 23/04/2020 - საქართველოს კანონი - 5887-სს - ვებგვერდი, 24/04/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 446. 17/03/2020 - საქართველოს კანონი - 5751-IIს - ვებგვერდი, 23/03/2020 445. 05/02/2020 - საქართველოს კანონი - 5707-IIს - ვებგვერდი, 10/02/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 444. 19/12/2019 - საქართველოს კანონი - 5614-რს - ვებგვერდი, 24/12/2019 443. 12/12/2019 - საქართველოს კანონი - 5546-Iს - ვებგვერდი, 13/12/2019 442. 29/11/2019 - საქართველოს კანონი - 5395-Iს - ვებგვერდი, 10/12/2019 441. 26/11/2019 - საქართველოს კანონი - 5297-Iს - ვებგვერდი, 04/12/2019 440. 26/11/2019 - საქართველოს კანონი - 5295-Iს - ვებგვერდი, 04/12/2019 439. 01/11/2019 - საქართველოს კანონი - 5272-Iს - ვებგვერდი, 11/11/2019 438. 16/10/2019 - საქართველოს კანონი - 5131-Iს - ვებგვერდი, 23/10/2019 437. 16/10/2019 - საქართველოს კანონი - 5130-Iს - ვებგვერდი, 23/10/2019 436. 16/10/2019 - საქართველოს კანონი - 5127-Iს - ვებგვერდი, 23/10/2019 435. 20/09/2019 - საქართველოს კანონი - 5012-Iს - ვებგვერდი, 27/09/2019 434. 02/08/2019 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/6/770 - ვებგვერდი, 07/08/2019 433. 04/07/2019 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/5/1271 - ვებგვერდი, 09/07/2019 432. 28/06/2019 - საქართველოს კანონი - 4907-IIს - ვებგვერდი, 04/07/2019 431. 30/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4750-IIს - ვებგვერდი, 10/06/2019 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 430. 29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4621-IIს - ვებგვერდი, 05/06/2019 429. 29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4613-IIს - ვებგვერდი, 05/06/2019 428. 29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4611-IIს - ვებგვერდი, 05/06/2019 427. 29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4609-IIს - ვებგვერდი, 30/05/2019 426. 29/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4608-IIს - ვებგვერდი, 30/05/2019 425. 03/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4552-IIს - ვებგვერდი, 10/05/2019 424. 18/04/2019 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/3/1263 - ვებგვერდი, 23/04/2019 423. 19/03/2019 - საქართველოს კანონი - 4347-IIს - ვებგვერდი, 27/03/2019 422. 19/02/2019 - საქართველოს კანონი - 4284-IIს - ვებგვერდი, 04/03/2019 421. 22/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4105-რს - ვებგვერდი, 10/01/2019 420. 27/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4271-რს - ვებგვერდი, 31/12/2018 419. 26/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4150-რს - ვებგვერდი, 31/12/2018 418. 26/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4146-რს - ვებგვერდი, 31/12/2018 417. 22/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4029-რს - ვებგვერდი, 31/12/2018 416. 22/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4100-რს - ვებგვერდი, 28/12/2018 415. 13/12/2018 - საქართველოს კანონი - 3957-Iს - ვებგვერდი, 25/12/2018 414. 13/12/2018 - საქართველოს კანონი - 3955-Iს - ვებგვერდი, 25/12/2018 413. 30/11/2018 - საქართველოს კანონი - 3774-Iს - ვებგვერდი, 20/12/2018 412. 30/11/2018 - საქართველოს კანონი - 3773-Iს - ვებგვერდი, 14/12/2018 411. 31/10/2018 - საქართველოს კანონი - 3590-Iს - ვებგვერდი, 21/11/2018 410. 19/10/2018 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/7/779 - ვებგვერდი, 24/10/2018 409. 21/09/2018 - საქართველოს კანონი - 3567-Iს - ვებგვერდი, 26/09/2018 408. 21/09/2018 - საქართველოს კანონი - 3532-Iს - ვებგვერდი, 26/09/2018 407. 05/09/2018 - საქართველოს კანონი - 3401-Iს - ვებგვერდი, 25/09/2018 406. 20/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3230-რს - ვებგვერდი, 13/08/2018 405. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3317-რს - ვებგვერდი, 07/08/2018 404. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3316-რს - ვებგვერდი, 07/08/2018 403. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3304-რს - ვებგვერდი, 06/08/2018 402. 30/07/2018 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/3/1282 - ვებგვერდი, 03/08/2018 401. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3314-რს - ვებგვერდი, 31/07/2018 400. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3259-რს - ვებგვერდი, 31/07/2018 399. 20/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3154-რს - ვებგვერდი, 30/07/2018 398. 29/06/2018 - საქართველოს კანონი - 2756-IIს - ვებგვერდი, 19/07/2018 397. 05/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3119-რს - ვებგვერდი, 11/07/2018 396. 27/06/2018 - საქართველოს კანონი - 2631-IIს - ვებგვერდი, 06/07/2018 395. 30/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2389-IIს - ვებგვერდი, 06/06/2018 394. 17/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2374-IIს - ვებგვერდი, 01/06/2018 393. 18/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2385-IIს - ვებგვერდი, 29/05/2018 392. 04/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2261-IIს - ვებგვერდი, 24/05/2018 391. 20/04/2018 - საქართველოს კანონი - 2196-IIს - ვებგვერდი, 10/05/2018 390. 19/04/2018 - საქართველოს კანონი - 2171-IIს - ვებგვერდი, 26/04/2018 389. 19/04/2018 - საქართველოს კანონი - 2170-IIს - ვებგვერდი, 26/04/2018 388. 19/04/2018 - საქართველოს კანონი - 2169-IIს - ვებგვერდი, 26/04/2018 387. 04/04/2018 - საქართველოს კანონი - 2116-IIს - ვებგვერდი, 19/04/2018 386. 23/03/2018 - საქართველოს კანონი - 2086-IIს - ვებგვერდი, 27/03/2018 385. 07/03/2018 - საქართველოს კანონი - 2055-IIს - ვებგვერდი, 26/03/2018 384. 07/03/2018 - საქართველოს კანონი - 2054-IIს - ვებგვერდი, 26/03/2018 383. 07/03/2018 - საქართველოს კანონი - 2045-IIს - ვებგვერდი, 26/03/2018 382. 07/03/2018 - საქართველოს კანონი - 2049-IIს - ვებგვერდი, 21/03/2018 381. 23/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1916-რს - ვებგვერდი, 28/12/2017 380. 15/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1776-Iს - ვებგვერდი, 28/12/2017 379. 15/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1755-Iს - ვებგვერდი, 28/12/2017 378. 07/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1716-რს - ვებგვერდი, 14/12/2017 377. 07/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1715-რს - ვებგვერდი, 14/12/2017 376. 01/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1415-Iს - ვებგვერდი, 08/12/2017 375. 26/07/2017 - საქართველოს კანონი - 1268-რს - ვებგვერდი, 29/07/2017 374. 26/07/2017 - საქართველოს კანონი - 1279-რს - ვებგვერდი, 28/07/2017 373. 26/07/2017 - საქართველოს კანონი - 1222-რს - ვებგვერდი, 28/07/2017 372. 30/06/2017 - საქართველოს კანონი - 1194-IIს - ვებგვერდი, 14/07/2017 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 371. 28/06/2017 - საქართველოს კანონი - 1118-IIს - ვებგვერდი, 13/07/2017 370. 15/06/2017 - საქართველოს კანონი - 973-IIს - ვებგვერდი, 30/06/2017 369. 15/06/2017 - საქართველოს კანონი - 970-IIს - ვებგვერდი, 30/06/2017 368. 29/06/2017 - საქართველოს კანონი - 1160-IIს - ვებგვერდი, 29/06/2017 367. 01/06/2017 - საქართველოს კანონი - 909-IIს - ვებგვერდი, 21/06/2017 366. 01/06/2017 - საქართველოს კანონი - 946-IIს - ვებგვერდი, 20/06/2017 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 365. 17/05/2017 - საქართველოს კანონი - 861-IIს - ვებგვერდი, 30/05/2017 364. 04/05/2017 - საქართველოს კანონი - 797-IIს - ვებგვერდი, 29/05/2017 363. 04/05/2017 - საქართველოს კანონი - 766-IIს - ვებგვერდი, 25/05/2017 362. 04/05/2017 - საქართველოს კანონი - 756-IIს - ვებგვერდი, 24/05/2017 361. 21/04/2017 - საქართველოს კანონი - 712-IIს - ვებგვერდი, 10/05/2017 360. 23/03/2017 - საქართველოს კანონი - 495-IIს - ვებგვერდი, 27/03/2017 359. 29/12/2016 - საქართველოს კანონი - 242-რს - ვებგვერდი, 13/01/2017 358. 29/12/2016 - საქართველოს კანონი - 241-რს - ვებგვერდი, 13/01/2017 357. 21/12/2016 - საქართველოს კანონი - 173-რს - ვებგვერდი, 29/12/2016 356. 22/12/2016 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/16/770 - ვებგვერდი, 27/12/2016 355. 01/12/2016 - საქართველოს კანონი - 49-Iს - ვებგვერდი, 15/12/2016 354. 24/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5573-IIს - ვებგვერდი, 13/07/2016 353. 24/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5564-IIს - ვებგვერდი, 13/07/2016 352. 22/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5451-IIს - ვებგვერდი, 12/07/2016 351. 08/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5368-IIს - ვებგვერდი, 24/06/2016 350. 08/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5362-IIს - ვებგვერდი, 17/06/2016 349. 27/05/2016 - საქართველოს კანონი - 5102-IIს - ვებგვერდი, 04/06/2016 348. 13/04/2016 - საქართველოს კანონი - 4953-IIს - ვებგვერდი, 26/04/2016 347. 02/03/2016 - საქართველოს კანონი - 4800-IIს - ვებგვერდი, 22/03/2016 346. 02/03/2016 - საქართველოს კანონი - 4798-IIს - ვებგვერდი, 14/03/2016 345. 19/02/2016 - საქართველოს კანონი - 4790-IIს - ვებგვერდი, 07/03/2016 344. 19/02/2016 - საქართველოს კანონი - 4788-IIს - ვებგვერდი, 07/03/2016 343. 11/12/2015 - საქართველოს კანონი - 4624-Iს - ვებგვერდი, 23/12/2015 342. 11/12/2015 - საქართველოს კანონი - 4621-Iს - ვებგვერდი, 23/12/2015 341. 11/11/2015 - საქართველოს კანონი - 4488-Iს - ვებგვერდი, 24/11/2015 340. 12/06/2015 - საქართველოს კანონი - 3706-IIს - ვებგვერდი, 30/06/2015 339. 12/06/2015 - საქართველოს კანონი - 3709-IIს - ვებგვერდი, 24/06/2015 338. 29/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3675-IIს - ვებგვერდი, 04/06/2015 337. 01/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3585-IIს - ვებგვერდი, 18/05/2015 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 336. 01/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3538-IIს - ვებგვერდი, 18/05/2015 335. 01/05/2015 - საქართველოს კანონი - 3582-IIს - ვებგვერდი, 15/05/2015 334. 29/04/2015 - საქართველოს კანონი - 3489-IIს - ვებგვერდი, 14/05/2015 333. 20/03/2015 - საქართველოს კანონი - 3345-IIს - ვებგვერდი, 31/03/2015 332. 26/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2998-რს - ვებგვერდი, 12/01/2015 331. 24/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2959-რს - ვებგვერდი, 30/12/2014 330. 11/12/2014 - საქართველოს კანონი - 2872-Iს - ვებგვერდი, 23/12/2014 329. 31/10/2014 - საქართველოს კანონი - 2756-Iს - ვებგვერდი, 18/11/2014 328. 17/10/2014 - საქართველოს კანონი - 2698-Iს - ვებგვერდი, 31/10/2014 327. 18/09/2014 - საქართველოს კანონი - 2660-Iს - ვებგვერდი, 02/10/2014 326. 01/08/2014 - საქართველოს კანონი - 2649-რს - ვებგვერდი, 18/08/2014 325. 29/07/2014 - საქართველოს კანონი - 2556-რს - ვებგვერდი, 08/08/2014 324. 29/07/2014 - საქართველოს კანონი - 2555-რს - ვებგვერდი, 08/08/2014 323. 26/07/2014 - საქართველოს კანონი - 2542-რს - ვებგვერდი, 06/08/2014 322. 29/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2468-IIს - ვებგვერდი, 12/06/2014 321. 02/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2375-IIს - ვებგვერდი, 16/05/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 320. 01/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2354-IIს - ვებგვერდი, 16/05/2014 319. 21/03/2014 - საქართველოს კანონი - 2164-IIს - ვებგვერდი, 27/03/2014 318. 05/03/2014 - საქართველოს კანონი - 2046-IIს - ვებგვერდი, 17/03/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 317. 05/02/2014 - საქართველოს კანონი - 1960-IIს - ვებგვერდი, 19/02/2014 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 316. 24/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1835-რს - ვებგვერდი, 03/01/2014 315. 27/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1895-რს - ვებგვერდი, 30/12/2013 314. 26/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1884-რს - ვებგვერდი, 30/12/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 313. 25/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1868-რს - ვებგვერდი, 30/12/2013 312. 11/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1700-Iს - ვებგვერდი, 25/12/2013 311. 27/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1644-Iს - ვებგვერდი, 13/12/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 310. 20/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1595-რს - ვებგვერდი, 03/12/2013 309. 27/09/2013 - საქართველოს კანონი - 1358-რს - ვებგვერდი, 09/10/2013 308. 20/09/2013 - საქართველოს კანონი - 1272-Iს - ვებგვერდი, 26/09/2013 307. 06/08/2013 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 1/4/535 - ვებგვერდი, 13/08/2013 306. 12/06/2013 - საქართველოს კანონი - 723-IIს - ვებგვერდი, 03/07/2013 305. 30/05/2013 - საქართველოს კანონი - 660-IIს - ვებგვერდი, 24/06/2013 304. 28/05/2013 - საქართველოს კანონი - 618-IIს - ვებგვერდი, 18/06/2013 303. 25/03/2013 - საქართველოს კანონი - 453-რს - ვებგვერდი, 05/04/2013 302. 29/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6609-რს - ვებგვერდი, 10/07/2012 301. 22/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6550-Iს - ვებგვერდი, 29/06/2012 300. 12/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6442-რს - ვებგვერდი, 25/06/2012 299. 05/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6395-Iს - ვებგვერდი, 19/06/2012 298. 25/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6317-Iს - ვებგვერდი, 19/06/2012 297. 22/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6246-Iს - ვებგვერდი, 08/06/2012 296. 22/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6256-Iს - ვებგვერდი, 06/06/2012 295. 08/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6156-Iს - ვებგვერდი, 25/05/2012 294. 08/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6147-Iს - ვებგვერდი, 25/05/2012 293. 15/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6173-რს - ვებგვერდი, 18/05/2012 292. 26/04/2012 - საქართველოს კანონი - 6094-Iს - ვებგვერდი, 10/05/2012 291. 26/04/2012 - საქართველოს კანონი - 6090-Iს - ვებგვერდი, 10/05/2012 290. 24/04/2012 - საქართველოს კანონი - 6058-Iს - ვებგვერდი, 07/05/2012 289. 24/04/2012 - საქართველოს კანონი - 6057-Iს - ვებგვერდი, 27/04/2012 288. 27/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5953-Iს - ვებგვერდი, 12/04/2012 287. 27/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5919-Iს - ვებგვერდი, 03/04/2012 286. 20/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5916-რს - ვებგვერდი, 30/03/2012 285. 28/02/2012 - საქართველოს კანონი - 5719-Iს - ვებგვერდი, 09/03/2012 284. 28/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5664-რს - ვებგვერდი, 12/01/2012 283. 27/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5653-რს - ვებგვერდი, 12/01/2012 282. 27/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5628-რს - ვებგვერდი, 09/01/2012 281. 23/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5594-რს - ვებგვერდი, 30/12/2011 280. 28/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5662-რს - ვებგვერდი, 111229002, 29/12/2011 279. 06/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5371-IIს - ვებგვერდი, 111220010, 20/12/2011 278. 24/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5300-IIს - ვებგვერდი, 111201029, 01/12/2011 277. 08/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5203-IIს - ვებგვერდი, 111122012, 22/11/2011 276. 08/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5201-IIს - ვებგვერდი, 111114040, 14/11/2011 275. 28/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5171-IIს - ვებგვერდი, 111107009, 07/11/2011 274. 11/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5097-IIს - ვებგვერდი, 111103009, 03/11/2011 273. 01/07/2011 - საქართველოს კანონი - 5004-რს - ვებგვერდი, 110715007, 15/07/2011 272. 01/07/2011 - საქართველოს კანონი - 5018-რს - ვებგვერდი, 110714031, 14/07/2011 271. 24/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4943-რს - ვებგვერდი, 110714021, 14/07/2011 270. 24/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4958-რს - ვებგვერდი, 110711039, 11/07/2011 269. 24/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4960-რს - ვებგვერდი, 110706018, 06/07/2011 268. 03/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4735-Iს - ვებგვერდი, 110622014, 22/06/2011 267. 20/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4708-Iს - ვებგვერდი, 110603007, 03/06/2011 266. 17/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4687-Iს - ვებგვერდი, 110601018, 01/06/2011 265. 17/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4683-Iს - ვებგვერდი, 110601015, 01/06/2011 264. 17/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4684-Iს - ვებგვერდი, 110518026, 18/05/2011 263. 05/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4651-Iს - ვებგვერდი, 110513017, 13/05/2011 262. 08/04/2011 - საქართველოს კანონი - 4530-Iს - ვებგვერდი, 110502028, 02/05/2011 261. 18/04/2011 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/482,483,487,502 - ვებგვერდი, 110421001, 27/04/2011 260. 22/03/2011 - საქართველოს კანონი - 4464-Iს - ვებგვერდი, 110405013, 05/04/2011 259. 11/03/2011 - საქართველოს კანონი - 4451-Iს - ვებგვერდი, 110325019, 25/03/2011 258. 11/03/2011 - საქართველოს კანონი - 4429-Iს - ვებგვერდი, 110317059, 17/03/2011 257. 25/02/2011 - საქართველოს კანონი - 4256-Iს - ვებგვერდი, 110310009, 10/03/2011 256. 22/02/2011 - საქართველოს კანონი - 4223-Iს - ვებგვერდი, 110310010, 10/03/2011 255. 25/02/2011 - საქართველოს კანონი - 4255-Iს - ვებგვერდი, 110301067, 01/03/2011 254. 17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4145 - სსმ, 76, 29/12/2010 253. 17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4141-რს - სსმ, 76, 29/12/2010 252. 17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4133-რს - სსმ, 76, 29/12/2010 251. 15/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4072-რს - სსმ, 76, 29/12/2010 250. 15/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4035-რს - სსმ, 76, 29/12/2010 249. 17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4126-რს - სსმ, 75, 27/12/2010 248. 15/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4069-რს - სსმ, 74, 24/12/2010 247. 15/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4067-რს - სსმ, 74, 24/12/2010 246. 07/12/2010 - საქართველოს კანონი - 3891-IIს - სსმ, 67, 09/12/2010 245. 12/11/2010 - საქართველოს კანონი - 3807 - სსმ, 65, 26/11/2010 244. 28/10/2010 - საქართველოს კანონი - 3779-IIს - სსმ, 63, 10/11/2010 243. 28/10/2010 - საქართველოს კანონი - 3772-IIს - სსმ, 63, 10/11/2010 242. 17/09/2010 - საქართველოს კანონი - 3593-IIს - სსმ, 54, 12/10/2010 241. 24/09/2010 - საქართველოს კანონი - 3619-რს - სსმ, 51, 29/09/2010 240. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3535 - სსმ, 47, 05/08/2010 239. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3554 - სსმ, 46, 04/08/2010 238. 16/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3448 - სსმ, 44, 28/07/2010 237. 06/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3361 - სსმ, 41, 21/07/2010 236. 02/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3280 - სსმ, 38, 16/07/2010 235. 28/06/2010 - საქართველოს კანონი - 3166 - სსმ, 34, 09/07/2010 234. 28/06/2010 - საქართველოს კანონი - 3160 - სსმ, 34, 09/07/2010 233. 18/06/2010 - საქართველოს კანონი - 3116 - სსმ, 30, 29/06/2010 232. 04/05/2010 - საქართველოს კანონი - 3034 - სსმ, 27, 24/05/2010 231. 04/05/2010 - საქართველოს კანონი - 3054 - სსმ, 26, 20/05/2010 230. 27/04/2010 - საქართველოს კანონი - 3007 - სსმ, 23, 04/05/2010 229. 20/04/2010 - საქართველოს კანონი - 2951 - სსმ, 23, 04/05/2010 228. 08/04/2010 - საქართველოს კანონი - 2914 - სსმ, 20, 19/04/2010 227. 28/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2512 - სსმ, 3, 13/01/2010 226. 25/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2456 - სსმ, 50, 31/12/2009 225. 18/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2384 - სსმ, 50, 31/12/2009 224. 18/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2389 - სსმ, 48, 29/12/2009 223. 15/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2349 - სსმ, 47, 28/12/2009 222. 15/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2321 - სსმ, 46, 22/12/2009 221. 01/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2214 - სსმ, 42, 10/12/2009 220. 20/11/2009 - საქართველოს კანონი - 2109 - სსმ, 40, 07/12/2009 219. 17/11/2009 - საქართველოს კანონი - 2081 - სსმ, 37, 30/11/2009 218. 06/11/2009 - საქართველოს კანონი - 2023 - სსმ, 35, 19/11/2009 217. 03/11/2009 - საქართველოს კანონი - 1930 - სსმ, 32, 06/11/2009 216. 20/10/2009 - საქართველოს კანონი - 1813 - სსმ, 30, 02/11/2009 215. 20/10/2009 - საქართველოს კანონი - 1812 - სსმ, 30, 02/11/2009 214. 17/07/2009 - საქართველოს კანონი - 1505 - სსმ, 21, 03/08/2009 213. 11/07/2009 - საქართველოს კანონი - 1388 - სსმ, 21, 03/08/2009 212. 07/04/2009 - საქართველოს კანონი - 1160 - სსმ, 9, 13/04/2009 211. 27/03/2009 - საქართველოს კანონი - 1142 - სსმ, 9, 13/04/2009 210. 30/12/2008 - საქართველოს კანონი - 956 - სსმ, 41, 30/12/2008 209. 05/12/2008 - საქართველოს კანონი - 630 - სსმ, 36, 12/12/2008 208. 05/12/2008 - საქართველოს კანონი - 620 - სსმ, 35, 05/12/2008 207. 02/10/2008 - საქართველოს კანონი - 309 - სსმ, 24, 20/10/2008 206. 15/07/2008 - საქართველოს კანონი - 214 - სსმ, 17, 28/07/2008 205. 15/07/2008 - საქართველოს კანონი - 197 - სსმ, 16, 26/07/2008 204. 05/07/2008 - საქართველოს კანონი - 93 - სსმ, 13, 16/07/2008 203. 18/06/2008 - საქართველოს კანონი - 25 - სსმ, 11, 04/07/2008 202. 11/03/2008 - საქართველოს კანონი - 5851 - სსმ, 6, 25/03/2008 201. 11/03/2008 - საქართველოს კანონი - 5850 - სსმ, 6, 25/03/2008 200. 18/12/2007 - საქართველოს კანონი - 5627 - სსმ, 48, 27/12/2007 199. 14/12/2007 - საქართველოს კანონი - 5611 - სსმ, 47, 26/12/2007 198. 20/11/2007 - საქართველოს კანონი - 5471 - სსმ, 40, 03/12/2007 197. 11/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5272 - სსმ, 30, 30/07/2007 196. 11/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5244 - სსმ, 29, 27/07/2007 195. 11/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5242 - სსმ, 29, 27/07/2007 194. 03/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5185 - სსმ, 28, 18/07/2007 193. 03/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5179 - სსმ, 28, 18/07/2007 192. 29/06/2007 - საქართველოს კანონი - 5122 - სსმ, 27, 17/07/2007 191. 29/06/2007 - საქართველოს კანონი - 5116 - სსმ, 27, 17/07/2007 190. 22/06/2007 - საქართველოს კანონი - 5027 - სსმ, 25, 05/07/2007 189. 08/06/2007 - საქართველოს კანონი - 4917 - სსმ, 22, 19/06/2007 188. 05/06/2007 - საქართველოს კანონი - 4863 - სსმ, 22, 19/06/2007 187. 08/05/2007 - საქართველოს კანონი - 4713 - სსმ, 18, 22/05/2007 186. 08/05/2007 - საქართველოს კანონი - 4707 - სსმ, 18, 22/05/2007 185. 27/04/2007 - საქართველოს კანონი - 4686 - სსმ, 17, 17/05/2007 184. 30/03/2007 - საქართველოს კანონი - 4600 - სსმ, 11, 10/04/2007 183. 02/03/2007 - საქართველოს კანონი - 4413 - სსმ, 8, 23/03/2007 182. 14/02/2007 - საქართველოს კანონი - 4356 - სსმ, 6, 26/02/2007 181. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4326 - სსმ, 4, 12/01/2007 180. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4322 - სსმ, 4, 12/01/2007 179. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4305 - სსმ, 51, 31/12/2006 178. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4296 - სსმ, 1, 03/01/2007 177. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4283 - სსმ, 5, 15/01/2007 176. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4258 - სსმ, 51, 31/12/2006 175. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4232 - სსმ, 50, 30/12/2006 174. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4224 - სსმ, 2, 04/01/2007 173. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4211 - სსმ, 4, 12/01/2007 172. 27/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4194 - სსმ, 49, 29/12/2006 171. 27/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4191 - სსმ, 49, 29/12/2006 170. 07/12/2006 - საქართველოს კანონი - 3835 - სსმ, 48, 22/12/2006 169. 24/11/2006 - საქართველოს კანონი - 3769 - სსმ, 45, 09/12/2006 168. 24/11/2006 - საქართველოს კანონი - 3768 - სსმ, 45, 09/12/2006 167. 25/07/2006 - საქართველოს კანონი - 3529 - სსმ, 36, 04/08/2006 166. 25/07/2006 - საქართველოს კანონი - 3516 - სსმ, 36, 04/08/2006 165. 24/07/2006 - საქართველოს კანონი - 3500 - სსმ, 35, 03/08/2006 164. 23/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3396 - სსმ, 26, 14/07/2006 163. 23/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3382 - სსმ, 24, 29/06/2006 162. 25/05/2006 - საქართველოს კანონი - 3180 - სსმ, 17, 30/05/2006 161. 25/05/2006 - საქართველოს კანონი - 3173 - სსმ, 17, 30/05/2006 160. 28/04/2006 - საქართველოს კანონი - 2962 - სსმ, 15, 16/05/2006 159. 28/04/2006 - საქართველოს კანონი - 2952 - სსმ, 15, 16/05/2006 158. 17/03/2006 - საქართველოს კანონი - 2788 - სსმ, 8, 24/03/2006 157. 28/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2566 - სსმ, 4, 18/01/2006 156. 27/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2518 - სსმ, 59, 31/12/2005 155. 23/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2461 - სსმ, 1, 04/01/2006 154. 20/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2379 - სსმ, 55, 27/12/2005 153. 16/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2262 - სსმ, 56, 28/12/2005 152. 09/11/2005 - საქართველოს კანონი - 2024 - სსმ, 48, 29/11/2005 151. 01/07/2005 - საქართველოს კანონი - 1857 - სსმ, 38, 15/07/2005 150. 24/06/2005 - საქართველოს კანონი - 1789 - სსმ, 40, 18/07/2005 149. 23/06/2005 - საქართველოს კანონი - 1768 - სსმ, 38, 15/07/2005 148. 23/06/2005 - საქართველოს კანონი - 1756 - სსმ, 38, 15/07/2005 147. 23/06/2005 - საქართველოს კანონი - 1753 - სსმ, 38, 15/07/2005 146. 23/06/2005 - საქართველოს კანონი - 1748 - სსმ, 38, 15/07/2005 145. 23/06/2005 - საქართველოს კანონი - 1732 - სსმ, 38, 15/07/2005 144. 03/06/2005 - საქართველოს კანონი - 1555 - სსმ, 31, 27/06/2005 143. 13/05/2005 - საქართველოს კანონი - 1442 - სსმ, 23, 25/05/2005 142. 20/04/2005 - საქართველოს კანონი - 1350 - სსმ, 19, 28/04/2005 141. 06/04/2005 - საქართველოს კანონი - 1234 - სსმ, 18, 27/04/2005 140. 22/03/2005 - საქართველოს კანონი - 1126 - სსმ, 13, 12/04/2005 139. 25/02/2005 - საქართველოს კანონი - 1056 - სსმ, 9, 17/03/2005 138. 04/02/2005 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/1/263 - სსმ, 3, 15/02/2005 137. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 976 - სსმ, 4, 17/01/2005 136. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 961 - სსმ, 3, 14/01/2005 135. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 955 - სსმ, 6, 19/01/2005 134. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 923 - სსმ, 41, 30/12/2004 133. 24/12/2004 - საქართველოს კანონი - 791 - სსმ, 42, 31/12/2004 132. 23/12/2004 - საქართველოს კანონი - 783 - სსმ, 5, 18/01/2005 131. 23/12/2004 - საქართველოს კანონი - 779 - სსმ, 2, 10/01/2005 130. 09/12/2004 - საქართველოს კანონი - 662 - სსმ, 37, 16/12/2004 129. 25/11/2004 - საქართველოს კანონი - 604 - სსმ, 37, 16/12/2004 128. 25/11/2004 - საქართველოს კანონი - 598 - სსმ, 37, 16/12/2004 127. 28/10/2004 - საქართველოს კანონი - 549 - სსმ, 33, 12/11/2004 126. 26/10/2004 - საქართველოს კანონი - 514 - სსმ, 32, 10/11/2004 125. 01/07/2004 - საქართველოს კანონი - 316 - სსმ, 20, 16/07/2004 124. 24/02/2004 - საქართველოს კანონი - 3409 - სსმ, 5, 04/03/2004 123. 05/12/2003 - საქართველოს კანონი - 3136 - სსმ, 32, 22/12/2003 122. 26/08/2003 - საქართველოს კანონი - 3102 - სსმ, 29, 18/09/2003 121. 14/08/2003 - საქართველოს კანონი - 2963 - სსმ, 27, 10/09/2003 120. 23/07/2003 - საქართველოს კანონი - 2577 - სსმ, 23, 12/08/2003 119. 18/07/2003 - საქართველოს კანონი - 2515 - სსმ, 22, 08/08/2003 118. 20/06/2003 - საქართველოს კანონი - 2437 - სსმ, 21, 15/07/2003 117. 06/06/2003 - საქართველოს კანონი - 2359 - სსმ, 18, 24/06/2003 116. 06/06/2003 - საქართველოს კანონი - 2352 - სსმ, 18, 24/06/2003 115. 08/05/2003 - საქართველოს კანონი - 2291 - სსმ, 16, 04/06/2003 114. 07/05/2003 - საქართველოს კანონი - 2234 - სსმ, 12, 21/05/2003 113. 28/03/2003 - საქართველოს კანონი - 2080 - სსმ, 9, 16/04/2003 112. 28/03/2003 - საქართველოს კანონი - 2030 - სსმ, 9, 16/04/2003 111. 25/12/2002 - საქართველოს კანონი - 1859 - სსმ, 3, 17/01/2003 110. 22/11/2002 - საქართველოს კანონი - 1770 - სსმ, 31, 10/12/2002 109. 19/11/2002 - საქართველოს კანონი - 1753 - სსმ, 31, 10/12/2002 108. 19/11/2002 - საქართველოს კანონი - 1738 - სსმ, 31, 10/12/2002 107. 06/11/2002 - საქართველოს კანონი - 1708 - სსმ, 30, 27/11/2002 106. 04/07/2002 - საქართველოს კანონი - 1637 - სსმ, 23, 24/07/2002 105. 04/07/2002 - საქართველოს კანონი - 1625 - სსმ, 23, 24/07/2002 104. 04/07/2002 - საქართველოს კანონი - 1621 - სსმ, 23, 24/07/2002 103. 04/07/2002 - საქართველოს კანონი - 1619 - სსმ, 23, 24/07/2002 102. 21/06/2002 - საქართველოს კანონი - 1567 - სსმ, 21, 12/07/2002 101. 01/03/2002 - საქართველოს კანონი - 1316 - სსმ, 5, 21/03/2002 100. 18/12/2001 - საქართველოს კანონი - 1193 - სსმ, 36, 31/12/2001 99. 12/10/2001 - საქართველოს კანონი - 1106 - სსმ, 31, 01/11/2001 98. 28/09/2001 - საქართველოს კანონი - 1090 - სსმ, 29, 17/10/2001 97. 22/06/2001 - საქართველოს კანონი - 994 - სსმ, 22, 06/07/2001 96. 19/06/2001 - საქართველოს კანონი - 934 - სსმ, 19, 02/07/2001 95. 02/03/2001 - საქართველოს კანონი - 765 - სსმ, 6, 20/03/2001 94. 02/03/2001 - საქართველოს კანონი - 753 - სსმ, 6, 20/03/2001 93. 13/12/2000 - საქართველოს კანონი - 686 - სსმ, 51, 30/12/2000 92. 29/06/2000 - საქართველოს კანონი - 439 - სსმ, 26, 13/07/2000 91. 28/06/2000 - საქართველოს კანონი - 432 - სსმ, 24, 30/06/2000 90. 28/06/2000 - საქართველოს კანონი - 419 - სსმ, 26, 13/07/2000 89. 14/06/2000 - საქართველოს კანონი - 380 - სსმ, 24, 30/06/2000 88. 05/05/2000 - საქართველოს კანონი - 285 - სსმ, 18, 15/05/2000 87. 24/03/2000 - საქართველოს კანონი - 244 - სსმ, 13, 13/04/2000 86. 10/03/2000 - საქართველოს კანონი - 199 - სსმ, 12, 27/03/2000 85. 09/09/1999 - საქართველოს კანონი - 2382 - სსმ, 43(50), 21/09/1999 84. 22/07/1999 - საქართველოს კანონი - 2299 - სსმ, 40(47), 11/08/1999 83. 20/07/1999 - საქართველოს კანონი - 2257 - სსმ, 35(42), 28/07/1999 82. 23/06/1999 - საქართველოს კანონი - 2148 - სსმ, 27(34), 06/07/1999 81. 22/06/1999 - საქართველოს კანონი - 2132 - სსმ, 25(32), 02/07/1999 80. 22/06/1999 - საქართველოს კანონი - 2130 - სსმ, 25(32), 02/07/1999 79. 09/06/1999 - საქართველოს კანონი - 2070 - სსმ, 24(31), 26/06/1999 78. 28/05/1999 - საქართველოს კანონი - 1981 - სსმ, 19(26), 04/06/1999 77. 30/04/1999 - საქართველოს კანონი - 1934 - სსმ, 15(22), 14/05/1999 76. 24/12/1998 - საქართველოს კანონი - 1747 - სსმ, 1(8), 14/01/1999 75. 28/11/1998 - საქართველოს კანონი - 1703 - სსმ, 6, 24/12/1998 74. 25/11/1998 - საქართველოს კანონი - 1698 - სსმ, 6, 24/12/1998 73. 30/10/1998 - საქართველოს კანონი - 1682 - სსმ, 4, 20/11/1998 72. 17/09/1998 - საქართველოს კანონი - 1573 - სსმ, 2, 26/10/1998 71. 26/06/1998 - საქართველოს კანონი - 1490 - პარლამენტის უწყებანი, 25-26, 15/07/1998 70. 12/06/1998 - საქართველოს კანონი - 1443 - პარლამენტის უწყებანი, 23-24, 30/06/1998 69. 28/04/1998 - საქართველოს კანონი - 1349 - პარლამენტის უწყებანი, 19-20, 28/04/1998 68. 28/04/1998 - საქართველოს კანონი - 1347 - პარლამენტის უწყებანი, 19-20, 30/05/1998 67. 18/02/1998 - საქართველოს კანონი - 1238 - პარლამენტის უწყებანი, 11-12, 14/03/1998 66. 18/02/1998 - საქართველოს კანონი - 1231 - პარლამენტის უწყებანი, 11-12, 14/03/1998 65. 12/12/1997 - საქართველოს კანონი - 1185 - პარლამენტის უწყებანი, 47-48, 31/12/1997 64. 12/12/1997 - საქართველოს კანონი - 1169 - პარლამენტის უწყებანი, 47-48, 31/12/1997 63. 10/12/1997 - საქართველოს კანონი - 1141 - პარლამენტის უწყებანი, 47-48, 31/12/1997 62. 12/11/1997 - საქართველოს კანონი - 1073 - პარლამენტის უწყებანი, 46, 03/12/1997 61. 31/10/1997 - საქართველოს კანონი - 1025 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 45, 21/11/1997 60. 28/10/1997 - საქართველოს კანონი - 1014 - პარლამენტის უწყებანი, 45, 21/11/1997 59. 17/10/1997 - საქართველოს კანონი - 984 - პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997 58. 17/10/1997 - საქართველოს კანონი - 977 - პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997 57. 17/10/1997 - საქართველოს კანონი - 974 - პარლამენტის უწყებანი, 44, 11/11/1997 56. 16/09/1997 - საქართველოს კანონი - 851 - პარლამენტის უწყებანი, 851, 08/10/1997 55. 27/06/1997 - საქართველოს კანონი - 815 - პარლამენტის უწყებანი, 33, 31/07/1997 54. 24/06/1997 - საქართველოს კანონი - 785 - პარლამენტის უწყებანი, 33, 31/07/1997 53. 12/06/1997 - საქართველოს კანონი - 759 - პარლამენტის უწყებანი, 33, 31/07/1997 52. 13/05/1997 - საქართველოს კანონი - 696 - პარლამენტის უწყებანი, 23-24, 07/06/1997 51. 01/05/1997 - საქართველოს კანონი - 682 - პარლამენტის უწყებანი, 21-22, 31/05/1997 50. 17/04/1997 - საქართველოს კანონი - 648 - პარლამენტის უწყებანი, 17-18, 09/05/1997 49. 27/11/1996 - საქართველოს კანონი - 510 - პარლამენტის უწყებანი, 31-32/6, 25/12/1996 48. 27/11/1996 - საქართველოს კანონი - 0 - პარლამენტის უწყებანი, 31-32, 25/12/1996 47. 12/11/1996 - საქართველოს კანონი - 0 - პარლამენტის უწყებანი, 31-32, 25/12/1996 46. 18/09/1996 - საქართველოს კანონი - 383 - პარლამენტის უწყებანი, 24-25, 06/11/1996 45. 27/06/1996 - საქართველოს კანონი - 318 - პარლამენტის უწყებანი, 19-20, 30/07/1996 44. 27/06/1996 - საქართველოს კანონი - 313 - პარლამენტის უწყებანი, 19-20, 30/07/1996 43. 31/05/1996 - საქართველოს კანონი - 263 - პარლამენტის უწყებანი, 15, 19/06/1996 42. 19/09/1995 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - 0 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 29/09/1995 41. 29/06/1995 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - 771 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 27-30, 29/06/1995 40. 08/03/1995 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - 678 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 678, 08/03/1995 39. 07/03/1995 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - 667 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 23-26, 31/03/1995 38. 23/02/1995 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 27-30, 28/02/1995 37. 30/06/1994 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - 542 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 19, 30/06/1994 36. 30/06/1994 - საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის დადგენილება - 541 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 19, 30/06/1994 35. 14/06/1994 - საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის დადგენილება - 519 - გამოუქვეყნებელი, , 14/06/1994 34. 17/03/1994 - საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის დადგენილება - 436 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 16, 17/03/1994 33. 15/02/1994 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - 416 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 15, 28/02/1994 32. 13/07/1993 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - 298 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 9, 13/07/1993 31. 08/07/1993 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - 290 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 9, 08/07/1993 30. 13/05/1993 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - 241 - საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 7, 13/05/1993 29. 16/09/1992 - საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დეკრეტი - - საქ. რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, ტომი II, 30/09/1992 28. 03/08/1992 - საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დეკრეტი - - საქ. რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, ტომი I, 31/08/1992 27. 10/08/1991 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - - საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 8, 10/08/1991 26. 28/06/1991 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - - საქ. სსრ უზენაესი საბჭოს უწყებები, 6, 28/06/1991 25. 14/06/1991 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - - საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 6, 28/06/1991 24. 14/05/1991 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - - საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 5, 31/05/1991 23. 20/03/1991 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - - საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 9, 30/09/1991 22. 30/01/1991 - საქართველოს რესპუბლიკის კანონი - - საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 1, 31/01/1991 21. 30/10/1990 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 2855 - საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 10, 31/10/1990 20. 04/09/1990 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 2790 - საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს უწყებები, 9, 28/09/1990 19. 19/04/1990 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 2610 - საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 4, 30/04/1990 18. 05/06/1989 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 2156 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 6, 30/06/1989 17. 15/08/1988 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 1842 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 8, 31/08/1988 16. 09/08/1988 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 1832 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 8, 31/08/1988 15. 22/03/1988 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 1647 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 3, 31/03/1988 14. 21/12/1987 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 1531 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12, 31/12/1987 13. 15/12/1987 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 1527 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12, 31/12/1987 12. 02/11/1987 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 1475 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 11, 30/11/1987 11. 23/09/1987 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 1426 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 9, 30/09/1987 10. 03/08/1987 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 1370 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 8, 28/08/1987 9. 22/06/1987 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 1306 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 6, 30/06/1987 8. 19/06/1987 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 1304 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 6, 30/06/1987 7. 23/09/1986 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 903 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 10, 30/09/1986 6. 11/06/1986 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 785 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 785, 30/06/1986 5. 28/04/1986 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 717 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 4, 28/04/1986 4. 21/11/1985 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 472 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 11, 29/11/1985 3. 16/10/1985 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 408 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 10-ის დანართი, 31/10/1985 2. 09/08/1985 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 215 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 8, 30/08/1985 1. 27/05/1985 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება - 94 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 5, 27/05/1985