„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2145
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 11/11/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 48, 29/11/2005
სარეგისტრაციო კოდი 310.150.000.05.001.002.011
  • Word
2145
11/11/2005
სსმ, 48, 29/11/2005
310.150.000.05.001.002.011
„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზესაქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

       მუხლი 1.

 „დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგული­რებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ საქარ­თველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №38, 15.07.2005, მუხ. 259) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-2 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

2. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    ,,მუხლი 3

ეს კანონი ამოქმედდეს 2006 წლის 1 მარტიდან.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნების­თანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 25 ნოემბერი.

№2145-IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.