„დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2118
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 25/11/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 51, 06/12/2005
სარეგისტრაციო კოდი 360.050.000.05.001.001.995
  • Word
2118
25/11/2005
სსმ, 51, 06/12/2005
360.050.000.05.001.001.995
„დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

                მუხლი 1. დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებსაქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №003, 27.03.96, გვ. 27) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. მენეჯმენტის გეგმას ამტკიცებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი (ამავე წესით მტკიცდება განახლებული მენეჯმენტის გეგმაც). გეგმას თან ახლავს დაცული ტერიტორიის დებულება.“.

    მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 25 ნოემბერი.

№2118-IIს