სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/02/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/02/2015
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.120.016150
9
17/02/2015
ვებგვერდი, 19/02/2015
010250020.35.120.016150
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №9

2015 წლის 17 თებერვალი

ქ. სამტრედია

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-4 მუხლის მე-4 ნაწილის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტის, „ა.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:

მუხლი 1
შეიქმნას სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულები და განისაზღვროს მათი სამოქმედო ტერიტორია, დანართი №1–ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენუგზარ ჯამბურიადანართი 1

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულები


1. ადმინისტრაციული ერთეული სამტრედია. სამოქმედო ტერიტორია – ქალაქი სამტრედია.

2. ადმინისტრაციული ერთეული კულაში. სამოქმედო ტერიტორია – დაბა კულაში.

3. ადმინისტრაციული ერთეული დიდი ჯიხაიში. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი დიდი ჯიხაიში.

4. ადმინისტრაციული ერთეული იანეთი. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი იანეთი.

5. ადმინისტრაციული ერთეული ბაში. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი ბაში.

6. ადმინისტრაციული ერთეული გორმაღალი. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი გორმაღალი.

7. ადმინისტრაციული ერთეული გამოჩინებული. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი გამოჩინებული.

8. ადმინისტრაციული ერთეული ეწერი. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი პატარა ეწერი, სოფელი ახალსოფელი, სოფელი ჯიქთუბანი, სოფელი ოჭოფა, სოფელი გვიმრალა და სოფელი კეჭინარი.

9. ადმინისტრაციული ერთეული მელაური. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი მელაური, სოფელი მიწაბოგირა და სოფელი ხიბლარი.

10. ადმინისტრაციული ერთეული ღანირი. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი ღანირი და სოფელი ჭაგანი.

11. ადმინისტრაციული ერთეული ნაბაკევი. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი ნაბაკევი, სოფელი ხუნჯულაური, სოფელი ჩხენიში, სოფელი ნინუაკუთხე და სოფელი კვირიკე.

12. ადმინისტრაციული ერთეული გომი. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი მთისძირი, სოფელი დაბლა გომი, სოფელი კეთილაური, სოფელი ცივწყალა, სოფელი გომნატეხები, სოფელი გომმუხაყრუა, სოფელი დაბლა ეწერი, სოფელი დობირო, სოფელი ზედა ეწერი, სოფელი კორმაღალი და სოფელი დაფნარი.

13. ადმინისტრაციული ერთეული საჯავახო. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი საჯავახო, სოფელი ჭოგნარი და სოფელი ნიგორზღვა.

14. ადმინისტრაციული ერთეული ოფეთი. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი დიდი ოფეთი, სოფელი პატარა ოფეთი, სოფელი ნაწილი ოფეთი, სოფელი მტერჩვეული და სოფელი წიაღუბანი–თხილაგანი.

15. ადმინისტრაციული ერთეული ტოლები. სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი ტოლები, სოფელი ზემო ტოლები, სოფელი ვაზისუბანი, სოფელი ბუღნარა, სოფელი ზემო ნოღა, სოფელი ქვემო ნოღა და სოფელი ქორეისუბანი.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.