„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2887
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/04/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 11, 01/05/2006
სარეგისტრაციო კოდი 210.010.000.05.001.002.207
  • Word
2887
14/04/2006
სსმ, 11, 01/05/2006
210.010.000.05.001.002.207
„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №8-9, 21.02.1998, გვ. 8) მე-5 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჟ“ ქვეპუნქტი:

„ჟ) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტიმ. სააკაშვილი

თბილისი,

2006 წლის 14 აპრილი.

№2887–Iს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.