თავდაცვის სფეროში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

თავდაცვის სფეროში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 567
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/09/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/09/2014
სარეგისტრაციო კოდი 140000000.10.003.018187
567
29/09/2014
ვებგვერდი, 30/09/2014
140000000.10.003.018187
თავდაცვის სფეროში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №567

2014 წლის 29 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

თავდაცვის სფეროში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს თავდაცვის სფეროში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების თანდართული ნუსხა. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილიდანართი

თავდაცვის სფეროში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხა

 

 

1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;

2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი;

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია;

5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - კიბერუსაფრთხოების ბიურო.