„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3767
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/11/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 45, 09/12/2006
სარეგისტრაციო კოდი 300.310.000.05.001.002.432
  • Word
3767
24/11/2006
სსმ, 45, 09/12/2006
300.310.000.05.001.002.432
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

     მუხლი 1.

 „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №26, 5.09.2003, მუხ. 195) მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციის და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვები:

ა) საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციის ნებართვა – 80 ლარი;

ბ) სამრეწველო  დანიშნულების  ფეთქებადი მასალების  გამოყენების  ნებართვა – 40 ლარი.“.

     მუხლი 2.

 ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

 საქართველოს პრეზიდენტი

 მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2006 წლის 24 ნოემბერი.

№3767–IIს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.