„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის N2-235 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის N2-235 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2-127
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი
მიღების თარიღი 02/07/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/07/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 15/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 340120000.22.032.016153
2-127
02/07/2014
ვებგვერდი, 03/07/2014
340120000.22.032.016153
„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის N2-235 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი
 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-127

2014 წლის 2 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ :

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებით  (ვებგვერდი, 30/10/2013, სარეგისტრაციო კოდი 340120000.22.032.016125) დამტკიცებულ „საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგში“, დანართის შესაბამისად.

     

მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრიშალვა ფიფია
„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგ“-ის:

1. პირველ მუხლს დაემატოს 401 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„401.კს - კაპსულირებული სუსპენზია“.

2. მე-2 მუხლის:

ა) მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) დაემატოს 91 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

91.

ამპლიგო 150, მკს

150 გ/ლ

(ქლორანტრანილიპროლი 100 /+ლამბდა-ციგალოტრინი 50/)

(თ), (1)

„სინგენტა კროპ პროტექშენ აგ“

შვეიცარია

1022

0.3-0,4

თესლოვნები

მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი ქერცლფრთიანი მავნებლები

 

 

 

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)

ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა

 

 

 

25 (3-4)

 10(4)

 

 

0.3-04

კურკოვნები

 

 

 

 

 

 

 

25 (2-3)

 10(4)

 

 

0.3-0,4

ვაზი

ყურძნის ჭია

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)

ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა

25(2-3)

10(4)

 

 

0,4- 0,6

თხილი

კაკალი

თხილის ნაყოფჭამია

 ვაშლის ნაყოფჭამია

ამერიკული თეთრი პეპელა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)

ხარჯვა-1000-1700 ლ/ჰა

25(2-3)

10(4)

 

 

0,25-0,4

ბოსტნეული

(პამიდორი, წიწაკა, კომბოსტო)

კოლორადოს ხოჭო

ხვატრები

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)

ხარჯვა-500-800 ლ/ჰა

25(2)

10(4)

 

 

0,25 -0,4

სიმინდი

შვედური ბუზი

სიმინდის ფარვანა

შემოდგომის ნათესების ხვატარი

ბამბის ხვატარი

25(2)

10(4)

 

 

0,2-0,3

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

კარტოფილის ჩრჩილი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-500 ლ/ჰა

25(2-3)

10(4)

 

 

0,2-0,3

კომბოსტო

კომბოსტოს თეთრულა

ხვატრები

25(2)

10(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გ) 28-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

28.

გრანდი 5, ეკ

50 გ/ლ

(ლამბდა-ციჰალოტრინი)

(თ), (1)

“ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ”

ჩინეთი

618/14

0.4-0.8

ვაშლი

ნაყოფჭამიები,

ფოთლიხვევიები, ტკიპები,

ვაშლის ყვავილჭამია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20 (2)

10(4)

 

 

0.3-0.4

ვაზი

ფოთლიხვევიები, ტკიპები

 

20(2)

10(4)

 

 

0.1-0,2

 

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

 

20(2)

10(4)

 

 

0.1

პამიდორი

კოლორადოს ხოჭო

 

30 (1)

10(4)

დ) დაემატოს 281 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

281.

დეკაგარდი 25 ეკ

 25გ/ლ

(დელტამეტრინი)

(თ), (2)

„დოგალ კიმიევი მადდელერ ვე ზირაი ილაკლარ სან. ტიკ. ა.ს.«

თურქეთი

1065

 

0.25-0,5

ხორბალი, ქერი

მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები, პურის ბზუალა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

-(3)

 

 

0.5-0.6

სიმინდი

ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა

 

20(3)

-(3)

 

 

0.15-0,45

მზესუმზირა

მდელოს ფარვანა

ბამბის ხვატარი

 

20(2)

7(3)

 

 

0.2

 

0.2-0,3

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

 

კარტოფილის ჩრჩილი

 

20(2)

7(3)

 

 

0.3-0,5

სოია, ლობიო, ბარდა

მემარცვლიები, ბუგრები

შესხურება ყვავილობის დასაწყისში

20(1)

7(3)

 

 

0.4-0,5

 

 

 

1,0

ბოსტნეული

მომღრღნელი ხვატარები

კოლორადოს ხოჭო, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები

ფრთათეთრა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

15(1)

7(3)

 

 

0.5-1.0

ვაშლი, მსხალი

ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები

ფსილები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(2)

7(3)

 

 

0.4-0.6

ვაზი

ფოთლიხვევიები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.5

ატამი

აღმოსავლური ნაყოფჭამია

 

20(2)

7(3)

 

 

0,4-0,5

თხილი

არაფარდი პარკიხვევია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20 (1)

7(3)

 

 

0,15-0,45

ზეთისხილი

ზეთისხილის ბუზი, ზეთისხილის ჩრჩილი

ზეთისხილის ცხვირგრძელა

 

20(2)

7(3)

 

 

0.25-0.5

საზამთრო, ნესვი

მომღრღნელი ხვატარები

შესხურება ადრე გაზაფხულზე

15(1)

7(3)

 

 

0,25-0,4

შაქრის ჭარხალი

მდელოს ფარვანა

 

20(2)

7(3)

 

ე) 29-ე და 30-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

29.

დელტა 12,.5 ეკ

125 გ/ლ

(დელტამეტრინი)

(თ), (2)

“შარდა კროპქემ ლიმიტედ.”

ინდოეთი

619/13

0.1-0.14

სიმინდი

ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(1)

-(-)

 

 

0.05

მზესუმზირა

მდელოს ფარვანა

 

20(2)

-(3)

 

 

0.03-0.06

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი

 

20(2)

7(3)

 

 

0.04

ლობიო, ბარდა

მემარცვლიები, ბუგრები

შესხურება ყვავილობის პერიოდში

20(1)

7(3)

 

 

0.05-0.08

პამიდორი

მომღრღნელი ხვატრები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(1)

7(3)

 

 

0.03-0.06

 

კოლორადოს ხოჭო

 

 

7(3)

 

 

0.06

კომბოსტო

ხვატრები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები

 

20(2)

 

 

 

0.06-0.1

საძოვრები, ველური მცენარეუ

ლობა

კალიები

შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩეკვისას

20(1)

7(3)

 

 

0.06-0.1

ჯვარყვავილოვანი კულტურები

რწყილები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(2)

7(3)

 

 

0.05-0.07

ვაშლი

ნაყოფჭამიები^ ფოთლის მღრღნელი მავნებლები, ბუგრები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.12

მსხალი

მსხლის ფსილა

 

30(2)

7(3)

 

 

0.1-0.15

ვაზი

ფოთლიხვევიები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.06

სტაფილო

სტაფილოს ბუზი

 

20(1)

7(3)

 

 

0.1

თამბაქო

ბუგრები

 

20(1)

7(3)

 

 

0.1

იონჯა

ბაღლინჯო, ბუგრები, ცხვირგრძელები

 

30(1)

7(3)

 

 

0.1

ატამი

აღმოსავლური ნაყოფმჭამია

 

20(2)

 

 

 

0.05-0.1

0,1

საზამთრო

 ნესვი

მღრღნელები, ხვატრები

შესხურება ადრე გაზაფხულზე

-(1)

7(3)

 

 

0.1

ჩაი

ჩაის ბუგრი

შესხურება იმ პლანტაციებში სადაც არ იკრიფება ფოთოლი

-(2)

7(3)

 

 

0.04-0.06

სამკურნა

ლო მცენარეები (ასკილი, ძაღლყურ

ძენა, ლენცოფა, ლავანდა, შმაგა, მრავალძა

რღვა, ბაყაყურა, ბარამბო

ფოთლებისა და ღეროების მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(1)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

დელტარინი 2,5 ეკ

25გ/ლ

(დელტამეტრინი)

(თ), (2)

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

601/13

0.25

ხორბალი, ქერი

მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

-(3)

 

 

0.5-0.7

სიმინდი

ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა

 

20(2)

-(3)

 

 

0.25

მზესუმზირა

მდელოს ფარვანა

 

20(2)

7(3)

 

 

0.1-0.2

0.15

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჩრჩილი

 

20(2)

7(3)

 

 

0.2

ლობიო, ბარდა

მემარცვლიები, ბუგრები

შესხურება ყვავილობის დასაწყისში

20(1)

7(3)

 

 

0.25-0.4

პამიდორი

მომღრღნელი ხვატარები

კოლორადოს ხოჭო

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(1)

7(3)

 

 

0.3

კომბოსტო

ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები

 

20(2)

7(3)

 

 

0.25-0.5

შაქრის ჭარხალი

მდელოს ფარვანა

 

20(2)

7(3)

 

 

0.4

 

0,5

საძოვრები

კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები)

(უფროსი ასაკის მატლები)

 

 

20(1)

7(3)

 

 

0.3-0,5

ჯვარყვავილო-ვანი კულტურები

რწყილები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.5-1.0

ვაშლი, მსხალი

ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(2)

7(3)

 

 

0.4-0.6

ვაზი

ფოთლიხვევიები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.3

სტაფილო

სტაფილოს ბუზი

 

20(1)

7(3)

 

 

0.5

თამბაქო

ბუგრები

 

20(1)

10(3)

 

 

0.5-1.0

იონჯა

ბაღლინჯო, ბუგრები, ცხვირგრძელები, სქელფეხა

 

30(2)

7(3)

 

 

0.5

ატამი

აღმოსავლური ნაყოფჭამია

 

20(2)

7(3)

 

 

0.25-0.5

საზამთრო, ნესვი

მომღრღნელი ხვატარები

შესხურება ადრე გაზაფხულზე

-(1)

7(3)

 

 

3-4

ჩაი

ჩაის ბუგრი

შესხურება იმ პლანტაციებში სადაც არ იკრიფება ფოთოლი

-(2)

7(3)

 

 

0.2

ფიჭვი

ფიჭვის ქერქის ბაღლინჯო

შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება მე-5 დღეს, მოზარდეულის მე-3, სოკოებისა და კენკრის შეგროვება მე-20 დღეს. თიბვას შეზღუდვა არ აქვს

-(1)

7(3)

 

 

0.4-0.8

ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები

მავნებლების კომპლექსი (უმცროსი ასაკის მატლები)

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

-(1)

7(3)

 

ვ) დაემატოს 401 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

401.

ეკო ოილ სპრეი, წზე

820 /

(პარაფინის მინერალური ზეთი 820 /)

„მაქტეშიმ ქემიკალ ვორკს, მაი-ს წევრი ”

ისრაელი

1064

18-24

 

 

 

 

 

 

 

25-30

ვაშლი, მსხალი, კომში

 

ფარიანები, ტკიპების და ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილები, ცრუფარიანები

შესხურება ადრე გაზაფხლზე (თებერვალი-მარტი) 10 -12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარ\ვა-1200 ლ/ჰა

Pპრეპარატის გამოყენება .არ შეიძლება დაზიანებულ მცენარეებზე ან წვიმის დროს

 

შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარ\ვა-1000 ლ/ჰა

20(1-2)

7 (3)

 

 

 

18-24

 

 

 

 

25-30

ატამი, ვაშლატამა, ქლიავი, ალუბალი, გარგარი

ფარიანები, ტკიპები, ფსილები, ,ბუგრები, რწყილები

შესხურება ადრე გაზაფხლზე (თებერვალი-მარტი) 10 -12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარ\ვა-1200 ლ/ჰა

 

შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარ\ვა-1000 ლ/ჰა

20(1-2)

7 (3)

 

 

 

10-15

 

 

 

 

 

15

ვაზი

ფარიანები, ტკიპები, ბუგრები, ცრუფარიანები, რწყილები

შესხურება ადრე გაზაფხულზე 10 -12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა

 

შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარჯვა-800 ლ/ჰა

20(1-2)

7 (3)

 

 

 

30-35

ციტრუსები

Fფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები, ბუგრები, თრიფსების, მენაღმე ჩრჩილების

შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2). ხარჯვა -2000 ლ/ჰა

20(1-2)

7 (3)

 

 

 

18-24

 

 

 

 

 

25-30

 

ხურმა, მოცხარი

 

 კაკალი, თხილი, ნუში

Fფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ცრუფარიანები

შესხურება ადრე გაზაფხულზე (თებერვალი-მარტი) 10 -12 დღიანი ინტერვალით 2%-იანი სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა -1200 ლ/ჰა

 

შესხურება ზამთრის პერიოდში. ხარჯვა -1000 ლ/ჰა

20(1-2)

7 (3)

 

 

 

18-24

 

25-30

 

ზეთისხილი

ცრუფარიანები, ჩრჩილები

20(1-2)

7 (3)

 

 

 

 

12 -15

დეკორატიული მცენარეები, ტყის ჯიშები

ფარიანები

შესხურება ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ 10 დღიანი ინტერვალით ხარჯვა -800-1000 ლ/ჰა

20(1-2)

7 (3)

 

ზ) დაემატოს 411 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

411.

ესკაპე 20 ხფ

200 გ/კგ

(აცეტამიპრიდი)

(თ), (3)

0,3

 

 

 

 

0,35

 

პამიდორი,

კიტრი

(ღია

გრუნტი)

 

 

ბაღჩის ბუგრი

ფრთათეთრა

 

 

 

 

ბამბის ხვატარი

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე

20(1)

1(-)

 

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1052

0,15-0.3

პამიდორი,

კიტრი (დახურული

 გრუნტი)

ფრთათეთრა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

3(1)

1(-)

 

 

0,15

წიწაკა

(დახურული

 გრუნტი)

ატმის ბუგრი

 

3(1)

1(-)

 

 

0,15

საზამთრო

ატმის ბუგრი

 

10(1)

1(-)

 

 

0.05-0,075

ხორბალი

ბაღლინჯო, მავნე კუსებურა

აღმონაცენის შესხურება

28(1)

-(-)

 

 

0.15-0,35

 

პურის ბზუალა

 

14(1)

-(-)

 

 

0.06

 

0.1-0.1.25

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

 

კარტოფილის ჭიამაია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

14(1)

3(3)

 

 

2,4-3,0

ვაშლი

მწვანე ბუგრი

 

25(1)

-(-)

 

 

 

თ) დაემატოს 431 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

431.

ეფდალ დელმეტრინი 25 ეკ

 25გ/ლ

(დელტამეტრინი)

(თ), (2)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1010

 

0.25-0,35

ხორბალი, ქერი

მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

-(3)

 

 

0.5-0.7

სიმინდი

ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა

 

20(2)

-(3)

 

 

0.25

მზესუმზირა

მდელოს ფარვანა

 

20(2)

7(3)

 

 

0.1-0.2

 

0.2

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

 

კარტოფილის ჩრჩილი

 

20(2)

7(3)

 

 

0.3-0,4

სოია, ლობიო, ბარდა

მემარცვლიები, ბუგრები

შესხურება ყვავილობის დასაწყისში

20(1)

7(3)

 

 

0.25-0.4

პამიდორი

მომღრღნელი ხვატარები

კოლორადოს ხოჭო

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(1)

7(3)

 

 

0.3-0,4

კომბოსტო

ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები

 

20(2)

7(3)

 

 

0.3-0,5

ჯვარყვავილო-ვანი კულტურები

რწყილები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.5-1.0

ვაშლი, მსხალი

ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(2)

7(3)

 

 

0.4-0.6

ვაზი

ფოთლიხვევიები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.5

ატამი

აღმოსავლური ნაყოფჭამია

 

20(2)

7(3)

 

 

0,5

თხილი

არაფარდი პარკიხვევია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10 (1)

7(3)

 

 

0,6-0,9

ჩაი

ფოთლის მწუწნი მავნებლები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.25-0.5

საზამთრო, ნესვი

მომღრღნელი ხვატარები

შესხურება ადრე გაზაფხულზე

-(1)

7(3)

 

 

0.5

თამბაქო

ბუგრები

 

20(1)

10(3)

ი) დაემატოს 441 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

441.

ეფდალ კიმეტრინი 25 ეკ

250 გ/ლ

(ციპერმეტრინი)

(თ) (1)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1053

0.35

სიმინდი

სიმინდის ფარვანა

ბამბის ხვატარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალით

20(2-3)

-(3)

 

 

0.2-0,3

 

 

 

 

 

ხორბალი

 

 

 

 

 

ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

 

 

 

 

 

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3-0.4

 

 

 

 

 

შაქრის ჭარხალი

 

 

 

 

 

 

 

მომღრღნელი ხვატრები

მდელოს ფარვანა

ბუგრები

 

 

-(4)

 

 

 

 

7(3)

 

 

0.2-0.5

 

 

 

 

 

კარტოფილი

 

 

 

 

 

კოლორადოს ხოჭო,

კარტოფილის

ჩრჩილი

ბუგრები

 

20(2)

 

 

 

 

7 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.35

სოიო

მდელოს ფარვანა

სოიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია ფოთოლჭამია

 

20(2)

-(3)

 

 

0,4-0,5

მზესუმზირა

ხარაბუზა

მზესუმზირას ალურა

 

20(2)

-(3)

 

 

0,2

 

1.2-1.6

 

0.8

 

 

 

0.5

კომბოსტო

 

კიტრი,

პამიდორი

წიწაკა (დახურული გრუნტი)

 

სტაფილო

თეთრულები, ჩრჩილები, ხვატრები

ფრთათეთრა

 

ბუგრები, თრიფსები

 

 

სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები

 

25(3)

3(2)

 

 

 

 

 

 

20(2)

-(3)

7(3)

 

 

 

 

 

 

-(-)

 

კ) დაემატოს 491 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

491.

ეფდალ ტებუსაი, სფ

200 გ/კგ

(ტებუფენპირადი)

(თ), (3)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1011

0,75-1,5

 

 

 

0,6-1,2

ვაშლი

ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა

 

 

ობობა ტკიპა

 

ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩეკისას და ზაფხულში

14 (2)

7(3)

 

 

1,2-1.5

მსხალი

მსხლის ფსილა

14 (2)

7(3)

 

 

1,0

ვაზი

ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა

ვაზის ქეჩის ტკიპა

 

 

14 (2)

7(3)

 

 

0.5-0.6

კიტრი

პამიდორი (ღია გრუნტი)

ტკიპები

ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10 (2)

7(3)

 

 

1,2-1,6

ციტრუსები

ტკიპები

20 (2)

7(3)

 

 

0.5-1,0

ვარდი, მიხაკი, ქრიზანტემა

ტკიპები

- (2-3)

7(3)

ლ) დაემატოს 561 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

561.

ვერტიკალი 40 ეკ

400 გ/ლ

(დიმეთოატი)

(1)

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1056

1. 5-2.1

 

 

 

 

2.1

ვაშლი, მსხალი

 

 

 

 

ვაშლი

ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის-მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები

ვაშლის ყვავილჭამია, მსხლის ბაღლინჯო, მაჟაურა, პეწიანა

შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ

 

 

 

შესხურება ყვავილობამდე

30(2

 

 

 

 

 

30(1)

10(4)

 

 

 

 

 

10(4)

 

 

2.1

ქლიავი, ატამი

ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები

შესხურება ყვავი-ლობის შემდეგ

30(1)

10(4)

 

 

1.2

 

 

1.3

კარტოფილი

ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ

 

კოლორადოს ხოჭო

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

 

 

 

10(4)

 

 

1.3-1.5

ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია

მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები

 

30(2)

 

 

10(4)

 

 

0.8-1.1

სამარცვლე პარკოსნები

ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები

 

30(2)

10(4)

 

 

0.8-1.2

შაქრის ჭარხალი

სუფრის ჭარხალი

ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები

 

30(2)

10(4)

 

 

1.0

კომბოსტო

ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები

 

30(1)

10(4)

 

 

2.0-2.5

ვაზი

კოქციდები

 ტკიპები, ფოთლიხვევიები,

 

30(2)

10(4)

 

 

2.3-2.8

ციტრუსები

ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები

 

40(2)

10(4)

 

 

1,8-2,25

ზეთისხილი

ზეთისხილის ჩრჩილი, ბაღლინჯო, ზეთისხილის ჭიჭინობელა, ზეთისხილის ცხვირგრძელა, ზეთისხილის ხოჭო, ზეთისხილის ბუზი

 

21 (2)

10(4)

 

 

0,8-1,0

დეკორატიული მცენარეები

ბუგრები

ტკიპები

 

10(2)

10(4)

 

 

0,6-0,8

ვარდი

ვარდის ბუგრი, ვარდის ხერხია

 

10(2)

10(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მ) დაემატოს 591 -593 პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

591.

იაკუზა 20 სფ

200 გ/კგ

(ტებუფენპირადი)

(თ), (3)

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1054

0.45-06

 

 

 

0,35-0.45

ვაშლი

ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა

 

 

ობობა ტკიპა

 

ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩეკისას და ზაფხულში

14 (2)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-1.5

მსხალი

მსხლის ფსილა

14 (2)

7(3)

 

 

 

0.5

ვაზი

ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა

ვაზის ქეჩის ტკიპა

 

 

14 (2)

7(3)

 

 

 

0.25-0.35

კიტრი

პამიდორი (ღია გრუნტი)

ტკიპები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10 (2)

7(3)

 

 

 

0.5-0.8

ციტრუსები

ტკიპები

20 (2)

7(3)

 

 

 

0.35-0,4

ვარდი, მიხაკი, ქრიზანტემა

ტკიპები

- (2-3)

7(3)

 

 

 

0,35-0,4

ლობიო

წითელი აბლაბუდიანი ტკიპა

 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10 (2)

7(3)

 

 

 

0.3

მარწყვი

კუნელის ტკიპა

10 (2)

7(3)

 

592.

იზოლდესისი 2,5 ეკ

 25/

(დელტამეტრინი)

(), (2)

მეტროპოლქიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი

თურქეთი

1074

0.25-0,35

ხორბალი, ქერი

მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები,

პურის ბზუალა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

-(3)

 

 

0.5-0.7

სიმინდი

ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა

 

20(2)

-(3)

 

 

0.25

მზესუმზირა

მდელოს ფარვანა, ბამბის ხვატარი

 

20(2)

7(3)

 

 

0.1-0.2

 

0.2

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

 

კარტოფილის ჩრჩილი

 

20(2)

7(3)

 

 

0.3-0,4

სოია, ლობიო, ბარდა

მემარცვლიები, ბუგრები

შესხურება ყვავილობის დასაწყისში

20(1)

7(3)

 

 

0.25-0.4

ბოსტნეული

მომღრღნელი ხვატრები, ბამბის ხვატარი,

კოლორადოს ხოჭო

ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები, თრიფსები, ფრთათეთრა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

7(3)

 

 

0.5-1.0

ვაშლი, მსხალი

ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები, ხერხიები, ჩრჩილები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(2)

7(3)

 

 

0.4-0.6

ვაზი

ფოთლიხვევიები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.5

ატამი

აღმოსავლური ნაყოფჭამია

 

20(2)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

593.

იზოლლატე 5 ეკ

50 /

(ლამბდაციგალოტრინი)

(), (1)

მეტროპოლქიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი

თურქეთი

1075

0.2

0.15-0.2

 

 

 

 

 

0,25

ხორბალი, ქერი

პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჭიჭინობელები,

რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ჭიაწურბელა, ცხვირგრძელები

 

 პურის ბზუალა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(1)

10(4)

 

 

0.25

სიმინდი

სიმინდის ფარვანა, ხვატრები

 

30(1)

10(4)

 

 

0.4-0,75

სოიო

ბამბის ხვატარი

 

30(1)

10(4)

 

 

0.3-0.4

ვაზი

ფოთლიხვევიები, ხვატრები

 

30(2)

10(4)

 

 

0.4-0.8

ვაშლი

მავნებელთა კომპლექსი

 

20(2)

10(4)

 

 

0.1-0.2

0.2-0.3

კარტოფილი

 

კოლორადოს ხოჭო

კარტოფილის ჩრჩილი

 

20(2)

10(4)

 

 

0.15

კომბოსტო

კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები

 

30(1)

10(4)

 

 

0.1-0,25

პამიდორი

კოლორადოს ხოჭო

ბამბის ხვატარი

 

30(1)

10(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ) დაემატოს 631 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

631.

ინსექტიციდი ქეი, ეკ

 (პარაფინის ზეთი 830 /)

“ინდუსტრიალ ქუიმიკა ქეი ს.ა.”

ესპანეთი

1043

9--18

ატამი, გარგარი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი

 

 

ვაშლი, მსხალი

Fფარიანები, ტკიპების და ბუგრების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ფსილები ცრუფარიანები

შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა- 1200-1800 ლ/ჰა

Pპრეპარატის გამოყენება .არ შეიძლება დაზიანებულ მცენარეებზე ან წვიმის დროს

20(1-2)

7(3)

 

 

10-15

ვაზი

Fფარიანები, ტკიპები, ბუგრები, ცრუფარიანები

შესხურება ზამთრის ბოლომდე10 დღიანი ინტერვალით

20(1-2)

7(3)

 

 

20-37,5

ციტრუსები

Fფარიანები, ტკიპები, ცრუფარიანები

შესხურება ზაფხულის განმავლობაში (ივნისი/ივლისი) ან მოსავლის აღების შემდეგ ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე-(1-2). ხარჯვა- 1200-2500 ლ/ჰა

20(1-2)

7(3)

 

 

25-30

კაკალი, თხილი, ნუში

Fფარიანები, ტკიპების, ბუგრების და ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები, ცრუფარიანები

შესხურება შემოდგომიდან ზამთრის ბოლოს (თებერვალი-მარტი) 10 დღიანი ინტერვალით

20(1-2)

7(3)

 

 

12-27

Dდეკორატიული მცენარეები

ფარიანები

შესხურება ზამთრის განმავლობაში, ყვავილობამდე ან ყვავილობის შემდეგ10 დღიანი ინტერვალით

20(1-2)

7(3)

 

 

12-27

ზეთისხილი

კოკციდები

 

20(1-2)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ო) დაემატოს 641 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

641.

კავანჩა 5 ეკ

50 გ/ლ

(ლამბდაციჰალოტრინი)

(თ), (1)

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1057

0.2

0.15-0.2

 

 

 

 

 

0,25

ხორბალი, ქერი

პურის ხოჭოები, თრიფსები, ჭიჭინობელები,

რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ჭიაწურბელა, ცხვირგრძელები

 

 პურის ბზუალა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(1)

10(4)

 

 

0.25

სიმინდი

სიმინდის ფარვანა, ხვატრები

 

30(1)

10(4)

 

 

0.4-0,75

სოიო

აბლაბუდიანი ტკიპა

ბამბის ხვატარი

 

30(1)

10(4)

 

 

0.4-0.8

ვაშლი

მავნებელთა კომპლექსი

 

20(2)

10(4)

 

 

0,3

ზეთისხილი

ზეთისხილის ჩრჩილი

 

20(1)

10(4)

 

 

0,75

თხილი

თხილის ცხვირგრძელა

 

30 (1-2)

10(4)

 

 

0.1-0.2

0.2-0.3

კარტოფილი

 

კოლორადოს ხოჭო

კარტოფილის ჩრჩილი

 

20(2)

10(4)

 

 

0.15

კომბოსტო

კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები

 

30(1)

10(4)

 

 

0.1-0,25

პამიდორი

კოლორადოს ხოჭო

ბამბის ხვატარი

 

30(1)

10(4)

 

 

0.2-0.4

ახალგაზრდა, არამსხოიარე ბაღები, ქალა-ქის მწვანე ნარგაობა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები

ამერიკული თეთრი პეპელა

 

-(2)

10(4)

 

 

0.3-0.4

ვაზი

ფოთლიხვევიები, ტკიპები

 

30(2)

10(4)

 

 

0,5

შაქრის ჭარხალი

ჭარხლის ფაროსანა

 

30(1)

10(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პ) 65-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

65.

კაიზო, წხგრ

50 გ/კგ

(ლამბდა-ციჰალოტრინი)

(თ), (1)

”ნუფარმი გმბხ და კო კგ”

ავსტრია

597/13

0.4-0.8

ვაშლი

ნაყოფჭამიები,

ფოთლიხვევიები, ტკიპები,

ვაშლის ყვავილჭამია

შესხურეძა ვეგეტაციის პერიოდში

20 (2)

10(4)

 

 

0.3-0.4

ვაზი

ფოთლიხვევიები, ტკიპები

 

30(2)

10(4)

 

 

0.1-0.2

კარტოფილი

Kკოლორადოს ხოჭო

 

20(2)

10(4)

 

 

0.1

პამიდორი

კოლორადოს ხოჭო

 

30 (1)

10(4)

 

 

 

 

0.1

კომბოსტო

Kკომბოსტოს ხვატარი,კომბოსტოს თეთრულა კომბოსტოს ჩრჩილი

ჭიჭინობელები

 

30 (1)

10(4)

 

 

 

 

0.2

ხორბალი, ქერი

ხორბლის ხოჭოები, თრიფსები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ჭიაწურბელა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(1)

-(-)

 

 

0.2

სიმინდი

სიმინდის ფარვანა

 

30(1)

10(4)

 

 

0.4

სოიო

აბლაბუდიანი ტკიპა

 

30(1)

10(4)

 

 

0.3-0.4

კურკოვნების და თესლოვნების სანერგეები

ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ტკიპები

 

-(2)

10(4)

 

 

0.2-0.4

ახალგაზრდა, არამსხმოიარე ბაღები, ქალა-ქის მწვანე ნარგაობა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები

ამერიკული თეთრი პეპელა

 

-(2)

10(4)

 

 

0.1-0.15

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულე-ბის მიწები

კალიები (არაჯოგური ფორმები, ჯოგური ფორმების უმცროსი ასაკის მატლები)

 

30(1)

10(4)

 

 

0.4

 

კალიები (ჯოგური ფორმები, ზრდასრული მატლები და იმაგო)

 

30(1)

10(4)

 

 

 

სამკურნალო მცენარეები

 

 

 

 

 

 

0.1-0.12

(ბელადონა (შმაგა)

კოლორადოს ხოჭო

 

20(1)

10(4)

 

 

0.1-0.12

შავბალახა (სათესლე ნაკვეთები)

ჭიჭინობელები, ტკიპები

 

-(2)

10(4)

 

 

0.1-0.15

ასკილი

(ნერგები)

ცხვირგრძელები, ჭიჭინობელები, ტკიპები და სხვ.

შესხურება ნერგებზე

-(2)

10(4)

 

 

0.15

ხბოშუბლა

ცხვირგრძელები, რწყილები

 

-(1)

10(4)

 

 

0.1-0.15

ალპური კრიალოსანა

ცხვირგრძელები, რწყილები

 

-(1)

10(4)

 

 

0.4

ლავანდა

ჭიჭინობელები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(1)

10(4)

 

 

0.3

ხარისვარდა

ცხვირგრძელები

 

30(2)

10(4)

 

 

2.5-5 მლ/მ2

წიწვოვნე

ბის მერქანი

მერქნის მავნებლების მატლების წინააღმდეგ

დამზადებულ მერქნის დამუშავება (შტაბელების)

-(1)

10(4)

 

 

0.4 გ/მ2

ჩაუტვირთ

ავი სასაწყობო შენობები და მარცვალ

გადასამუ

შავებელი მანქანა-ია

რაღები

მავნებლები შენახვის პერიოდში

შესხურება. ხარჭვის ნორმა 50 მლ 1 მ2-ზე. პროდუქციის ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება მე-3 დღეს.

-(-)

-(-)

 

 

0.8 გ/მ2

საწყობების და მარცვალ

გადასამუ

შავებელი საწარმოე

ბის ტერიტორია

 

შესხურება. ხარჭვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე

-(-)

3(3)

 

 ჟ) დაემატოს 681 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

681.

კინმიქსი, უმშ

8 გ/ლ

(ბეტა-ციპერმეტრინი)

(1)

1,5-2

საძოვრები, ველური მცენარეულობა

კალიები (უმცროსი ასაასასაკისასაკის მატლ ი)

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მატლების მასობრივი გამოჩეკის პერიოდში

10(1)

7(3)

 

“აგრო-ქემი კფტ”

უნგრეთი

1021

 

2

კალიები (უფროსი ასაკის )))))))მატლები)

10(1)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რ) დაემატოს 731 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

731.

კორაგენი, სკ

200 გ/ლ

(ქლორანტრანილიპროლი)

(თ)

,,დუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშნს ს.ა.რ.ლ..”

შვეიცარია

1033

0.15-0,3

ვაშლი , მსხალი

მწუწნი და ფოთლის მღრღნელი ქერცლფრთიანი მავნებლები

 

 

 

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)

ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა

 

 

 

14 (2)

 7(3)

 

 

 

0.15-0,2

ვაზი

ყურძნის ჭია

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)

ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა

14(2)

7(3)

 

 

 

0,2-0,6

თხილი

კაკალი

თხილის ნაყოფჭამია, ვაშლის ნაყოფჭამია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)

ხარჯვა-1000-1700 ლ/ჰა

14(2)

7(3)

 

 

 

0,25-0,55

ფოთლოვანი ბოსტნეული

(არაჯვარყვავილოვანი)

 

კომბოსტოს ჩრჩილი

ბამბის ხვატარი, კარადრინა, კომბოსტოს ხვატარი, ჭარხლის ალურა, თამბაქოს ფოთლიხვევია

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში10-14 დღიანი ინტერვალით მავნებლების ადრეული განვითარების ფაზაში (მავნეობის ეკონომიური ზღვრის მიღწევისას)

ხარჯვა-400 ლ/ჰა

14(2)

7(3)

 

 

 

0,04-0,06

პამიდორი

კოლორადოს ხოჭო

ხვატრები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400-500 ლ/ჰა

14(2)

7(3)

 

 

 

0,04-0,06

 

0,10-0,15

 

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

 

კარტოფილის ჩრჩილი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400-500 ლ/ჰა

14(2)

7(3)

 

 

 

0,15-0,4

 

 

0,25-0,4

 

 

0,4-0,5

 

 

ნესვი, გოგრა, საზამთრო

ალურები

 

ხვატარი კარადრინა, კომბოსტოს ხვატარი, ჭარხლის ალურა

 

ციცქნა- ჩრჩილები,

თამბაქოს ფრთათეთრა

 

7(2)

7(3)

 

 

 

0,1-0,2

მზესუმზირა

მომღრნელი ხვატრები, მზესუმზირას ალურა

მდელოს ფარვანა

მზესუმზირას ხარაბუზა

მზესუმზირას ქაცვფეხა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 200-700 ლ/ჰა

20(2)

7(3)

 

 

 

0,1 -0,2

სიმინდი

შვედური ბუზი

სიმინდის ფარვანა

შემოდგომის ნათესების ხვატარი

ბამბის ხვატარი

7(2)

7(3)

 

 

 

0,25-0,4

სამკურნალო მცენარეები

ბამბის ხვატარი, ხვატარი კარადრინა, კომბოსტოს ხვატარი,

ბალახის ხვატარი,

სამხრეთის ხვატარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა 400-500 ლ/ჰა

14(2)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ს) 87-ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

ტ) 88-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 88.

მასაი, წხფ

200 გ/კგ

(ტებუფენპირადი)

(თ), (3)

“ბასფი სე”

გერმანია

589/13

 

0.375-0.5

 

 

ვაშლი

ხეხილის წითელი ტკიპა, კუნელის ტკიპა

 

ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩეკისას და ზაფხულში

14 (2)

7(3)

 

 

0.25-0.375

 

 

0.375-0.5

ვაზი

ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა

 

ვაზის ქეჩის ტკიპა

 

 

ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში- გაზაფხულზე 70-80% მატლების გამოჩეკისას და ზაფხულში

14 (2)

7(3)

 

 

0.25-0.375

კიტრი

პამიდორი (ღია გრუნტი)

ტკიპები

ორჯერადი შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში-

10 (2)

7(3)

 

 

0.4

კიტრი

პამიდორი (დახურული გრუნტი)

ტკიპები

 

5 (2)

7(3)

 

 

0.6-0.8

ციტრუსები

ტკიპები

 

20 (2)

7(3)

 

 

0.375

ვარდი, მიხაკი, ქრიზანტემა

ტკიპები

 

- (2-3)

7(3)

 

 

უ) 92-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

92.

მიდაში, წხფ

700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი)

(1)

“შარდა კროპქემ ლიმიტედ.”

ინდოეთი

620/13

0,15-0,2

ვაზი

ყურძნის ჭია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყურძნის ჭიის მატლების მიმართ

30(2)

7(3)

 

 

0.15-0,2

ვაშლი

ვაშლის ნაყოფჭამია ვაშლის ბუგრი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფჭამიას მატლების მიმართ.

25(2)

7(3)

 

 

0.1

 

კალიფორ

ნიის ფარიანა, მენაღმე ჩრჩილი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(1)

7(3)

 

 

0.07-0.1

ატამი

აღმოსა

ვლური ნაყოფჭამია

ატმის ბუგრი

 

20(1-2)

 

7(3)

 

 

0.2

ციტრუსები

ციტრუსო

ვანტა ფრთათეთრა ნარინჯი

სფერი (ჩაის) ბუგრი

 

25(2-4)

 

7(3)

 

 

0.06-0.08

პომიდორი

კიტრი

ბამბის ხვატარი,

Bბაღჩის ბუგრი

 

15(1)

7(3)

 

 

0.04-0.05

საზამთრო

ბუგრები

 

20(1-2)

7(3)

 

 

0.06-0.08

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

 

30(2)

7(3)

 

 

80-120 გ/მ2

მრავალწლიანი კულტურების სანერგეები

 

 

-(1)

 

30(30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფ) 95-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

95.

მოსეტამი 20 წხფ

200 გ/კგ

(აცეტამიპრიდი)

(თ), (3) “ საფა ტარიმი ა.ს.” თურქეთი

659/14

0,2

 

 პამიდორი,

 კიტრი

 (ღია

გრუნტი)

ბაღჩის ბუგრი

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, ნაყოფების გამონასკვამდე

20(1)

1(-)

 

 

 

0,25

 

 

ბამბის ხვატარი

 

 

20(1)

1(-)

 

 

0.15-0.3

 პამიდორი,

 კიტრი

(დახურული

 გრუნტი)

ფრთათეთრა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

1(1)

1(-)

 

 

0.05-0,075

ხორბალი

ბაღლინჯო, მავნე

კუსებურა

აღმონაცენის შესხურება

28(1)

-(-)

 

 

0.15-0,35

 

პურის ბზუალა

 

14(1)

-(-)

 

 

0.06

 

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

14(1)

3(3)

 

 

0.1-0.125

 

კარტოფილის ჭიამაია

 

14(1)

3(3)

 

 

0.06-0,1

საძოვრები კალიებით დასახლებუ-ლი მიწის ნაკვეთები, ველური მცენარეუ-ლობა

კალიები

შესხურება მავნებლის მატლის განვითარების სტადიაში

28(1)

 

3(3)

 

ქ) 99-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

99.

ობერონი სკ 240

240 გ/ლ

(სპირომესიფენი)

“ბაიერ კროპსაიენსი აგ”

გერმანია

648/14

0.5

პამიდორი

კიტრი

წიწაკა

ლობიო

ტკიპები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის გამოჩენისას 10 დღიანი ინტერვალით

3(2-4)

7(3)

 

 

0.5

საზამთრო, ნესვი

ტკიპები

 

-(2-4)

7(3)

 

 

0.5

მარწყვი

ტკიპები

 

-(2-4)

7(3)

 

 

0.5

ხეხილი

ტკიპები

 

-(2-4)

 

 

ღ)107-ე და 108-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

107.

პიროელექტრა 48 ეკ

480 გ/ლ

(ქლორპირიფოსი)

(თ), (1)

“ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ”

ჩინეთი

621/14

2

ვაშლი, ატამი

ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები, ფარიანები, ცრუფარიანები, ბუგრები, ტკიპები

 

40 (2)

10(4)

 

 

1.5-2

ვაზი

ცრუფარიანები, ტკიპები

 

40 (2)

7 (3)

 

 

2

ციტრუსები

ფარიანები

ცრუფარიანები

 

40 (2)

7 (3)

 

 

2

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები

 

30 (2)

7 (3)

108.

პოლიგორი, ეკ

400 გ/ლ

(დიმეთოატი)

(1)

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

602/13

1.1-1.9

 

ვაშლი, მსხალი

 

ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ბუგრები, ფსილები, ჩრჩილები, ნაყოფჭამიები, ფოთლის-მღრღნელი მავნებლები, ხოჭოები

ვაშლის ყვავილჭამია

შესხურება ყვავი-ლობამდე და ყვავილობის შემდეგ

 

40(2)

 

10(4)

 

 

1.1-1.9

ქლიავი, ატამი

ბუგრები, კოქციდები, ხერხიები, აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები

შესხურება ყვავილობის შემდეგ

40(1)

10(4)

 

 

0.5-0.9

ბოსტნეული (სათესლე ნაკვეთები)

ტკიპები, თრიფსები, ბუგრები, ჭიჭინობელები

 

30(2)

13(4)

 

 

0.8-0.9

თამბაქო

ბუგრები, თრიფსები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდშიი

30(2)

10(4)

 

 

0.7-1.1

კარტოფილი

ვირუსების გადამტანი მწუწნი მავნებლების წინააღმდეგ

 

20(2)

10(4)

 

 

0.5-0.9

იონჯა (სათესლე ნაკვეთები)

ბაღლინჯოები,ბუგრები, ტკიპები

 

30(2)

10(4)

 

 

0.8-1.2

ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია

მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, თრიფსები, ბაღლინჯოები

 

30(2)

10(4)

 

 

0.5-0.9

სამარცვლე პარკოსნები

ალურები, მემარცვლიები, ბუგრები

 

30(2)

10(4)

 

 

0.5-0.9

 

 

შაქრის ჭარხალი, სუფრის ჭარხალი

 

ბუგრები, რწყილები, მღრღნელი მავნებლები

 

30(2)

10(4)

 

 

0.6-1.1

კომბოსტო

ფოთლის მწუწნი და მღრღნელი მავნებლები

 

30(1)

10(4)

 

 

1.1-2.0

ვაზი

ტკიპები, ფოთლიხვევიები, კოქციდები

 

20(2)

10(4)

 

 

1.1-1.5

 შავი მოცხარი (სანერგეები, სადედეები)

ფოთლიხვევიები, ბუგრები

 

30(2)

10(4)

 

 

0.6-1.1

მარწყვი (სადედეები)

ტკიპები, ბუგრები, ჭიჭინობელები

 

30(2)

10(4)

 

 

2.3-2.8

ციტრუსები

ტკიპები, ფრთათეთრა, ბუგრები, ფარიანები და ცრუფარიანები

 

40(2)

10(4)

 

 

1-2

საძოვრები, ველური მცენარეულობა

კალიები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირეტროიდებთან ერთად კომბინირებული ნაზავით

30(1)

10(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყ) დაემატოს 1081 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1081.

პრედატორი 2,5 ეკ

 25გ/ლ

(დელტამეტრინი)

(თ), (2)

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1058

0.25-0,35

ხორბალი, ქერი

მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები, მარცვლოვანთა ბუზები, რწყილები, პურის ბზუალა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

-(3)

 

 

0.5-0,6

სიმინდი

ბამბის ხვატარი, სიმინდის ფარვანა

 

20(3)

-(3)

 

 

0.25

მზესუმზირა

მდელოს ფარვანა

 

20(2)

7(3)

 

 

0.1-0.2

 

0.2

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

 

კარტოფილის ჩრჩილი

 

20(2)

7(3)

 

 

0.3-0,4

სოია, ლობიო, ბარდა

მემარცვლიები, ბუგრები , ხვატრები

შესხურება ყვავილობის დასაწყისში

20(1)

7(3)

 

 

0.25-0.4

პამიდორი

მომღრღნელი ხვატარები

კოლორადოს ხოჭო, ფრთათეთრა, ბუგრები, კოლოფთის ჭია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(1)

7(3)

 

 

0.3-0,4

კომბოსტო

ხვატარები, ჩრჩილები, თეთრულები, ბუგრები, რწყილები

 

20(2)

7(3)

 

 

0.5-1.0

ვაშლი, მსხალი

ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ჩრჩილები,, ხერხიები, ფსილები, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(2)

7(3)

 

 

0.4-0.6

ვაზი

ფოთლიხვევიები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.5

ატამი

აღმოსავლური ნაყოფჭამია

 

20(2)

7(3)

 

 

0,5

თხილი

კაკალი

არაფარდი პარკიხვევია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

21 (1)

7(3)

 

 

0,4-0,45

ზეთისხილი

ზეთისხილის ბუზი, ზეთისხილის ჩრჩილი

ზეთისხილის ცრუფარიანა

 

21(2)

7(3)

 

 

0,6-0,9

ჩაი

ფოთლის მწუწნი მავნებლები

 

30(2)

7(3)

 

 

0.25-0.5

საზამთრო, ნესვი

მომღრღნელი ხვატარები

შესხურება ადრე გაზაფხულზე

-(1)

7(3)

 

 

0,25

შაქრის ჭარხალი

ხვატრები, რწყილები, ფაროსანა, ცხვირგრძელა ხოჭო

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

21 (1)

7(3)

შ) 109-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

109.

 

პრიბანი 4, ეკ

480 გ/ლ

(ქლორპირიფოს-ეთილი)

(თ), (1)

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

603/13

0.3

0.5

საძოვრები, არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულე-ბის სავარგულები

კალიები (უმცროსი ასაკის მატლები)

 (უფროსი ასაკის მატლები)

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(1)

10 (4)

 

 

2

ვაშლი

ნაყოფჭამიები, ლეშიჭამიები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები, ფარიანები, ბუგრები, ტკიპები

 

40 (2)

10 (4)

 

 

2

ატამი

ცრუფარიანები

 

60 (1)

10 (4)

 

 

1.2-1.8

ვაზი

ყურძნის ჭია, ცრუფარიანები, ტკიპები

 

60 (2)

10 (4)

 

 

2

ციტრუსები

ფარიანები

ცრუფარიანები

 

40 (2)

10 (4)

 

 

1.5

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები

 

30 (2)

13 (4)

 

 

2-2.5

 

 

1.5-2

 

0.8

შაქრის ჭარხალი

ცხვირგრძელები, ხვატარები, ციცქნა, ფაროსნები

მდელოს ფარვანა, რწყილები

ბუგრი

 

30 (2)

- (4)

 

 

1.5

იონჯა

ფიტონომუსი

 

25 (1)

10(4)

 

ჩ) 111-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

111.

პროპაფექტი 57 ეკ

570 გ/ლ

(პროპარგიტი)

“ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ”

ჩინეთი

622/14

1.2-1.8

ვაზი

ტკიპები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

60(2)

7(3)

 

 

3.0

ვაშლი

 

 

30(2)

7(3)

 

 

1.6-2.4

ალუბალი, ბალი

 

შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ

-(2)

7(3)

 

 

4.5

ციტრუსები

წითელი ტკიპა, ვერცხლისფერი ტკიპა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

60(2)

 

ც) 115-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

115.

რივომეტრინი 25, ეკ

250 გ/ლ

(ციპერმეტრინი)

(თ) (1)

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

604/13

0.15

 

0.32

სიმინდი

სიმინდის ფარვანა

ბამბის ხვატარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

-(3)

 

 

0.2

ხორბალი

ბუგრები, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, რწყილები, თრიფსები

 

20(2)

7(3)

 

 

0.4

 

 

შაქრის ჭარხალი

მომღრღნელი ხვატრები

 

 

-(4)

 

7(3)

 

 

0.15-0.2

 

მდელოს ფარვანა

 

20(1)

7(3)

 

 

0.5

შაქრის ჭარხალი (სათესლე ნაკვეთები)

ბუგრები

 

-(4)

 

 

7(3)

 

 

0.1-0.2

 

 

0.16

 

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო, კარტოფილის ჭიამაია

კარტოფილის

ჩრჩილი

 

20(2)

7 (3)

 

 

0.5

კარტოფილი (სათესლე ნაკვეთები)

ბუგრები

 

7(3)

-(3)

 

 

0.35

სოიო

მდელოს ფარვანა

სოიოს ნაყოფჭამია, მრავალჭამია ფოთოლჭამია

 

20(2)

-(3)

 

 

0.15-0.25

ჯვარყვავი

-ლოვანი კულტურები (სათესლე ნაკვეთები)(

რაფსის ყვავილჭამია

 

-(3)

-(3)

 

 

0.15-0.2

რაფსი,

მდოგვი

რაფსის ყვავილჭამია, ჯვარყვავილოვან-თა რწყილები ბაღლინჯოები, თეთრულები, ბუგრები

 

-(3)

7(3)

 

 

0.16

კომბოსტო

თეთრულები, ჩრჩილები, ხვატრები

 

25(3)

-(3)

 

 

0.25

იონჯა

ფიტონომუსი

 

20(2)

2(-)

 

 

1.2-1.6

 

0.65-0.8

კიტრი

პამიდორი

წიწაკა (დახურული გრუნტი)

ფრთათეთრა

 

ბუგრები, თრიფსები

 

3(2)

7(3)

 

 

0.26-0.4

ვაზი

ფოთლიხვევიები

 

25(3)

7(3)

 

 

0.16-0.35

ვაშლი

ნაყოფჭამიები, ფოთლიხვევიები

 

25(3)

7(3)

 

 

0.24-0.32

საზამთრო, ნესვი, პამიდორი

მომღრღნელი ხვატრები

შესხურება გაზაფხულზე

20(1)

7(3)

 

 

0.06

ნესვი

ბახჩეულის ჭიამაია

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(2)

7(3)

 

 

0.5

სტაფილო

სტაფილოს ბუზი, ფოთლის რწყილები

20(2)

-(-)

 

 

0.1

ტყის ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები

ოქროკუდა, ფოთლიხ და წიწვის მღრღნელი მავნებლები

შესხურება. მეწველი პირუტყვის გაშვება 5 დღის შემდეგ, ხოლო მოზარდეულის - 3. სოკოსა და კენკრის შეგროვება 10, დასვენება 4 დღის შემდეგ. ბალახის გათიბვას შეზღუდვა არა აქვს

-(1)

-(-)

 

 

0.01-0.05

მუხა

არაფარდი პარკხვევია, ფოთლიხვევიები,

მზომელები

 

-(1)

1(1)

 

 

0.05

ნაძვი

ჩვეულებრივი ნაძვის ხერხია

 

-(1)

1(1)

 

 

0.08

ფიჭვი

ფიჭვის მეფისე

 

-(1)

1(1)

 

 

0.016

ფიჭვი

ფიჭვის წითური ხერხია

 

-(1)

1(1)

 

 

0.04

ფიჭვი

ფიჭვის პარკხვევია (ახალგაზრდა ხნოვანების მატლები)

 

-(1)

-(-)

 

 

0.04–0.1

ფიჭვი

ფიჭვის დიდი ცხვირგრძელა

ნერგების შესხურება დარგვის წინ

-(1)

-(-)

 

 

2-4

მლ/მ2

წიწვოვნები

მერქნისა და ტექნიკური მავნებლები

შესხურება შტაბელებად დაწყობილ მერქანზე

-(1)

-(-)

 

 

3

მლ/მ2

ფოთლოვანი და წიწვოვანი ჯიშები

მერქნის მავნებლები

ინიექცია ქერქის ქვეშ (ნაჩვენებია 1 მ2 ქერქის ზედაპირისათვის საჭირო დოზა)

-(1)

-(-)

 

 

0.05-0.1

ქალაქის მწვანე ნარგაობა

არაფარდი პარკხვევია, ჩრჩილები, მღრღნელი მავნებლები

მცენარეების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.01% სამუშაო ხსნარით

7(1)

-(3)

 

 

0.1-0.15

საძოვრები, ველური მცენარეულობა, კალიებით დასახლებული ნაკვეთები

კალიები

შესხურება მატლების მასობრივი გამოჩეკის პერიოდში

20(1)

1(1)

 

 

0.8 მლ/მ2

ჩაუტვირთავი სასაწყობო შენობა-ნაგე-

ბობები და მარცვალ-

გადასამუშა

ვებელი მანქანა- იარაღები

 

მავნებლები შენახვის პირობებში, ტკიპების გარდა

შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე. საწ-ყობების ჩატვირთვა და მომსახურე პერსონალის დაშვება 1 დღე-ღამის შემდეგ დამუშავებიდან

-(1)

1(1)

 

 

1.6 მლ/მ2

სასაწყობო და მარცვალგადა

სამუშავებელი საწარმოების ტერიტორია

 

შესხურება. ხარჯვის ნორმა 200 მლ 1 მ2-ზე

 

-(1)

1(1)

 

 

24 მლ/ტ

 

მარცვლოვ

ნების მარცვალი, სამარცვლე პარკოსნების თესლი

 

შესხურება. ხარჯვის ნორმა 500 მლ 1 ტ მარცვალზე. მარცვლის გა-მოყენება სასურსათე ან საფურაჟე მიზნით

-(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძ) დაემატოს 1171 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1171.

სანსირო 550 ეკ

500+50 გ/ლ

(ქლორპირიფოსი+ციპერმეტრინი)

(თ), (1)

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1059

1.5

ვაშლი, ატამი

ნაყოფჭამიები, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევიები, ჩრჩილები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

40(2)

7(3)

 

 

 

 

0.75-1.0

ხორბალი

ჭია წურბელა, პურის ბზუალა

 

30(1)

10(4)

 

 

0.5-0.75

ქერი

მავნე კუსებურა, პურის ხოჭო

 

30(1)

10(4)

 

 

0.75-1.0

სიმინდი

სიმინდის ფარვანა

 

30(2-3)

 

 

 

0.5-1.0

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

 

30(2)

10(4)

 

 

1.5

 

2.2-2.6

ციტრუსები

ფარიანები, ცრუფარიანები

 

 მენაღმე ჩრჩილი

 

40(1)

10(4)

 

 

1.5

ვაზი

ფარიანები, ცრუფარიანები

 

 

30(1)

10(4)

 

 

 

 

 

 

 

წ)დაემატოს 1301 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

1301.

ტავანნა 100 ეკ

100 გ/ლ

(ალფა-ციპერმეტრინი)

(თ), (1)

0,2

სიმინდი

სიმინდის ღეროს ფარვანა

ხვატარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალით

15(3)

-(4)

 

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1055

0.1-0.15

ხორბალი, ქერი

მავნე კუსებურა, ბუგრები, ჭიჭინობელები, თრიფსები, რწყილები, ჭიაწურბელა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

 

 

 

0.25-0.35

ვაზი

ფოთლიხვევიები

 

25(2)

-(4)

 

 

0.2-0.35

ვაშლი

ვაშლის ნაყოფჭამია,

ვაშლის ჩრჩილი, ფოთლიხვევიები

ამერიკული თეთრი პეპელა

 

25(2)

10(4)

 

 

0,4

ზეთისხილი

ზეთისხილის ბუზი

 

25(2)

10(4)

 

 

0,35-0,4

თხილი

 

 

25(2)

10(4)

 

 

0.1-0,3

ბარდა, ლობიო

ბუგრები ბაღლინჯოები

მემარცვლიები

 

შესხურება ყვავილობის დაწყების წინ

20(1)

10(4)

 

 

0.1

შაქრის და სუფრის ჭარხალი

ჭარხლის ფოთლის ბუგრი, ჭარხლის მენაღმე ბუზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(2)

10(4)

 

 

0.1

 

0.1-0.2

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები

კარტოფილის ჩრჩილი

20(2)

 

 

 

0,15-0,2

ბოსტნეული

მთიბველები

15(2)

10(4)

 

 

0,25

პამიდორი

ხვატარი

20(2)

10(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

ჭ)დაემატოს 1321 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

1321.

ტეკვანდო კაპსულა, კს

50 გ/ლ

(ლამბდაციგალოტრინი)

(თ), (1)

 “საფა ტარიმ ა.ს.” თურქეთი

1004

0.2

 

 

 

 

 

0,25

ხორბალი, ქერი

ხორბლის ხოჭოები, თრიფსები, რწყილები, მავნე კუსებურა, ბუგრები, ხერხიები, ჭიაწურბელა

 

პურის ბზუალა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(1)

-(-)

 

 

0.2-0,25

სიმინდი

სიმინდის ფარვანა, სიმინდის ხვატარი

 

30(1)

10(4)

 

 

0.4-0.8

ვაშლი

მავნებელთა კომპლექსი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 20-25 დღიანი ინტერვალით

20(2)

10(4)

 

 

0,3-0,5

ზეთისხილი

ზეთისხილის ჩრჩილი, ზეთისხილის ბუზი, ზეთისხილის ცრუფარიანა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

 

 

 

0,75

თხილი

თხილის ცხვირგრძელა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, როცა თხილის დიამეტრი მიაღწევს 3-4 მმ

20(2)

10(4)

 

 

0.2

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

ხვატრები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

10(4)

 

 

0.1

კომბოსტო

კომბოსტოს ხვატარი, თეთრულა, ჩრჩილი, რწყილები

 

20(1)

10(4)

 

 

0.1-0,2

პამიდორი

კოლორადოს ხოჭო

 

20(1)

10(4)

 

 

0.2-0.4

ახალგაზრდა, არამსხმოიარე ბაღები, ქალაქის მწვანე ნარგაობა, ქარსაფარი და ტყისპირა ზოლები. თხილი

ამერიკული თეთრი პეპელა

 

-(2)

10(4)

 

 

0.3-0.4

ვაზი

ფოთლიხვევიები, ტკიპები

 

303)

10(4)

 

 

0,1

შაქრის ჭარხალი

რწყილები

 

 

 

 

 

0.15-0,2

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულე-ბის მიწები

კალიები (არაჯოგური ფორმები, ჯოგური ფორმების უმცროსი ასაკის მატლები)

 

20(1)

10(4)

 

 

0.25-0.45

კალიები (ჯოგური ფორმები, ზრდასრული მატლები და იმაგო)

 

30(1)

10(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხ) დაემატოს 1361 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1361.

ფაინსულფური 80 წდგრ

800 გ/კგ

6-7,5

თესლოვანი ხეხილი

ტკიპები

7(2)

4(1)

 

(გოგირდი)

(3)

12-15

ციტრუსი

 

7(2)

4(1)

 

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

1050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯ) დაემატოს 1401 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1401.

ფლუმაიტი, სკ

200 გ/ლ

(დიფლოვიდაზინი)

(თ),(3)

0,35-0,5

ვაზი

ტკიპები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის მავნეობის ზღვრის გათვალისწინებით. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა

28(1)

7(3)

 

“აგრო-ქემი კფტ”

უნგრეთი

1003

 

0,4-0,5

ვაშლი, მსხალი

შესხურება ვეგეტაციის დასაწყისში მავნებლის მავნეობის ზღვრის გათვალისწინებით ან ზაფხულში.. ხარჯვა-800-1500 ლ/ჰა

28(1)

7(3)

 

 

0,4-0,5

ატამი, ქლიავი, ვაშლატამა

.შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მავნებლის მავნეობის ზღვრის გათვალისწინებით. ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა

28(1-2)

7(3)

 

 

0,5

კაკალი

შესხურება ზამთრის პერიოდის შემდეგ . ხარჯვა-800 ლ/ჰა

28(1)

7(3)

 

 

0,5

მარწყვი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. ხარჯვა-500-600 ლ/ჰა

28(1)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

ჰ) 152-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

152.

ჰექტოლინეუმი, მზე

700 გ/ლ

(მინერალური ზეთი)

(თ), (1)

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

605/13

 

25-30

ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, ატამი

ფარიანების, ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრე-ბის, ფსილების, ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები

შესხურება კვირტების გახსნამდე გაზაფხულზე, ჰაერის ტემპერატუ-რა არ უნდა იყოს 4ც დაბალი

-(1)

3(1)

 

 

30-45

ციტრუსები

ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფრთათეთრა

შესხურება მცენარის მოსვენების სტადიაში. ჰაერის ტემპერატურა არ უნდა იყოს 4 ჩ დაბალი, 3-4% კონცენტრაციით

-(1)

3(1)

 

 

10-15

ვაზი

ფარიანებიPს და ცრუფარიანების, ტკიპების, ბუგრების მოზამთრე ფაზები

შესხურება გაზაფხულზე კვირტების გახსნამდე

-(1)

7(3)

 

 

20-30

 

 

10-25

ვაშლი, მსხალი,

 

 

დეკორა-ტიული მცენარეები

ცრუფარიანები

შესხურება ზაფხულში როცა გა-მოჩნდება მოხეტიალე მატლები, შესაძლებელია რომელიმე ფოსფორორგული პრეპარატის შერევა

21(1)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. მე-4 მუხლს დაემატოს 11 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

11.

ეფდალ ფენოსი 400 , ეკ

400 გ/ლ

(ფენამიფოსი)

(თ), (1)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1035

 

7,5

ხახვი

ნემატოდები (გარდა კოლუმბიის გალებიანი ფესვის ნემატოდისა)

ნიადაგის შესხურება დათესვამდე ან დარგვამდე მექანიკურად (ზედაპირული დადისკვით) . ხარჯვა 250 ლ/ჰა

80(1)

10(3)

 

 

4,0

ბარდა

ნემატოდები (გარდა კოლუმბიის გალებიანი ფესვის ნემატოდისა)

ნიადაგის შესხურება პირდაპირ დათესვის შემდეგ, მაგრამ კულტურის აღმოცენებამდე. ხარჯვა 250 ლ/ჰა

90(1)

10(3)

 

 

3,0

თამბაქო

ფესვის გალიანი ნემატოდები

თამბაქოს ტკიპა

 

მიმართული ფოთლოვანი შესხურება მცენარეების ზრდის წერტილის ქვემოთ დარგვიდან 3 კვირის შემდეგ. განმეორებითი შესხურება 5-6 კვირის შემდეგ. ხარჯვა 500 ლ/ჰა

42(2)

10(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.მე-5 მუხლის:

 ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 4.

აირონი, წდგრ

280 გ/კგ

(სპილენძის ჰიდროქსიდი 140+სპილენძის ქლორჟანგი 140)

(თ), (3)

“იზაგრო სპა”

იტალია

649/14

2-4

ვაზი

ჭრაქი, ანთრაქნოზი, შავი სიდამპლე

პროფილაქტიკური შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-8 დღიანი ინტერვალით

25 (4)

3(1)

 

 

 

2-5

ვაშლი, მსხალი

ქეცი

25(3)

3(1)

 

 

6-8

ვაშლი, მსხალი

ქეცი

შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე

-(1)

3(1)

 

 

4.5-10.5

 ატამი

გარგარი

ქლიავი

ალუბალი

ფოთლის სიხუჭუჭე

ბაქტერიული სილაქავე

ბაქტერიული ნეკროზი

-(1)

3(1)

 

 

1,2-3,2

პამიდორი

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

ანთრაქნოზი

ბაქტერიოზი

 

პროფილაქტიკური შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-8 დღიანი ინტერვალით

15(4)

3(1)

 

 

1,2-3,2

კიტრი

პერონოსპოროზი

15(4)

3(1)

 

 

2,0-4

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი

მაკროსპორიოზი

20 (4)

3(1)

 

 

3.5-4

ჭარხალი

ცერკოსპოროზი

21(3)

3(1)

 

 

3

ხახვი

პერონოსპოროზი

15 (3)

3(1)

 

ბ) დაემატოს 71 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

71.

ალექტო, წდგრ

618 გ/კგ

(მეთირამი 570 + ციმოქსალინი 48 /კგ)

2.0

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღიანი ინტერვალით. გამოიყენება სხვა ქიმიური კლასის ფუნგიციდებთან მორიგეობით

28 (3-4)

7(3)

 

(თ)

„საფა ტარიმი ა.ს.”

1.0-1,2

პამიდორი

ფიტოფტოროზი

 

21 (2-3)

7(3)

 

თურქეთი

1005

1.0-1,2

კიტრი, გოგრა, ნესვი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით.

 

21(2-3)

7(3)

 

 

1,0-1,2

საზამთრო

ალტერნარიოზი

14 (2-3)

7(3)

 

 

1.0-1,2

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი

28 (2-3)

7(3)

 

გ) მე-17 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

17.

ბაისტარი, სფ

სფ 250 გ/კგ

(ტრიადიმეფონი)

„სინოხემ ნინგბო ლტდ“

ჩინეთი

1025

0.35-0.5

ვაშლი

ნაცარი, ქეცი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,02% სამუშაო ხსნარით

20(6)

7(3)

 

 

0.35-0.5

ვაზი

ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,02% სამუშაო ხსნარით

30(6)

7(3)

 

 

0.1-0. 2

კიტრი (ღია გრუნტი)

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,01-0,02% სამუშაო ხსნარით

20(4)

7(3)

 

 

0.2-0.6

კიტრი (დახურული გრუნტი)

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,01% სამუშაო ხსნარით

5(2)

5(3)

 

 

1-4

პამიდორი (დახურული გრუნტი)

10(2)

7(3)

 

 

0.6-1

შაქრის ჭარხალი

ნაცარი, ჟანგა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(3)

-(3)

 

 

0.75

ვარდი დეკორა-ტიული (დახურული გრუნტი)

ჟანგა, ნაცარი, ლაქიანობები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05% სამუშაო ხსნარით

5(1)

7(3)

 

დ) დაემატოს 221 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

221.

ბორდო სალდეკო 20 სფ

 (200 გ/კგ სპილენძის მიხ

ედვით)

(სპილენძის სულფატი-კალციუმის ჰიდროქსიდი)

(თ), (1)

„სალეს უაი დერივადოს დე კობრე ს.ა.“

პერუ

1020

 

20-25

ვაშლი, მსხალი, კომში

ქეცი და სხვა, მონილიოზი

შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა

-(1)

3(1)

 

 

20-25

გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი

კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროს

პორიოზი, მონილიოზი

შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა

-(1)

3(1)

 

 

5-20

ციტრუსი

ფიტოფთოროზი,

ალტერნარიოზი

ბაქტერიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-2500 ლ/ჰა

20 (4)

3(1)

 

 

3-6

 

 

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი,

ალტერნარიოზი (მაკროსპო

რიოზი)

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა

15(5)

3(1)

 

 

4-6

პამიდორი, ბადრიჯანი

10(4)

3(1)

 

 

4-6

შაქრის, სუფრის ჭარხალი

ცერკოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა

15(3)

3(1)

 

 

4-6

ხახვი

პერონოსპო

როზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა

15(3)

3(1)

 

 

4-6

ნესვი, საზამთრო

პერონოსპო

როზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა

20(3)

3(1)

 

 

4-6

კიტრი

ანთრაქნოზი, პერონოსპო

როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის

ფერი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი

7(3)

3(1)

 

 

8-15

თესლოვანი

ხეხილი

ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა

15(6)

3(1)

 

 

6-8

კურკოვანი ხეხილი

 

 

3(1)

 

 

8-10

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

15(4)

7(3)

 

 

5

დეკორატიული მცენარეები

სოკოვანი და Bაქტერიული დაავადებები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-500 ლ/ჰა

-(3)

3(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ე) 24 -ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

ვ) 33-ე და 34-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

33.

დითიმეგა 75 წხგრ

750 გ/კგ

(დითიანონი)

(თ)

“ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ”

ჩინეთი

623/14

0.5-0.7

ვაშლი, მსხალი

ქეცი, შავი სიდამპლე, ფოთლების ლაქიანობა, მონილიოზი, ჟანგა

შესხურება 0,05% სამუშაო ხსნარით ვეგეტაციის პე-რიოდში ასკოსპო-რების ფრენამდე და 0,03% სამუშაო ხსნარით ასკოსპო-რების ფრენის შემდეგ

20(2-5)

7(3)

 

 

0.5-0.7

ვაზი

ჭრაქი, ანთრაქნოზი, სიდამპლეები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით

30(2-66)

7(3)

 

 

0.5-0.7

ატამი, გარგარი

ფოთლების სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კლატოსპორიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% სამუშაო ხსნარით (1000 ლ/ჰა)

15(3)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

დიმანკო 9+60 სფ

90+ 600 გ/კგ

(დიმეტომორფი+ მანკოცები)

2-2.5

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით

20(2-3)

7(3)

 

 

2

ვაზი

ჭრაქი

40(3)

7(3)

 

“ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ”

ჩინეთი

624/14

2

პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)

ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი

40(3)

7(3)

 

 

2

კიტრი (ღია გრუნტი)

პერონოსპოროზი

15(3)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზ) დაემატოს 391 და 392 პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

391.

ერპლანტი 100 ეკ

100 გ/ლ

(პენკონაზოლი)

(თ), (2)

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1068

0.3

 

 

 

კიტრი, პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი

(დახურული გრუნტი)

 

 

 

 

ნაცარი

 

 

 

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით

 

7(2-3)

 

 

 

 

7(3)

 

 

 

 

 

 

0.3-0.4

ვაშლი

ნაცარი

20(4)

7(3)

 

 

0.25-0,3

ვაზი

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით

21(3-4)

7(3)

 

 

0.4

ვარდი

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5% სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით

-(3-4)

3(-)

 

 

 

 

 

 

 

 

392.

ერფრუტი 50 სფ

450+50 გ/კგ

(მანკოცები+ციმოქსანილი)

 (თ)

2,5-3

ვაზი

ჭრაქი

ფომოფსისი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით

24 (3)

7 (3)

 

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1066

 

2,5-3

პამიდორი

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით

14 (3)

7(3)

 

 

2,5-3

გოგროვნები

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით

14 (3)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თ) დაემატოს 401 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

401.

ეფდალ დიფენპრო 30 ეკ

300 გ/ლ

(დიფენოკონაზოლი 150 /+პროპიკონაზოლი 150 /)

(თ)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1067

0,4-0.5

ხორბალი, ქერი

ნაცარი, ღეროს, მურა, ყვითელი ჟანგა, სეპტორიოზი, ჰელმინტოსპორიოზი, პირენოფოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას

21 (1-2)

-(3)

 

 

0.25-0,4

ვაშლი, მსხალი

ქეცი, ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 14 დღიანი ინტერვალით

 30(4)

7(3)

 

 

0,3-0,4

სოია

ჟანგა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 14 დღიანი ინტერვალით

30 (3)

7(3)

 

ი) დაემატოს 421- 423 პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

421.

ეფდალ კაპტანიმი 50 სფ

500 გ/კგ

(კაპტანი)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1013

3-5

ვაშლი, მსხალი, კომში

ქეცი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით სხვა ფუნგიციდებთან მონაცვლეობით

40(4)

7(3)

 

 

 

3-4

ვაზი

ჭრაქი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით

30(4)

7(3)

 

 

 

3-4

 ატამი, გარგარი, ალუბალი, ნუში,

ფოთლის სიხუჭუჭე ანთრაქნოზი,

30(3)

7(3)

 

 

 

2.5-3

კიტრი, პამიდორი, წიწაკა (ღია გრუნტში)

ანთრაქნოზი პერენოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2-0.3

 

0.3

 

კიტრი (ღია გრუნტი)

 

კიტრი (დახურული გრუნტი

პერინისპოროზი, ნაცარი

პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800 ან 1000-1500 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ ნაკვეთზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა

5(2)

 

2(2)

2(2)

 

 

 

0,3

მარწყვი

ნაცარი

შესხურება ვეტეტაციის მანძილზე 7-14 დღიანი ინტერვალით

2(2)

2(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422.

ეფდალ კრესდიტი 50 წხგრ

500 გ/კგ

(კრეზოქსიმ მეთილი)

(თ), (3)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1028

 

 

0.3-0,5

 

ვაშლი, მსხალი

ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობა, ნაყოფის ნაცრისფერი სიდამპლეები

პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 1000-1500 ლ/ჰა ან 1500 ლ/ჰა. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი

35(3)

7(3)

 

 

0.2-0.3

 

0.3

 

კიტრი (ღია გრუნტი)

 

კიტრი (დახურული გრუნტი

პერინისპოროზი, ნაცარი

პრეპარატი გამოიყენება ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800 ან 1000-1500 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ ნაკვეთზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა

5(2)

 

2(2)

2(2)

 

 

0,3

მარწყვი

ნაცარი

შესხურება ვეტეტაციის მანძილზე 7-14 დღიანი ინტერვალით

2(2)

2(2)

423.

ეფდალ ლოქსბინი წდგრ

500 გ/კგ

(ტრიფლოქსისტრობინი)

(თ), (3)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1029

 

0,15-0,25

ვაშლი, მსხალი

ქეცი, ნაცარი, მონილიოზი, ალტერნარიოზი, შავი (მურა) ლაქიანობა

პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით.

ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენბა, მათ შორის დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღემატებოდეს სამს.

14(2-3)

7(3)

 

 

0,15-0,3

 

 

 

 

 

 

 

0,15-0,2

გარგარი,

ვაშლატამა

 ატამი

ქლიავი

 

 

 

 

ალუბალი

ბალი

ნაცარი

 

 

 

 

 

 

 

ნაცარი

ფოთლის ლაქიანობა

პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით.

ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენბა, მათ შორის დამუშავება შენახვის დაავადებათა წინააღმდეგ არ უნდა აღემატებოდეს სამს.

10(2-3)

7(3)

 

 

0.25-0.3

 

 

0.14

ვაზი

ჭრაქი

 

 

ნაცარი, შავი სიდამპლე

პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.014%-იანი სამუშაო ხსნარით: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ ნაყოფის ზომის 4 სმ დიამეტრისას 9-10 დღიანი ინტერვალით.

ნაყოფის ზომის 4 სმ მეტი დიამეტრისას 12-14 დღიანი ინტერვალით. ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი. დამუშავებათა საერთო რაოდენბა, არ უნდა აღემატებოდეს სამს

35(2-3)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კ) დაემატოს 431 - 432 პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

431.

ეფდალ მანტალაქსი, სფ

80+640 გ/კგ

(მეტალაქსილი + მანკოცები)

2- 2.5

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით

14(3)

7(3)

 

 

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1012

2.5

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

21(4)

7(3)

 

 

2-2.5

პამიდორი (ღია გრუნტი)

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი

14(4)

7(3)

 

 

2-2.5

კიტრი (ღია გრუნტი)

ჭრაქი

10(3)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432.

ეფდალ მოკანი, სფ

439.5 გ/კგ

(სპილენძის ქლორჟანგი 397,5 +

ციმოქსანილი 42)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

 1034

2-3

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(4)

7(3)

 

 

2.5

კიტრი

პერონოსპოროზი

5(3)

7(3)

 

 

2-2.5

პამიდორი

ფიტოფტოროზი

5(3)

7(3)

 

 

2.5

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი

5(3)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლ) დაემატოს 441 -442 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

441.

ეფდალ პიროქსომი 76 სფ

700-60 გ/კგ

(Pპროპინები+ციმოქსანილი)

2-2.5

ვაზი

ჭრაქი, ფომოფსისი

30(3)

7(3)

 

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1060

1.25

კიტრი, გოგრა (ღია გრუნტი)

ჭრაქი

20(3)

7(3)

 

 

1-1.25

საზამთრო, ნესვი

ჭრაქი, ანთრაქნოზი

20(3-4)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

442.

ეფდალ პროკარი 722 წხ 722 გ/ლ

(პროპამოკარბი ჰიდროქლორიდი)

(თ)

7.5 მლ/მ2

თამბაქო

ფესვის სიდამ-პლეები (პითიუმის გვარის სოკოებით გამოწვეული)

ნიადაგში შეტანა დათესვის წინ და 30 დღის შემდეგ. ხარჯვა-3-4 ლ/მ2

14(2)

7(3)

 

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1036

 

2,5

2,0

გოგროვნები

კიტრი (ღია გრუნტი)

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-500-1500 ლ

3(2)

7(3)

 

 

300 მლ/მცე

ნარე

ფესვის სიდამპლეები

ჭრაქი

ნიადაგის შესხურება დათესვის შემდეგ 0.25% სამუშაო ხსნარით

-(1)

-(3)

 

 

300 მლ/მცენარე

 “

მორწყვა ჩითილების გადარგვის შემდეგ 0,15% სამუშაო ხსნარით.

-(1)

-(3)

 

 

2-4 ლ/ მ2

კიტრი (დახურული გრუნტი)

 “

ნიადაგის შესხურება დათესვის “დროს 0.25% სამუშაო ხსნარით.

-(1)

-(3)

 

 

2

საზამთრო

 ნესვი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით. ხარჯვა-500-1500 ლ

3(2)

7(3)

 

 

2-4 ლ/ მ2

კიტრი, პამიდორი კომბოსტო

წიწაკა

ბადრიჯანი

საზამთრო

 

ფესვის და ღეროს სიდამპლეები

ჩითილების მორწყვა 0,15% სამუშაო ხსნარით 3-4 კვირის ინტერვალით

3(2)

7(3)

 

 

0,5 ლ/100 კგ თესლზე

მზესუმზირა

ჭრაქი

თესლის დამუშავება თესვამდე

- (1)

-(3)

 

მ) 48-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

48.

ექსპერტ ტიმი, სფ

439.5 გ/კგ

(სპილენძის ქლორჟანგი 397,5 +

ციმოქსანილი 42)

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

637/13

 

2-3

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(4)

7(3)

 

30(4)

7(3)

 

 

2.5-3

კიტრი

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

5(3)

7(3)

5(3)

7(3)

 

 

2.5

პამიდორი

ფიტოფტოროზი

5(3)

7(3)

5(3)

7(3)

 

 

2.5

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი

5(3)

7(3)

5(3)

7(3)

 

ნ) დაემატოს 581 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

581.

ზეანოლი 50 სფ

500 გ/კგ

(იპროდიონი)

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1069

1,8-2,25

კურკოვნები

(გარგარი, ქლიავი, ატამი, ბალი, ალუბალი,)

მონილიოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ნაყოფის შეფერადების პერიოდში. ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა

 25 (3)

 

 

 

 

 

7(3)

 

 

0,8-1,5

ვაზი

ნაცრისფერი სიდამპლე

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება დამწიფების პერიოდში. ხარჯვა-800-1200 ლიტრი/ჰა

30 (3)

7(3)

 

 

2,5

ციტრუსი

ყავისფერი ლაქიანობა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი სიმპტომების გამოჩენისას და 14 დღიანი ინტერვალით.

30 (3)

7(3)

 

 

0,5-1

ხახვი, ნიორი

ნაცრისფერი სიდამპლე, ალტერნარიოზი,

თეთრი სიდამპლე

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ღეროს 50%-იანი დახრის პერიოდში. ხარჯვა-800-1200 ლიტრი/ჰა

 21 (3)

7(3)

 

 

0,5

პამიდორი

 

 

 

 

 

 

ნაცრისფერი სიდამპლე

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 -14 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ნაყოფის ზრდის დამთავრებისას. ხარჯვა-400-600 ლიტრი/ჰა

 15(2-3)

7(3)

 

 

0,45

კიტრი

 

თეთრი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით

 15 (2-3)

7(3)

 

 

1,2

 

მარწყვი

ნაცრისფერი სიდამპლე, ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ბოლო დამუშავება ყვავილობამდე ან მოსავლის აღების შემდეგ , სანერგეებში და სადედეებში შეზღუდვის გარეშე

ხარჯვა-800-1200 ლიტრი/ჰა

15 (2-3)

 

 

 

 

 

 

7(3)

 

ო) დაემატოს 611- 613 პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

611.

იზოლბლუ ბორდომიქსი, სფ

 (200 გ/კგ სპილენძის მიხ

ედვით)

(სპილენძის სულფატი-კალციუმის ჰიდროქსიდი)

(თ), (1)

„მეტროპოლქიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.«

თურქეთი

1076

6-8

 

 

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი,

ალტერნარიოზი (მაკროსპო

რიოზი)

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა

15(5)

3(1)

 

 

4-6

პამიდორი

15(4)

3(1)

 

 

4-6

ხახვი

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა

15(3)

3(1)

 

 

4-6

ნესვი, საზამთრო

პერონოსპო

როზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა

15(3)

3(1)

 

 

4-6

კიტრი

ანთრაქნოზი, პერონოსპო

როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის

ფე-რი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი

15(3)

3(1)

 

 

8-15

თესლოვანი

ხეხილი

ქეცი, მონილიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა

25(6)

3(1)

 

 

6,5-15

ატამი

გარგარი

ფოთლის სიხუჭუჭე

კლასტეროსპორიოზი

 

 

25(2)

3(1)

 

 

7-13

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

25(4)

7(3)

 

 

20-25

ვაშლი, მსხალი, კომში

ქეცი , მონილიოზი

შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა

-(1)

3(1)

 

 

20-25

გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი

კოკომიკოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროს

პორიოზი, მონილიოზი

შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა

-(1)

3(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

612.

იზოლდიფეკორი 250 ეკ

 250 გ/ლ

(დიფენოკონაზოლი)

„მეტროპოლქიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.«

თურქეთი

1077

0.15-0.2

ვაშლი, მსხალი

ქეცი, ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარ-დისფერების ფაზა-ში, ყვავილობის შემდეგ და 10-14 დღიანი ინტერვა-ლით 0,015-0,02% სამუშაო ხსნარით

20(4)

7(3)

613.

იზოლპროპინები 70 სფ

700 გ/კგ

(პროპინები)

(თ), (1)

2-2.5

ვაზი

ჭრაქი, ფომოფსისი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(3)

 

 

 

7(3)

 

 

 

 

 „მეტროპოლქიმია სან. ვე ტიკ. ლტდ სტი.«

თურქეთი

1078

 

2,4-3,5

ვაშლი, მსხალი

ქეცი

30(3)

 

7(3)

 

 

1,0-1,5

მზესუმზირა

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

35 (2)

10(3)

 

 

1.5-2

გოგროვნები

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით

20(3)

7(3)

 

 

1.5-2

კარტოფილი, პამიდორი, ბადრიჯანი

ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)

რიზოქტონიოზი

ფესვის ფუზარიოზული სიდამპლე,

 

20(4)

7(3)

 

 

1,0-1,5

ხახვი

პერონოსპოროზი

 

20(2)

7(3)

 

 

1,0-1,5

კომბოსტო

პერონოსპოროზი

 

20(2)

7(3)

 

 

1,0-1,5

ნესვი, საზამთრო

ანთრაქნოზი

 

20(2)

7(3)

 

 

1,0-1,5

ბარდა, ლობიო

ანთრაქნოზი, ჟანგა, ასკოხიტოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღიანი ინტერვალით

15 (2)

7(3)

 

 

1,0-1,5

ვარდი, მიხაკი

ჟანგა

 

- (3)

- (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პ) 63-ე და 64-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

63.

იროკო 40 წდგრ

400 გ/კგ

1. 5-2.5

ვაზი

ჭრაქი, ანთრაქნოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში .

15(5)

7(3)

 

(სპილენძის ჰიდროქსიდი, სპილენძის მიხედვით)

2.5-3.0

ვაშლი, მსხალი

ქეცი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

15(4)

7(3)

 

”აიკუვი სა”

ესპანეთი

647/14

1.2-2.7

პამიდორი

 

ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10(4)

7(3)

 

 

1.2-2.7

კიტრი

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10(4)

7(3)

 

 

1.2-2.7

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10(4)

7(3)

 

 

3-4

ატამი

ჟანგა. სიდამპლეები. ცერკოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

 

10(2)

7(3)

 

 

4-5

ციტრუსები

ანთრაქნოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

 

15(4)

7(3)

 

 

1,2-2,8

Bბოსტნეული კულტურები

ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

 

10(4)

7(3)

64.

ინფინიტო სკ 687,5

687.5 გ/ლ

(ფლუოპიკოლიდი 62.5+ პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი 625)

 ((3)

 

1.2-1.6

 კარტოფილი

 პამოდორი

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების პირველი სიმპტომების გამოჩენისას 7 დღიანი ინტერვალით

14 (2-4)

10(3)

 

“ბაიერ კროპსაიენს აგ”

გერმანია

650/14

1.2-1.6

კიტრი

 

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით

10 (2-3)

10(3)

 

 

1.6

კომბოსტო

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით

14 (2)

10(3)

 

 

1.2

ხახვი

პერონოსპოროზი

 

14 (3)

10(3)

 

ჟ) დაემატოს 671 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 671.

კამბაზი მც, სფ

90+ 600 გ/კგ

(დიმეთომორფი+ მანკოცები)

 

2-2.5

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი, ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 04-0,5%-იანი სამუშაო ხსნარით

20(2-3)

7(3)

 

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1070

 

2.5

ვაზი

ჭრაქი

30(3)

7(3)

 

 

2-2.5

პამიდორი (ღია და დახურული გრუნტი)

ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი

20(3)

7(3)

 

 

2-2.5

კიტრი (ღია გრუნტი)

პერონოსპოროზი

15(3)

7(3)

 

 

2

ხახვი

პერონოსპოროზი

15(2)

7(3)

 

 

რ) დაემატოს 701 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

701.

კარპაზი 50 წხგრ,

500 გ/კგ

(ციპროდინილი)

(თ)

„ საფა ტარიმ ა.ს.“

თურქეთი

1014

0,4

 

 

 

ვაშლი,მსხალი

ქეცი, ნაცარი, ალტერნარიოზი

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(4)

7(3)

 

 

0,2

 

 

0.4

 

ატამი, გარგარი

ქლიავი, ალუბალი, ბალი

 

ნაცარი

 

 

Mმონილიოზი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი

 “

28(4)

7(3)

 

 

0.7

ვაზი

Nნაცრისფერი სიდამპლე, ჭრაქი, ნაცარი

20(3)

7(3)

 

ს)72-ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

ტ) დაემატოს 731 და 732 პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

731.

კვარტეტი 70 სფ

700 გ/კგ

(თიოფანატ-მეთილი)

(),(3)

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

1047

 

 

1

 

ვაზი

ნაცარი

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% სამუშაო ხსნარით

21 (2)

7(3)

 

 

1-2

 

ვაშლი, მსხალი

 

 

 

 

ქეცი

ნაცარი

მონილიოზი

20 (5)

7(3)

 

 

1

ალუბალი

 

გარგარი

კოკომიკოზი

 

სკლეროტინია

20(4)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8-1

შავი მოცხარი

ნაცარი, ანთრაქნოზი

შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,1% სამუშაო ხსნარით. სანერგეებში და სადედეებში შეზღუდვის გარეშე

-(2)

7(3)

 

 

2,9

ატამი

ნაცარი, ქეცი, მონილიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,3% სამუშაო ხსნარით

30 (1)

7(3)

 

 

0,8-1

კიტრი (ღია გრუნტი)

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,1% სამუშაო ხსნარით

7(4)

-(3)

 

 

1-1,2

საგაზაფხულო და საშემოდგმო ხორბალი, ქერი

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

-(3)

 

 

0,6-0,8

შაქრის ჭარხალი

ნაცარი, ცერკოსპოროზი

20(3)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

732.

კინგკოზები -45, სფ

800 გ/კგ

(მანკოცები)

(თ)

“სანსეტ ქიმიაა ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმალატ პაზარლამა სანაი ვე ტიკარეტ ლტდ. სტი.”

თურქეთი

1048

1.2-1.6

კარტოფილი

 პამიდორი

ბადრიჯანი

(ღია გრუნტი)

ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი

ალტერნრიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით

28(4-5)

7(3)

 

 

2.0-3.,0

ვაზი

ჭრაქი

ფომოფსისი

“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-10 დღის ინტერვალით

30(6)

7(3)

 

 

2.5-3

ხეხილი

ქეცი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 15 დღის ინტერვალით

28 (2)

7(3)

 

 

1.2-1.6

კიტრი (ღია გრუნტი)

პერონოსპოროზი

 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღის ინტერვალით

14 (3)

7 (3)

 

 

1,2-1,6

გოგროვნები

პერონოსპოროზი

20 (3)

7 (3)

 

 

1,2-1,6

საზამთრო, ნესვი

ანთრაქნოზი

7 (3)

7 (3)

 

 

1,2-1,6

ხახვი

პერონოსპოროზი

28 (3)

7(3)

 

 

1.0-1.2

კარტოფილი (სათესლე)

ჭრაქი

რიზოქტონიოზი

ტუბერების დამუშავება

-(1)

7(3)

 

 

1,0-1,2

ლობიო, ბარდა

ანთრაქნოზი, ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7 დღის ინტერვალით

28 (3)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უ) 77-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

77.

კოლისი, სკ

100 გ/ლ + 200 გ/ლ

(კრეზოქსიმ-მეთილი + ბოსკალიდი)

(თ)

“ბასფი სე”

გერმანია

592/13

0.4

ვაზი

ნაცარი

ნაცრისფერი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

50(3)

7(3)

 

50 (3)

7(3)

 

 

ფ) დაემატოს 771 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

771.

კონრადი, სკ

250 გ/ლ

(აზოქსისტრობინი)

(თ), (3)

„საფა ტარიმ ა.ს.“

თურქეთი

1006

0.6

პამიდორი (ღია გრუნტი)

ფიტოფტოროზი, ნაცარი, ალტერნარიოზი

პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ნაყოფების წარმოქმნა 1-2 მტევანი; ყვავილობა - 3-4 მთევანი 14-16 დღიანი ინტერვალით. სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა 600 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა

5(2)

5(3)

 

 

0,6

წიწაკა (დახურული გრუნტი)

ნაცარი

3(2)

3(3)

 

 

0.5-0.6

გოგროვნები

(ღია გრუნტი)

პერინისპოროზი, ნაცარი

პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 14-16 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვის ნორმა 800 ლ/ჰა. ვეგეტაციის მომდევნო წელს მოცემულ პლანტაციაზე აუცილებელია კულტურის შეცვლა

3(2)

3(3)

 

 

0,75

საზამთრო

ალტერნარია

3(2)

3(3)

 

 

0.8

ვაზი

ჭრაქი, ნაცარი

ფომოპსისი

პრეპარატი გამოიყენება მხოლოდ ღონისძიებათა სისტემაში სხვა ფინგიციდებთან მონაცვლეობით. შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ, ისვრიმობის პერიოდში, სიმწიფის დაწყებისას. ხარჯვის ნორმა 1000 ლ/ჰა.

ამ ფუნგიციდით შესხურებამდე და შესხურების შემდეგ აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს სტრობილურინაბისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის ფუნგიციდი.

25(2)

7(3)

 

ქ) 78-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

78.

კონსენტო სკ 450

 450 გ/ლ

(ფენამიდონი 75+ პროპამოკარბ ჰიდროქლორიდი 375)

1.5-2

კარტოფილი

Fფიტოფტოროზი

Aალტერნარიოზი

მაკროსპორიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების სიმპტომების გამოჩენისას 7 დღიანი ინტერვალით

7(3)

7(3)

 

 (თ)

“ბაიერ კროპსაიენს აგ”

2

კომბოსტო

ჭრაქი

 7(2-3)

7(3)

 

გერმანია

651/14

1.5-2

Pპამიდორი

კიტრი

Fფიტოფტოროზი

ანთრაქნოზი

პერონოსპოროზი

ბაქტერიოზი

 7(2-3)

7(3)

 

 

1.5-2

ხახვი, ნიორი

პერონოსპოროზი

 7 (2-3)

7(3)

 

 

2

საზამთრო, ნესვი

ალტერნარიოზი

ჭრაქი

 7 (2-3)

7(3)

 

ღ) დაემატოს 781 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

781.

კოპერ -ქაუნთ -N , ხკ

271,5 /

(სპილენძდიამონიუმ დიაცეტატის კომპლექსი, 93 / Cu მიხედვით)

(), (3)

მინერალ რესერჩ ენდ დეველოპმენტ, ქემიკალ სპეშიალიტის დივიჟენ, ინკ.”

აშშ

1046

 

18-28

 

 

18-23

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5

ვაშლი,

 

 

ქეცი, მონილიოზი, ბაქტერიული კიბო,

 

 

ანთრაქნოზი

 

 

ფესვის ყელისა და ვარჯის სიდამპლე

 

 

 

 

 

 

 

 

ბაქტერიული სიდამწვრე

 

 

 

 

 

 

შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ. ხარჯვა 1500 /ჰა

 

 

 

 

შესხურება შემოდგომაზე მოსავლის აღების შემდეგ ან ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე. ხაჯვა-400 /ჰა (15-20 ლიტრი თითოეულ ხეზე და მის გარშემო ნიადაგზე.

 

 

შესხურება ყვავილობის პერიოდში 10% ყვავილედების გახსნიდან 7 დღის ინტერვალით ყვავილობის დამთავრებამდე

 

-(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - (2)

 

3(1)

 

 

2,5-5

 

 

 

 

19-28

მსხალი

ბაქტერიული სიდამწვრე

 

 

 

 

ყვავილედების ბაქტერიული ჭკნობა

 

შესხურება ყვავილობის პერიოდში 10% ყვავილედების გახსნიდან 5- 7 დღის ინტერვალით

 

 

შესხურება გვიან შემოდგომაზე

 - (2)

 

 

 

 

 

 

-(1)

 

3(1)

 

 

18-28

გარგარი

კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი, სიხუჭუჭე, კოკომიკოზი

შესხურება შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე და 7 დღის ინტერვალით.. ხარჯვა 1500 /ჰა

-(2-3)

3(1)

 

 

19-28

 

 

 

 

 

 

15

ატამი

 ვაშლატამა

ბაქტერიული ლაქიანობა, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ბაქტერიოზი

 

 

ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი

 

შესხურება გვიან შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე და 7-10 დღის ინტერვალით.. ხარჯვა 1500 /ჰა

 

 

21 (2-4)

3(1)

 

 

6

 

 

 

 

 

2-3

ალუბალი

კვირტების ბაქტერიული ჭკნობა, ნაყოფის ლაქიანობა

 

 

 

 მონილიოზი

შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ, გვიან შემოდგომაზე და ზამთრის ბოლოს. ხარჯვა-400 /ჰა

 

შესხურება ყვავილედების გაშლის და ყვავილობის ფაზაში 7 დღის ინტერვალით. . ხარჯვა-400 /ჰა

 

-(3)

 

 

 

 

 

 21 (2-3)

3(1)

 

 

19-28

ქლიავი,

ტყემალი

ბაქტერიული ნეკროზი, ბაქტერიული კიბო ,მონილიოზი

შესხურება გვიან შემოდგომაზე და გაზაფხულზე მწვანე კონუსის და ვარდისფერი კოკორი ფაზაში 7 დღის ინტერვალით..

21(2-3)

3(1)

 

 

18-28

 

 

 

 

18-23

ნუში

მონილიოზი,

 

 

 

 

კლასტეროსპორიოზი

 

 

 

 

შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვისას და 7 დღის ინტერვალით

 

შესხურება გვიან შემოდგომაზე 3-4 კვირის ინტერვალით კვირტების დაბერვამდე

 20 (3)

 

 

 

 

-(3)

3(1)

 

 

19-28

თხილი

ბაქტერიული კიბო, მერქნის ნეკროზი

შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ და თებერვლიდან აპრილის დასაწყისამდე

20(1-3)

 

 

 

19-28

კაკალი

კაკლის ნეკროზი

შესხურება ყვავილედების გამოჩენიდან ყვავილობის დაწყებამდე 7 დღის ინტერვალით

20(2-3)

 

 

 

19

კივი

ბაქტერიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 1 თვის ინტერვალით. ხაჯვა-1500 /ჰა

20 (3)

 

 

 

2-3

ზეთის ხილი

ფოთლის ლაქიანობა

შესხურება გვიან შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე1 თვის ინტერვალით. ხაჯვა-400 /ჰა

20(2-4)

3(1)

 

 

18-23

 

 

 

5-14

კენკროვნები

ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქეები, ყვითელი ჟანგა, ბაქტერიული კიბო

 

 

შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ,

 

შესხურება კვირტების გახსნისას და 10-14 დღიანი ინტერვალით

-(1)

 

 

 15(2-3)

3(1)

 

 

11,5-23

მოცხარი, ხურტკმელი

ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქეები

შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ, ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ 10 დღიანი ინტერვალით

-(3)

3(1)

 

 

9-23

მოცვი

ალტერნარიოზი

შესხურება გვიან შემოდგომაზე და 4 კვირის შემდეგ

 -(2)

3(1)

 

 

3,5-5

მარწყვი

ფოთლის ლაქიანობა, ფოთლის სიდამწვრე

შესხურება ვეგეტაციის დაწყებიდან მოსავლის აღებამდე 7 -10 დღის ინტერვალით

15(2-4)

3(1)

 

 

4,5-5

 

 

ვაზი

ჭრაქი, ნაცარი, ანთრაქნოზი, შავი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კვირტების გახსნისას, 4-6 ფოთლის ფაზაში და 7-10 დღიანი ინტერვალით

25(4-6)

3(1)

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

5-14

ციტრუსი

სკები, ლაქიანობა, მელანოზი, ვარდისფერი ობი

 

 

 

 

მონილიოზი

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილედების გაშლის წინ და ყვავილობის შემდეგ 7 დღიანი ინტერვალით. ხაჯვა-400 /ჰა

 

 

შესხურება შემოდგომაზე 7 დღიანი ინტერვალით.

30 (2-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-(2)

3(1)

 

 

5-7

სტაფილო

ალტერნარიოზი

ფიტოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში მცენარეების 12-15 სმ სიმაღლისას და 7- 10 დღიანი ინტერვალით

10(3-4)

3(1)

 

 

3,5-7

ხახვი

ჭრაქი, ალტერნარიოზი

10 (2-4)

3(1)

 

 

5

მწვანე ხახვი

ჭრაქი

შშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

კარგად დაფენსვიანებულ მცენარეზე და 7-10 დღიანი ინტერვალით

10 (3)

3(1)

 

 

5-7

ნიახური

ბაქტერიული კიბო, ცერკოსპოროზი, სეპტორიოზი

10 (2)

3(1)

 

 

7

კამა, ცერეცო, ოხრახუში

ფომოფსისი, რიზოქტონია, ჭკნობა, ბაქტერიული კიბო

10 (3)

3(1)

 

 

3,5

ისპანახი

ანთრაქნოზი, ცერკოსპოროზი, ჭრაქი

შშესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას და 7- 10 დღიანი ინტერვალით

10( 3)

3(1)

 

 

2,5-5

 

 

1,2-2,5

კომბოსტო ყველა სახის

ფოთლის შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე

 

პერონოსპოროზი

10( 2-3)

3(1)

 

 

3,5 -5

 

გოგროვნები,

ბახჩეული კულტურები

პერონოსპოროზი , ალტერნარიოზი,,ანთრაქნოზი,,ბაქტერიული ლაქიანობა, შავი სიდამპლე

10(2-4)

3(1)

 

 

5

 

 

65 მლ/100 კვ..

 

ბადრიჯანი

 

 

ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი)

ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი, ფომოფსისი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, პროფილაქტიკური და 7- 10 დღიანი ინტერვალით

10(4)

3(1)

 

 

3,5-7

 

65-95 მლ/100 კვ..

 

წიწაკა

 

 

წიწაკა

(დახურული გრუნტი)

ბაქტერიული ლაქიანობა

ცერკოსპოროზი

შესხურება აღმოცენების შემდეგ ან გადარგვის შემდეგ და 7-10 დღიანი ინტერვალით .

10(4)

3(1)

 

 

3,5-6

 

 

65 -95 მლ/100 კვ..

 

 

პამიდორი

 

 

პამიდორი

(დახურული გრუნტი)

მურა კუთხოვანი ლაქიანობა, ფოთლის ბაქტერიული სიდამწვრე

ფიტოფტოროზი , ალტერნარიოზი, მაკროსპორიოზი

 

10(3-4)

 

 

3(1)

 

 

3,5-7

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი, მაკროსპორიოზი, როზოქტონიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას და 7-10 დღიანი ინტერვალით .

15(3-4)

3(1)

 

 

3,5-7

შაქრის ჭარხალი

ცერკოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში,

დაავადების გამოჩენისას და 7დღიანი ინტერვალით

15( 2-3)

3(1)

 

 

5-11,5

 

 

 

 

9,5-14

თამბაქო

ფოთლის კუთხოვანი ლაქიანობა, პერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი

 

 პიტიუმი, ცერკოსპოროზი, ბაქტერიული კიბო

მცენარეების შესხურება დაავადების გამოჩენისას და 10 დღის ინტერვალით

 

 

ნიადაგის შესხურება გადარგვამდე და ჩითილების გადარგვის შემდეგ,

15( 2-4)

 

 

 

 

-(1-2)

3(1)

 

 

3,5-5

 

 

 

 

5

ხორბალი, ქერი , შვრია

ჰელმინტოსპორიოზი ,სეპტორიოზი

 

 

 

თავთავის ფუზარიოზი, ბაქტერიული ჭკნობა

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში თავთავის გამოჩენისას და 10 დღის შემდეგ

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას და 10 დღიანი ინტერვალით

20(2)

 

 

 

 

 

20(2-3)

3(1)

 

 

5

სიმინდი

ბაქტერიული სიდამპლე, ბაქტერიული ჭკნობა, ბაქტერიული ზოლიანობა, ღეროს სიდაპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გამოჩენისას და 7 დღიანი ინტერვალით

20(2-3)

3(1)

 

 

2,5-7

პარკოსნები

ბაქტერიული კიბო

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადების გამოჩენისას მცენარეების 7-12 სმ სიმაღლისას და 7- 10 დღიანი ინტერვალით

20(2-4)

3(1)

 

 

2,5-5

იონჯა

ალტერნარიოზი

შესხურება მოსავლის აღებამდეი 10-14 დღით ადრე და 30 დღის ინტერვალით

 14 (1-2)

3(1)

 

 

1

დეკორატიული მცენარეები, ყვავილები

ბაქტერიოზები, ალტერნარიოზი, ცერკოსპოროზი,, ფიტოფტორა, ანთრაქნოზი, ტოტების სიდამპლეები, ჭრაქი, ქეცი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, პროფილაქტიკური და 14 დღიანი ინტერვალით . ხაჯვა-900 /ჰა

15(4)

3(1)

 

 

5

სოჭი

წიწვის ჟანგა

შესხურება კვირტების გახსნისას და 3-4 კვირის ინტერვალით

-(1-2)

3(1)

 

 

14

მუხა

სფეროსებრი ხავსი

შესხურება გაზაფხულზე ხავსის აქტური ზრდის დაწყებისას , ხარჰვა -16-18 /ხის სიმაღლის გრძივ მეტრზე

-(1)

3(1)

 

 

ყ) 80-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

80.

კორზ სუპერი 50 სფ

450+50 გ/კგ

(მანკოცები+ციმოქსანილი)

 (თ)

2.5-3

ვაზი

ჭრაქი

ფომოფსისი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით

24 (3)

7 (3)

 

“აგრიკო გრუპ ოოდ”

ბულგარეთი

645/13

2.5-3

პამიდორი

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით

14 (3)

7(3)

 

 

2.5-3

გოგროვნები

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით

14 (3)

7(3)

 

შ) 87-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

87.

კუპერვალი 20 სფ

 (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)

2,4-6

 

 

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

15(4)

7(3)

 

(სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი)

4-6

პამიდორი

ფიტოფტოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში“

15(4)

7(3)

 

(თ), (1)

“აიკუვი სა.”

ესპანეთი

648/14

2,4-6

კიტრი

პერონოსპო

 

“ შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10(4)

7(3)

 

 

7-15

თესლოვანი

ხეხილი

ქეცი,ნაყოფის სიდამპლე,

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

15(4)

7(3)

 

 

7-10

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

25(4)

7(3)

 

 

6-7,2

კურკოვანი ხეხილი

ჟანგები, სიდამპლეები, ცერკოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

15(2)

7(3)

 

 

5-20

ციტრუსი

ანთრაქნოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

25(4)

7(3)

 

ჩ) დაემატოს 1011 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1011.

მაიოზი70 სფ

700 გ/კგ

(Pპროპინები)

„სანსეტ ქიმია ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმლ. პაზ. სან. ვე ტის. ლტდ. სტი“

 

1.5-2

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი

მაკროსპორიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით

20(3)

7(3)

 

 

თურქეთი

1049

2-2.5

ვაზი

ჭრაქი, ფომოფსისი

30(3-4)

7(3)

 

 

 

3-3,75

ვაშლი, მსხალი

ქეცი

28(5)

7(3)

 

 

 

1, 5-2

კომბოსტო

პერონოსპოროზი

 

20(2-3)

7(3)

 

 

 

1.5-2

პამიდორი, ბადრიჯანი (ღია გრუნტი)

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი

20(3)

7(3)

 

 

 

1-1.5

კიტრი (ღია გრუნტი)

ჭრაქი

20(3)

7(3)

 

 

 

1-1.25

საზამთრო, ნესვი

ჭრაქი, ანთრაქნოზი

25(3-4)

7(3)

 

 

 

1-1,5

ხახვი

პერონოსპოროზი

20(3)

7(3)

 

 

 

1-1, 5

ლობიო

ანთრაქნოზი, ნაცარი

20(3)

7(3)

 

 

 

5-6.25

ციტრუსი

ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით

40(4)

7(3)

 

 

ც) 107-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

107.

მანკოსილი 80, სფ

800 გ/კგ

(მანკოცები)

(თ)

“აგრიკო გრუპ ლტდ.”

ბულგარეთი

598/13

1.2-1.6

კარტოფილი

 პამიდორი (ღია გრუნტი)

ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი

ალტერნრიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით

20(5)

7(3)

 

 

2.0-3.0

ვაზი

ჭრაქი

“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-110 დღის ინტერვალით

30(6)

7(3)

 

 

2.5-3

ხეხილი

ქეცი

40 (2)

7(3)

 

 

2.5-3

ციტრუსები

ანთრაქნოზი

40 (4)

7(3)

 

 

2-2.5

კარტოფილი, (სათესლე)

რიზოქტონიოზი

ტუბერების დამუშავება

-(1)

-(-)

 

 

1.2-1.6

კიტრი (ღია გრუნტი)

პერონოსპოროზი

 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10 (3)

7 (3)

 

ძ) 109-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

109.

მანკოში 80, სფ

800 გ/კგ

(მანკოცები)

(თ)

“შარდა კროპქემ ლიმიტედ.”

1.2-1.6

კარტოფილი

 პამიდორი (ღია გრუნტი)

ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი

ალტერნრიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით

20(5)

7(3)

 

 

ინდოეთი

625/13

2.0-3.0

ვაზი

ჭრაქი

“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-10 დღის ინტერვალით

30(6)

7(3)

 

 

 

2.5-3

ვაშლი, მსხალი

ქეცი

40 (2)

7(3)

 

 

 

2.5-3

ციტრუსები

ანთრაქნოზი

40 (4)

7(3)

 

 

 

2-2.5

კარტოფილი, (სათესლე)

რიზოქტონიოზი

ტუბერების დამუშავება

-(1)

-(-)

 

 

 

1.2-1.6

კიტრი (ღია გრუნტი)

პერონოსპოროზი

 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10 (3)

7 (3)

 

 

 

წ) დაემატოს 1091 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

1091.

მაქსალინი, სფ

400+40 გ/კგ

(მანკოცები+ციმოქსანილი)

 (თ)

2,5-3

ვაზი

ჭრაქი

ფომოფსისი

შავი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-500-1000 ლ/ჰა

28 (3-5)

7 (3)

 

„ოქსონ იტალია სპა“

იტალია

1019

2,5-3

პამიდორი, ბადრიჯანი

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10- დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-1000 ლ/ჰა

10 (3-4)

7(3)

 

 

2,5-3

გოგროვნები

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა

10 (3-4)

7(3)

 

 

2,5-3

კარტოფილი

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-1000 ლ/ჰა

14 (4-5)

7(3)

 

 

4-5

ხახვი

პერონოსპოროზი

ალტერნარიოზი

ჟანგა

14 (4)

7(3)

 

ჭ) 110-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

110.

მაქსიმო, წდგრ

40+640 გ/კგ

(მეტალაქსილი + მანკოცები)

 

2- 2.5

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით

14(3)

7(3)

 

“შარდა კროპქემ ლიმიტედ.”

ინდოეთი

626/13

2.5

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

21(4)

7(3)

 

 

2.5

პამიდორი (ღია გრუნტი)

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი

14(4)

7(3)

 

 

2.5

კიტრი (ღია გრუნტი)

ჭრაქი

10(3)

7(3)

 

 

2.5

ხახვი

15(3)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხ) დაემატოს 1131 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1131.

მელტემი 72 სფ

80+640 გ/კგ

(მეტალაქსილი + მანკოცები)

 

2.5

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ყვავილობის შემდეგ 10-12 დღიანი ინტერვალებით

30(3-4)

7(3)

 

„სანსეტ ქიმია ტარიმ ურუნლერი ვე ალეტლერი იმლ. პაზ. სან. ვე ტის. ლტდ. სტი“

თურქეტი

1071

2.5

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი

შესხურება ბუტონების გამოჩენიდან 10-12 დღიანი ინტერვალებით

20(3)

7(3)

 

 

2.5

კიტრი (ღია გრუნტი)

 

პამიდორი(ღია გრუნტი)

 

პერონოსპოროზი

 

 

ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

14 (3)

 

 

14(4)

7(3)

 

 

ჯ) 119-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

119.

მისტიკი 250, ზწე

250 გ/ლ

(ტებუკონაზოლი)

0.5

ვაშლი

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

35 (2-3)

7(3)

 

(3)

”ნიუფარმი გმბხ და კო კგ”

ავსტრია

1040

0,4

ვაზი

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

 

35 (3)

 

 

 

 

 

7(3)

 

 

0.4

საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი

მურა, ყვითელი, ღეროს ჟანგა, სეფტორიოზი, ნაცარი, ჰელმინტოსპორიოზული სილაქავე, ფუზარიოზი, ბადისებრი ლაქიანობა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.04%-იანი სამუშაო ხსნარით

51(1)

7(3)

 

ჰ) დაემატოს 1271 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1271.

ორვეგო, კს

525 გ/ლ

(დიმეტომორფი 225+ამეტოკტრადინი 300 გ/ლ)

“ბასფი სე”

გერმანია

1079

 

0,7-1

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაავადების გამოვლინებისას 7-10 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400-1000 ლ/ჰა

20(3)

7(3)

 

 

0,7-1

პამიდორი

ფიტოფტოროზი

20(3)

7(3)

 

 

0,7-1

ხახვი

პერონოსპოროზი

2 0(2)

7(3)

 

1)128-ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2) დაემატოს 1291 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

1291.

Kოსსიქლორი 35 წხგრ

350 გ/კგ

(სპილენძის ქლორჟანგი)

 

2.5-3.2

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიო-ზი)

სეპტორიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-600 ლ/ჰა

20(4-5)

3(1)

 

“მანიკა ს.პ.ა.”

იტალია

1032

3.2-4

შაქრის ჭარხალი

ცერკოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(3)

3(1)

 

 

2.5-3.2

პამიდორი

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა

20(4)

3(1)

 

 

2.5-3

კიტრი, ნესვი, საზამთრო

ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი

20(3)

3(1)

 

 

2.5-3

კომბოსტო

ბაქტერიოზი, ალტერნარიოზი

20(3)

3(1)

 

 

2.5

წიწაკა, ბადრიჯანი

ალტერნარიოზი

20(3)

3(1)

 

 

2.5-3

ხახვი, ნიორი

პერონოსპოროზი

20(3)

3(1)

 

 

3,2-4

მზესუმზირა

ბაქტერიოზი

20(3)

3(1)

 

 

4-6

 

 

 

 

10—17

 

ვაშლი, მსხალი, კომში

ქეცი, მონილოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე და ყვავილობის დამთავრების შემდეგ. .ხარჯვა-1500 ლ/ჰა

 

შესხურება გვიან შემოდგომაზე. .ხარჯვა-1200 ლ/ჰა

 

20(4)

3(1)

 

 

4-6

 

 

 

12-16

 

ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი

კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიოზი, სკლეროტინიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

 

 

შესხურება გვიან შემოდგომაზე. ხარჯვა-1500 ლ/ჰა

 

20(4)

3(1)

 

 

4-6

ზეთისხილი

ფოთლის ლაქიანობა

შესხურება გვიან შემოდგომაზე.

20(4)

3(1)

 

 

6

კივი

სიდამპლეები

მცენარის ქვედა ნაწილის შესხურება 10-15 ლ ხსნარით

20(4)

3(1)

 

 

4-7,5

თხილი, კაკალი, ნუში

ციტოსპორიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

 

20(3)

3(1)

 

 

 3-6

ვაზი

ჭრაქი, ანთრაქნოზი ,შავი სიდამპლე

30(5)

3(1)

 

 

10-12.5

ციტრუსები

ალტერნარიოზი, ფიტოსპოროზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი, მალსეკო

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში . ხარჯვა-2500 ლ/ჰა

35(3)

3(1)

 

 

1,75-2,5

მარწყვი

სეპტორიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. ხარჯვა-500 ლ/ჰა

20(3)

3(1)

 

 

3,2-4

თამბაქო

პერონოსპორზი

20(3)

3(1)

 

 

4-6

 

 

1.75-2,5

დეკორატიული კულტურები, ყვავილები

ჟანგა, სილაქავეები, ალტერნარიზი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

-(2)

3(1)

 

 

2,5-3

ბარდა, ლობიო

ჭრაქი, ალტერნარიოზი, სეპტორიოზი, ბაქტერიოზი, ჟანგა

20(3)

3(1)

 

 

2,5-3

ფოთლოვანი ბოსტნეული

ჭრაქი, ალტერნარიოზი, სეპტორიოზი, ბაქტერიოზი, ჟანგა, ცერკოსპორა

20(3)

3(1)

 

3) 133-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

133.

პენფორსი 100, ეკ

100 გ/ლ

(პენკონაზოლი)

0.15

კიტრი (ღია გრუნტი)

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,025% სამუშაო ხსნარით

20(2)

7(3)

 

(თ), (2)

“აგრიკო გრუპ ოოდ“

 ბულგარეთი

639/13

0.25-0.4

კიტრი (დახურული გრუნტი)

ნაცარი

3(3)

7(3)

 

 

0.2-0.4

შავი მოცხარი

ამერიკული ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,25-0,05% სამუშაო ხსნარით

20(4)

7(3)

 

 

0.15-0.25

ვაზი

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15-0,025% სამუშაო ხსნარით

20(3)

7(3)

 

 

0.5-1

ატამი

ნაცარი, ნაყოფის სიდამპლე

20(4)

7(3)

 

 

0.3-0.5

მარწყვი

ნაცარი

შესხურება ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ 0,05% სამუშაო ხსნარით

-(2)

7(3)

 

 

0.3-0.4

ალუბალი (სადედე)

კოკომიკოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05% სამუშაო ხსნარით

-(2)

7(3)

 

 

0.3-0.4

შავი მოცხარი (სადედეები, სანერგეები)

ნაცარი

-(4)

7(3)

 

 

0.3-0.6

ჟოლო

მეწამული ლაქიანობა, ნაცრისფერი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,05-0,1% სამუშაო ხსნარით

-(2)

7(3)

 

 

0.3-0.4

ვაშლი

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(4)

7(3)

 

 

0.4-1

ვარდი, მიხაკი, ქოთნის ყვავილები

ნაცარი, ჟანგა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-1% სამუშაო ხსნარით

3(3-4)

3(-)

 

 

0.15-0.2

სამკურნალო მუენარეები (ფუტკარა)

ნაცარი, ჟანგა

სათესლე ნაკვეთების შესხურება

-(2)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) დაემატოს 1411 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1411.

პოლტიგლია მანიკა 20 წდგრ

 (200 გ/კგ სპილენძის მიხედვით)

3-6

 

 

კარტოფილი, პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი

ფიტოფთოროზი,

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

15(4)

7(3)

 

(ბორდოს ნარევი 20% - სპილენძის სულფატი+კალციუმის ჰიდროქსიდი)

3-6

კიტრი

 

ნესვი, საზამთრო

პერონოსპოროზი

სეპტორიოზი

ანთრაქნოზი

 

10(4)

 

 20 (30)

7(3)

 

(თ), (1)

“მანიკა ს.პ.ა.”

იტალია

1031

2-3

ხახვი, ნიორი ,სტაფილო, კომბოსტო

 

 

Pპერონოსპოროზი, ალტერნარიოზი

ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი, ბაქტერიოზი,

 

15 (3)

 

 

7(3)

 

7(3)

 

 

6

შაქრის ჭარხალი

ცერკოსპოროზი

15(3)

3(1)

 

 

2.8-5

მარწყვი

ანთრაქნოზი, ჟანგა, სეპტორიოზი

15(3)

7(3)

 

 

10-20

 

 

9-19

თესლოვანი

ხეხილი

ქეცი, ნაყოფის სიდამპლე,

სეპტორიოზი, მონილიოზი, ტოტების კიბო, ალტერნარია

შესხურება მცენარის მოსვენების პერიოდში

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში:

-(1)

 

 

15(4)

7(3)

 

 

7,5-10

 

 

12-14

თხილი, კაკალი, ნუში

 

შესხურება ფოთლების ცვენისას და კვირტების გახსნისას

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

-(1)

 

 

25(3-4)

7(3)

 

 

8-12

ვაზი

ჭრაქი, ესკორიოზი, შავი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: ყვავილობამდე, ყვავილობის შემდეგ , მტევნების შეკვრისას

25(3-4)

7(3)

 

 

14-24

 

 

კურკოვანი ხეხილი

 

Aატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, მონილიოზი, ჟანგები, სიდამპლეები, ცერკოსპოროზი

შესხურება მცენარის მოსვენების პერიოდში

-(1))

7(3)

 

 

12-20

ზეთისხილი

ფუმაგო (სიშავე)

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(2)

7(3)

 

 

15-25

ციტრუსი

მეჭეჭიანობა, მალსეკო, ანთრაქნოზი, ფიტოფტოროზი

Bბაქტერიული ნეკროზი, ნაყოფების ლპობა

მცენარის შემოდგომას, ზამთრის ბოლოს, გაზაფხულზე

25(4)

7(3)

 

 

8

 

 

5-6

კივი

ლპობა

 

 

ბაქტერიოზი

მცენარის ქვედა ნაწილის შესხურება 10-15 ლ ხსნარი

 

შესხურება ფოთლების ცვენისას

20(2)

7(3)

 

 

2.5-4

Yყვავილები, დეკორატიული კულტურები

ჟანგა, ლაქიანობები, ანთრაქნოზი, სეპტორიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

-(2)

3(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 149-ე პუნქტი ამოღებულ იქნეს

6)151-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

151.

პროფაილერი წდგრ 71.1

 711 გ/კგ

(ფლუოპიკოლიდი 44.4+ალუმინის ფოსეთილი 666.7)

“ბაიერ კროპსაიენსი აგ”

გერმანია

653/14

 

2.5

ვაზი

Nნაცრისფერი სიდამპლე

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 8-14 დღიანი ინტერვალით

 28 (3)

7(3)

 

7) დაემატოს 1541 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1541.

რევუს ტოპი 500 სკ

500 გ/ლ

(მანდიპროპამიდი 250 + დიფენოკონაზოლი 250 /)

(თ)

“სინგენტა კროპ პროტექშნ აგ”

შვეიცარია

1016

0,6

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-200-600 ლ/ჰა

15(4)

-(3)

 

 

 

0,6

პამიდორი (ღია გრუნტი)

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში: პროფილაქტიკური და 7-14 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-200 -400 ლ/ჰა

15(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) 156-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 156.

რექს დუო, სკ

497 გ/ლ

 (თიოფანატ-მეთილი 310+ეპოქსიკონაზოლი 187)

 (თ)

“ბასფი სე”

გერმანია

593/13

0.4-0.6

საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი

ნაცარი, მურა და ღეროს ჟანგა, სეპტორიოზი, ყვითელი ლაქიანობა, თავთავის ლაქიანობები, ფუზარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

35 (1)

7(3)

 

 

0.4-0.6

ქერი

ნაცარი, ჯუჯა და ღეროს ჟანგა, სეპტორიოზი, ბადისებური ლაქიანობა, თავთავის ლაქიანობები, ფუზარიოზი

35 (1)

7(3)

 

 

0.4-0.6

შაქრის ჭარხალი

ცერკოსპოროზი

ნაცარი

რამულარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პროფილაქტიკის მიზნით ან დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისას, შემდეგი - 14-16 დღიანი ინტერვალით

25 (1-2)

7(3)

 

 

0.4-0.6

ბარდა

ასკოხიტოზი, ჟანგა, ნაცარი

ფოთლების ლაქიანობა

21 (1-2)

7(3)

 

 

9) 164-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

164.

როდოლიტ სუპერი, წზე

250 გ/ლ

(ტებუკონაზოლი)

(3)

0.4-0.5

ვაშლი, მსხალი

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით

30 (2-3)

7(3)

 

“შარდა კროპქემ ლიმიტედ.”

ინდოეთი

640/13

 

0.5

 

 

0.4-0.5

Aატამი, ქლიავი, გარგარი

 

 ალუბალი, ბალი

ნაცარი

30(2-3)

7(3)

 

 

0.4

ვაზი

ნაცარი

30 (2-3)

7(3)

 

 

0.4

საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი, ქერი

Mმურა, ყვითელი, ღეროს ჟანგა, სეფტორიოზი, ნაცარი, ფუზარიუმი, ჰელმინტოსპორიოზული სილაქავე, ლაქიანობა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში, დაავადებების პირველი ნიშნების გამოჩენისას 0.04%-იანი სამუშაო ხსნარით

30(2)

7(3)

 

 

0.4

სამარცვლე პარკოსნები

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 14 დღიანი ინტერვალით

35(2)

7(3)

 

 

0.45

ზეთოვანი კულტურები (მზესუმზირა, რაფსი)

ნაცარი

30 (2)

7(3)

 

 

0.45

 

 

 

 

 

 

კომბოსტო

სტაფილო

ხახვი, ნიორი

პამიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა

კიტრი

ნაცარი, ალტერნარიოზი, ფოთლის ლაქიანობა

21(2)

7(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) 166-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

166.

როვონე 50 სფ

500 გ/კგ

(იპროდიონი)

 

0.15

სტაფილო

თეთრი, შავი, მურა სიდამპლეები, ფუზარიოზი, თესლის ობი, ფომოზი

ძირხვენების დამუშავება შენახვამდე

-(2)

7(3)

 

“საფა ტარიმ ა.ს.”

თურქეთი

584/13

1.5

მურა ლაქიანობა, სეპტორიოზი, ცერკოსპოროზი, ალტერნარიოზი

სათესლე ნაკვეთებში ნათესების შესხურება 0,5% სამუშაო ხსნარით

-(2)

7(3)

 

 

-

კიტრი, პამიდორი (დახურული გრუნტი)

თეთრი და ნაცრისფერი სიდამპლეები

 

დაზიანებული ღეროების წასმა (ცარცთან ან კირთან ნარევით 1:2 ან 1:1)

-(1)

-(-)

 

 

0.5

პამიდორი

ალტერნარიოზი

ნაცრისფერი სიდამპლე

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით

15 (2)

7(3)

 

 

0.4

კიტრი

სკლეროტინიოზი

7 (2)

7(3)

 

 

0.4

ბოსტნეული

ნაცრისფერი სიდამპლე

15 (2)

7(3)

 

 

1.0 –1.5

ვაზი

ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,15% სამუშაო ხსნარით

30(3-4)

7(3)

 

 

1.5-1.8

გარგარი

მონილიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 დღიანი ინტერვალით

15 (2)

7(3)

 

 

1.2

მარწყვი

ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე

შესხურება ყვავილობამდე ან მოსავლის აღების შემდეგ 025% სამუშაო ხსნარით. სანერგეებში და სადედეებში შეზღუდვის გარეშე

-(2)

7(3)

 

 

1.2

ტიტა

ნაცრისფერი სიდამპლე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით

-(4)

7(3)

 

 

 

0.4-0.8

1.2-2.1

თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)

აღმონაცენთა ჩაწოლა, ფესვის სიდამპლე, ცილინდროსპო-როზი, ბაქტერიოზი, ფუზარიოზი

აღმრნაცენთა და ნერგების შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით

-(3-4)

7(3)

 

11) 168-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

168.

საკოზები -45, სფ

800 გ/კგ

(მანკოცები)

(თ)

“საფა ტარიმ ა.ს.”

თურქეთი

600/13

1.2-1.6

კარტოფილი

 პამიდორი

(ღია გრუნტი)

ფიტოფთოროზი, მაკროსპორიოზი

ალტერნრიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-12 დღის ინტერვალით

20(5)

7(3)

 

 

2.0-3.,0

ვაზი

ჭრაქი

ფომოფსისი

“შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2% სამუშაო ხსნარით: პირველი პროფილაქტიკური, შემდეგი 7-110 დღის ინტერვალით

30(6)

7(3)

 

 

2.5-3

ხეხილი

ქეცი

40 (2)

7(3)

 

 

1.2-1.6

კიტრი (ღია გრუნტი)

პერონოსპოროზი

 შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10 (3)

7 (3)

 

 

2.5-3

ციტრუსები

ანთრაქნოზი

40 (4)

7(3)

 

 

1.0-1.2

Kკარტოფილი (სათესლე)

ჭრაქი

რიზოქტონიოზი

ტუბერების დამუშავება

-(1)

-(-)

 

12) დაემატოს 1681 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1681.

სამშიტი, სკ

300 გ/ლ

( კრეზოქსიმ-მეთილი 100+ დიფენოკონაზოლი 200 /)

0,3

ვაშლი , მსხალი

ნაცარი, ქეცი, ფოთლის ლაქიანობა

 

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(4)

 

7(3)

 

შპს „ კომპანია „უკრავიტი“

უკრაინა

შპს „გეოუკრავიტი“

 

0.2

ატამი

ნაცარი, მონილიოზი

 

21(2)

7(3)

 

საქართველო

1041

0,3

ვაზი

ნაცარი, ჭრაქი

20(4)

 

7(3)

 

13) დაემატოს 1721 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1721.

საფკონილი 500 სკ

500 გ/ლ

(ქლოროტალონილი)

(თ)

„საფა ტარიმ ა.ს”

თურქეთი

1015

 

3

შაქრის ჭარხალი

ცერკოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით

20(3)

7(3)

 

 

2,5

გოგროვნები

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3%-იანი სამუშაო ხსნარით 8-10 დღიანი ინტერვალით

14 (3)

3 (3)

 

 

2.0-2,5

პამიდორი

 

ფიტოფტოროზი, მურა ლაქიანობა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10 -12 დღიანი ინტერვალით

14 (3)

3(3)

 

 

2-3

ვაზი

ჭრაქი, ნაცრისფერი სიდამპლე, ანთრაქნოზი

30(3-4)

7(9)

 

 

3-3,5

ვაშლი, მსხალი

ქეცი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით

20(4)

3(3)

 

 

3

გარგარი

ფოთლის ლაქიანობა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

შესხურება მოსვენების პერიოდში

56 (2)

 

 

-(1)

3(3)

 

14) 175-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

175.

სკალა სკ 400

 400 გ/ლ

(პირიმეთანილი)

“ბაიერ კროპსაიენს აგ”

გერმანია

654/14

1.2

2-2.5

 

ვაზი

ნაცარი

ნაცრისფერი სიდამპლე

 ჭრაქი

პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა

21 (2)

7(3)

 

 

0.75

1.2

 

ვაშლი, მსხალი

ქეცი

ნაცარი

მონილიოზი

პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება კვირტების დაბერვიდან ყვავილობის დამთავრებამდე 7-12 დღიანი ინტერვალით. Yყვავილობის პერიოდში გამოყენება არ არის დაშვებული. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა

 56 (2-3)

7(3)

 

 

1.5-2

პამიდორი

ნაცრისფერი სიდამპლე

პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-12 დღიანი ინტერვალით. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა

14 (2)

7(3)

 

 

1.5-2

ლობიო, ბარდა

ნაცრისფერი სიდამპლე

ასკოხიტოზი

პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ყვავილობის დაწყებამდე და ყვავილობის შემდეგ. ხარჯვა-600-1000 ლ/ჰა

14(2)

7(3)

 

 

2

მარწყვი

ნაცრისფერი სიდამპლე

პროფილაქტიკული და სამკურნალო შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობის დაწყებამდე 7-12 დღიანი ინტერვალით. რეკომენდებულია მონაცვლეობა სხვა ჯგუფის ფუნგიციდებთან. ხარჯვა-1000-2000 ლ/ჰა

3 (2-3)

7(3)

 

 

15) დაემატოს 1831 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1831.

სპილენძის შაბიამანი, ხფ

980 გ/კგ

(სპილენძის II სულფატი პენტაჰიდრატი)

(თ), (1)

ღსს „ურალელექტრომედი“

რუსეთი

144/05/14

8-10

მოცხარი, ხურტკმელა

ანტრაქნოზი, სეპტორიოზი, სილაქეები

შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე 1% სამუშაო ხსნარით

-(1)

3(1)

 

 

15-20

ვაშლი, მსხალი

ქეცი, ფილოს-ტიქტოზი, სილაქავეები, მონილიოზი, ხმობა

-(1)

3(1)

 

 

10-15

გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი

კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლას-ტეროსპო-რიოზი, მონილოზი

-(1)

3(1)

 

 

-

ქალაქის მწვანე ნარგაობა

ძირის და ტოტების სიდამპლეები

გადანაჭრების, ჭრილობების, ფუღუროების დეზინფექცია 3-5% სამუშაო ხსნარით

-(2)

3(1)

 

 

16) დაემატოს 1851 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1851.

სტრაჟი,სკ

500 /

(ციპროდინილი)

()

 შპსკომპანიაუკრავიტი

უკრაინა

შპსგეოუკრავიტი

საქართველო

1042

0,4

 

 

 

ვაშლი, მსხალი

ქეცი, ნაცარი, მონილიოზი, ფოთლის ლაქიანობა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(4)

7(3)

 

 

0.3

 

ატამი

გარგარი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი

ნაცარი,Mატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, მონილიოზი, კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი

 “

25(3)

7(3)

 

 

0,4-0.7

ვაზი

ნაცარი,Nნაცრისფერი სიდამპლე, ჭრაქი,

30(3)

7(3)

 

17)190-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

190.

სულფოლაკი 80 წდგრ

800გ /კგ

(გოგირდი)

3-5

ვაზი

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

1(4)

7(3)

 

 

3-6

ვაშლი

ნაცარი

1(4)

7(3)

 

”აგროშტულნი გმბხ”

გერმანია

646/14

3-5

თესლოვანი ხეხილი

ნაცარი

1(4)

7(3)

 

 

2-3

კიტრი, პამიდორი, კარტოფილი

ალტერნარიოზი,სილაქავეები, ანთრაქნოზი

 

1(4)

7(3)

 

 

4-5

კურკოვანი ხეხილი

ნაცარი

1(4)

7(3)

 

 

3-6

ციტრუსი

ნაცარი

1(4)

7(3)

 

 

2

ვარდი

ნაცარი

 

1(4)

7(3)

 

18)დაემატოს 1921 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1921.

სუპერ სტარი, სფ

450+50 გ/კგ

(მანკოცები+ციმოქსანილი)

 (თ)

„სინოხემ ნინგბო ლტდ“

ჩინეთი

1026

2,5-3

ვაზი

ჭრაქი

ფომოფსისი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0.3 %-იანი სამუშაო ხსნარით 14 დღიანი ინტერვალით

25 (3)

7 (3)

 

 

3

ვაშლი

 

25 (3)

7(3)

 

 

2.5-3

პამიდორი

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით

14 (3)

7(3)

 

 

2.5-3

კიტრი

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 7-10 დღიანი ინტერვალით

14 (3)

7(3)

 

 

2.5-3

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

14 (2)

7(3)

 

19)200-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

200.

ტერსელი, წდგრ

160 გ/კგ

(დითიანონი 120 + პირაკლოსტრობინი 40)

(თ), (3)

“ბასფი სე”

გერმანია

594/13

2-2.5

ვაშლი, მსხალი

ქეცი

ნაცარი

სიდამპლეები შენახვის პერიოდში

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-14 დღიანი ინტერვალით

30 (3)

7(3)

 

 

 

20) 207-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

207.

ტროპერი 72, სფ

80+640 გ/კგ

(მეტალაქსილი 80 + მანკოცები 640)

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

607/13

2.5

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,5-0.6% სამუშაო ხსნარით

14(3)

7(3)

 

 

2.5

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

30(4)

7(3)

 

 

2.5

პამიდორი (ღია გრუნტი)

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი

14(4)

7(3)

 

 

2.5

კიტრი

ჭრაქი

10 (3)

7(3)

 

 

2.5

ხახვი

20(3)

7(3)

 

21)დაემატოს 2101 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2101.

ფაინსულფური 80 წდგრ

800 გ/კგ

 4-5

ვაზი

ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

7(4-6)

4(1)

 

(გოგირდი)

(3)

5-6

ვაშლი, მსხალი

7(1-6)

4(1)

 

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

1050

 

2-3

კიტრი, პამიდორი

 

7(1-5)

1(1)

 

 

2-3

დეკორატიული მცენარეები

7(2-4)

4(1)

22) 215-ე და 216-ე პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

23) 220-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

220.

ფუნგიკინგი, სფ

700 გ/კგ

(პროპინები)

2-2.5

ვაზი

ჭრაქი

30(2-3)

7(3)

 

(თ), (1)

“შარდა კროპქემ ლიმიტედ.”

2-3

ვაშლი

ქეცი, მონილიოზი

30(2-4)

7(3)

 

ინდოეთი

627/13

1.2-2.25

კიტრი, პამიდორი (ღია გრუნტი)

ჭრაქი, ფიტოფტორა

20(3)

7(3)

 

 

1.5-.2.5

ნესვი, საზამთრო

ჭრაქი

30(3-4)

7(3)

 

 

5-6

ციტრუსები

ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ობი

შესხურება ვეგეტაციის დასაწყისში, ნაყოფების შეკვრამ-დე და მეორე ვეგე-ტაციის დასაწყისში.

1(4)

10(3)

 

 

1.2-2.25

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი)

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

40(4)

7(3)

 

222.

ფუნიქსი 25 , ეკ

250 გ/ლ

(დიფენოკონაზოლი)

“ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ”

ჩინეთი

628/14

0.15-0.2

ვაშლი, მსხალი

ქეცი, ნაცარი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების გავარ-დისფერების ფაზა-ში, ყვავილობის შემდეგ და 10-14 დღიანი ინტერვა-ლით 0,015-0,02% სამუშაო ხსნარით

20(2-4)

7(3)

 

24) 222-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

25) 232-ე და 233-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

232.

ჰექტაშ ბაკირი, სფ

500 გ/კგ

(სპილენძის ქლორჟანგი)

 “ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

641/13

 

 

2.4-3.2

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიო-ზი)

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით

20(5)

3(1)

 

 

3.2-4

შაქრის ჭარხალი

ცერკოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(3)

3(1)

 

 

2.4-3.2

პამიდორი

ფიტოფთოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი), მურა ლაქიანობა

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით

20(4)

3(1)

 

 

2.4

კიტრი

ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ბაქტერიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(3)

3(1)

 

 

2.4

ხახვი

პერონოსპოროზი

20(3)

3(1)

 

 

4-8

ვაშლი, მსხალი, კომში

ქეცი, მონილოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 0,4% სამუშაო ხსნარით

20(4)

3(1)

 

 

4-8

ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი

კლასტეროსპო-რიოზი, კოკომიკოზი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

20(4)

3(1)

 

 

6

ვაზი

ჭრაქი, ანთრაქნოზი

30(6)

3(1)

 

 

0.4-0.8

თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგე)

აღმონაცენთა ჩაწოლა, ნერგე-ბის ფესვის სიდამპლე, ყლორტების ფუზარიოზი, ბაქტერიოზი

აღმონაცენთა და ნერგების შესხურება 0,4% სამუშაო ხსნარით

-(3)

3(1)

 

 

2.8-4.0

თუთა (ახალგაზრდა პლანტაციები)

-(4)

3(1)

 

 

1.5-2

დეკორა-ტიული კულტურები, ყვავილები

ჟანგა, სილაქეები

შესხურება ყვავილობამდე და ყვავილობის შემდეგ

-(2)

3(1)

 

 

12-15

ციტრუსები

ალტერნარიოზი, ბაქტერიოზი, სკები, ანთრაქნოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

-(3)

3(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

233.

ჰექტაშ ბორდო 20 სფ

740 გ/კგ

(სპილენძის სულფატი-კალციუმის ჰიდროქსიდი)

(თ), (1)

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

642/13

6-8

 

 

კარტოფილი

ფიტოფთოროზი,

ალტერნარიოზი (მაკროსპო

რიოზი)

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა

15(5)

3(1)

 

 

4-6

პამიდორი

8(4)

3(1)

 

 

6-8

შაქრის, სუფრის ჭარხალი

ცერკოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-500 ლ/ჰა

15(3)

3(1)

 

 

6-8

თამბაქო

პერონოსპოროზი

15(3)

3(1)

 

 

4-6

ხახვი

პერონოსპო

როზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-200-300 ლ/ჰა

15(3)

3(1)

 

 

4-6

ნესვი, საზამთრო

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-400-500 ლ/ჰა

20(3)

3(1)

 

 

4-6

კიტრი

ანთრაქნოზი, პერონოსპო

როზი, ასკოქიტოზი, ზეთისხილის

ფე-რი ლაქიანობა, ბაქტერიოზი

5(3)

3(1)

 

 

8-12

თესლოვანი

ხეხილი

ქეცი, მონილიოზი, ფილოსტიკტოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-1000-1200 ლ/ჰა

15(6)

3(1)

 

 

7-10

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

15(4)

7(3)

 

 

3-4

სამკურნალო მცენარეები

სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-300-400 ლ/ჰა

20(3)

3(1)

 

 

0.7-1.4

3.5-6

თუთა (სათესი ნაკვეთები და სანერგეები)

ცილინდროს

პორო-ზი, ბაქტერიოზი, ფუზარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა და 500-600 ლ/ჰა

-(3)

3(1)

 

 

0.5-1

წიწვიანი და ფოთლოვანი ჯიშები

(სანერგეები)

ჟანგა, წიწვის და ფოთლის ლაქიანობა

სანერგეების და შიმალის შესხუ-რება ვეგეტაციის პერიოდში 0,2-0,5% სამუშაო ხსნარით,

ხსნარის ხარჯვა-100-200 ლ/ჰა

-(1)

3(1)

 

 

5

Dდეკორატიული მცენარეები

სოკოვანი და Bაქტერიული დაავადებები

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ხსნარის ხარჯვა-500 ლ/ჰა

-(3)

3(1)

 

 

20-25

ვაშლი, მსხალი, კომში

ქეცი და სხვა, მონილიოზი

შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით ხსნარის ხარჯვა-1000-1500 ლ/ჰა

-(1)

3(1)

 

 

20-25

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე

ხსნარის ხარჯვა-800-1000 ლ/ჰა

-(1)

3(1)

 

 

20-25

გარგარი, ატამი, ქლიავი, ალუბალი, ბალი

კოკომიკოზი, სიხუჭუჭე, კლასტეროს

პორიოზი, მონილიოზი

შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე ხსნარის ხარჯვა-800-1200 ლ/ჰა

-(1)

3(1)

 

 

15-18

მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მარწყვი

ჟანგა, ქეცი, ლაქიანობები, სეპტორიოზი, ანთრაქნოზი

შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე.

ხსნარის ხარჯვა-500-600 ლ/ჰა

-(1)

3(1)

 

 

15-20

თუთის პლანტაციები (სადედეები)

სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები

შესხურება ადრე გაზაფხულზე კვირტების დაბერვამდე 3% სამუშაო ხსნარით.

ხსნარის ხარჯვა-600-800 ლ/ჰა

-(1)

3(1)

 

26) დაემატოს 234-ე პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

234.

ჰიდრომიკრონი 77 სფ

770 გ/კგ

(სპილენძის ჰიდროქსიდი, სპილენძის მიხედვით 500 /კგ)

„სალეს უაი დერივადოს დე კობრე ს.ა.“

პერუ

1027

 

2-4

ვაზი

ჭრაქი

ბაქტერიოზული სიდამწვრე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში კოკრების განცალკევების ფაზიდან 10 დღიანი ინტერვალით 0.2-0,4% სამუშაო ხსნარით

25(6)

3

3(1)

 

 

4

თესლოვნები

ქეცი

ბაქტერიოზი

 

პირველი შესხურება

გავარდისფერების ფაზაში, შ ემდგომი 10 დღიანი ინტერვალით 0.4% სამუშაო ხსნარით

20(6)

3(1)

 

 

4-6

ციტრუსი

ფიტოფტოროზი, ფომოფსისი

ბაქტერიული ნეკროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

25 (4)

3(1)

 

 

 

2-3

 

პამიდორი ,

ბადრიჯანი

(ღია გრუნტი)

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

ანთრაქნოზი

ბაქტერიოზი

შესხურება ყვავილობის წინ და შემდეგი წამლობები 10 დღიანი ინტერვალით 0.2-0,3% სამუშაო ხსნარით

10(4)

3(1)

 

 

2-3

გოგროვნები (ღია გრუნტი)

პერონოსპოროზი

ანთრაქნოზი

ბაქტერიოზი

პირველი წამლობა 2-3 ნამდვილი ფოთლის ჩამოყალიბებისას. შემდეგი 3 წამლობა 10 დღიანი ინტერვალით 0.2-0,3% სამუშაო ხსნარით

15(3)

3(1)

 

 

2-3

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი მაკროსპორიოზი

პირველი შესხურება ყვავილობის დასაწყისში, დანარჩენი სამი წამლობა 10 დღიანი ინტერვალით 0.2% სამუშაო ხსნარით

15(4)

3(1)

 

 

5-7

კურკოვნები

ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული სილაქავე, ბაქტერიული ნეკროზი

მონილიოზი

შესხურება ვეგეტაციის დაწყებამდე

-(1)

3(1)

 

 

2-3

მარწყვი

ფოთლის ლაქიანობა

ფოთლის სიდამწვრე

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში

10(2)

3(1)

 

5. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 მუხლი 6. თესლის შესაწამლი ინსექტიციდები და ფუნგიციდები

 

 

სავაჭრო სახელწოდება, პრეპარატული ფორმა, მოქმედი ნივთიერება, შეზღუდვები, რეგისტრანტი, სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი

პრეპარა-

ტის ხარჯვის ნორმა

(ლ/ტ„ კგ/ტ)

კულტურა, დასამუ-შავებელი ობიექტი

მავნებელი, დაავადება

გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება

ლოდინის პერიოდი (გამო-ყენების ჯერა

-დობა)

დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო

N

1

2

3

4

5

6

7

1

ინსექტიციდები:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

გორტკა წდფთშ 70

700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი)

(1)

„საფა ტარიმ ა.ს.

თურქეთი

1007

 

7,5

შაქრის ჭარხალი

ტკაცუნები

ღრაჭები

მავთულა ჭიები

მრავალფეხა

ჭარხლის ჩვეულებრივი რწყილი

ბოლოფეხიანები

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15-20 ლ წყალი/ტ თესლზე

-(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ხორბალი,

ქერი

პურის ბზუალა

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 5-8 ლ წყალი/ტ თესლზე „

-(1)

-(1)

 

 

0,3

 

 

0,15

კარტოფილი

ტკაცუნები

ღრაჭები

 

კოლორადოს ხოჭო

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე

-(1)

-(1)

 

 

5

სიმინდი

ტკაცუნები

ღრაჭები

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე

-(1)

-(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ)

ემესტო კვანტუმი სდკ

273,5

207+66,5 გ/ლ (კლოთიანიდინი+

პენფლუფენი)

(თ), (2)

“ბაიერი კროპსაიენსი აგ”

გერმანია

955

0.25-0.3

კარტოფილი

ბუგრები

მავთულა ჭიები, ცრუმავთულა ჭიები

მაისის ხოჭო

ჭიჭინობელები, თრიფსები

 

სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება (10-20 ლ/ტონა თესლზე)

 

-(1)

3(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

გ)

ეფდალ იმიდრიდი 70 წდფთშ

700 გ/კგ

 (იმიდაკლოპრიდი)

(1)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1030

 

7,5

შაქრის ჭარხალი

ტკაცუნები

ღრაჭები

მავთულა ჭიები

მრავალფეხა

ჭარხლის ჩვეულებრივი რწყილი

ბოლოფეხიანები

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15-20 ლ წყალი /ტ თესლზე

-(1)

-(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

დ)

ეფდალ იმიდრიდი 600 სკ

600 გ/ლ

(იმიდაკლოპრიდი)

(1)

„ტარკიმ ბიტკი კორუმა სანაი ვე ტიკარეტ ა.ს.«

თურქეთი

1061

15

შაქრის ჭარხალი

ტკაცუნები

ღრაჭები

მავთულა ჭიები

მრავალფეხა

ჭარხლის ჩვეულებრივი რწყილი

ბოლოფეხიანები

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15-20 ლ წყალი /ტ თესლზე

-(1)

-(1)

 

 

0,35

 

 

0,15

კარტოფილი

ტკაცუნები

ღრაჭები

 

კოლორადოს ხოჭო

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე

-(1)

-(1)

 

 

6

სიმინდი

ტკაცუნები

ღრაჭები

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი

 

/ტ თესლზე

-(1)

-(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

ე)

მარშალი, ეკ

250 გ/ლ

(კარბოსულფანი)

(თ) (1)

“ფმს ევროპა ნვ”

ბელგია

501/09

0.5-0.7

კარტოფილი

კარტოფილის ჩრჩილი

 

 

თესლის დამუშავება დათესვისა და შენახვის წინ 0.5%-იანი სამუშაო ხსნარით

 

-(1)

 

-(-)

 

 

 

 

 

 

 

 

ვ)

მატადორ გრანდი, სდკ

200+100+100 გ/ლ

(იმიდოკლოპრიდი + მეტალაქსილი +ციმოქსანილი /)

(1)

შპს „ კომპანია „უკრავიტი“

უკრაინა

შპს „გეოუკრავიტი“

საქართველო

1023

1

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები

სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება

-(1)

-(-)

 

 

 

 

 

 

 

 

ზ)

მიდაში პლიუსი, წდფთშ

700 გ/კგ (იმიდაკლოპრიდი)

(1)

“აგრობესტ გრუპ ტარიმ ილაკლარი ტოჰ. იმლ. იტჰ.იჰრ. სან. ვე ტიკ. ლტდ. სტი.”

თურქეთი

984

7,5

შაქრის ჭარხალი

ტკაცუნები

ღრაჭები

მავთულა ჭიები

მრავალფეხა

ჭარხლის ჩვეულებრივი რწყილი

ბოლოფეხიანები

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15-20 ლ წყალი/ტ თესლზე

-(1)

-(1)

 

 

2

ხორბალი

პურის ბზუალა

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 5-8 ლ წყალი/ტ თესლზე „

-(1)

-(1)

 

 

0,3

 

 

0,15

კარტოფილი

ტკაცუნები

ღრაჭები

 

კოლორადოს ხოჭო

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე

-(1)

-(1)

 

 

5

სიმინდი

ტკაცუნები

ღრაჭები

თესლის თესვისწინა შეწამვლა. 15 ლ წყალი/ტ თესლზე

-(1)

-(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

თ)

ნუპრიდი 600, სკ

600 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი)

(1)

“ნუფარმი გმბხ და კო კგ ”

ავსტრია

682

0.15-0.3

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

კარტოფილის ჩრჩილი

Bბუგრები

მავთულა ჭიები

 

სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება

 

-(1)

3(1)

 

 

4.5-5

სიმინდი

Bბუგრები

მავთულა ჭიები

მარცვლეულის ბუზი

თესლის შეწამვლა

(10 ლ/ტ თესლზე)

-(1)

 

3(1)

 

 

0.5-0.75

ხორბალი

მავთულა ჭია

პურის ბზუალა

ცხვირგრძელები

- (1)

 

3(1)

 

 

5-6

მზესუმზირა

მავთულა ჭიები

-(1)

 

3(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

ი)

სიდოპრიდი 600 სდკ

600 გ/ლ (იმიდაკლოპრიდი)

(1)

“მაქტეშიმ აგანი

 ხოლდინგ ბ.ვ. როტერდამი (ნლ), მაი-ს წევრი”

ნიდერლანდები

789

4

სიმინდი

ბუგრები

მავთულა ჭიები

ცრუმავთულა ჭიebი

მარცვლეულის ბუზი

თესლის შეწამვლა დათესვის წინ ან წინასწარ 1 წლით ადრე

(10 ლ/ტ თესლზე)

-(1)

 

3(1)

 

 

6-10

მზესუმზირა

მავთულა ჭიები ცრუმავთულა ჭიები

 

-(1)

 

3(1)

 

 

2-4

რაფსი

რწყილეbი

-(1)

 

3(1)

 

 

10-18

შაქრის ჭარხალი

აღმონაცენთა მავნებლეbის კომპლექსი

თესლის შეწამვლა დათესვის წინ ან წინასწარ 1 წლით ადრე

(36 ლ/ტ თესლზე)

-(1)

 

3(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

კ)

პონჩო სდკ 600

600 გ/ლ (კლოთიანიდინი)

(1)

“ბაიერი კროპსაიენსი აგ”

გერმანია

941

4,0

 

 

 

7,5-10,0

სიმინდი

რუხი სახრეთის წხვირგრძელა

მავთულა ჭიები

 

დასავლეთის სიმინდის ხოჭო

თესლის თესვისწინა შეწამვლა

 

-(1)

 

-(1)

 

 

9,0

მზესუმზირა

რუხი სახრეთის წხვირგრძელა

მავთულა ჭიები

 

-(1)

 

-(1)

ლ)

პრემიუმი, კს

140+150 გ/ლ

(იმიდოკლოპრიდი+ პენციკურონი)

(1)

“ნანჯინგ ესსენც ფაინ-ქემიკლ კო ლტდ”

ჩინეთი

790

 

1-1.3

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები

სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება

-(1)

-(-)

 

 

 

 

 

 

 

 

მ)

პრესტიჟი კს 290

140+150 გ/ლ

(იმიდოკლოპრიდი+ პენციკურონი)

(1)

“ბაიერი კროპსაიენსი აგ” გერმანია

444/04/09

1

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო, ბუგრები

სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება

-(1)

-(-)

 

 

 

 

 

 

 

 

ნ)

პრიბანი 25 სფ

250 გ/კგ

(ქლორპირიფოს-ეთილი)

(თ), (1)

“ჰექტაშ ტიკარეტ ტ.ა.ს.”

თურქეთი

748

2

 

 

 

 

12 გ/კგ

 

მარცვლეული

 

 

 

 

ბოსტნეული

პურის ბზუალა

 

 

 

 

მომღრნელი ხვატრები, მავთულა ჭიები

 

სათესლე მასალის თესვისწინა დამუშავება

(5-10ლ/ტ თესლზე)

 

თესვისწინა დამუშავება დასველების მეთოდით

-(1)

-(-)