ქ. თბილისის მერიის პროექტის – „მეცნიერების, გამომგონებლების, ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანების ხელშეწყობა“ ფარგლებში გამარჯვებულთა მხარდასაჭერად ცალკეული საქონლის, მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

  • Word
ქ. თბილისის მერიის პროექტის – „მეცნიერების, გამომგონებლების, ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანების ხელშეწყობა“ ფარგლებში გამარჯვებულთა მხარდასაჭერად ცალკეული საქონლის, მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2364
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 08/12/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი გამოუქვეყნებელი, 0, 08/12/2011
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
2364
08/12/2011
გამოუქვეყნებელი, 0, 08/12/2011
000000000.00(0).000.000000
ქ. თბილისის მერიის პროექტის – „მეცნიერების, გამომგონებლების, ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანების ხელშეწყობა“ ფარგლებში გამარჯვებულთა მხარდასაჭერად ცალკეული საქონლის, მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №2364

2011 წლის 8 დეკემბერი

ქ. თბილისი

ქ. თბილისის მერიის პროექტის – „მეცნიერების, გამომგონებლების, ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანების ხელშეწყობა“ ფარგლებში გამარჯვებულთა მხარდასაჭერად ცალკეული საქონლის, მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქ. თბილისის მერიის პროექტის – „მეცნიერების, გამომგონებლების, ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანების ხელშეწყობა“ ფარგლებში გამარჯვებულთა მხარდასაჭერად ცალკეული საქონლის, მომსახურების შესყიდვისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, ქ. თბილისის მერიამ სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით. ამასთან, წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში ქ. თბილისის მერიას შეუძლია არ მოსთხოვოს მიმწოდებელს წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენა.

პრემიერ-მინისტრი                                                                      ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.