„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2356-IIს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 02/05/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/05/2014
სარეგისტრაციო კოდი 140120000.05.001.017439
2356-IIს
02/05/2014
ვებგვერდი, 16/05/2014
140120000.05.001.017439
„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაც­ნე, №14, 3.06.2003, მუხ. 90) მე-9 მუხლის მე‑2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „რ“ ქვეპუნქტი:

  „რ) სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანს და საბჭოს აპარატის უფლებამოსილ მოხელეებს.“.

 

  მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

2 მაისი 2014 წ.

N2356-IIს