საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის შესახებ

  • Word
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 477
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 20/03/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/04/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 14/02/2014
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.016852
  • Word
477
20/03/2014
ვებგვერდი, 07/04/2014
000000000.00.003.016852
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №477

2014 წლის 20 მარტი

ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურ ს საშტატო განრიგისა და სახელფასო  ფონდის შესახებ

1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 იანვრის №102 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე‑11 მუხლის მე‑4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურს 2014 წლის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი განსაზღვროს დანართის შესაბამისად.

2. განკარგულება ძალაშია 2014 წლის 14 თებერვლიდან.

 

პრემიერ-მინისტრი           ირაკლი ღარიბაშვილი

 

დანართი

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურ ს საშტატო განრიგი და

სახელფასოფონდი

 

თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

ერთეულზე

სულ თვეში

ხელმძღვანელობა

დირექტორი

1

2 900

2 900

დირექტორის პირველი მოადგილე

1

2 700

2 700

დირექტორის მოადგილე

2

2 600

5 200

დირექტორის მრჩეველი (I კატეგორია)

1

1 800

1 800

დირექტორის მრჩეველი (II კატეგორია)

1

1 600

1 600

დირექტორის თანაშემწე

1

1 000

1 000

სულ

7

12600

15200

სამსახურის სტრუქტურული ერთეულები

დეპარტამენტის უფროსი

5

1 900

9 500

სამმართველოს უფროსი

3

1 750

5 250

არქივის უფროსი

1

1 550

1 550

განყოფილების უფროსი

16

1 550

24 800

მთავარი სპეციალისტი

15

1 100

16 500

უფროსი სპეციალისტი

26

950

24 700

სპეციალისტი

7

800

5 600

სულ

73

9600

87900

სამსახურის ტერიტორიული ორგანოები

სამმართველოს უფროსი

12

1 000

12 000

სპეციალისტი

14

600

8 400

სულ

26

1600

20400

ჯამი

106

23800

123500

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.