„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4234
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 29/12/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 50, 30/12/2006
სარეგისტრაციო კოდი 210.020.100.05.001.002.545
  • Word
4234
29/12/2006
სსმ, 50, 30/12/2006
210.020.100.05.001.002.545
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

      მუხლი 1.

 „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №26, 5.09.2003, მუხ. 195) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-6 მუხლის მე-11 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. მე-7 მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. საბაჟო სფეროში საქმიანობის ნებართვა:

ა) უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობა – 500 ლარი;

ბ) საბაჟო და დროებითი შენახვის საწყობების საქმიანობა – 1000 ლარი.“.

     მუხლი 2.

 ეს კანონი ამოქმედდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან.

 საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

 თბილისი,

 2006 წლის 29 დეკემბერი.

 №4234–რს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.