ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი რეკომენდაციების თაობაზე

ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი რეკომენდაციების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 206
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 10/02/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/02/2014
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.016631
206
10/02/2014
ვებგვერდი, 21/02/2014
000000000.00.003.016631
ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი რეკომენდაციების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №206

2014 წლის 10 თებერვალი

 ქ. თბილისი

ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი რეკომენდაციების თაობაზე

 „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და სა­ქ­­მიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „თ“, „ი“ და „ფ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, მოწონებულ იქნეს საქართველოს ეკო­ნომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მომზადებული ანა­­ლოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწის­ზე­­და სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმა და შე­სა­­­ბამისი რეკომენდაციები.

 

პრემიერ-მინისტრი                                      ირაკლი ღარიბაშვილი

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.