თელავის „ბატონის ციხის“ კომპლექსის კონსერვაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

თელავის „ბატონის ციხის“ კომპლექსის კონსერვაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 05/78
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 11/02/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/02/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010340000.22.054.016106
05/78
11/02/2014
ვებგვერდი, 17/02/2014
010340000.22.054.016106
თელავის „ბატონის ციხის“ კომპლექსის კონსერვაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი
 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის

ბრძანება №05/78

2014 წლის 11 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

თელავის „ბატონის ციხის“ კომპლექსის კონსერვაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

   „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს თელავის „ბატონის ციხის“ კომპლექსის კონსერვაციის გეგმა ამ ბრძანების დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მინისტრიმირიანე ოდიშარია