იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიერ კომპაქტურად განსახლების ობიექტებში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დავალიანების ანაზღაურების შესახებ

  • Word
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიერ კომპაქტურად განსახლების ობიექტებში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დავალიანების ანაზღაურების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2180
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 26/12/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.016445
  • Word
2180
26/12/2013
ვებგვერდი, 17/01/2014
000000000.00.003.016445
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიერ კომპაქტურად განსახლების ობიექტებში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დავალიანების ანაზღაურების შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება 2180

2013 წლის 26 დეკემბერი

ქ. თბილისი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიერ კომპაქტურად განსახლების ობიექტებში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დავალიანების ანაზღაურების შესახებ

ნება დაერთოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მისთვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან, ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე  დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ობიექტებში, 2013 წლის 1 ნოემბრამდე მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დავალიანების ანაზღაურების მიზნით, შესაბამისად მიმართოს სს „თელასისათვის“ – 653 366 (ექვსას ორმოცდაცამეტი ათას სამას სამოცდაექვსი) ლარი, ხოლო სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ – 102 609 (ას ორი ათას ექვსას ცხრა) ლარი.

პრემიერ-მინისტრი                   ი . ღარიბაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.