„საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4855
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 05/06/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 21, 18/06/2007
სარეგისტრაციო კოდი 120.160.030.05.001.002.853
  • Word
4855
05/06/2007
სსმ, 21, 18/06/2007
120.160.030.05.001.002.853
„საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საგანგებო მდგომარეობის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

 „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №44, 11.11.1997, გვ. 75) მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) დროებით შეასრულონ ადგილობრივი თვით­მმართველობის ორგანოების ფუნქციები;“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნე­ბისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2007 წლის 5 ივნისი.

№4855–Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.