საქართველოს საზღვაო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს საზღვაო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 833
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 23/12/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 40, 29/12/2008
ძალაში შესვლის თარიღი 22/01/2009
სარეგისტრაციო კოდი 400.010.020.05.001.003.401
  • Word
833
23/12/2008
სსმ, 40, 29/12/2008
400.010.020.05.001.003.401
საქართველოს საზღვაო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს საზღვაო კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს საზღვაო კოდექსს (პარლამენტის უწყებანი, №25-26, 14 ივნისი, 1997, გვ. 10) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 791 მუხლი:

     „მუხლი 791

საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპირო ზოლში შემოსული გემების შუქურით მომსახურების ტარიფის ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2008 წლის 23 დეკემბერი.

№833–რს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.