„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 264
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/10/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/10/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 30/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010240030.10.003.017431
264
21/10/2013
ვებგვერდი, 22/10/2013
010240030.10.003.017431
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №264

2013 წლის 21 ოქტომბერი

   ქ.თბილისი

 

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ფინანსთა სამი­ნი­სტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესა­ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №402 დადგე­ნი­ლე­ბა­ში (სსმ, 31/12/2010, მუხლი 172) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პი­რველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 1. შეიქმნას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არ­სე­ბული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში – საბჭო) შემდეგი შე­მა­დ­გე­ნლობით:

 

ნოდარ ხადური

– საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, საბ­ჭ­ოს თავმჯდომარე

 

გიორგი ჯავახიშვილი

– საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მო­ა­დგილე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

 

მამუკა ბარათაშვილი

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სა­გა­დასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფ­როსი

 

 

დავით ქევხიშვილი

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და­ვე­ბის განხილვის სამსახურის უფროსი

 

დავით მოლოდინი

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იუ­­რიდიული დეპარტამენტის უფროსის მო­­ა­­დგილე

 

ზვიად კორძაია

- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იუ­რი­დიული დეპარტამენტის სამართალწა­რ­მო­ების სამმართველოს უფროსი

 

გაიოზ თალაკვაძე

– საქართველოს მთავრობის კანცელარიის საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი

 

ოთარ  იაშაღაშვილი

– საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

მიხეილ ადეიშვილი

– საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი

შოთა კომლაძე

– საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგა­და­სახადო საკითხთა ექსპერტი

ზურაბ ძნელაშვილი

– საგადასახადო ომბუდსმენის მოადგილე.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.