„საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 477
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 01/11/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 30, 07/11/2008
სარეგისტრაციო კოდი 110.050.140.05.001.003.319
  • Word
477
01/11/2008
სსმ, 30, 07/11/2008
110.050.140.05.001.003.319
„საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებსაქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, #29, 27.07.2007, მუხ. 317) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

���� ,,მუხლი 5. პროკურატურის მუშაკის პასუხისმგებლობა

პროკურატურის მუშაკის მიერ ამ კანონის მე-3 მუხლის მოთხოვნის დარღვევა განიხილება, როგორც პროკურატურის მუშაკისათვის შეუფერებელი საქციელი, რაც გამოიწვევსპროკურატურის შესახებსაქართველოს კანონით გათვალისწინებულ დისციპლინურ პასუხისმგებლობას ან/და დაჯარიმებას ამ კანონით დადგენილი წესით.�.

�2. მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

�1. პროკურატურის მუშაკის მიერ ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი რეაგირების მიზნით წარდგინებით მიმართავს და შესაბამის მასალებს უგზავნის საქართველოს მთავარ პროკურორს.�.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდესპროკურატურის შესახებსაქართველოს კანონის ამოქმედებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ���. სააკაშვილი

თბილისი,

2008 წლის 1 ნოემბერი.

#477�რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.