საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების, შესაბამისი ნიშანდების მქონე პროდუქტის საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის შეფასების პროცედურების გარეშე დაშვებისა და ასევე სხვა ქვეყნებში წარმოებული, რეგულირებული სფეროსათვის მიკუთვნებული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე შეზღუდვების გარეშე განთავსების შესახებ

საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების, შესაბამისი ნიშანდების მქონე პროდუქტის საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის შეფასების პროცედურების გარეშე დაშვებისა და ასევე სხვა ქვეყნებში წარმოებული, რეგულირებული სფეროსათვის მიკუთვნებული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე შეზღუდვების გარეშე განთავსების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 50
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/03/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/03/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/03/2013
სარეგისტრაციო კოდი 300160040.10.003.017214
50
07/03/2013
ვებგვერდი, 12/03/2013
300160040.10.003.017214
საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების, შესაბამისი ნიშანდების მქონე პროდუქტის საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის შეფასების პროცედურების გარეშე დაშვებისა და ასევე სხვა ქვეყნებში წარმოებული, რეგულირებული სფეროსათვის მიკუთვნებული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე შეზღუდვების გარეშე განთავსების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების, შესაბამისი ნიშანდების მქონე პროდუქტის საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის შეფასების პროცედურების გარეშე დაშვებისა და ასევე სხვა ქვეყნებში წარმოებული, რეგულირებული სფეროსათვის მიკუთვნებული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე შეზღუდვების გარეშე განთავსების შესახებ
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №50

2013 წლის 7 მარტი

   ქ. თბილისი

 

საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების, შესაბამისი ნიშანდების მქონე პროდუქტის საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის შეფასების პროცედურების გარეშე დაშვებისა და ასევე სხვა ქვეყნებში წარმოებული, რეგულირებული სფეროსათვის მიკუთვნებული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე შეზღუდვების გარეშე განთავსების შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექ­სის 103-ე მუხლის მე-4, მე-18, მე-20 და 23-ე ნაწილების შესა­ბა­მი­სად:

მუხლი 1
საქართველოში სამოქმედოდ იქნეს დაშვებული დად­გე­­ნი­ლე­ბის დანართით განსაზღვრულ ევროკავშირის და ეკონომიკური თანამ­შრომ­­ლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრ  ქვეყნებში მოქმე­დი  ტექნიკური რეგლამენტები. 
მუხლი 2
საქართველოში აღიარებულ იქნეს ამ დადგენილების დანარ­­თით განსაზღვრულ ქვეყნებში უფლებამო­სი­ლი/აკრედიტებული შესაბა­­მისობის შემფასებელი ორგანოების მიერ გა­ცე­მული  შესაბა­მი­სო­ბის დამადასტურებელი დოკუმენტები.
მუხლი 3
ამ დადგენილების დანართით განსაზღვრული ქვეყნებიდან იმპორტი­რებული და პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცე­ვის კოდექსის შესაბამისად რეგულირებულ სფეროს მიკუთვნე­ბული ის პროდუქტი, რომელსაც გააჩნია ამავე ქვეყნების კანონ­მდებ­ლობით გათვალისწინებული შესაბამისობის შეფასების დამადას­ტურებელი  დოკუმენტები და ნიშანდება,  შესა­ბა­მისი უფლებამოსილი ორგანოსთვის აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმო­დგე­ნის შემთხვევაში, საქართველოს ბაზარზე განთავსდეს შეზღუდვებისა და დამატებითი (განმეორებითი) შესაბამისობის შეფასების პროცედურების  გარეშე.
მუხლი 4
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანო­ნის 25-ე მუხლის შესაბამისად ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქარ­თვე­­ლოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და მოქმედების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 24 თებერვლის №45 დადგენილება.
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის პირველი მარ­ტი­დან.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილიდანართი

 

 

ევროკავშირის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრი  ქვეყნების ნუსხა, რომელთა ტექნიკური რეგლამენტები საქართველოში სამოქმედოდ არის დაშვებული


 

 

 


 

 

ქვეყანა

კოდი

1

ავსტრალია

036

2

ავსტრიის რესპუბლიკა

040

3

ახალი ზელანდია

554

4

ამერიკის შეერთებული შტატები

840

5

ბელგიის სამეფო

056

6

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო

826

7

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა

276

8

დანიის სამეფო

208

9

ესპანეთის სამეფო

724

10

ესტონეთის რესპუბლიკა

233

11

ისლანდიის რესპუბლიკა

352

12

ირლანდია

372

13

იტალიის რესპუბლიკა

380

14

იაპონია

392

15

კვიპროსის რესპუბლიკა

196

16

კანადა

124

17

კორეის რესპუბლიკა

410

18

ლატვიის რესპუბლიკა

428

19

ლიტვის რესპუბლიკა

440

20

ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო

442

21

მალტის რესპუბლიკა

470

22

მექსიკის შეერთებული შტატები

484

23

ნიდერლანდის სამეფო

528

24

ნორვეგიის სამეფო

578

25

პოლონეთის რესპუბლიკა

616

26

პორტუგალიის რესპუბლიკა

620

27

საბერძნეთის რესპუბლიკა

300

28

საფრანგეთის რესპუბლიკა

250

29

სლოვაკეთის რესპუბლიკა

703

30

სლოვენიის რესპუბლიკა

705

31

უნგრეთის რესპუბლიკა

348

32

ჩეხეთის რესპუბლიკა

203

33

ფინეთის რესპუბლიკა

246

34

შვედეთის სამეფო

752

35

შვეიცარიის კონფედერაცია

756

36

ისრაელის სახელმწიფო

376

37

ჩილე

152