„ქონების მმართველის უფლებამოსილებებისა და მათი განხორციელების წესისა და ფორმის დადგენის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №390 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქონების მმართველის უფლებამოსილებებისა და მათი განხორციელების წესისა და ფორმის დადგენის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №390 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 11/01/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/01/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 040110050.10.003.017167
3
11/01/2013
ვებგვერდი, 16/01/2013
040110050.10.003.017167
„ქონების მმართველის უფლებამოსილებებისა და მათი განხორციელების წესისა და ფორმის დადგენის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №390 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №3

2013 წლის 11 იანვარი

   ქ. თბილისი

 

„ქონების მმართველის უფლებამოსილებებისა და მათი განხორციელების წესისა და ფორმის დადგენის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №390 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ქონების მმართველის უფლე­ბამოსილებებისა და მათი განხორციელების წესისა და ფორმის დადგენის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №390 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 17/09/2012, 040110050.10.003.017062) დამტკიცებული წესისა და ფორმის მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი ში­ნა­არ­სის „გ“ ქვეპუნქტი:

„გ) ახდენს იმ ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგს, რომ­ლებიც დადებულია სამინისტროს მიერ და სამინისტროსა და სააგენ­ტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, არ ექვემდება­რება სააგენტოს მხრიდან მონიტორინგის განხორციელებას.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.